Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Φεβρουαρίου


ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ο Κίλικας ο θαυματουργός

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ επίσκοπος Σικελίας, ΦΙΛΑΓΡΙΟΣ επίσκοπος Κύπρου και ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ επίσκοπος Ταυρομενίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ο Δαμασκηνός

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ εν Βολογντά

Αναλυτικά

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Ό Θεός είναι αγάπη. Και όποιος δεν την έχει, ματαιοπονεί, έστω και αν είναι χριστιανός και λέει ότι αγωνίζεται εν Χριστώ. Όταν το 257 μ.Χ. (επί Ούαλεριανοϋ και Γαληΐνου) δόθηκε διαταγή διωγμού κατά των χριστιανών, έπιασαν πολλούς επισκόπους και Ιερείς, με σκοπό να τους βασανίσουν για να αρνηθούν το Χριστό. ο Νικηφόρος, χριστιανός ευσεβέστατος, είδε μεταξύ αυτών των Ιερέων και έναν, ονομαζόμενο Σαπρίκιο (πρεσβύτερο Αντιοχείας). Αυτός έτρεφε μεγάλο μίσος κατά του Νικηφόρου, πιστεύοντας ίσως στα λόγια κάποιου συκοφάντη. Χωρίς να χάσει στιγμή ο Νικηφόρος, τρέχει ανάμεσα στους δήμιους, πέφτει στα πόδια του και παρακαλεί να τον συγχωρέσει, έστω και αν έκανε κάτι πού δεν το κατάλαβε. Μάταια όμως. ο Σαπρίκιος έκανε πώς δεν τον άκουγε. Έπειτα, μετά το μαστίγωμα πού δέχθηκε ο Σαπρίκιος, ο Νικηφόρος τον έπαναπλησιάζει, ασπάζεται τις πληγές του και ζητάει να του δώσει, έστω και την τελευταία στιγμή, την ευλογία του. ο Σαπρίκιος, ανένδοτος, τον διώχνει και οδηγείται για αποκεφαλισμό. Όμως ο Θεός δε θέλησε τη θυσία του. Διότι με το στόμα του Απ. Παύλου λέει: «Και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπη ν δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι»1. Και αν, δηλαδή, δώσω το σώμα μου για να καώ, δεν έχω όμως αγάπη, δεν ωφελούμαι τίποτα απ’ τη θυσία αυτή. Και έτσι έγινε. ο Σαπρίκιος την τελευταία στιγμή δείλιασε και αρνήθηκε το Χριστό! Μόλις το άκουσε ο Νικηφόρος τον παρακαλεί να ανακαλέσει την άρνηση του. Τότε εκνευρισμένοι οι δήμιοι, αποκεφαλίζουν αυτόν. Έτσι, ο Νικηφόρος πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου και ο Σαπρίκιος το στίγμα της ατιμίας.
1. Α’πρός Κορινθίους ιγ’ 3.

Απολυτίκιο. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Αγάπη του Κτίσαντος, καταυγασθείς την ψυχήν, του νόμου της χάριτος, έκπληρωτής ακριβής, έμφρόνως γεγένησαι’ όθεν και τον πλησίον, ως σαύτόν άγαπήσας, ήθλησας Νικηφόρε, και τον όφιν καθείλες’ εντεύθεν εν ομονοία, ημάς διατήρησαν.

Ο ΟΣΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ο Κίλικας ο θαυματουργός
Ή καταγωγή του Όσιου αυτού ήταν από την Κιλικία, και συγκεκριμένα από την πόλη Ρώσο (αρχαία πόλη της Συρίας στον Ίσσικό κόλπο – Άλεξανδρέτας – πού βρίσκεται κοντά στις Κιλικίες Πύλες). ο πνευματικός του όμως αγώνας, έγινε στα μέρη της Αντιόχειας. Εκεί, στους πρόποδες ενός βουνού έκτισε ένα μικρό κελί, πού τον χρησίμευε σαν μελετητήριο και συγχρόνως σαν ασκητήριο. Ήταν τύπος εγκρατής και στους τρόπους του απλός, γεμάτος ταπεινοφροσύνη και πραότητα. Ή φήμη της αγιότητας του και φρονήσεώς του έφερε προς αυτόν πλήθη, πού του εκδήλωναν την εκτίμηση και τον σεβασμό τους. Άλλα εκείνος, σε καμιά στιγμή δεν αισθάνθηκε τον άνεμο της υπερηφάνειας. Δεν έβλεπε πόσο προόδευε, αλλά μόνο πόσο καθυστερούσε να προοδεύσει. Συχνά μάλιστα έλεγε τον λόγο του Ευαγγελίου, ότι, όποιος νομίζει ότι στέκεται πνευματικά, οφείλει να προσέχει μη πέσει. ο Θεός τον προίκισε και με το χάρισμα να θεραπεύει ασθένειες. ‘Αλλ’ αυτός, για να είναι προσγειωμένος, έλεγε και πάλι το λόγο του Ευαγγελίου, ότι, το να κάνει κανείς θαύματα δεν είναι τίποτα. Το σπουδαίο είναι να εργάζεται την αρετή και τη δικαιοσύνη. Μετά από τέτοια αληθινά αγία ζωή, ο όσιος Ρωμανός, απεβίωσε ειρηνικά.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ επίσκοπος Σικελίας, ΦΙΛΑΓΡΙΟΣ επίσκοπος Κύπρου και ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ επίσκοπος Ταυρομενίου

Έζησαν και οι τρεις κατά τον πρώτο μετά Χριστού αιώνα. ο Μάρκελλος, πατέρας του Παγκρατίου, ήταν προηγουμένως οπαδός του Σίμωνα του Μάγου. Ήλθε όμως στην αληθινή πίστη, μέσω της διδασκαλίας και των θαυμάτων του αποστόλου Πέτρου, τον όποιο και ακολούθησε από τότε με το γιο του Παγκράτιο. Και ο μεν Μάρκελλος έγινε κατόπιν επίσκοπος στις Συρακούσες της Σικελίας, όπου έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην αληθινή θρησκεία. ο δε Παγκράτιος έγινε επίσκοπος Ταυρομενίου (σημερινή Ταορμίνα) της Σικελίας. ο Φιλάγριος διέπρεψε σαν επίσκοπος της Κύπρου. Και οι τρεις δε πέθαναν, αφού υπέστησαν πολλές δοκιμασίες στην εκτέλεση των ποιμαντικών καθηκόντων τους, και ζωή καθημερινού μαρτυρίου. (Ή μνήμη του ‘Αγ. Παγκρατίου, επαναλαμβάνεται και την 9η Ιουλίου).

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ο Δαμασκηνός
Ήταν Ιερέας με πλήρη συνείδηση των υποχρεώσεων του προς τον Χριστό και τον λαό. Με το προσωπικό του παράδειγμα, άμεμπτο και διδακτικότατο, φώτιζε και κατάρτιζε τους πιστούς με τα τακτικά και πρακτικότατα κηρύγματα του. Αυτός μάλιστα είναι και ο συγγραφέας της Νηπτικής βίβλου, πού εμπεριέχεται στη Φιλοκαλία. Την αγάπη του προς τον Χριστό, δεν την έδειχνε μόνο σε καιρούς ειρηνικούς, αλλά και σε δύσκολους. Και τη ζωή του στεφάνωσε, αφού πρόθυμα έδωσε το κεφάλι του στον θάνατο δια ξίφους, για να μείνει πιστός στην ομολογία του Χριστού.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Βλέπε Α.Χ.Ε.Χ.

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ εν Βολογντά (+ 16ος αϊ.)

47 σκέψεις σχετικά με το “Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Φεβρουαρίου”

 1. Εκοιμήθη σήμερα, Πέμπτη 8, Φεβρουαρίου ο γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης.
  Να αναφερθεί ότι ο μακαριστός γέροντας Νεκτάριος τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, παρόλο αυτα νυχθημερόν έδινε την ευχή του και τις συμβουλές του σε εκατοντάδες πιστούς.
  Όταν το 1965 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, η κατάστασή του ήταν κρίσιμη, μα ο ‘ΑγιοςΝεκτάριος, ο θαυματουργός, του χάρισε τηνίαση.
  Μόλις ανάρρωσε, διορίστηκε στο Λαύριο.
  Λίγο μετά ειδε και πάλι τον ‘Αγιο Νεκτάριο στον ύπνο του, ο οποίος του ζητά να του κτίσει στην Καμάριζα Λαυρίου το σπίτι του και του υποσχέθηκε να τον βοηθήσει.
  Το 1980 ο σεπτός γέρων είχε μια συγκλονιστική συνομιλία με τον ‘Αγιο Νεκτάριο, κατά την διάρκεια της οποίαςθεραπεύθηκε από ανίατη ασθένεια.
  Μαστιζόταν από μιαπολύ επικίνδυνη μορφή καρκίνου. Οι πόνοι ήταν αφόρητοι. Ο θάνατος ήταν πολύ κοντά.
  Την 26η Μαρτίου 1980 βρισκόταν στο ναό, μαζί με μία αγιογράφο και τη νεωκόρο του προσκυνήματος. Τότε μπήκε στο ναό ένας γέροντας μετρίου αναστήματος, με αραιά μαλλιά και κάτασπρα γένεια.

  Τούς συστήθηκε με το όνομα Αναστάσιος! Αυτό δεν ήταν άλλο,από το κοσμικό όνομα του Αγίου Νεκταρίου.
  Ξεκίνησε ν’ασπάζεται με πολύ δέος τα λείψανα των Αγίων,προσπερνώντας αδιάφορος όσα ήταν του Αγίου Νεκταρίου.
  Ο π. Νεκτάριος του μίλησε για τον καρκίνο και ο ‘Αγιος τον διαβεβαίωσε για την ίασή του. Έμεινε εμβρόντητος, όταν συνειδητοποίησε την παρουσία του Αγίου.
  Λίγους μήνες αργότερα, ο γενικός Διευθυντής του Αγίου Σάββα έκπληκτος γνωμάτευσε την απουσία του καρκίνου.
  Στην Καμάριζα οι καμπάνες διατυμπανούσαν περίτρανα το χαρμόσυνο μήνυμα του θαύματος.
  romfea.gr

  Μου αρέσει!

  1. Παπά Διάκο.
   Την έκανες πάλι την γκάφα σου.
   Κάνεις τα άνω κάτω.

   Και τελικά είμαι απολύτως ικανοποιημένος για την εξομολόγηση σου.
   Να πώς τα έκανες όλα πάλι σαλάτα.

   Προσπαθώντας να με φιμώσεις, επειδή παρουσιάζω τά Εγκλήματα της Ορθοδόξου Χριστιανικής και Καθολικής Εκκλησίας, και κατά της Ελλάδας, και κατά της ανθρωπότητας, ταυτοχρόνως παρουσιάζοντας ακλόνητες ιστορικές αλήθειες, πηγές και αρχεία,
   έκανες το σφάλμα
   να υπερασπίσεις,
   ότι όποιος Έλληνας αμύνεται υπέρ Πατρίδας, δεν βρίσκεται σύμφωνος με το παπαδαριό και θεωρείτε αιρετικός.

   Δηλαδή, λες
   ΕΙΤΕ είσαι Έλληνας, ή Χριστιανός. Δεν μπορείς να είσαι και τα δύο.

   Η διευκρίνησή σου είναι απολύτως ΓΝΩΣΤΗ και ιστορικά εδραιωμένη, από του Ιουστινιανού και του Θεοδοσίου τούς Κώδικες… και από τον πλούτο Ιστορικών πηγών που προσφέρει ακόμα και η σιωνιστική Εκκλησία σου περί των γενοκτονιών και βασανιστηρίων εναντίων των Ελλήνων από το Χριστιανο-εβραιόδουλο Πατριαρχείο. Οι σφαγές και γενοκτονίες κατά των Ελλήνων σταμάτησαν επιφανειακά όταν τελικά κάθε φωνή αντίστασης εξοντώθηκε, δηλαδή ΠΝΙΓΗΚΕ ΣΤΟ ΑΙΜΑ, και κάθε Έλληνας εξουθενωμένος από τούς ατελείωτους ΔΙΩΓΜΟΥΣ, εξαναγκάστηκε να γίνει ΔΟΥΛΟΣ χριστιανός των προπατόρων των Εβραίων.

   Παραδέχεσαι, από αναιδέστατη αλαζονεία φυσικά, και ορθότατα γιατί αυτός είσαι-ΤΕΛΕΙΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΕΛΓΕΙΑΣ, ότι ο Έλληνας που αμύνεται την Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να υπερασπίζει τον Δήμιο της Ελλάδας τον Εβραιογενή ανθελληνικό Χριστιανισμό.

   Και ο Χριστιανός δούλος του Εβραϊκού θεού/Χριστού θηρευτή, δεν είναι δυνατόν να υπερασπίζει τόν μισητό του, φιλελεύθερο Έλληνα και την Ελλάδα γεννήτορα των ατίθασων ευφυών Ελλήνων.

   Ως παράπλευρη απώλεια σου, εντέλει, παραδέχεσαι ότι δεν είσαι Έλληνας, αλλά ανθέλληνας, υπέρμαχος της Εβραϊκής ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ θρησκείας.

   Εφόσον αποκαλείς κάθε άνθρωπο που υπερασπίζει την Ελλάδα, αιρετικό, με τα δικά σου λόγια αποδεικνύεις πως δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι και υπέρμαχος της Ελλάδας και χριστιανός δούλος του Εβραίου Ιεχωβά.

   Εν ολίγης, λές:
   Ο Χριστιανός δεν δύναται να είναι Έλληνας.
   Και ο Έλληνας δεν δύναται να είναι Χριστιανός.

   Και μιάς και υπονοείς ότι χρειάζεται να δοθεί Απολογία, τότε σε συμβουλεύω μην αργοπορείς.

   Εσύ που για αιώνες βιάζεις και υποτιμάς την Ελλάδα,
   Εσύ βάρβαρε εισβολέα δυνάστη των Ελληνικών εδαφών,
   Εσύ εξολοθρευτή των αρετών,
   Εσύ Δήμιε των φιλοσόφων,
   Εσύ βάνδαλε πυρομανή της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και πολιτιστικών επιτευγμάτων,
   Εσύ ψαλμωδέ του Δαβίδ,
   ΕΣΥ χρειάζεται να απολογηθείς, εσύ θανατηφόρε μικροσκοπικέ βρωμερέ κοριέ(που αντιπροσωπεύεις το παρακρατικό Σιωνιστικό Πατριαρχείο και τους κοιλιόδουλους παπάδες πράκτορές του),
   ΕΣΥ πρέπει να απολογηθείς σε όλους τους Έλληνες για τα πολλαπλά εκατομμύρια Ελλήνων θυμάτων σας, αισχροί δολοφόνοι του Ελληνισμού.

   Και τώρα ας μιλήσουμε για Αίρεση.

   Ποιος είναι ο πράγματι Αιρετικός;

   Είναι ο Έλληνας που παραμένει ενωμένος με τις Αρχαίες Ελληνικές Ρίζες του, Υπερασπιστής της Ελληνικής Κληρονομιάς του, την ΑρχαιοΕλλινική Ορθοδοξία του;

   ή

   ο Χριστιανός που χλευάζει τις Πατρώες Ελληνικές Ρίζες του, και τις βλαστημάει, ως ΠΙΣΤΟΣ δούλος του θεού των Εβραίων και Υπερασπιστής της Εβραϊκής Σιών;

   Εσύ Κληρικέ αντιπρόσωπε της ΣΙΩΝ, ασπόνδυλο τρωκτικό της οργής, που ζείς σαν κοριός στην ράχη των Ελλήνων ρουφώντας το αίμα τους, εσύ βάρβαρε ΕΙΣΒΟΛΕΑ, εσύ με τους ατελείωτους ύμνους σου στους προπάτορες των Εβραίων, εσύ με αυτήν την αισχρή σου Εβραϊκή ψαλμωδία, ασταμάτητα μας υπενθυμίζεις ότι εισέβαλες στα Ελληνικά εδάφη ως Λέπρα Πανούκλα Εβραϊκή!!

   Σιχαίνομαι την Εβραϊκή σου θρησκεία.
   Σιχαίνομαι να βαφτίζονται και να παντρεύονται οι Έλληνες στο όνομα των Εβραίων προπατόρων σου. ΓΙΑΤΙ;
   ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ!!!!!!!!!!!!!

   Απεχθάνομαι το ΕΚΤΡΩΜΑ Ιησούς, γιατί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ το γένος,
   Γιατί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ στη Νόηση και Ήθος,
   Γιατί απλούστατα είναι ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ
   και ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ!!!

   Και ως αδούλωτος Μανιάτης ΔΕΝ φιλάω τα βρωμοχερά σου και του ΌΛΟΥ Εβραιόδουλου Κλήρου σου!!!

   ΘΕΣ να με αποκαλέσεις αιρετικό, γιατί δεν χλευάζω τους Αρχαίους Έλληνες;
   γιατί δεν βρίζω την γενεαλογία μου; γιατί δεν υποτιμάω την ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ, ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ;
   και
   γιατί δεν τιμάω και δεν προσκυνάω ΕΣΑΣ το παπαδαριό και Εξολοθρευτές και χασάπηδες σφάχτες των προγόνων μου;
   ΘΕΣ να με αποκαλέσεις αιρετικό;

   Κι όμως εγώ ΔΕΝ είμαι ο αιρετικός, γιατί εγώ παραμένω ΠΙΣΤΟΣ στα Πατρώα ΜΟΥ!

   ΕΣΥ χριστιανέ Εβραιόδουλε. ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο πραγματικός ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ!!!

   ΕΣΥ λοιπόν Διάκο, και όλη η Εβραϊκή σου οχλαγωγία, ο Κλήρος που κατέχει τον Άθω και ενορχηστρώνει τις κατάρες του κατά της δεινοπαθούσας Ελλάδας στο Συνδικάτο του Πατριαρχείου, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΑΙΡΕΣΗ!!!

   Γιατί ΕΣΥ ΕΙΣΕΒΑΛΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ!!!!!!!!!!!!

   ΕΣΥ καταπάτησες των Αρχαίων Ελλήνων τις ΟΡΘΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ, και ΕΣΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣΑΙ Ο ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ στην ΕΛΛΑΔΑ.
   ΕΣΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΙΣΤΕΙΣ!

   Οι ΔΟΞΑΣΙΕΣ των Ελλήνων προγόνων μας είναι η ΟΡΘΗ Ελληνική ΜΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗ στην Ελλάδα.

   ΕΣΥ Διάκο, ΕΙΣΑΙ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ.
   ΕΣΥ έφερες ΑΝΤΙ-ΕΛΛΗΝΟΟΡΘΟΔΟΞΕΣ αιρέσεις από την ΞΕΝΗ χώρα Ισραήλ, Ανθέλληνα ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΕ!!!

   Ο Έλληνας ανήκει στην Πατρίδα του.

   Εσύ Εβραιόδουλε ΧριστιανοΣΙΩΝΙΣΤΗ, ΕΣΥ είσαι ο Εισβολέας που ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

   ΕΣΥ ΈΦΕΡΕΣ ΞΕΝΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΣΥ λοιπόν,
   ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ!!!

   ΕΚΑΣ ΒΕΒΗΛΕ ΑΙΡΕΤΙΚΕ!
   Τράβα πίσω στην Ιερουσαλήμ από όπου ήλθες,

   ΦΕΙΔΩ ΣΤΟ ΚΟΡΜΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ!

   ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΑ ΨΥΧΩΝ!

   ΦΩΤΟΣΒΕΣΤΗ!

   ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΕ!

   ΑΤΙΜΕ!

   ΒΑΡΒΑΡΕ!

   ΕΚΑΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕ ΒΕΒΗΛΕ!

   ΕΚΑΣ!

   Μου αρέσει!

  2. + Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το κοινωνικό κράτος στην πράξη.

   Θα πάει καλύτερα το πράγμα νομίζω εάν οι Ιερείς μας Κληρικοί στο σύνολό τους καταφέρουν στην πράξη να επιστρέψει ο κόσμος & να παρακολουθεί Λειτουργίες.

   Όταν η όλη προσπάθεια κάποτε πετύχει,
   τότε και μόνο,
   θα έχει γίνει ένα τεράστιο άλμα προς το καλύτερο που θα περιλαμβάνει την ποιοτική,
   πέραν από περιπετειώδη,
   βΕΛτίωση της ζωής μας ώστε από το ημιμετριοπαθές επίπεδο που βρίσκεται να μετουσιωθεί τόσον ώστε από κείνο το «μετέωρο βήμα του πΕΛαργού» που ισχύει μέχρι & πρόσφατα επιτΕΛους κάποτε να αλλάξει ανεβάζοντας λέβελ και αλλάζοντας επίπεδο.
   Όχι μόνο το δικαιούμαστε….
   Ξεχνάμε ότι παραδοσιακά εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ το διδάσκουμε/παρέχουμε προς τους άλλους όντες όντα του ΦΩΤΟΣ .
   Οπότε πρέπει η κατάστασή μας να είναι -τζετ-.

   Μου αρέσει!

 2. Παραλήρημα.
  Αυτό το σχόλιο είναι το ακριβές πρότυπο.

  2:39 πμ
  Απεχθάνομαι το ΕΚΤΡΩΜΑ Ιησούς, γιατί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ το γένος,
  Γιατί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ στη Νόηση και Ήθος,
  Γιατί απλούστατα είναι ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ
  και ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ !!!

  και ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ!!! (και ποιός άλλος;)

  Πριτς !
  ΕΛΛΗΝΕΣ είναι άλλοι.
  Είσαι το έκτρωμα που ενώ πρέπει να κρύβει λόγια εκείνο περιφέρεται ακόμη άσκοπα κάνοντας φασαρία.
  Εσύ είσαι ένας ακόμη μπετοβλακάκος.
  Δεν είναι κακό…
  Αρκεί να το συνηθίζεις σιγά- σιγά όταν θα σου το λένε, το ακούς όλο & συχνότερα.

  Πάρε να ΄χεις κάτι για παρέα στ΄ αυτιά σου όταν θα με διαβάζεις.
  Πόσο περίπου λες καιρό θα σου πάρει για να το καταλάβεις;

  Μου αρέσει!

   1. Ο Χριστιανισμός σου ο αποτρόπαιος είναι το παραλήρημα.
    Αυτόν που ασταμάτητα διαλαλείς στα σχολεία της Ελλάδας, και στα μαντριά σου που αποκαλείς εκκλησιές, και σε κάθε πολιτική σου νόθα επέμβαση…
    Όπου και να γυρίσεις τις, ότι και να δεί, ότι και να ακούσει, περιτυλίγετε ασφυκτικά από το ασταμάτητο ανθελληνικό Υβρεολόγιο του χριστιανικού παραληρήματος, εναντίων των Ελλήνων, που σαρώνει την ψυχή, ένα ΝΟΣΗΡΟ ανθελληνικό παραλήρημα, ένας βρωμερός Οχετός που σαν ΛΟΙΜΟΣ σάρωσε την Ελλάδα πρό αιώνων, ΒΙΑΙΑ και απάνθρωπα, ένας ΛΟΙΜΟΣ που ξεκίνησε από το ΙΣΡΑΗΛ να καταβροχθίσει την Ελλάδα, ΓΗ ΜΟΥ, ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ, ΑΙΜΑ ΜΟΥ, ΨΥΧΗ ΜΟΥ.
    Το Χριστιανικό Ανθελληνικό παραλήρημα, που παραμένει έκτοτε θηλιά ασφυκτική πάνω σε όλους τους Έλληνες.
    Ή όπως εσείς λέτε κληρικοί της Σιών:
    *Ἡ τῶν Ἑλλήνων συνήθειαις πρέπει νὰ μισοῦνται ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς* ΚΑΝΩΝ ΗΔ

    Και αυτό το Σιωνιστικό παραλήρημα του Πατριαρχείου το λέτε εσείς οι ένθερμοι ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ χριστιανοί, υπερήφανοι-ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΛΟΓΙΑ, καθώς τιμάτε ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔ, αλλά τους Εβραίους.
    Γράφεται:

    Ο Γ. Τυπάλδος – Ἰακωβάτος ὑπέρμαχος τῆς ρωμιοσύνης καὶ ἐχθρός του Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Αὐτοκέφαλου, (Όταν η Ελλάδα είναι Ανεξάρτητη, τότε ΕΙΝΑΙ αυτοκέφαλη-δηλαδή ΈΘΝΟΣ), γράφει:
    * α) Ὁ λογιότατος(το ποίμνιο) γεννιέται Ρωμαῖος(πρόσεχε εδώ, λέει γεννιέται Ρωμαίος ΟΧΙ Έλληνας), κι ἐκεῖνος στρεβλώνοντας τὸ εἶδος τῆς σπουδῆς τοῦ, κατανταίνει Ἕλληνας(εδώ φαίνεται ολοφάνερα το μίσος της Εκκλησίας προς κάθε Έλληνα). Ἀλησμονάει πλέον τὸ γένος τοῦ(εννοεί ως δούλος και ΟΧΙ ως Έλληνας), τὴν πατρίδα τοῦ(εννοεί την Ρώμη στην οποία ανήκει ο Έλληνας ως υποτελής και αιχμάλωτος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας), τ΄ὄνομά του(εννοεί Ρωμιός, σκλάβος υπήκοος των Ρωμαίων), ἀλησμονάει ὅτι ὅπου πατεῖ Τοῦρκος εἶναι Ρωμιοσύνη(εννοεί ο Τούρκος κατακτητής αντικατέστησε την αυτοκρατορία της Ρώμης ως θέλημα θεού), καὶ θεωρεῖ τὴν ἐπαρχία τῆς Ἑλλάδας σὰν τὴν μοναχὴ καὶ καθαυτὸ πατρίδα του(ΕΔΩ ο ξεδιάντροπος τουλάχιστον λέει καθαρότατα, ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομο Έθνος αλλά επαρχία του κατακτητή). Οἱ λογιότατοι τῶν Ἰωαννίνων καὶ τῆς Πόλης, τῆς Σμύρνης καὶ τοῦ Βουκουρεστίου γυρίζουνε μὲ πρόσωπο κατὰ τὴν Ἀθήνα, σὰν οἱ μουσουλμάνοι κατὰ τὴ Μέκκα, καὶ προσκυνοῦνε μεγαλειότητα ποὺ δὲν ὑπῆρξε. Β)

    (Δηλαδή για την Ορθόδοξο Εκκλησία της ΣΙΩΝ, η Αθήνα, το Μεγαλούργημα τών ΕΛΛΗΝΩΝ προγόνων μας, είναι μια εξευτελισμένη Πουτάνα)
    Και εξηγεί παρακάτω ότι το Ποίμνιο στην Ελλάδα πάντα πρέπει να τιμάει τὴν Ἀκρόπολιν τῆς Σιῶν (τοῦ Ἰσραὴλ), και ΟΧΙ την Ακρόπολη των προγόνων του στην ΑΘΗΝΑ!

    Εδώ αποδεικνύετε η Επιμονή μου, του λόγου μου τον Αληθές:
    Το Πατριαρχείο είναι Σιωνιστικό Παρακράτος που δρα μέσα στην Ελλάδα με σκοπό την εξάλειψή της Πατρίδας μας, ως Έθνος, και την εξάλειψη ολοσχερώς της Ελληνικής Φυλής!
    Οι Εκκλησίες στεγάζουν τον κλήρο, που είναι πράκτορες εναντίων των Ελλήνων!

    Και συνεχίζει ο ανθέλληνας χριστιανός Τυπάλδος – Ἰακωβάτος:
    Ὁ χριστιανὸς δὲν ἔχει χρέος ν΄ἀναβεῖ εἰς Ἀκρόπολεις διὰ νὰ λάβει τὸ πνεῦμα καὶ τὴν αὔραν τῆς ἐλευθερίας, διότι αὐτὸ εἶναι ἀντικρυς ἐναντίον τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖον κηρύττει ὅτι, ὅπου πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία. Φυσικά εννοεί ότι να είσαι δούλος του θεού, και Ανόητο Πρόβατο, η δουλεία αυτή είναι ελευθερία…Τι ηλιθιότητα…Ιδού του υπνωτισμένου χριστιανού το παραλήρημα.
    Πρίν συνεχίσω με τον αΐσιχτήρ πατὴρ Γεώργιο Μεταλληνὸ, ας κάνω λίγη αναφορά στην ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ επιμονή του Πατριαρχείου και την Κληρικών πρακτόρων τους, να ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΟΥΛΟΥΣ!!!, ώστε η Ελλάδα ουδέποτε να αναστηθεί.
    Αὐτὴ δὲ ἡ νόησις τοῦ χριστιανισμοῦ ὅτι *δὲν κερδίζει τίποτε περισσότερον αὐτὸς ποὺ γίνεται ἐλεύθερος καὶ ἑπομένως, λέγει (ὁ Παῦλος) καὶ ἂν ἀκόμη ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐσένα νὰ ἐλευθερωθῆς, μᾶλλον μεῖνε ὡς δοῦλος*. (*Εἰς Ἃ΄Κορινθίους Ὁμιλία ΙΘ΄*, σέλ. 535) ἐξηγεῖ γιατί ἡ ἐπίσημη Ὀρθόδοξη ἐκκλησία – ἑξαιρέση μεμονωμένων ἀνώτερων καὶ κατώτερων κληρικῶν – δὲν ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ ἀντιθέτως ἦταν ἔνθερμος ὑπερασπιστὴς τῆς *κοινῆς ἠμῶν εὐεργέτιδος καὶ τροφοῦ κραταιᾶς καὶ ἀηττήτου βασιλείας (τοῦ Σουλτάνου)* ὑπερασπιστὴς τῆς δουλείας μας.
    Και πάλι:
    Διαβάζουμαι εἰς τὴν εἰδικὴ ἐγκύκλιο του *Γρηγόριου του Ε στὶς μητροπόλεις :
    *Ἐλέω Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

    (Προσέξετε εδώ ότι ο Βρικόλακας Πατριάρχης αναφέρετε στην ΝΕΑ ΡΩΜΗ και ΟΧΙ Ελλάδα.)
    *…Ἡ πρώτη βάσις τῆς ἠθικῆς εἶναι ἡ πρὸς τοὺς εὐεργετοῦντας (Ὀθωμανοὺς) εὐγνωμοσύνη, ….καὶ ὅστις εὐεργετούμενος ἀχαριστεῖ (ἐναντίον τῆς Τουρκικῆς κατοχῆς), εἶναι ὁ κάκιστος πάντων ἀνθρώπων … Ἄγγελος Κυρίου καταδιῶξαι αὐτοὺς(τους Έλληνες επαναστάτες) ἐν΄πυρίνη ρομφαία…* ἀωκα΄(1821) ἐν μαρτίω …»
    Και πάλι:
    Πατριάρχης Ἱερουσαλὴμ στὴν *Πατρικὴ Διδασκαλία* του: *Ἐδῶ ὅμως πάλιν, ἀγαπητοὶ χριστιανοὶ, πρέπει νὰ ἴδωμεν καὶ νὰ θαυμάσωμεν τὴν ἄπειρόν του Θεοῦ πρὸς ἠμᾶς ἀγάπην. Ἰδέτε λαμπρότατα τί οἰκονόμησεν ὁ ἄπειρος ἐν ἐλέει καὶ πάνσοφος ἠμῶν Κύριος, διὰ νὰ φυλάξη καὶ αὔθις ἀλώβητον τὴν ἁγίαν καὶ ὀρθόδοξον πίστιν ἠμῶν τῶν εὐσεβῶν καὶ νὰ σώση τοὺς πάντας. Ἤγειρεν ἐκ τοῦ μηδενὸς τὴν ἰσχυρᾶν αὐτὴν βασιλείαν τῶν Ὠθωμανῶν, ἀντὶ τῶν Ρωμαίων ἠμῶν βασιλείας ἡ ὁποία εἶχεν ἀρχίσει, τροποντινὰ, νὰ χωλαίνη εἰς τὰς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως φρονήματα*.
    Και πάλι:
    Τὸ 1805 ὁ Πατριάρχης Καλίνικος ἐξαπέλυσε ἀφοριστικὴ ἐγκύκλιο κατὰ τῶν ἐπαναστατῶν.

    Και ακολουθεί το ΠΙΟ αποτρόπαιο και αισχρότερο ΠΙΣΤΕΥΩ του ανθέλληνα χριστιανού, που ορίζει ΤΙΜΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ, και ΌΧΙ την Ελλάδα.
    Ὄχι λοιπὸν εἰς τὴν Ἀκρόπολιν τὴν σημερινὴν, ἂλλ΄οὐδὲ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ὑπῆρξε ποτὲ ἡ ἐλευθερία, ἡ ἐθνικὴ καὶ ἡ θρησκευτική….καὶ σεῖς ἂν εἶσθε ἐλεύθεροι καὶ ἐγὼ μὲθ΄ἠμῶν, δὲν τὸ χρεωστῶ εἰς τὴν Ἀκρόπολιν τῶν Ἀθηνῶν, ἂλλ΄εἰς τὴν Ἀκρόπολιν τῆς Σιῶν (τοῦ Ἰσραὴλ) ἀπὸ τὴν ὁποίαν προῆλθε τὸ πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας . α) *Ἱστορία*, β) *Ἀγορεύσεις* τοῦ Γ. Τυπάλδου – Ἰακωβάτου. Σ. Ἀσδραχᾶς *Ἱστορία τῆς Ἰόνιας Ἀκαδημίας* Ἀθήνα, Νέα Ἑλληνικὴ Βιβλιοθήκη 1982.

    Λοιπόν ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ, και Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ, παραδέχεστε ότι είσαστε ΞΕΝΗ δοξασία, και άκρα ανθελληνική.

    Ο αΐσιχτήρ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς γράφει: *Στὶς εὐρωπαϊκὲς αὐλὲς ….καθορίσθηκε ὁ χαρακτήρας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ποὺ δὲν θὰ ἔχει πιὰ ρωμαϊκὸ – οἰκουμενικὸ χαρακτήρα ἀλλὰ στενὰ ἐθνικὸ (δηλαδὴ Ἑλληνικὸ) καὶ κὰτ΄οὐσίαν *ἀρχαῖο- ἑλληνικό*. Θὰ εἶναι ἐπανάσταση τῶν Ἑλλήνων τοῦ Ἑλλαδικοῦ θέματος ὄχι μόνον ἐναντίων τῶν Τούρκων ἀλλὰ καὶ ἐναντίων της Ρωμαϊκῆς Ἐθναρχίας …τῶν Βυζαντινῶν*.

    Εδώ ο ανθέλληνας πατὴρ(αΐσιχτήρ) Γεώργιος Μεταλληνὸς παραδέχεται ότι για αυτόν, Το Βυζαντινό Έθνος είναι Το ίδιο με την Ανατολική Αυτοκρατορία της Ρώμης, και ότι όταν ο Έλληνας επαναστατεί κατά τον ΖΥΓΟ της αυτοκρατορίας για την Ανεξαρτησία του, ώστε η Ελλάδα να μην είναι Ρωμαϊκή επαρχία, αλλά Ανεξάρτητο Ελεύθερο Έθνος, είναι από χριστιανικής σκοπιάς απαράδεκτο και καταδικαστέο.
    Αυτό εξηγεί γιατί οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες(Ρωμαίοι) και το Πατριαρχείο(Σιών) με τέτοιο αβυσσαλέο μίσος καταδιώκανε τους Έλληνες.

    Κάτω ἀπὸ τὴν βαθειὰ, λοιπὸν ἐπήρεια τοῦ Ἑβραϊκοῦ ΜΙΣΟΥΣ κατά της Ελλάδας, οἱ ανθέλληνες ἡγέτες τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους, σκυλεύουν τὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα ἀλλὰ ταυτόχρονα συκοφαντοῦν, καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐξευτελίσουν κάθε ἐπίτευγμα (τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ) του, σὲ τομεῖς ποὺ δὲν ἔχουν καμία ἄμεση σχέση μὲ τὴν θρησκευτικὴ σύγκρουση μεταξὺ Ἑλληνισμοῦ καὶ Ἑβραϊσμοῦ, ὅπως ἡ ρητορικὴ, τὰ μαθηματικὰ, ἡ ἰατρικὴ κ.λ.π.

    Και για να μην αισχρολογείτε παπάδες, με τα ακατάπαυτα παραμύθια περί ΕλληνοΧριστιανισμού, ας υπενθυμίσουμε στο ΠΟΙΜΝΙΟ πόσες φορές το ΣΦΑΞΑΤΕ γιατί είναι ΈΛΛΗΝ, ώστε και το ΠΟΙΜΝΙΟ τελικά να εννοήσει ΌΤΙ ΜΙΣΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ παράφορα και ότι είσαστε όλοι ΨΥΧΟ-παθολογικοί ΒΑΡΒΑΡΟΙ εγκληματίες ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ!!!.
    Οι ΠΡΑΞΕΙΣ σας ΜΙΛΑΝΕ δυνατότερα από τα ΨΕΥΔΗ ΣΑΣ κληρικοί σιωνιστές!

    O ἱστορικὸς Θεοφάνης εἰς *Χρονογραφία* μᾶς πληροφορεῖ ἕνα λιγότερο σὲ ἐμᾶς γνωστὸ τρόπο μαρτυρίου, ὡς μέθοδος ἐπιβολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ.
    Ἀναφέρει αὐτὸς ὁ ἱστορικὸς ὅτι ἀρκετὲς φορὲς παρεδίδοντο *αἱρετικοὶ* κρατούμενοι σὲ κομπογιαννίτες γιὰ νὰ γίνουν ζωντανὰ πειραματόζωα σὲ θανατηφόρες ἀποτρόπαιες χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις.
    *…. ΕΝ ΤΩ ΜΩΛΩ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΧΕΙΡΟΚΟΠΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΚΟΠΗΣΑΝΤΕΣ ΗΝΕΓΚΑΝ ΤΟΙΣ ΙΑΤΡΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΝ ΑΝΕΤΕΜΟΝ ΖΩΝΤΑ ΑΠΟ ΗΒΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ* (*Χρονογραφία* σέλ. 436).
    Μαζικὲς ἐξοντώσεις Ἑλλήνων (ἑλληνιστῶν) μὲ σαδιστικὸ θάνατο διασώζει στὰ *Ἀνέκδοτά* του ὁ ἱστορικὸς Προκόπιος (20, 10 – 16) ὡς ἐπίσης καὶ εἰδήσεις σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες οἱ αἴθουσες βυζαντινῶν δικαστηρίων γίνονταν αἴθουσες βασανιστηρίων.

    Ὁ Νικηφόρος Σκευοφύλαξ καὶ ὁ Ἰωάννης Λυδὸς (6ος αἵ. μ.χ.) ἀναφέρουν τὶς ἑξῆς ἀποτρόπαιες μεθόδους ἐπιβολῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ: *ΑΠΤΕΣΘΩ ΠΥΡΑ, ΕΤΟΙΜΑΖΕΣΘΩ ΣΤΡΕΒΛΩΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΙΝ ΑΠΑΣΑ ΕΚΝΙΚΩΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΡΕΧΟΝΤΑ*. Νικηφόρος Σκευοφύλακας *βίος ἐν ἐπιτόμω καὶ ἐγκώμιον τοῦ Θεοφανοὺς τῆς Σιγριανῆς*. (Ἔκδ. De Boor, Λειψία σέλ. 24).

    Ας μείνει ζωντανή η Τραγική ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ Ιστορία που βίωσαν οι Έλληνες, καταδιωκόμενοι, αφορισμένοι, εξουθενωμένοι, βασανισμένοι, ακρωτηριασμένοι από το ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ!

    Ἐνῶ μὲν εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Ἰουστινιανὸς ἦταν αὐτὸς ποὺ καθιέρωσε τὸν θεσμὸ τῆς *Ἱερᾶς Ἐξέτασης* κατά των Ελλήνων, καὶ έθεσε τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἐξεταστοῦ, ήταν αυτός Ὁ Ἰουστινιανὸς που μέσω τῶν ἱεροεξεταστῶν τοῦ, ἐξόντωσε μαζικὰ Ἕλληνες τῆς αὐτοκρατορίας ρίχνοντας τοὺς, ζωντανοὺς στὴν πυρὰ, μαζὶ μὲ τὰ βιβλία καὶ τὰ ἀγάλματα: *…ΜΗΝΙ ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΙ ΤΗ ΑΥΤΗ ΣΥΣΧΕΘΕΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΙΕΒΩΜΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑΚΑΥΘΗΣΑΝ ΕΝ ΤΩ ΚΥΝΗΓΙΩ* (Ἰωάννης Μαλάλας *Χρονογραφία*, σέλ. 491).

    Στὸ *Πηδάλιον*, ὅπως ἀναδεικνύεται ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τοῦ, παρατηρείται ἡ ἀπαξίωση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἡ ἀπάλειψη τῆς ἀξιοπρέπειας κι εὐτυχίας, ἡ ἐπιβολὴ τοῦ σκοταδισμοῦ, και τῆς μισαλλοδοξίας, η καταστροφὴ τῶν Ἑλληνικῶν παραδόσεων, καὶ ἰδιαιτέρως η Πολιτιστικῆ Ὀπισθοδρόμηση τῶν Ἑλλήνων.
    Τὸ 842 μ.χ. χρονιὰ ποὺ ἔγινε ἡ ὁριστικὴ ἀναστύλωση τῶν εἰκόνων, οἱ ἑορτασμοὶ τῶν Ὀρθοδόξων συνοδεύτηκαν ἀπὸ μία *φρικτὴν τελετὴν* ἀναθεματισμῶν – ὅπως τὴν χαρακτηρίζει ὁ καθηγητὴς Νίκ. Τωμαδάκης *Τριώδιον* ὅπου μεταξὺ ἄλλων ὁρίζονται τὰ ἑξῆς:

    *ΤΟΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΕΞΙΟΥΣΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΕΥΣΙΝ ΜΟΝΟΝ ΤΑΥΤΑ ΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΔΟΞΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΤΑΙΣ ΜΑΤΑΙΑΙΣ ΕΠΟΜΕΝΟΙΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΛΗΘΕΣΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΑΥΤΑΙΣ ΩΣ ΤΟ ΒΕΒΑΙΟΝ ΕΧΟΥΣΑΙΣ ΕΓΚΕΙΜΕΝΟΙΣ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΥΣ, ΠΟΤΕ ΜΕΝ ΛΑΘΡΑ, ΠΟΤΕ ΔΕ ΦΑΝΕΡΩΣ ΕΝΑΓΕΙΝ ΑΥΤΑΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ ΑΝΕΝΔΟΙΑΣΤΩΣ ΑΝΑΘΕΜΑ*.

    Ἐδῶ λοιπὸν ἀναθεματίζονται ὅσοι διδάσκουν/διδάσκονται τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία.»
    ΕΣΥ Σιωνιστή Χριστιανέ έφερες στην Ελλάδα, ΑΝΤΙ-ΕΛΛΗΝΟΟΡΘΟΔΟΞΕΣ αιρέσεις από την ΞΕΝΗ χώρα Ισραήλ, Ανθέλληνα ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΕ!!!

    ΕΣΥ ΈΦΕΡΕΣ ΞΕΝΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΣΥ λοιπόν,
    ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ!!!
    Ο Έλληνας ανήκει στην Πατρίδα του.

    Εσύ Εβραιόδουλε ΧριστιανοΣΙΩΝΙΣΤΗ, ΕΣΥ είσαι ο Εισβολέας που ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

    ΕΚΑΣ ΒΕΒΗΛΕ ΑΙΡΕΤΙΚΕ!
    Τράβα πίσω στην Ιερουσαλήμ από όπου ήλθες,

    ΦΕΙΔΩ ΣΤΟ ΚΟΡΜΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ!

    ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΑ ΨΥΧΩΝ!

    ΦΩΤΟΣΒΕΣΤΗ!

    ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΕ!

    ΑΤΙΜΕ!

    ΒΑΡΒΑΡΕ!

    ΕΚΑΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕ ΒΕΒΗΛΕ!

    ΕΚΑΣ!

    Και μην ξεχνάς ότι εσύ είσαι βάρβαρος, όπως δείχνουν οι πράξεις του μίσους σου, θανατηφόρε εγκληματία…
    https://scottnevinssuicide.files.wordpress.com/2015/04/persecution_of_paulicians.png?w=656&h=300&crop=1

    Εδώ βλέπουμε τον βασανισμό των αιρετικών Βογομίλων από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Περίπου 10.000 Βογομίλους έπνιξαν στο Αιγαίο((Matthew of Edessa, 1993, 155-156). Άλλους Βογομίλους κάψανε ζωντανούς, άλλους βασανίσανε και φυλακίσανε, όπου και πεθάνανε από κακομεταχείριση…(Comnena, 2000, 295). Το κυνήγι εναντίων τους διήρκησε σχεδόν 2 αιώνες.

    Άλλες θηριωδίες παρόμοιες πράχθηκαν από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο εναντίων των ακολούθων του Παυλικιανισμού.

    Σημασία έχει ότι, όπως η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία εκτελούσε με βάρβαρα βασανιστήρια όποιους θεωρούσε ανορθόδοξους, ακριβώς έτσι και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, μέσω του Πατριάρχη και Συνόδων καταδίκαζαν και εκτελούσαν με βασανιστήρια τους ανορθόδοξους, με την απόλυτη συνεργασία των ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Βυζαντινών αυτοκρατόρων.

    Εδώ βλέπουμε την Σφαγή των Λατίνων-την εκτέλεση των καθολικών της Κωνσταντινουπόλεως, με την σιγαλή συγκατάθεση από το ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπό Ανδρόνικου Κομνηνού Ι. και τον Χριστιανικό ΌΧΛΟ, Απρίλιο του 1182.μ.χ με πρόσχημα το εμπόριο.
    60.000 Καθολικοί αφανίστηκαν. Ακόμα και θαμμένους Λατίνους ξεθάψανε να τους γδάρουνε, και αγέννητα βρέφη σκάλισαν με μαχαίρια έξω από των μητέρων τους τις κοιλιές. Οι 4.000 Λατίνοι που επιζήσανε, πουληθήκανε ως σκλάβοι στους Τούρκους.

    Αυτή η θηριωδία άναψε πολλές φωτιές στην Ευρώπη, και κατέληξε στην ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ φύσεως εισβολή και καταστροφή της Κωνσταντινουπόλεως το 1204 μ.Χ. από τους Σταυροφόρους που ήταν το ίδιο βάρβαροι.

    Η Ερώτηση που θέτω είναι, πώς γίνετε οι Χριστιανοί λαοί να αλληλοσκοτώνονται, και να εκφράζουν και να εκδηλώνουν τέτοιο ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΜΙΣΟΣ, εις το όνομα της Αγάπης του Κυρίου, όπου και η ΒΙΒΛΟΣ του και αυτός ο ίδιος ο ΚΥΡΙΟΣ Ιησούς, είναι απολύτως ΑΝΙΚΑΝΟΙ να εμπνέουν Αγάπη, αλλά ΙΚΑΝΟΤΑΤΟΙ να εμπνέουν μίσος!!!!

    Και τώρα ας δούμε τους Έλληνες, τους φωτοδότες, τους ενάρετους.

    Ακαδημία Αθηνών του Ραφαέλ.
    Οι Έλληνες Φιλόσοφοι επαινούνται δίκαια ως οι σοφότεροι και πιο ενάρετοι άνθρωποι, όλων των μεταγενέστερων τους.

    «Δὲν ἀποκάμνω νὰ ἀναπολῶ αὐτοὺς τοὺς (Ἕλληνες) στοχαστὲς ποὺ κάθε ἕνας τους, εἶχε μία ἀσύλληπτη ἰδιαιτερότητα….
    …καὶ φαίνεται πὼς οἱ Ἕλληνες στὰ κατοπινὰ χρόνια λησμόνησαν τὸ καλλίτερο μέρος τῆς πνευματικῆς τους πορείας.
    Καὶ ποιὸς λαὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι τὸ ξαναβρῆκε;
    Ὅπως καὶ νὰ΄ναὶ νομίζω πὼς ὅλα αὐτὰ τελειώνουν μὲ μία κραυγὴ:
    Πόσο ὡραῖοι ὑπῆρξαν!»
    Νίτσε
    Σημείωση: «Οι Τελευταίοι Επτά Έλληνες Φιλόσοφοι» του σχολιαστή Δημοκράτη.

    Μου αρέσει!

   2. Εδώ βλέπουμε τον βασανισμό των αιρετικών Βογομίλων από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Περίπου 10.000 Βογομίλους έπνιξαν στο Αιγαίο((Matthew of Edessa, 1993, 155-156). Άλλους Βογομίλους κάψανε ζωντανούς, άλλους βασανίσανε και φυλακίσανε, όπου και πεθάνανε από κακομεταχείριση…(Comnena, 2000, 295). Το κυνήγι εναντίων τους διήρκησε σχεδόν 2 αιώνες.

    Άλλες θηριωδίες παρόμοιες πράχθηκαν από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο εναντίων των ακολούθων του Παυλικιανισμού.

    Σημασία έχει ότι, όπως η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία εκτελούσε με βάρβαρα βασανιστήρια όποιους θεωρούσε ανορθόδοξους, ακριβώς έτσι και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, μέσω του Πατριάρχη και Συνόδων καταδίκαζαν και εκτελούσαν με βασανιστήρια τους ανορθόδοξους, με την απόλυτη συνεργασία των ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Βυζαντινών αυτοκρατόρων.

    Μου αρέσει!

  1. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου Διάκο(αναφερόμενος στον Πλάτωνα) γνώμονα της φιλοσοφίας, αυτήν που ταυτοχρόνως καταδικάζεις, καθώς καταφέρνεις να παραμορφώνεις την ουσία κάθε μικροσκοπικής παραπομπής που παρουσιάζεις, περί Πλάτωνος και λοιπών.
   Θα ήταν σοφό να σκεφτείς τουλάχιστον τα λόγια ενός σύγχρονου φιλόσοφου που γράφει:

   «Οι χειρότεροι αναγνώστες είναι εκείνοι που συμπεριφέρονται σαν στρατεύματα λεηλασίας: Παίρνουν ορισμένα πράγματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, βρωμίζουν και αναποδογυρίζουν τα υπόλοιπα και βεβηλώνουν το σύνολο»
   – Fredrick Nietzsche(Νίτσε)

   Ίσως λοιπόν τότε να μάθεις τελικά να διαβάζεις τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους με σκοπό να κατανοήσεις πραγματικά τη Ελληνική Φιλοσοφία που αποτέλεσε τη βάση των Δυτικών Πολιτισμών, αντί να διαλέγεις μερικές μεμονωμένες θεματικές συμπτώσεις, ώστε να αποδείξεις την διαστρεβλωμένη σου διατριβή, καθώς ταυτοχρόνως ρυπαίνεις(μιαίνεις, μολύνεις) τήν Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία στο σύνολό της.

   Παραθέτοντας προς το παρόν στην άκρη την πληθώρα επιλεκτικών μεροληπτικών παραπομπών σου, υποθέτοντας ότι δύο απίστευτα διαφορετικές απόψεις για τον κόσμο (Οι τών»Έλληνων που αγαπούν την ελευθερία», όπως το γνώριζε ολόκληρος ο αρχαίος κόσμος, έναντι των αυτοαποκαλούμενων «Σκλάβων του Θεού» που λατρεύουν την δουλεία) μοιράζονται βασικές φιλοσοφικές αρχές, επειδή και μόνον παρουσιάζονται σπάνιες θεματικές αλληλοεπικαλύψεις (που επίσης επικαλύπτονται παρεμπιπτόντως με τις περισσότερες ηθικές και θρησκευτικές ιδεολογίες παγκοσμίως) δεν είναι μόνο χυδαία Ανεντιμότητα, αλλά και γελοία Ηλιθιότητα.

   Ο Πλάτωνας, για παράδειγμα, είναι φανερά ασυνεπής, με βάση τα κοινά ιδεολογήματα των φιλοσόφων. Αρνήθηκε να προσχωθεί ωραία και ήσυχα, σε οποιοδήποτε καλούπι, υποστηρίζοντας δραματικά διαφορετικές απόψεις σε διάφορους διάλογους, με σκοπό να εξερευνήσει πλήρως τα όρια της ανθρώπινης λογικής.

   Παίρνοντας μεμονωμένες θεματικές παραπομπές του Πλάτωνα, έξω από το πλαίσιο εις το οποίο ανήκουν, επιλεκτικά, όπως κάνεις εσύ χριστιανοφασίστα, ο ίδιος ο Πλάτων θα μπορούσε να παρουσιαστεί ότι υποστηρίζει, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, τον Κομμουνισμό, τον Φασισμό, τη Δημοκρατία, τον Σοσιαλισμό, την Αναρχία, τον Μονοθεϊσμό (Χριστιανικό και Μουσουλμανικό!), τον Πολυθεϊσμό, τον Αθεϊσμό, τον Αγνωστικισμό κλπ.

   Φυσικά, μόνο ένας ηλίθιος θα πίστευε ότι ο Πλάτων υποστήριξε ταυτόχρονα όλες αυτές τις ιδέες.
   Αυτό είναι ακριβώς το είδος των στρεβλών σκουπιδιών που πηγάζουν από την Χριστιανική μεροληπτική λήψη οποιουδήποτε κειμένου – ειδικά ενός φιλοσοφικού, εκτός πλαισίου, σκοπίμως παραμορφώνοντας την ουσία κάθε μικροσκοπικής παραπομπής, καθώς επιλέγεται να αγνοηθεί η συντριπτική πλειοψηφία του κειμένου, που έρχεται σε σύγκρουση με την επιλεγμένη κοσμοθεωρία των ΙουδαιοΧριστιανών.

   Φυσικά, εσείς οι καλοί Χριστιανοί, οι μη φανατικοί τύποι που δεν είσαστε παθιασμένοι με αιώνια φαγούρα, ψάχνοντας συνεχώς να βρείτε κάποιον αιρετικό να σκοτώσετε στο όνομα του Θεού σας – έχετε άφθονη εμπειρία στήν επιλεκτική ανάγνωση, εφόσον η Βίβλος σας είναι ΓΕΜΑΤΗ με απάνθρωπη και ανίερη ΒΙΑ, που συνεχώς παραπέμπετε στην άκρη χωρίς σχόλια, λες και σας είναι αόρατη.

   Όσο για τους Χριστιανούς Τζιχαντιστές ανάμεσα σας…, Εσείς λοιπόν, έχετε ακόμα περισσότερη ΕΜΠΕΙΡΙΑ στην επιλεκτική ανάγνωση, εφόσον καθολικά και σκοπίμως αγνοείτε πλήρως τα συλλογικά επιτεύγματα του προχριστιανικού κόσμου (τα Μεγαλοπρεπή Αριστουργήματα των Ελλήνων), μεγεθύνετε σε ΥΣΤΕΡΙΚΕΣ διαστάσεις τις ατέλειές τους, ενώ δεν λέτε λέξη για την ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΦΥΣΗ των δικών σας «Ιερών βιβλίων και Βίβλων», και αναιδέστατοι ως είσαστε, με ατέρμονο ΠΑΡΟΞΥΣΜΟ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ δηλώνετε τον εαυτό σας , και τα χυδαία αμαρτήματα σας, ως το σπουδαιότερο πράγμα που έχει ποτέ έρθει σε αυτόν τον πλανήτη!

   Μια πολύ καλύτερη αναλογία από τα κρασιά που χρησιμοποιείτε εσείς οι Χριστιανοί, για να υποβιβάσετε την Ελληνική Φιλοσοφία, είναι αυτή του αεροπλάνου αεροπειρατείας.

   Η Ελληνική Φιλοσοφία είναι σαν ένα αεροπλάνο γεμάτο ζωντανές Ελληνικές Φιλοσοφικές και Επιστημονικές ιδέες, που διέσχιζε τις Ηπείρους χτίζοντας ευτυχείς και ισορροπημένες ζωές … και έπειτα ο ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ σας ο (Χριστιανισμός) Αεροπειρατής, εισέβαλε με πανουργία στο αεροπλάνο, και με απεριόριστη βία, μετάτρεψε το αεροπλάνο σε όπλο μαζικής καταστροφής, για να εξαπλωθεί η αθλιότητα, ο τρόμος της κολάσεως μετά θανάτου, και ο φόβος εν ζωή, εις το όνομα της φασιστικής του κυριαρχίας ανά την γη.
   Παρεμπιπτόντως, το αεροπλάνο και οι επιβάτες(Ελληνική Φιλοσοφία, Επιστήμη και Πολιτισμός, και Έλληνες), σε αυτή την κατάλληλη αναλογία, καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερώς μέσω της διαδικασίας της αεροπειρατείας και επιτυχούς εξαπλώσεως της Χριστιανικής τρομοκρατίας.

   Ή, αν επιμείνετε στα κρασιά σας, δεν υπήρχε τίποτα άδειο στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία-τον Ελληνικό Οίνο. Δεν δαπανήθηκε η Φιλοσοφία. Δεν εξαντλήθηκε, δεν ήταν άδεια από νόημα. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ότι πάντα υπήρχε κάτι περισσότερο να μάθουν (αντίθετα από τους ανόητους χριστιανούς που αυνανίζονται με την αυτό-κολακεία ότι ξέρουν … τα πάντα).

   Έτσι υπό αυτή την αναλογία, η Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ήταν σαν ασκοί πλήρεις με κρασιά, άθικτα και γεμάτα, και κυρίως, με τα πιο εκλεκτά ποικίλα κρασιά της όλης γης.

   Ύστερα, έρχεστε εσείς οι ΙουδαιοΧριστιανοί ΦΑΣΙΣΤΕΣ από το Ισραήλ, λεηλατείς φασίστες πειρατές, βίαια πήρατε τα κρασιά από τους ιδιοκτήτες τους, καταστρέψατε το περιεχόμενο των ασκών, και γεμίσατε τους ασκούς με ΟΥΡΑ και ΚΟΠΡΑΝΑ -δηλαδή, αντικαταστήσατε τα πιο εκλεκτά ποικίλα κρασιά των Ελλήνων, με το ΕΒΡΑΙΚΟ αποχετευτικό σύστημα ψυχικής και νοηματικής στασιμότητας, με την δουλεία και με τόν βίαιο φανατισμό που ενσαρκώνει η θρησκεία των Σημιτικών Εβραίων, και των χριστιανών(και μωαμεθανών), ίδιο τέρας και πράμα με Σιών και Ισραήλ..

   Οι ασκοί με τα κρασιά της Ελληνικής Φιλοσοφίας ουδέποτε ήσαν άδεια.

   Η Φιλοσοφία είναι Ενέργεια.

   Η ενέργεια πάντα ρει-ΚΙΝΕΙΤΑΙ.

   Ο Χριστιανισμός είναι Στασιμότητα.

   Τα δήθεν κρασιά του Χριστιανισμού είναι ΕΛΟΣ, Πνευματική και Ψυχική ΑΚΙΝΗΣΙΑ.

   Η Ακινησία είναι ΝΕΚΡΟ ΣΩΜΑ.

   Το ΝΕΚΡΟ ΣΩΜΑ είναι κουφάρι.

   Ο Νεκρός δεν πάει πουθενά-
   Ο Νεκρός είναι ΣΤΑΣΙΜΟΣ.

   Ο Νεκρός ΒΡΩΜΑΕΙ και αποσυντίθεται στο τίποτε, στο ανύπαρκτο.

   Τα δήθεν κρασιά του Χριστιανισμού είναι ανύπαρκτα, ΝΕΚΡΑ, εφόσον είναι πνευματο-ψυχική ΑΚΙΝΗΣΙΑ.

   Ο Χριστιανισμός είναι ΝΕΚΡΑ λοιπόν και η νέκρα ΠΑΝΤΑ οδηγεί στο ΤΙΠΟΤΕ-στην ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ.

   Συνεπώς, όταν το Σιωνιστικό ορθόδοξο ΙουδαιοΧριστιανικό ιερατείο επιτέθηκε στην Ελλάδα, τότε, έχυσε τα σπάνια Ελληνικά κρασιά και γιόμισε την Ελλάδα με τα ΑΠΟΒΛΗΤΑ αποσυνθέσεως ΟΥΡΑ και ΚΟΠΡΑΝΑ, του Ισραήλ-Πνευματικό ΄ΕΛΟΣ!!! Και ΨΥΧΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ!!!!

   Ο Χριστιανισμός λοιπόν είναι ΛΟΙΜΟΣ, ΝΕΚΡΑ.

   Και μια τελική διόρθωση στον εντελώς αβάσιμο χριστιανικό παραλογισμό περί Ελληνικής φιλοσοφίας.
   Ο Χριστιανισμός ΠΡΑΓΜΑΤΙ, χωρίς ουδεμία αμφιβολία, είχε μεγάλη επιρροή στην ανάπτυξη του Δυτικού Πολιτισμού – ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗ, υβριστική, ολέθρια και καταστρεπτική.

   Ο Διαφωτισμός στην Ευρώπη, ήταν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, των επιστημών και των πολιτικών ιδεών που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη, αφού η Χριστιανική Εκκλησία είχε σχεδόν ολωσδιόλου καταστρέψει την κληρονομιά των Ελλήνων και έθαψε τα διάσπαρτα λείψανα των Ελληνικών επιτευγμάτων.

   Ήταν ο Χριστιανισμός που έφερε τους Μαύρους Αιώνες στην Ευρώπη, δημιουργώντας τους, εξουσιοδοτώντας αυτοκράτορες με θεία κύρωση και καταστρέφοντας τις φωνές της ελευθερίας και της λογικής, με την αντικατάσταση και την καταστροφή του Ελληνισμού.
   Δεν υπήρξε ανάμιξη του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού. Δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει μεταξύ δύο ιδεολογιών τόσο αντιθετικών.

   Ο Ελληνισμός επηρέαζε Θετικά όλους όσους άγγιξε, τους βελτίωνε, τους εξευγένιζε σε κάποιο βαθμό, τους Ρωμαίους για παράδειγμα. Από την άλλη πλευρά, ο χριστιανισμός έκανε τις βίαιες τάσεις, των ίδιων των Ρωμαίων, τερατώδεις, με τους εκχριστιανισμένους ρωμαϊκούς αυτοκράτορες να εκτελούν σφαγές σε πιο μαζική κλίμακα και πιο συχνά, από τους παγανιστές ομολόγους τους, κατά την διάρκεια της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

   Αυτό όμως είναι δεδομένο: Όπου ο Χριστιανισμός γνώρισε τον Ελληνισμό, παρατηρείται η αντικατάσταση των αξιών και των ιδεολογιών.

   Όπως το ρευστό βάλσαμο που αντλείται στο κυκλοφορικό σύστημα ενός ζωντανού ατόμου, ακολουθεί τις αρτηρίες, μετατοπίζει το υγιές αίμα και καταστρέφει όλα όσα αγγίζει (τελικά ολόκληρο τόν οργανισμό), ΕΤΣΙ και ο χριστιανισμός σαν δηλητηριώδη θανατηφόρο βάλσαμο, χύθηκε σε όλους τους οδούς που είχε οικοδομήσει ο Ελληνισμός, στίς καθαυτού αρτηρίες του Ελληνικού πολιτισμού, δηλητηριάζοντας τον ίδιο τόν Πολιτισμό, εξαπλώνοντας σταδιακά νέκρωση επί ολόκληρου του αρχαίου κόσμου και τελικά βυθίζοντας την ανθρωπότητα στους Μαύρους Αιώνες-τις αιμόφυρτες επαίσχυντες ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ σκοτεινές εποχές.

   Εδώ βλέπουμε τον βασανισμό των αιρετικών Βογομίλων από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Περίπου 10.000 Βογομίλους έπνιξαν στο Αιγαίο((Matthew of Edessa, 1993, 155-156). Άλλους Βογομίλους κάψανε ζωντανούς, άλλους βασανίσανε και φυλακίσανε, όπου και πεθάνανε από κακομεταχείριση…(Comnena, 2000, 295). Το κυνήγι εναντίων τους διήρκησε σχεδόν 2 αιώνες.
   Άλλες θηριωδίες παρόμοιες πράχθηκαν από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο εναντίων των ακολούθων του Παυλικιανισμού.
   Σημασία έχει ότι όπως η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία εκτελούσε με βάρβαρα βασανιστήρια όποιους θεωρούνταν ανορθόδοξοι, ακριβώς έτσι και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, μέσω του Πατριάρχη και Συνόδων καταδίκαζαν και εκτελούσαν με βασανιστήρια τους ανορθόδοξους, με την απόλυτη συνεργασία των Βυζαντινών αυτοκρατόρων.

   Εδώ βλέπουμε την Σφαγή των Λατίνων-την εκτέλεση των καθολικών της Κωνσταντινουπόλεως, με την σιγαλή συγκατάθεση από το ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπό Ανδρόνικου Κομνηνού Ι. και τον Χριστιανικό ΌΧΛΟ, Απρίλιο του 1182.μ.χ με πρόσχημα το εμπόριο. 60.000 Καθολικοί αφανίστηκαν. Ακόμα και θαμμένους Λατίνους ξεθάψανε να τους γδάρουνε, και αγέννητα βρέφη σκάλισαν με μαχαίρια έξω από των μητέρων τους τις κοιλιές. Οι 4.000 Λατίνοι που επιζήσανε, πουληθήκανε ως σκλάβοι στους Τούρκους. Αυτή η θηριωδία άναψε πολλές φωτιές στην Ευρώπη, και κατέληξε στην ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ φύσεως εισβολή και καταστροφή της Κωνσταντινουπόλεως από τους Σταυροφόρους που ήταν το ίδιο βάρβαροι, το 1204.
   Η Ερώτηση που θέτω είναι, πώς γίνετε οι Χριστιανοί λαοί να αλληλοσκοτώνονται, και να εκφράζουν και να εκδηλώνουν τέτοιο ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΜΙΣΟΣ, εις το όνομα της Αγάπης του Κυρίου, όπου και η ΒΙΒΛΟΣ του και αυτός ο ίδιος ο ΚΥΡΙΟΣ Ιησούς, είναι απολύτως ΑΝΙΚΑΝΟΙ να εμπνέουν Αγάπη, αλλά ΙΚΑΝΟΤΑΤΟΙ να εμπνέουν μίσος!!!!

   Ήταν ο Χριστιανισμός, ο οποίος μεγιστοποίησε την διάρκεια των εν λόγω Σκοτεινών Αιώνων, μέσω τών Χριστιανών Ιεροεξεταστών, τήν ΒΑΡΒΑΡΗ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ και μισάνθρωπο Χριστιανική Ανάκριση, διώκοντας φιλοσόφους, επιστήμονες και γιατρούς …ΓΙΑΤΙ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
   επειδή αντιφωνούσαν με τον Χριστιανισμό, και θεωρούσαν ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ουσιαστικά ελεύθεροι, αντί δούλοι σε οντότητες πραγματικές ή φανταστικές,
   επειδή ασχολούνταν με την επιστήμη, της γεωλογίας που απέδειξε ότι η Γη είναι παλαιότερη από τα 6000 χρόνια της Βίβλου,
   επειδή ήταν εξυπνότεροι, και συνειδητοποίησαν ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο (χιλιετίες μετά τον Αριστάρχο της Σάμου), και όχι αντιθέτως όπως ισχυρίζεται η Βίβλος,
   και επειδή ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη των ιατρικών τεχνών, αντί να περιμένουν τον άσπλαχνο και αδιάφορο θεό της Εβραϊκής Βίβλου να βοηθήσει το ποίμνιο… κλπ.,

   Ο Διαφωτισμός συνέβη λόγω του αναβιώσαντος Ελληνικού Πνεύματος, μέσω της μελέτης της Ελληνικής Γραμματείας στην Ευρώπη.

   Ο Διαφωτισμός ΔΕΝ συνέβη λόγω του χριστιανισμού.

   Αντιθέτως, ο Διαφωτισμός έγινε ΕΝΑΝΤΙΑ με τις θελήσεις του Χριστιανισμού, ο οποίος επέφερε σημαντικές αντιρρήσεις, καθυστερήσεις και αναταραχές προσπαθώντας αβυσσαλέα να καταστρέψει την Ανάδυση του Ελληνικού Πνεύματος.

   Ο Διαφωτισμός συνέβη επειδή μικρά διάσπαρτα κομμάτια Ελληνικής Γραμματείας του Πολιτισμού των Αρχαίων Ελλήνων, αυτά τα λιγότερο από 3% που επέζησαν τους εμπρησμούς των Χριστιανών, τελικά εξαπλώθηκαν στον κόσμο και βρήκαν μια χούφτα γόνιμων μυαλών, που είχαν το θάρρος να σκεφτούν ανεξάρτητα, να προκαλέσουν το θεοκρατικό ΖΥΓΟ της Χριστιανικής Εκκλησίας και να προοδεύσουν – θάρρος που ο συγγραφέας και οι ομοϊδεάτες του ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ.

   Ουδέποτε θα καταφέρετε Χριστιανοτζιχαντιστές ΦΑΣΙΣΤΕΣ να σβήσετε από του Έλληνα την ΜΝΗΜΗ ότι ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ, ούτε θα μπορέσετε ποτέ να Σβήσετε από την ΜΝΗΜΗ των Ελλήνων ΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥΣ.

   Επιμένετε να μπερδέψετε τους Έλληνες να τους μετονομάσετε ρωμαίους και την Ολύμπου θεογονία ως ρωμαϊκή…
   Ω! Τιποτένιοι ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ χριστιανοΦΑΣΙΣΤΕΣ,

   ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ,
   Και σας περιμένουμε στο Αλώνι της αναμέτρησης, του Δικαίου ΜΑΣ ως ΈΛΛΗΝΕΣ, και του Σκοταδισμού σας ως Τρωκτικά της Βάρβαρης Σιών.

   Για αιώνες πράξατε ανίερα βάρβαρα ανούσια υβριστικά έργα, ζήσατε την δόξα σας…
   Και τώρα
   Ήρθε η ώρα για τήν συγκομιδή των βέβηλων έργων σας.

   Ζούσατε με την αλαζονική ψευδαίσθηση ότι το ΦΩΣ σβήνει.
   Κάνατε το πάν και πιστέψατε ότι το καταφέρατε.
   ΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ.
   Ένα ολόκληρο Σύμπαν δονείται με ΦΩΣ. Πώς έρημα τρωκτικά μπορείτε να το σβήσετε;
   Αυτός και μόνον ο Συμπαντικός Νόμος, έπρεπε να σας υπενθυμίζει ότι ακόμα και ο πιο μικροσκοπικός νόμος στην γη, αντανακλά τον Συμπαντικό και είναι εξίσου Υπέρτατος νόμος…
   Έτσι όσο και να σβήνατε τήν ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ φλόγα, Αυτή υπήνεμε και παρέμενε.
   Τώρα εννοείτε ότι έχει εξαπλωθεί και σας ξέφυγε, όχι από λάθος και απερισκεψία σας, αλλά απλώς διότι οι ΝΟΜΟΙ του σύμπαντος δεν σκύβουν να υπηρετήσουν τον υπέρμετρο αυθάδη ανθρώπινο σας εγωισμό, και τις αρχέγονες θνητές σας δίψες…

   Η σειρά μας τώρα να επιστρέψουμε το ΦΩΣ των Ελλήνων στην Ελλάδα και στην γη.
   Τίποτε δεν ξεγράφετε.
   Τίποτε δεν ξεχνιέται.

   Μου αρέσει!

 3. Διατασσουμε ολα τα ιερα και Ναοι τους (Ελληνων), οσοι βρησκωνται ακομα αθικτα, να καταστραφουν με διαταγη των τοπικων αρχων και εξαγνιστουν με την υψωση του σημειου (σταυρου) της σεβαστης Χριστιανικης θρησκειας. Αν με επαρκεις αποδειξεις ενωπιον ικανου δικαστη εμφανιστει καποιος που εχει παραβλεψει αυτον τον νομο, θα τιμωριθει με ποινη θανατου, «Αυτοκρατορες Θεοδοσιος και Βαλεντιανος προς Ισιδψρον, Επαρχον Πραιτοριου 14 Νοεμβριου 435 μχ»!!!

  Μου αρέσει!

   1. Η Μαρτυρική Εκτέλεση των Ελλήνων Εθνομαρτύρων.
    Πολλοὶ ἱστορικοὶ Βυζαντινοὶ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τοὺς ἔγραψαν μέχρι ποὺ ἔφθανε ἡ πολυδιαφημισμένη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν κόσμο καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τοὺς Ἕλληνες.

    Ὁ Αυτοκράτορας Ἰουστινιανὸς:
    Ο εξολοθρευτής των Ελλήνων
    Νομοθεσία Ἰουστινιανοῦ
    Codex Iustianianus.
    Στὰ διατάγματα τοῦ ο Ιουστινιανός ἀπαιτεῖ τὴν ἐκτέλεση αὐτῶν ποὺ ἐφαρμόζουν *…τὴν εἰδωλολατρία* (Corpus Juris Civilis)
    Στὴν νομοθεσία τοῦ Ἰουστινιανοῦ *Codex Iustianianus* διαβάζουμε:
    1.11.8 *Κανεὶς νὰ μὴν τολμήσει νὰ ἀποπειραθεῖ αὐτὰ ποὺ ἀπαγορεύεται στοὺς ἀνθρώπους ποὺ φυλάγονται ἀπὸ εἰδωλολατρικὲς δεισιδαιμονίες, γνωρίζοντας ὅτι διαιωνίζει πράξη, ποὺ ἀποτελεῖ δημόσιο ἔγκλημα. Θέλουμε τέτοιες πράξεις νὰ ἀποτραποῦν, ἔτσι ὥστε (ὁ ἔνοχος) (…) νὰ ἀποπεμφθεῖ ἀπὸ τὸ ἀξίωμά του καὶ νὰ μὴν χάσει μόνο τὴν περιουσία του (…) νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ διαρκῆ ἐξορία*.
    1.11.9 *Διατάσσουμε τοὺς ἄρχοντές μας (…) νὰ ἀναζητοῦν σύμφωνα μὲ τὸ νόμο ὅλες τὶς περιπτώσεις ἀσέβειας ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικῆς θρησκείας (…) (καὶ) ἂν συμβαίνουν, νὰ τιμωροῦνται (…) . Νὰ μὴν ἔχει κανένας τὸ δικαίωμα νὰ κληροδοτεῖ μὲ διαθήκη ἢ νὰ χαρίζει μὲ δωρεὰ κάτι σὲ πρόσωπα ἢ τόπους, ποὺ ἔχει ἐπισημανθεῖ ὅτι διαπράττει τὴν ἀσέβεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ (…). Νὰ διατηρηθοῦν (…) ἐν ἰσχὺ ὅλες οἱ τιμωρίες μὲ τὶς ὁποῖες οἱ προηγούμενοι βασιλείς εἶχαν ἀπειλήσει νὰ τιμωρήσουν τὴν Ἑλληνικὴ πλάνη.

    Συνέχεια στὴν νομοθεσία τοῦ Ἰουστινιανοῦ *Codex Iustianianus* διαβάζουμε:
    1.11.10 *Ἐπειδὴ ἔχουν συλληφθεῖ μερικοὶ, οἱ ὁποῖοι διακατέχονται ἀπὸ τὴν πλάνη τῶν ἀνόσιων καὶ μιαρῶν Ἑλλήνων (…) ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν γίνει χριστιανοὶ (…) ἂν φανοῦν νὰ ἐπιμένουν στὴν πλάνη τῶν Ἑλλήνων, θὰ ὑποβληθοῦν στὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν (δηλαδή, Θάνατο) θὰ παρεμποδίσουμε δὲ κάθε μάθημα ποὺ διδάσκεται ἀπὸ αὐτοὺς, ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὴ νόσο τῶν ἀνόσιων Ἑλλήνων (…) θεσπίζουμε τοὺς ἴδιους νόμους καὶ γιὰ τοὺς ἀλιτήριους Ἕλληνες. *Codex Novellae, Constitutiones*.
    Ἐνῶ μὲν εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Ἰουστινιανὸς ἦταν αὐτὸς ποὺ καθιέρωσε τὸν θεσμὸ τῆς *Ἱερᾶς Ἐξέτασης* καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἐξεταστοῦ, ὁ ἱστορικὸς Θεοφάνης εἰς *Χρονογραφία* μᾶς πληροφορεῖ ἕνα λιγότερο σὲ ἐμᾶς γνωστὸ τρόπο μαρτυρίου, ὡς μέθοδος ἐπιβολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἀναφέρει αὐτὸς ὁ ἱστορικὸς ὅτι ἀρκετὲς φορὲς παρεδίδοντο *αἱρετικοὶ* κρατούμενοι σὲ κομπογιαννίτες γιὰ νὰ γίνουν ζωντανὰ πειραματόζωα σὲ θανατηφόρες ἀποτρόπαιες χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις:
    «….ΟΝ ΕΝ ΤΩ ΜΩΛΩ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΧΕΙΡΟΚΟΠΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΚΟΠΗΣΑΝΤΕΣ ΗΝΕΓΚΑΝ ΤΟΙΣ ΙΑΤΡΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΝ ΑΝΕΤΕΜΟΝ ΖΩΝΤΑ ΑΠΟ ΗΒΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ!» (*Χρονογραφία* σέλ. 436) .
    Μαζικὲς ἐξοντώσεις Ἑλλήνων (ἑλληνιστῶν) μὲ σαδιστικὸ θάνατο διασώζει στὰ *Ἀνέκδοτά* του ὁ ἱστορικὸς Προκόπιος (20, 10 – 16) ὡς ἐπίσης καὶ εἰδήσεις σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες οἱ αἴθουσες βυζαντινῶν δικαστηρίων γίνονταν αἴθουσες βασανιστηρίων.
    Ὁ Νικηφόρος Σκευοφύλαξ καὶ ὁ Ἰωάννης Λυδὸς (6ος αἵ. μ.χ.) ἀναφέρουν τὶς ἑξῆς ἀποτρόπαιες μεθόδους ἐπιβολῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ: «ΑΠΤΕΣΘΩ ΠΥΡΑ, ΕΤΟΙΜΑΖΕΣΘΩ ΣΤΡΕΒΛΩΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΙΝ ΑΠΑΣΑ ΕΚΝΙΚΩΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΡΕΧΟΝΤΑ». Νικηφόρος Σκευοφύλακας «βίος ἐν ἐπιτόμω καὶ ἐγκώμιον τοῦ Θεοφανοὺς τῆς Σιγριανῆς». (Ἔκδ. De Boor, Λειψία σέλ. 24).
    Ἡ τραγικότερη ἀναφορὰ γιὰ τὴν ποινὴ τοῦ *καυθῆναι* δηλαδὴ τὸ κάψιμο τῶν ζωντανῶν θυμάτων (Ἑλλήνων, Ἑλληνιστῶν, αἱρετικῶν, εἰδωλολατρῶν…) ἀναφέρεται στὴν «Ἀλεξιάδα» τῆς Ἄννης Κομνηνῆς, μὲ θύμα τὸν Βασίλειο Βογομίλων ποὺ μερικοὶ τὸν ταυτίζουν μὲ τὸν ἥρωα Βασίλειο Διγενῆ – Ἀκρίτα.
    Οἱ Χριστιανοὶ αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου (τῆς Νέας Ρώμης) παρέδιδαν στὴν πυρὰ ἀκόμη καὶ ἀνάπηρους Νικήτας Χωνιάτης «Χρονολόγια» vi 404, 405 καὶ 332).
    Γιὰ τὴν *ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ* δὲν ἔλειψαν καὶ οἱ ὁμαδικὲς καύσεις στὸν Ἱππόδρομο τοῦ Βυζαντίου:
    «…τοὺς δὲ μεγιστάνας τῶν Ἀρμενίων σωρεύσας ἐν΄ τόπω ἐνὶ ζωοκαύστους ἐποίησε» (Θεοφάνης σέλ. 372 . 18)
    Ὁ δὲ Ἰουστινιανὸς μέσω τῶν ἱεροεξεταστῶν τοῦ, ἐξόντωσε μαζικὰ Ἕλληνες τῆς αὐτοκρατορίας ρίχνοντας τοὺς, ζωντανοὺς στὴν πυρὰ, μαζὶ μὲ τὰ βιβλία καὶ τὰ ἀγάλματα:
    «…ΜΗΝΙ ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΙ ΤΗ ΑΥΤΗ ΣΥΣΧΕΘΕΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΙΕΒΩΜΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑΚΑΥΘΗΣΑΝ ΕΝ ΤΩ ΚΥΝΗΓΙΩ» (Ἰωάννης Μαλάλας «Χρονογραφία», σέλ. 491).

    Τὴν *νομικὴ* κάλυψη γιὰ ἀκρωτηριασμοὺς, τύφλωση καὶ κάψιμο στὴν πυρά μας τὴν ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς μὲ τό: *ἐὰν σκανδαλίζη σὲ ἡ χείρ σου ἀποκοψον αὐτὴν … ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζη σὲ , ἔκβαλε αὐτόν*. (Μάρκος Θ΄43 – 47).»
    Καὶ τελειώνω μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ΜΙΣΟΥΣ και διχόνοιας του Ἰησοῦ Χριστοῦ:

    *Ἐὰν κάποιος ἔρχεται πρὸς τὰ μένα καὶ δὲν μισεῖ τὸν πατέρα του καὶ τὴν μητέρα του καὶ τὴν γυναίκα του καὶ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὶς ἀδελφὲς ἀκόμα καὶ τὴν ψυχή του, δὲν γίνεται νὰ εἶναι μαθητής μου» . (Κατὰ Λουκᾶν, ἲδ΄26).

    Εδώ βλέπουμε τον βασανισμό των αιρετικών Βογομίλων από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Περίπου 10.000 Βογομίλους έπνιξαν στο Αιγαίο((Matthew of Edessa, 1993, 155-156). Άλλους Βογομίλους κάψανε ζωντανούς, άλλους βασανίσανε και φυλακίσανε, όπου και πεθάνανε από κακομεταχείριση…(Comnena, 2000, 295). Το κυνήγι εναντίων τους διήρκησε σχεδόν 2 αιώνες.
    Άλλες θηριωδίες παρόμοιες πράχθηκαν από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο εναντίων των ακολούθων του Παυλικιανισμού.
    Σημασία έχει ότι όπως η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία εκτελούσε με βάρβαρα βασανιστήρια όποιους θεωρούνταν ανορθόδοξοι, ακριβώς έτσι και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, μέσω του Πατριάρχη και Συνόδων καταδίκαζαν και εκτελούσαν με βασανιστήρια τους ανορθόδοξους, με την απόλυτη συνεργασία των Βυζαντινών αυτοκρατόρων.

    «…Ὅποιος δὲν ἔχει, ἂς πουλήσει τὸ πανωφόρι του καὶ ἂς ἀγοράσει μαχαίρι». (Κατὰ Λουκᾶν, κβ΄36 – 37),

    «…ἦλθα νὰ διχάσω τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν πατέρα του καὶ τὴν κόρη ἀπὸ τὴν μάνα καὶ τὴ νύφη ἀπὸ τὴν πεθερά της». (Ματθαῖος , ἰ΄34 – 38).
    «Ὅσο γιὰ τοὺς ἐχθρούς μου, αὐτοὺς ποὺ δὲν μὲ θέλησαν γιὰ βασιλιὰ τοὺς, φέρτε τοὺς ἐδῶ καὶ κατασφάξτε τοὺς μπροστά μου». («Κατὰ Λουκᾶν», ἲθ΄27).
    Καὶ ἐξηγεῖ ὁ Ἰησοῦς: «Μὴν νομίζετε ὅτι ἦλθα νὰ βάλω εἰρήνη στὴ Γῆ. Δὲν ἦλθα νὰ βάλω εἰρήνη ἀλλὰ μάχαιρα». (Ματθαῖος, ἰ΄34 – 38).»

    Εδώ βλέπουμε την Σφαγή των Λατίνων-την εκτέλεση των καθολικών της Κωνσταντινουπόλεως, με την σιγαλή συγκατάθεση από το ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπό Ανδρόνικου Κομνηνού Ι. και τον Χριστιανικό ΌΧΛΟ, Απρίλιο του 1182.μ.χ με πρόσχημα το εμπόριο. 60.000 Καθολικοί αφανίστηκαν. Ακόμα και θαμμένους Λατίνους ξεθάψανε να τους γδάρουνε, και αγέννητα βρέφη σκάλισαν με μαχαίρια έξω από των μητέρων τους τις κοιλιές. Οι 4.000 Λατίνοι που επιζήσανε, πουληθήκανε ως σκλάβοι στους Τούρκους. Αυτή η θηριωδία άναψε πολλές φωτιές στην Ευρώπη, και κατέληξε στην ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ φύσεως εισβολή και καταστροφή της Κωνσταντινουπόλεως από τους Σταυροφόρους που ήταν το ίδιο βάρβαροι, το 1204.
    Η Ερώτηση που θέτω είναι, πώς γίνετε οι Χριστιανοί λαοί να αλληλοσκοτώνονται, και να εκφράζουν και να εκδηλώνουν τέτοιο ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΜΙΣΟΣ, εις το όνομα της Αγάπης του Κυρίου, όπου και η ΒΙΒΛΟΣ του και αυτός ο ίδιος ο ΚΥΡΙΟΣ Ιησούς, είναι απολύτως ΑΝΙΚΑΝΟΙ να εμπνέουν Αγάπη, αλλά ΙΚΑΝΟΤΑΤΟΙ να εμπνέουν μίσος!!!!
    «Φωτιὰ ἦρθα νὰ βάλω πάνω στὴν Γῆ καὶ πόσο θὰ ἤθελα νὰ εἶχε ἤδη ἀνάψει». («Κατὰ Λουκᾶν» ἲβ΄49 -50)

    Μου αρέσει!

  1. Να κλεισουν ολοι οι Ναοι (Ελληνων) σε ολες τις πολεις, και σε ολους τους τοπους της οικουμενης. Αν καποιος (Ελλην) με οποιαδηποτε δυναμη παραβει αυτον τον νομο θα τιμωριθει με αποκεφαλισμο! «Ιουστινιανειος κωδικας ι ,ιι: Αυτοκρατωρ Κωνσταντιος Α» Προς Ταυρο Επαρχον του Πραιτωριου, Δεκεμβριος 534 μ.χ.

   Μου αρέσει!

  2. «Διατασσουμε ολα τα ιερα και Ναοι τους (Ελληνων), οσοι βρησκωνται ακομα αθικτα, να καταστραφουν με διαταγη των τοπικων αρχων…»

   «Αν με επαρκεις αποδειξεις ενωπιον ικανου δικαστη εμφανιστει καποιος που εχει παραβλεψει αυτον τον νομο, θα τιμωριθει με ποινη θανατου»

   ειναι φανερο , οποιος δεν γκρεμιζε (τους εγκαταλελειμενους) ναους τον καθαριζανε.

   Οσο μπορεις να μετρησεις ποσα χοντρα λαθη εκανες σε δυο γραμμουλες τοσο μπορουν να σταθουν και τα παραλογα που κοπανας χωρις να’χεις βρει ακομη γιατι νομιζεις οτι μπορεις να μας διδασκεις.

   Μου αρέσει!

   1. Ασε τις παπαριες και φτηνες δικαιλογιες «λαθη» Διακος, και επι της ουσιας τωρα, το διαταγμα αυτο υπαρχει και το γνωριζεις πολυ καλα, και ειναι μια αποδειξη ακομη οτι οι χριστιανοι δεν εχουν καμια διαφορα, απο τους τζιχαρντιστες Μουσουλμανους του σημερα ουστ απο εδω εβραιοχριστιανοπροσκυνημενε.

    Μου αρέσει!

   2. αυτο που κανουν οι τζιχαντιστες Μουσουλμανοι ειναι ακριβως αυτο που εκαναν οι αυτοκρατορες θεοι των ρωμαιων που θεωρειτε προγονους σας και που οι ιδιοι λετε οτι θελετε να επαναφερετε.
    Οσο για τους αγιους, καθε μερα ειστε εδω και μαθαινετε..τα χαλια αυτων των βαρβαρων αρπακτικων λατινων προγονων σας που θελετε να τιμουν και οι αλλοι., που ομως , προς μεγαλη λυπη σας τους εσβησαν απ την ιστορια οι δικοι μας προγονοι και εκαναν την αυτοκρατορια τους ελληνικη ! !

    Μου αρέσει!

   3. να επαναφερετε εννοειται τις αμοσταγεις γνωστες συνηθειες τους γιατι τους αυτοκρατορες δυστυχως ηδη τους επιβαλατε χωρις να το ξερετε.. Ειναι μερικοι, που φανερα εκφραζουν τον ποθο τους για αιμα εδω μεσα δυστυχως.

    Μου αρέσει!

   4. Ὁ Αυτοκράτορας Ἰουστινιανὸς:
    Ο εξολοθρευτής των Ελλήνων

    Νομοθεσία Ἰουστινιανοῦ
    Codex Iustianianus.
    Στὰ διατάγματα τοῦ ο Ιουστινιανός ἀπαιτεῖ τὴν ἐκτέλεση αὐτῶν ποὺ ἐφαρμόζουν *…τὴν εἰδωλολατρία* (Corpus Juris Civilis)
    Στὴν νομοθεσία τοῦ Ἰουστινιανοῦ *Codex Iustianianus* διαβάζουμε:
    1.11.8 *Κανεὶς νὰ μὴν τολμήσει νὰ ἀποπειραθεῖ αὐτὰ ποὺ ἀπαγορεύεται στοὺς ἀνθρώπους ποὺ φυλάγονται ἀπὸ εἰδωλολατρικὲς δεισιδαιμονίες, γνωρίζοντας ὅτι διαιωνίζει πράξη, ποὺ ἀποτελεῖ δημόσιο ἔγκλημα. Θέλουμε τέτοιες πράξεις νὰ ἀποτραποῦν, ἔτσι ὥστε (ὁ ἔνοχος) (…) νὰ ἀποπεμφθεῖ ἀπὸ τὸ ἀξίωμά του καὶ νὰ μὴν χάσει μόνο τὴν περιουσία του (…) νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ διαρκῆ ἐξορία*.
    1.11.9 *Διατάσσουμε τοὺς ἄρχοντές μας (…) νὰ ἀναζητοῦν σύμφωνα μὲ τὸ νόμο ὅλες τὶς περιπτώσεις ἀσέβειας ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικῆς θρησκείας (…) (καὶ) ἂν συμβαίνουν, νὰ τιμωροῦνται (…) . Νὰ μὴν ἔχει κανένας τὸ δικαίωμα νὰ κληροδοτεῖ μὲ διαθήκη ἢ νὰ χαρίζει μὲ δωρεὰ κάτι σὲ πρόσωπα ἢ τόπους, ποὺ ἔχει ἐπισημανθεῖ ὅτι διαπράττει τὴν ἀσέβεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ (…). Νὰ διατηρηθοῦν (…) ἐν ἰσχὺ ὅλες οἱ τιμωρίες μὲ τὶς ὁποῖες οἱ προηγούμενοι βασιλείς εἶχαν ἀπειλήσει νὰ τιμωρήσουν τὴν Ἑλληνικὴ πλάνη.

    Συνέχεια στὴν νομοθεσία τοῦ Ἰουστινιανοῦ *Codex Iustianianus* διαβάζουμε:
    1.11.10 *Ἐπειδὴ ἔχουν συλληφθεῖ μερικοὶ, οἱ ὁποῖοι διακατέχονται ἀπὸ τὴν πλάνη τῶν ἀνόσιων καὶ μιαρῶν Ἑλλήνων (…) ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν γίνει χριστιανοὶ (…) ἂν φανοῦν νὰ ἐπιμένουν στὴν πλάνη τῶν Ἑλλήνων, θὰ ὑποβληθοῦν στὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν (δηλαδή, Θάνατο) θὰ παρεμποδίσουμε δὲ κάθε μάθημα ποὺ διδάσκεται ἀπὸ αὐτοὺς, ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὴ νόσο τῶν ἀνόσιων Ἑλλήνων (…) θεσπίζουμε τοὺς ἴδιους νόμους καὶ γιὰ τοὺς ἀλιτήριους Ἕλληνες. *Codex Novellae, Constitutiones*.
    Ἐνῶ μὲν εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Ἰουστινιανὸς ἦταν αὐτὸς ποὺ καθιέρωσε τὸν θεσμὸ τῆς *Ἱερᾶς Ἐξέτασης* καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἐξεταστοῦ, ὁ ἱστορικὸς Θεοφάνης εἰς *Χρονογραφία* μᾶς πληροφορεῖ ἕνα λιγότερο σὲ ἐμᾶς γνωστὸ τρόπο μαρτυρίου, ὡς μέθοδος ἐπιβολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἀναφέρει αὐτὸς ὁ ἱστορικὸς ὅτι ἀρκετὲς φορὲς παρεδίδοντο *αἱρετικοὶ* κρατούμενοι σὲ κομπογιαννίτες γιὰ νὰ γίνουν ζωντανὰ πειραματόζωα σὲ θανατηφόρες ἀποτρόπαιες χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις:
    «….ΟΝ ΕΝ ΤΩ ΜΩΛΩ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΧΕΙΡΟΚΟΠΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΚΟΠΗΣΑΝΤΕΣ ΗΝΕΓΚΑΝ ΤΟΙΣ ΙΑΤΡΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΝ ΑΝΕΤΕΜΟΝ ΖΩΝΤΑ ΑΠΟ ΗΒΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ!» (*Χρονογραφία* σέλ. 436) .
    Μαζικὲς ἐξοντώσεις Ἑλλήνων (ἑλληνιστῶν) μὲ σαδιστικὸ θάνατο διασώζει στὰ *Ἀνέκδοτά* του ὁ ἱστορικὸς Προκόπιος (20, 10 – 16) ὡς ἐπίσης καὶ εἰδήσεις σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες οἱ αἴθουσες βυζαντινῶν δικαστηρίων γίνονταν αἴθουσες βασανιστηρίων.
    Ὁ Νικηφόρος Σκευοφύλαξ καὶ ὁ Ἰωάννης Λυδὸς (6ος αἵ. μ.χ.) ἀναφέρουν τὶς ἑξῆς ἀποτρόπαιες μεθόδους ἐπιβολῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ: «ΑΠΤΕΣΘΩ ΠΥΡΑ, ΕΤΟΙΜΑΖΕΣΘΩ ΣΤΡΕΒΛΩΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΙΝ ΑΠΑΣΑ ΕΚΝΙΚΩΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΡΕΧΟΝΤΑ». Νικηφόρος Σκευοφύλακας «βίος ἐν ἐπιτόμω καὶ ἐγκώμιον τοῦ Θεοφανοὺς τῆς Σιγριανῆς». (Ἔκδ. De Boor, Λειψία σέλ. 24).
    Ἡ τραγικότερη ἀναφορὰ γιὰ τὴν ποινὴ τοῦ *καυθῆναι* δηλαδὴ τὸ κάψιμο τῶν ζωντανῶν θυμάτων (Ἑλλήνων, Ἑλληνιστῶν, αἱρετικῶν, εἰδωλολατρῶν…) ἀναφέρεται στὴν «Ἀλεξιάδα» τῆς Ἄννης Κομνηνῆς, μὲ θύμα τὸν Βασίλειο Βογομίλων ποὺ μερικοὶ τὸν ταυτίζουν μὲ τὸν ἥρωα Βασίλειο Διγενῆ – Ἀκρίτα.
    Οἱ Χριστιανοὶ αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου (τῆς Νέας Ρώμης) παρέδιδαν στὴν πυρὰ ἀκόμη καὶ ἀνάπηρους Νικήτας Χωνιάτης «Χρονολόγια» vi 404, 405 καὶ 332).
    Γιὰ τὴν *ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ* δὲν ἔλειψαν καὶ οἱ ὁμαδικὲς καύσεις στὸν Ἱππόδρομο τοῦ Βυζαντίου:
    «…τοὺς δὲ μεγιστάνας τῶν Ἀρμενίων σωρεύσας ἐν΄ τόπω ἐνὶ ζωοκαύστους ἐποίησε» (Θεοφάνης σέλ. 372 . 18)
    Ὁ δὲ Ἰουστινιανὸς μέσω τῶν ἱεροεξεταστῶν τοῦ, ἐξόντωσε μαζικὰ Ἕλληνες τῆς αὐτοκρατορίας ρίχνοντας τοὺς, ζωντανοὺς στὴν πυρὰ, μαζὶ μὲ τὰ βιβλία καὶ τὰ ἀγάλματα:
    «…ΜΗΝΙ ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΙ ΤΗ ΑΥΤΗ ΣΥΣΧΕΘΕΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΙΕΒΩΜΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑΚΑΥΘΗΣΑΝ ΕΝ ΤΩ ΚΥΝΗΓΙΩ» (Ἰωάννης Μαλάλας «Χρονογραφία», σέλ. 491).

    Τὴν *νομικὴ* κάλυψη γιὰ ἀκρωτηριασμοὺς, τύφλωση καὶ κάψιμο στὴν πυρά μας τὴν ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς μὲ τό: *ἐὰν σκανδαλίζη σὲ ἡ χείρ σου ἀποκοψον αὐτὴν … ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζη σὲ , ἔκβαλε αὐτόν*. (Μάρκος Θ΄43 – 47).»

    Μου αρέσει!

  1. Άιντε ρε Pano Diako, ύπουλο Σκοπιανό πρακτοράκι!!! Να, γλίστρησες. Σου ξέφυγε, και φανερώθηκε η πραγματική σου αφοσίωση. Ανθέλληνα! Ουστ άπω εδώ ρε, και πίσω στα Σκόπια άπω που βγήκες!!

   Τα βάζεις με τον Θεόφιλο για λόγια που είπε αμύνοντας την ΕΛΛΑΔΑ στο Μακεδονικό θέμα, ρε πούστη!!!

   Αχ. Τώρα τα πάτησες.
   Οι αφεντικοί σου στα Βαλκάνια θα είναι πολύ δυσαρεστημένοι. Και όσες αράδες και να βάλεις τώρα, προσπαθώντας να σκεπάζεις τα Σκοπιανά σου συμφέροντα, και να παίζεις τον πατριώτη, δεν ξανακλείνει ο ασκός του Αιόλου που άνοιξες!!!

   Ξέρουμε τι είσαι!

   Σκοπιανός Πράκτορας εξ Αμερικής, είσαι!!!!!!

   Γι αυτό γαμ…ζεις την Ελληνική γλώσσα μας τόσο, μα τόσο συχνά. Και δεν μιλάμε για σπάνια ορθογραφικά λάθη. Όταν δεν κάνεις αντιγραφή από αλλού, αφαιρείς όλους τους τόνους … γιατί δεν τα έχεις στην Σλαβική μητρική γλώσσα σου!, ούτε στα Αμερικανικά που έμαθες όταν έγινες πράκτορας κατά της Ελλάδος.

   Σε έκαιγε, βεβαία. Σε έκαιγε, που όταν ήλθε κάποιος υψώνοντας βαριές κατηγορίες για την βάρβαρη ιθαγένεια και πράξεις εναντίον του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τών Μακεδόνων, ο Θεόφιλος τα καταπολέμησε. Και ενώ θα μπορούσε ο Θεόφιλος να τον κάνει σύμμαχο του, (επειδή και αυτός δεν συμπάθησε τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες), η ΠΑΤΡΙΔΑ δείχθηκε υπεράνω όλων, για τον Θεόφιλο, και για αυτό στράφηκε ως αντίπαλος εναντίον του, και τον πίεσε επιτυχώς, με τα λόγια του και την πραγματική αγάπη του για την Ελλάδα, να παύσει αυτή την επικίνδυνη γραμμή συζητήσεως.

   Από τότε, ώμος που ο Θεόφιλος γκρέμισε αυτά που ποθούσες να δεις για τα Σκοπιανά συμφέροντα που υπηρετείς …. σου έπεσε μια μανία εναντίων αυτού του πατριώτη, και αφού δεν μπορείς να λες έξω άπω τα δόντια τι σε θύμωσε τόσο πολύ, ρε πουστοπράκτορα, από τότε, διαστρεβλώνεις ότι λέει, να τα χρησιμοποιείς εναντίον του.

   Δεν θα το καταφέρεις. Μόνον το εαυτό σου προσβάλλεις ως τον ηλιθιότατο προπαγανδιστή τής Σλαβικής φυλής!!!

   Ο Θεόφιλος μεταφράζει ένα ανέκδοτο που γράφτηκε πριν πολλά χρονιά από έναν επιστήμονα, εναντίον τής Βιβλικής αντιεπιστημονικής κοσμογονίας (η οποία οι πιο πολλοί χριστιανοί ξέρουν πώς είναι λανθασμένη). Το ανέκδοτο έχει κάνει τόν γύρω του κόσμου, και εσύ προσπαθείς να πείσεις τον κόσμο, ότι ο Θεόφιλος το δημιούργησε, και -πιο ηλίθιο άπ αυτό – ότι αυτό ανέκδοτο, κάνει τον Θεόφιλο, δεισιδαίμονα λάτρη κάποιου χημικού αερίου ή αστρικού σώματος.

   Όταν ήλθε ένας να μας πει (με τον πομπώδες αέρα τού αυτοαποκαλούμενου παντογνώστη) ότι το σόι του Μέγα Αλεξάνδρου ήταν σίγουρα βάρβαρο, και ο Θεόφιλος του είπε ότι δεν ήταν παντογνώστης, και πώς έκανε λανθασμένα συμπεράσματα, ΠΟΤΕ δεν αποκάλεσε ο Θεόφιλος τον εαυτό του παντογνώστη!!!

   Όσο και να προσπαθείς να μας εξαπατήσεις, ότι ο Θεόφιλος είπε το τάδε που δεν είπε, η πιστεύει το τάδε που δεν εκφράζεται στα λόγια και πράξεις του, δεν τα καταπίνουμε!!!

   Αντιθέτως. Βλέπουμε πολύ καλά πως αυτός ο παθολογικός εγωισμός σου χωρίς όρια, και η τάση σου να μπουρδολογείς σαν να ξέρεις όλες τίς σκέψεις των ανθρώπων, (παραδείγματος χάριν, την έμμονη μαλακία σου με το χημικό ΑΕΡΙΟ), όχι όπως εμφανίζονται στα γραπτά τους, αλλά ΕΝΑΝΤΙΩΝ των γραπτών τους, είναι αγιάτρευτο πάθημα δικό σου, Σκοπιανό-πράκτορα Panο Diakε.

   Πόσο βλάξ είσαι, ρε; Η μάλλον, ξέρουμε ότι είσαι βλάξ. Για αυτό τα έχασες και ξεγύμνωσες τα Σκοπιανά συμφέροντα σου. Μόνον βλάκες θα πέσουν θύμα στις ύπουλες διαστρεβλώσεις σου, τώρα που είναι φανερό τι είσαι, και εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε βλάκες!

   Για αυτά τα Σκοπιανά συμφέροντα των αφεντών σου, έχεις έρθει σαν λοιμός, αυτήν την κριτική περίοδο, (ΤΩΡΑ δηλαδή, που εμείς οι Έλληνες πρέπει να σκεφτούμε κα να αμυνθούμε το οικονομικό και πολιτικό μέλλον μας, και τα σύνορα μας), να μας χώνεις το δόγμα σου ότι αυτή η ζωή, στην δική μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ, δεν αξίζει τίποτα!!!
   Ότι πρέπει να υποκύψουμε, να υποφέρουμε σιωπηλά, εις ελπίδα πώς με αυτή την δειλή προδοσία της ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ και του μέλλοντός της, θα αξιωθούμε κάποιο παράδεισο στην επόμενη ζωή.

   Πίσω στα Σκόπια, πουστοπράκτορα!!! Ξέρουμε τι είσαι!!!! Δεν μας εξαπατάς πια!!!!

   Μου αρέσει!

  1. Μονόλογοι από άμβωνος και σε προστατευμένο περιβάλλον.
   Ακόμα περιμένω να μου εξηγήσεις τις προφητείες 8 Φεβ.
   Ή μόνο στους κηρυγματικούς μονόλογους έχεις εξουσιοδότηση από τον Κύριο;

   Μου αρέσει!

   1. Panos Diakos said

    Φεβρουαρίου 8, 2018 στις 12:27 μμ
    Ο προφήτης Ζαχαρίας, 11, 12-13, μιλάει για τα τριάντα αργύρια (αργυρά νομίσματα), που εισέπραξε ο Ιούδας όταν πρόδωσε τον Ιησού. Ο άγιος ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρεται στην προφητεία (Ματθ. 27, 9), τ α υ τ ο χ ρ ο ν α με την προφητεία του Ιερεμία, 18, 2, που μιλάει για τον «αγρόν του κεραμέως», τον οποίο αγόρασαν με τα τριάντα αργύρια οι Εβραίοι αρχιερείς, όταν τα επέστρεψε ο Ιούδας.

    Μου αρέσει!

   2. οτι δεν μπορεις να δεις και την απαρνηση του βοσκου με την εξευτελιστικη απαξιωση του και το κομματιασμα του αγγειου στο κεραμοποιειο στην ιδια προφητεια, αν μπαινεις εκει που δε νοιωθεις και ανοιγεις κουβεντα για να δειξεις ποσο εξυπνος εισαι
    κατσε να παριστανεις το Δαυιδ που μιλαει… στο πρωτο ενικο ! ! ! μονος σου.

    Μου αρέσει!

   3. εχεις και τη δυνατοτητα να διαβασεις ολο το κεφακαιο και κανα δυο απ τα επομενα και των δυο προφητων Τοτε θα δεις ποιο ειναι το σπασμενο πηλινο σκευος , ποσες φορες το σπασανε , που καταληξανε και που βεθηκαν κατ επιλογην και ισως για παντα. Επειδη αναφερονται αριθμοι κεφ . στιχωνσημερα απο μας τους ξερολες, δε σημαινει οτι η προφητεια ειναι η επαναληψη των λεξεων που συναντας σ’ενα στιχο.

    Μου αρέσει!

   4. «Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών, κήρυσσε, θύγατερ Ιερουσαλήμ. Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεταί σοι, δίκαιος και σώζων αυτός, πραΰς και επιβεβηκώς επί υποζύγιον και πώλον νέον» Ζαχ.κεφ 9 στ.9 εκτυλιχθηκε μπροστα στα ματια τους ω ρ ε ς πριν το εγλημα.

    Μου αρέσει!

   5. Εσύ νομίζεις ότι τον σανό σας μπορούμε να τον φάμε όλοι
    και φτάνετε να μας πείτε ότι ούτε ελληνικά δεν ξέρουμε.
    Ρε για πόσο μαλάκες μας περνάτε;
    Που είναι γραμμένες οι μαλακίες που μας τσαμπουνάς;
    Ποιόν Ιούδα και ποιόν Χριστό βλέπεις εσύ να λέει ο Ιερεμίας στο κεφάλαιο 11;
    Και ποιόν αγρόν του κεραμέως μας τσαμπουνάς; Και τί σχέση έχουν οι άσχετες με τις ιστορίες του Ματθαίου διηγήσεις του Ιερεμία;
    Του είπε ο Κύριος του Ιερεμία ότι θα πάει να διδάξει στο εργαστήριο που χτίστηκε στο οικόπεδο που αγοράστηκε από τα τριάκοντα αργύρια του Ιούδα και να πάει να τον ακούσει εκεί;
    Σώωωωωπα! Εδίδαξε κι εκεί ο Χριστός και πότε; Ούτε ο Γκαίμπελς τόσο δημιουργική φαντασία!
    Πολύ θράσος ρε παιδί μου! Απύθμενο θράσος διαστροφής!

    Μου αρέσει!

   6. Ας παμε και λιγο παρακατω.

    Ο Χριστος πανω στο ταπεινο γαϊδουρακι που μολις ειχαν αντικρισει να τον υποδεχεται ο λαος σαν βασιλεα δεν ηταν μια απλη καθημερινη εικονα που δεν ιδηγουσε σε αμεση επεξεργασια οποιον την εβλεπε. Οπωσδηποτε θυμηθηκαν τον προφητη Ζαχαρια . Και βεβαια ηξεραν απεξω τους προφητες. Ακομη παραπαμω οταν τους μιλουσαν για την μετοικεσια Βαβυλωνος. Μετοικο αποκαλει τον διωκτη του ο προφητης.Εσπασε το κεραμυδι και λεει ο Θεος «τι νομιζεις , δεν μπορω να ενωσω παλι τα κομματια ?» Τα ενωσε με την αιμαλωσια στη Βαβυλωνα και τη μετανοια εκει.Εχουμε δυο αιχμαλωσιες εκει και μια στην Αιγυπτο.Ελευθεροι καποτε γυριζουν απο το μεγαλο γεγονος αυτο της ιστοριας τους που το κουβαλουσαν παντα.
    «και δεν μπορω να φτιαξω νεο σκευος αφου εγω εχω τον πηλο στα χεριαμου ? » Ετοιμο ηταν το νεο σκευος και το ξερεις ποιο ειναι , ηταν προετοιμασμενο απ το Θεο αιωνες πολλους πριν. Παρ ολα αυτα , τα προβατακια πουλησαν τον βοσκο που τα ετρεφε και τα οδηγουσε στην τιμη ενος δουλου. Πληρωσαν για να τον σκοτωσουν πιο ευκολα. Πληρωσαν την τιμη ενος δουλου και αγορασαν με τα ιδια αργυρια που ειχαν τοτε εκτιμησει οτι αξιζει ο ποιμενας τους, που ηταν ο ιδιος που κρατουσε και τον πηλο.
    Καλα , δηλαδη το Θεο σκοτωναν ? Ακριβως Αυτον ! Γι αυτο τοποθετει μαζι τους δυο προφητες ο ευαγγελιστης και λεει σας το λεω οπως το Πνευμα του Θεου με φωτισε !
    Αγορασαν τον αγρο του κεραμεως που δεν πρεπει να υπηρχε διδασκαλος της εποχης που να μην ηταν συνεχες εντρυφημα του η προφητεια του κεραμεως και η σημασια της. Και σε ποιον θα ανηκε ο αγρος ? Οταν αγοραζεις κατι σου ανηκει για παντα. Ο αγρος ομως θα φιλοξενουσε μονον ΞΕΝΟΥΣ.Οχι ιουδαιους. Και η Εκκλησια μονον ξενους κραταει στην αγκαλια της και ειναι το βασιλειο του Κεραμεως που εχει τον πηλο και φτιαχνει τα σκευη. ΣΚΕΥΗ ΕΚΛΟΓΗΣ.

    Μου αρέσει!

   7. Προφητεία σημαίνει προλέγω καθαρά και ξάστερα και με σαφήνεια ότι θα συμβεί κάποιο συγκεκριμένο γεγονός αναμφισβήτητο ως προς τον ταυτισμό του.
    Τέτοια προφητεία δεν υπάρχει απολύτως καμία σε όλη την Παλαιά Διαθήκη και ούτε βέβαια με οποιοδήποτε τρόπο έχει εκπληρωθεί.
    Το να λες π.χ. ότι ο επί πώλου όνου μεταξύ των χιλιάδων που κυκλοφορούσαν τότε με γάϊδαρο είναι ο γαϊδουροκαβαλητής που θέλεις εσύ, και αν λέει βασιλεύς αλλά σου τυχαίνει πληβείος εσύ τον αναγορεύεις βασιλιά των … ουρανών(!) και καθαρίζεις (όπως λέμε είσαι η βασίλισσα της καρδιάς μου), αυτό λέγεται μία μαλακία και μισή και όχι προφητεία και εκπλήρωση της.
    Δεν είναι άλλωστε μαλάκες οι εβραίοι που έχουν την αποκλειστική ιδιοκτησία της παλαιάς Διαθήκης που ούτε τέτοιες προφητείες βλέπουν ούτε καμιά εκπλήρωση τους.

    Μου αρέσει!

   8. Όσο για το αν μπήκε κάποιος πληβείος στην Ιερουσαλήμ πάνω σε γάϊδαρο και έγινε χαμός από το πλήθος που τον υποδέχθηκε σαν βασιλέα, άσε να το πει και κανένας ιστορικός που κάτι τέτοια δεν περνούσαν καθόλου απαρατήρητα. Το να το λέει ο Ματθαίος δεν είναι και καμιά ιστορική μαρτυρία.
    Όσο για τον Ζαχαρία επιμένεις στο ίδιο μπούρου-μπούρου λες και εμείς δεν καταλαβαίνουμε ελληνικά. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα με τις εμμονές των φρενοβλαβών.

    Μου αρέσει!

   9. εχεις δει τοσους και τοσους να τους στρωνουν δρομο με τα ρουχα τους και με φοινικοφυλλα μολις τους ειδαν πανω σε τοσο ταπεινο ζωο που εμεις τιποτα δεν τολμουμε να προσθεσουμε.

    Μετα την νεα καταστροφη της Ιερουσαλημ αρχισε η νεα μεγαλη μετοικεσια στα τεσσερα σημεια του οριζοντα, που κρατησε 2000 χρονια . Ελπιζω να μην εχουμε σειρα ,γιατι μαλλον το «δικαιουμαστε» με οσα λεμε και κανουμε.

    Μου αρέσει!

   10. Και πως γίνεται βέβαια αυτός ο ίδιος λαός που υποδεχόταν με Ωσαννά τον βασιλέα του, εντός ολίγων ημερών να αλαλάζει «σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν»
    και ένας παρ’ ολίγον βασιλιάς να οδηγείται εξευτελιστικά στο σταυρό (και ΚΑΝΕΝΑΣ ιστορικός να μην παίρνει χαμπάρι τίποτα) ας μας το εξηγήσει η μυθιστορηματική δημιουργικότητα των ευαγγελιστών.

    Μου αρέσει!

   11. «Του είπε ο Κύριος του Ιερεμία ότι θα πάει να διδάξει στο εργαστήριο που χτίστηκε στο οικόπεδο που αγοράστηκε από τα τριάκοντα αργύρια του Ιούδα και να πάει να τον ακούσει εκεί;
    Σώωωωωπα! Εδίδαξε κι εκεί ο Χριστός και πότε;»
    σοβαρα πρεπει να ειναι ο ιδιος αγρος της προφητειας στην ιδια διευθυνση ? Μαλλον τουβλα σαν και λογου σου εφτιαχνε.

    βρε χαζουλη δε σου ειπα να πας να διαβασεις ολο το κεφαλαιο του Ιερεμια και τα επομενα 19 και 20 ?

    η μηπως τα ‘ριξες μια ματια και γι αυτο το’ριξες παλι στη σαχλαμαρα ?

    Με γαρδενιες αρωματιζεις το γινατι σου και μου θελεις και συζητησεις ?

    Γιατι εισαι τοσο λιγος καημενουλη μου , πως το αντεχεις τοσο χαλι ?

    Μου αρέσει!

   12. Απορών said

    Φεβρουαρίου 8, 2018 στις 12:47 μμ
    Ψαλμός 21:19 διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.

    Η προφητεία που είναι;
    Σε πρώτο πρόσωπο είναι ο ψαλμός του προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ, από την αρχή μέχρι το τέλος. Με ποιό λογικό άλμα αποτελεί προφητεία για τον Χριστό;

    πηρες τα ρεστα μας…

    Μου αρέσει!

   13. Ψαλμός 21
    (που να σε ψάλλουνε τρεις)
    από την αρχή μέχρι το τέλος χτυπιέται και παρακαλάει σε πρώτο πρόσωπο αποκλειστικά για τα δικά πάθη και με τελείως διαφορετικό περιεχόμενο
    δεν αποτελεί πρόβλεψη για κανέναν άλλον.και όλα τα άλλα είναι άσχετα με τα περιγραφόμενα για τον Χριστό.
    Από που ως που αυτό ξεκάρφωτα είναι προφητεία για τον Χριστό;
    Πόσα θέλεις ρε Διάκο να μας τρελάνεις;

    Μου αρέσει!

Leave a Reply

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s