olympia.gr

Το φιλότιμο μας, θηλιά στον λαιμό τους, όχι στον δικό μας. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself. Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式 υοθτθβε

«Άγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος» To απολυτίκιον του Αγίου Δημητρίου

Posted by netakias.com στο Οκτωβρίου 26, 2016

maxresdefault1Δημήτριον νύττουσι λόγχαι Χριστέ μου,
Ζηλοῦντα πλευρᾶς λογχονύκτου σῆς πάθος.
Εἰκοστῇ μελίαι Δημήτριον ἕκτῃ ἀνεῖλον.

Βιογραφία
Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε περί το 280 – 284 μ.Χ. και μαρτύρησε επί των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού το 303 μ.Χ. ή το 305 μ.Χ. ή (το πιο πιθανό) το 306 μ.Χ.

Ο Δημήτριος ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα ανελίχθηκε στις βαθμίδες του Ρωμαϊκού στρατού με αποτέλεσμα σε ηλικία 22 ετών να φέρει το βαθμό του χιλιάρχου. Ως αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού κάτω από τη διοίκηση του Τετράρχη (και έπειτα αυτοκράτορα) Γαλερίου Μαξιμιανού, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός, έγινε χριστιανός και φυλακίστηκε στην Θεσσαλονίκη το 303 μ.Χ., διότι αγνόησε το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού «περί αρνήσεως του χριστιανισμού». Μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε ιδρύσει κύκλο νέων προς μελέτη της Αγίας Γραφής.

Στη φυλακή ήταν και ένας νεαρός χριστιανός ο Νέστορας (βλέπε 27 Οκτωβρίου), ο οποίος θα αντιμετώπιζε σε μονομαχία τον φοβερό μονομάχο της εποχής Λυαίο. Ο νεαρός χριστιανός πριν τη μονομαχία επισκέφθηκε τον Δημήτριο και ζήτησε τη βοήθειά του. Ο Άγιος Δημήτριος του έδωσε την ευχή του και το αποτέλεσμα ήταν ο Νέστορας να νικήσει το Λυαίο και να προκαλέσει την οργή του αυτοκράτορα. Διατάχθηκε τότε να θανατωθούν και οι δύο, Νέστορας και Δημήτριος.

Οι συγγραφείς εγκωμίων του Αγίου Δημητρίου, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Γρηγόριος ο Παλαμάς και Δημήτριος Χρυσολωράς, αναφέρουν ότι το σώμα του Αγίου ετάφη στον τόπο του μαρτυρίου, ο δε τάφος μετεβλήθη σε βαθύ φρέαρ που ανέβλυζε μύρο, εξ ου και η προσωνυμία του Μυροβλήτου.

Στις βυζαντινές εικόνες αλλά και στη σύγχρονη αγιογραφία ο Άγιος Δημήτριος παρουσιάζεται αρκετές φορές ως καβαλάρης με κόκκινο άλογο (σε αντιδιαστολή του λευκού αλόγου του Αγίου Γεωργίου) να πατά τον άπιστο Λυαίο.

Σήμερα ο Άγιος Δημήτριος τιμάται ως πολιούχος Άγιος της Θεσσαλονίκης.

Ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου είναι και το εξής. Το 1823 μ.Χ. οι Τούρκοι που ήταν αμπαρωμένοι στην Ακρόπολη της Αθήνας ετοίμαζαν τα πυρομαχικά τους για να χτυπήσουν με τα κανόνια τους, τους Έλληνες που βρισκόντουσαν στον ναό του Αγίου Δημητρίου, μα ο Άγιος Δημήτριος έκανε το θαύμα του για να σωθούν οι Χριστιανοί και η πυρίτιδα έσκασε στα χέρια των Τούρκων καταστρέφοντας και τμήμα του μνημείου του Παρθενώνα. Για να θυμούνται αυτό το θαύμα, ο ναός λέγεται από τότε Άγιος Δημήτριος Λουμπαρδιάρης, από την λουμπάρδα δηλαδή το κανόνι των Τούρκων που καταστράφηκε.

Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα)
Ἦχος γ’.
Μέγαν εὕρατο ἐv τοῖς κιvδύvοις, σὲ ὑπέρμαχοv, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύvας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Τοῖς τῶv ἰαμάτωv σου ῥείθροις Δημήτριε, τὴv Ἐκκλησίαν Θεὸς ἐπορφύρωσεv, ὁ δούς σοι τὸ κράτος ἀήττητοv, καὶ περιέπωv τὴν πόλιv σου ἄτρωτοv· αὐτῆς γὰρ ὑπάρχεις τὸ στήριγμα.

Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὴν Σοφίαν καὶ Λογον.
Εὐσεβείας τοῖς τρόποις καταπλουτῶν, ἀσεβείας τὴν πλάνην καταβαλών, Μάρτυς κατεπάτησας, τῶν τυράννων τὰ θράση, καὶ τῷ θείῳ πόθῳ, τὸν νοῦν πυρπολούμενος, τῶν εἰδώλων τὴν πλάνην, εἰς χάος ἐβύθισας· ὅθεν ἐπαξίως, ἀμοιβὴν τῶν ἀγώνων, ἐδέξω τὰ θαύματα, καὶ πηγάζεις ἰάματα, Ἀθλοφόρε Δημήτριε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Ἕτερον Κάθισμα
Βασιλεῖ τῶν αἰώνων εὐαρεστῶν, βασιλέως ἀνόμου πᾶσαν βουλήν, ἐξέκλινας Ἔνδοξε, καὶ γλυπτοῖς οὐκ ἐπέθυσας· διὰ τοῦτο θῦμα, σαυτὸν προσενήνοχας, τῷ τυθέντι Λόγῳ ἀθλήσας στερρότατα· ὅθεν καὶ τῇ λόγχῃ, τὴν πλευρὰν ἐξωρύχθης, τὰ πάθη ἰώμενος, τῶν πιστῶς προσιόντων σοι, Ἀθλοφόρε Δημήτριε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Μεγαλυνάριον
Τὸν μέγαν ὁπλίτην καὶ ἀθλητήν, τὸν στεφανηφόρον, καὶ ἐν μάρτυσι θαυμαστόν, τὸν λόγχῃ τρωθέντα, πλευρὰν ὡς ὁ δεσπότης, Δημήτριον τὸν θεῖον ὕμνοις τιμήσωμεν.

Ἕτερον Μεγαλυνάριον
Φύλαττε τοὺς δούλους σου ἀθλητά, μάρτυς μυροβλύτα τοὺς ὑμνοῦντάς σε εὐσεβῶς, καὶ ρῦσαι κινδύνων καὶ πάσης ἄλλης βλάβης, Δημήτριε τρισμάκαρ ταῖς ἱκεσίαις σου.

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Leave a Comment »

Οι 5 πιο σημαντικές ελληνικές αρχαιότητες που βρίσκονται στο εξωτερικό

Posted by netakias.com στο Οκτωβρίου 26, 2016

image

Οι 5 πιο σημαντικές ελληνικές αρχαιότητες που βρίσκονται στο εξωτερικό
Η Αρχαία Ελλάδα αποτελεί πυξίδα πολιτισμού για όλους τους λαούς του κόσμου. Τα αρχαία εκθέματα προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο στην Ελλάδα, όμως χιλιάδες είναι τα παραδείγματα αρχαιοελληνικής τέχνης που μπορεί κανείς να βρει σε μουσεία του εξωτερικού. Η ομάδα του ellines.com ξεχώρισε τις 5 αρχαιότητες που βρίσκονται σε μουσεία στο εξωτερικό και αναδεικνύονται, βάσει της δημοφιλίας τους ως τα κορυφαία εκθέματα των συγκεκριμένων μουσείων.

1. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Βρετανικό Μουσείο

Η Ζωοφόρος του Παρθενώνα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εκθέματα στο Βρετανικό Μουσείο. Στο μουσείο στεγάζονται ακόμα 15 από τις 92 μετόπες του Παρθενώνα, καθώς και μια από τις έξι Καρυάτιδες του Ερεχθείου. Από το 1987, το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα έχει ενταχθεί στην επίσημη ατζέντα των θεμάτων της UNESCO, συζητείται ανά διετία στις συνεδριάσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής και κάθε φορά υιοθετείται σύσταση από τα κράτη-μέλη για την προώθηση του ζητήματος.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα που αποσπάστηκαν, αποτελούν περίπου το 60% του συνόλου του γλυπτού διάκοσμου του Παρθενώνα, που σώζεται σήμερα.

2. Αφροδίτη της Μήλου – Μουσείο Λούβρου

Η Αφροδίτη της Μήλου είναι ένα από τα διασημότερα πρωτότυπα αρχαία ελληνικά γλυπτά παγκοσμίως. Βρέθηκε την άνοιξη του 1820 σε αγροτική περιοχή της Μήλου. Το άγαλμα βρέθηκε σε πάνω από 6 χωριστά κομμάτια και κατέληξε ένα χρόνο αργότερα στο Μουσείο του Λούβρου, όπου και εκτίθεται μέχρι σήμερα. Στο μουσείο της Μήλου υπάρχει ένα πιστό αντίγραφό του, το οποίο έστειλε αργότερα ως δωρεά το Λούβρο. Ο Δούκας Ντε Ριβριέρ παρουσίασε το άγαλμα στον Λουδοβίκο τον 18ο, ο οποίος το δώρισε την επόμενη χρονιά στο Μουσείο .Το έργο έχει δουλευτεί σε χωριστά κομμάτια, τα δύο βασικά από τα οποία στη συνέχεια ο δημιουργός συνέδεσε στους γλουτούς, εκεί που πέφτουν και οι πτυχώσεις του ενδύματος. Χωριστά είχε δουλευτεί και το αριστερό χέρι αλλά και το αριστερό πόδι, όπως και το δεξί. Η θεά στα μαλλιά φέρει κεφαλόδεσμο (ταινία) από την οποία πίσω ξεφεύγουν βόστρυχοι.

3. Νίκη της Σαμοθράκης – Μουσείο Λούβρου

Η Νίκη είναι ένα από τα πέντε πιο δημοφιλή έργα στο Μουσείο του Λούβρου, το οποίο προσελκύει περίπου 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Δεδομένης της σημασίας του και το βάρος του, ήταν η πρώτη φορά από το Β Παγκόσμιο Πόλεμο που το άγαλμα μεταφέρθηκε και η πρώτη φορά που αποκαταστάθηκε μετά την εγκατάστασή του στη σκάλα του Μουσείου. Όταν το άγαλμα μεταφέρθηκε στο Παρίσι από το νησί της Σαμοθράκης, το άγαλμα ήταν σπασμένο σε διάφορα κομμάτια. Εμπειρογνώμονες του Μουσείο στα τέλη του 19ου αιώνα κάλυψαν τις αρθρώσεις με γύψο και τις έβαψαν. Η ομάδα αποκατάστασης αντικατέστησε το γύψο με μια ουσία από μαρμαρόσκονη. Η Νίκη στεκόταν αρχικά στη Σαμοθράκη σε ένα βράχο που υψώνεται πάνω από το πλάτωμα του Ιερού των Μεγάλων Θεών, ένα συγκρότημα από δώδεκα ναούς αφιερωμένους σε διάφορες θεότητες δημοφιλείς στην αρχαιότητα.

4. Βωμός του Ναού του Διός της Περγάμου – Μουσείο Περγάμου στο Βερολίνο

Ο βωμός της Περγάμου (181-159 π.Χ.) αποτελεί ίσως το περισσότερο ακέραια σωζόμενο γλυπτό σύνολο της Ελληνιστικής περιόδου. Η κατασκευή (διαστάσεων 35,65 μέτρα πλάτος και 33,4 μέτρα βάθος) του έργου ξεκίνησε μετά τις νίκες του Ευμένη επί του Πόντου και της Βιθυνίας και την καθιέρωση της γιορτής των Νικηφορίων.Η Πέργαμος δημιουργήθηκε, με πρότυπο την Αθήνα, γύρω από μια ακρόπολη, πάνω στην οποία κτίστηκε αυτός ο ναός αφιερωμένος στον Δία. Στην πραγματικότητα αποτελούσε έναν ανεξάρτητο τόπο λατρείας, χωρίς να συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο ναό. Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο βωμός, εκτός βέβαια από τις μνημειακές του διαστάσεις, έγκειται στις ανάγλυφες παραστάσεις της ζωφόρου (ύψους 2,3 μέτρων και μήκους περίπου 120 μέτρων), η οποία κοσμούσε το πόδιο του βωμού. Απεικονίζεται μία πολυπρόσωπη -περίπου στις 100 μορφές χωρίς να υπολογίζονται τα ζώα- και γεμάτη ένταση μάχη μεταξύ των θεών και των γιγάντων.

Το 1978 ο Γερμανός μηχανικός Carl Humann ξεκίνησε επίσημες ανασκαφές στην ακρόπολη της Περγάμου. Μετά από διαπραγματεύσεις με την Τουρκική κυβέρνηση, η οποία συνεργάστηκε στην ανασκαφή, συμφωνήθηκε ο βωμός και η ζωφόρος να περάσουν στην κυριότητα των Μουσείων του Βερολίνου.

5. Αρπιστής – Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης (ΜΕΤ)

Τα μαρμάρινα ειδώλια αποτελούν το σπουδαιότερο δημιούργημα του Κυκλαδικού πολιτισμού και ανάμεσα σ’ αυτά εξέχουσα θέση κατέχει το αγαλματίδιο του «Αρπιστή». Η χρονολογία κατασκευής του πιθανολογείται ανάµεσα στο 2800 – 2300 π.Χ.

Ο Αρπιστής, βρίσκεται στην αίθουσα αίθουσα «Robert and Renee Belfer Court» του ΜΕΤ που φιλοξενεί έργα κυκλαδικού πολιτισµου.

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Leave a Comment »

Τα ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Posted by netakias.com στο Οκτωβρίου 26, 2016

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 1 Comment »

Ο Τραμπ βάζει τέλος στην παράνοια της Κλίντον: Θα μας οδηγήσει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, εγώ θα τον αποφύγω.

Posted by olympiada στο Οκτωβρίου 26, 2016

IMG_1901.PNGΈξω από τα δόντια μίλησε ο υποψήφιος πρόεδρος Donald Trump σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters νωρίτερα σήμερα. Προειδοποίησε τον αμερικανικό λαό ότι η πολιτική της Κλίντον στην Συρία θα οδηγήσει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Θεώρησε αδύνατον να υπάρξει συνεννόηση με την Ρωσία  Εφόσον η Κλίντον κερδίσει τις εκλογές, μετά την δαιμονοποίηση που… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 3 Comments »

1912: Σαν σήμερα ο στρατός των ηρώων γονάτιζε τους Οθωμανούς και έφερνε την λευτεριά στην Θεσσαλονίκη

Posted by olympiada στο Οκτωβρίου 26, 2016

IMG_1900.JPG

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 1 Comment »

Και ξάφνου, οι μουλάδες της διαπλοκής αναφωνούν «Καπάκος Ουάκμπαρ»!

Posted by olympiada στο Οκτωβρίου 26, 2016

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Οι ίδιοι που έκλεισαν την ΕΡΤ ή συνηγορούσαν στο κλείσιμο της!

Οι ίδιοι που μιλούσαν για κηφήνες!

Οι ίδιοι που κατακεραύνωναν τα δελτία της ΕΡΤ ως …κομματικά!

Ναι, αυτοί οι «ίδιοι», κυριεύτηκαν από ιερά οργή με την απόλυση Καπάκου! Αυτού που στην… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 2 Comments »

«ΣΕΙΣΜΟΣ» από ΕΛΛΑΔΑ και ΠΟΝΤΟ στο Κρεμλίνο! (βίντεο)

Posted by olympiada στο Οκτωβρίου 26, 2016

hellasforce.com

ekdilosi_kremlino_pontiaka
Δεν είχε ξαναζήσει τέτοιες στιγμές η μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του Κρεμλίνου. Τουλάχιστον όχι στιγμές που να θυμίζουν Ελλάδα, που να φέρνουν κομμάτια πολιτισμού του ελληνισμού, αλλά και τρόπου ψυχαγωγίας του, στην καρδιά της Μόσχας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 453 επιπλέον λέξεις

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 1 Comment »

Ο κ.Α.Γεωργιάδης είναι πολιτικά απόγονος των γερμανοτσολιάδων #Κουμουνδουρακος #team_adonis #team_koumoutsakos

Posted by netakias.com στο Οκτωβρίου 25, 2016

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 2 Comments »

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ σε Νεα Δημοκρατια για Κουμουτσάκο-Γεωργιαδη #Κουμουνδουρακος

Posted by kalinda στο Οκτωβρίου 25, 2016

ΚΟΥΙΖΜε άκρα μυστικότητα συνεδριάζουν αυτή την στιγμή στη Νεα Δημοκρατια για το θεμα που προέκυψε με τη δημόσια σύγκρουση-ξεκατίνιασμα Γεωργιαδη-Κουμουτσάκου. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Leave a Comment »

Το παραμάγαζο που λειτουργούσε στην ΕΡΤ, πρέπει επιτέλους να σπάσει.

Posted by olympiada στο Οκτωβρίου 25, 2016

img_1896Ελεύθερη ενημέρωση με υπαλλήλους Σημίτη Μητσοτάκη Σαμαρά και Παπανδρέου, δεν νοείται. Όλοι αυτοί που υπηρέτησαν τους νταβατζήδες, φρόντισαν να φτιάξουν και μία ΕΡΤ στα μέτρα τους. Και φυσικά να την κλείσουν όταν το θεώρησαν σκόπιμο. Η παρούσα κυβέρνηση οπωσδήποτε δεν αποφάσισε να ξανανοίξει την ΕΡΤ για να λειτουργήσει πάλι ως παραμάγαζο της διαπλοκής. Την άνοιξε ώστε να γίνει ο εθνικός φορέας ενημέρωσης, που θα λέει την αλήθεια… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 5 Comments »

Έρμαιο του Καλογρίτσα ο Μητσοτάκης!

Posted by olympiada στο Οκτωβρίου 25, 2016

CWGponLWcAAQyItΟ Θεοδωρικάκος εισηγείται την απομάκρυνση της Ντόρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνοντας του στοιχεία μετρήσεων. Και αντί να τον πετάξει έξω ο Μητσοτάκης, κάθεται και τον ακούει. Τι Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 3 Comments »

#Turkey Εκτός ελέγχου η Τουρκία: Συλλαμβάνουν αυτή την στιγμή τους δημάρχους Ντιγιαρμπακιρ και Φιράτ!

Posted by olympiada στο Οκτωβρίου 25, 2016

 

Που παράφρονας Ερντογάν έχει στείλει τις δυνάμεις της στρατοχωροφυλακής να περικυκλώσουν τα δημαρχία του Ντιγιάρμπακιρ και του Φηρά. Σκοπός του η σύλληψη των εκλεγμένων δημάρχων αυτών των μεγάλων πόλεων, που φυσικά ανήκουν στο κατεχόμενο Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 3 Comments »

Γι’ αυτό οι νταβατζήδες ακούν «Παυλόπουλος» και τρέχουν. Τι έλεγε για το ΣτΕ εδώ και δεκαετίες…

Posted by olympiada στο Οκτωβρίου 25, 2016

img_1894Και έχουν το θράσος τα περιτρίμματα του νταβατζήδικου να τον εγκαλούν, επειδή… παραμένει σταθερός στις απόψεις του και δεν τις αλλάζει κατά πως επιθυμούν οι εκάστοτε ολιγαλρχες.

ΠΡ. ΠΑΥΛΌΠΟΥΛΟΣ 1997: Να μη νομοθετούν οι δικαστές – ΦΩΤΟ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ – 30 NOEMBPIOY 1997

[….] «Yπάρχουν αποφάσεις, οι οποίες κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας μιας Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 21 Comments »

Άγριο δούλεμα απο την ξανθιά του Λεβεντη σε Γεωργιαδη-Κουμουτσάκο #κουμουνδουρακος

Posted by kalinda στο Οκτωβρίου 25, 2016

 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 1 Comment »

ΥΠΕΘΑ: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους ήρωες της αντίστασης των Κρητών

Posted by olympiada στο Οκτωβρίου 25, 2016

 

Εκδήλωση αφιερωμένη στην Αντίσταση των Κρητών κατά τη ναζιστική κατοχή, με θέμα «Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Αντίσταση των Κρητών μέσα από τα γερμανικά αρχεία που επεξεργάζεται η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού», οργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σήμερα Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 4 Comments »

Δύο Αφγανοί ισλαμοφασίστες συνελήφθησαν στην Σάμο

Posted by olympiada στο Οκτωβρίου 25, 2016

zislamΠροσπαθούσαν να ξεσηκώσουν τους φιλοξενούμενους σε κεντρο φιλοξενίας σε «εξέγερση». Συνελήφθησαν άμεσα και οδηγήθηκαν στις φυλακές. Επιτέλους, μηδενική ανοχή σε αυτούς που… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 3 Comments »

ΚΟΜΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟ καταντησε σκόνη και θρύψαλα

Posted by kalinda στο Οκτωβρίου 25, 2016

 

img_7007

Έντονη ήταν η απάντηση του Κουμουτσακου στην ειρωνική ανάρτηση του Γεωργιαδη οπου μετά απο μια χυδαία διαδικτυακή επίθεση τον χαρακτήρισε και φίλο του. Το μεγαλο ερώτημα όμως ειναι αλλο, που ειναι  Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Leave a Comment »

ΧΑΣΤΟΥΚΙ σε Μητσοτακη απο το ΕΛΚ

Posted by kalinda στο Οκτωβρίου 25, 2016

MITSOTAKIS-630x400Απαράδεκτη θεωρούν τη στάση του Μητσοτακη οσο αφορά  Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Με ετικέτα: , , , , , , | 8 Comments »

Λεμόνι Το ξινό, αλλά θαυματουργό φρούτο

Posted by kalinda στο Οκτωβρίου 25, 2016

lemoni-floydes-giatrosofiaΗ απάντηση στην ακμή, το πεπτικό και το ανοσοποιητικό σύστημα, τα προβλήματα της απώλειας βάρους βρίσκεται στο λεμόνι.
Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι το λεμόνι προσφέρει αντιβακτηριακές και αντιιικές ιδιότητες ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα και ως εκ τούτου βελτιώνει τη συνολική υγεία.
Παράλληλα, τα λεμόνια περιέχουν ασβέστιο, βιταμίνη C, βιοφλαβονοειδή, και λιμονένιο, τα οποία καταπολεμούν τις λοιμώξεις.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 2 Comments »

Μικρά μυστικά για να μάθετε εύκολα και γρήγορα όποια ξένη γλώσσα θέλετε

Posted by kalinda στο Οκτωβρίου 25, 2016

image

 

Ο Μάθιου Γιούλντεν, ο οποίος εργάζεται στο Babbel, είναι σε θέση να μιλάει άπταιστα 9 γλώσσες (και ελληνικά) και να καταλαβαίνει «πάνω από μια ντουζίνα ακόμα». Ως εκ τούτου, είναι αρκετά αρμόδιος για να δώσει συμβουλές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάποιον στο ταξίδι του σε μια (οποιαδήποτε) ξένη γλώσσα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Leave a Comment »

Σφάζουν χιλιάδες αμάχους οι Τζιχαντιστες πριν εγκαταλείψουν την Μοσούλη

Posted by netakias.com στο Οκτωβρίου 25, 2016

cvoczwzueaao7cg«Φοβόμαστε πολύ ότι αυτές δεν θα είναι οι τελευταίες πληροφορίες που λαμβάνουμε για τέτοιες βάρβαρες πράξεις από το Ισλαμικό Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Leave a Comment »

Ανοιχτά για επίσκεψη τα πλοία του Στόλου για την 28η Οκτωβρίου

Posted by netakias.com στο Οκτωβρίου 25, 2016

fregata-psara_f454Επισκέψεις του κοινού σε πλοία του Στόλου στη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Leave a Comment »

Βρώμικη επίθεση Αδωνοτρολ στον Κουμουτσάκο-Μαριονέτα ο Μητσοτάκης παρακολουθεί την δολοφονία χαρακτηρα #Κουμουνδουράκος

Posted by netakias.com στο Οκτωβρίου 25, 2016

mitsotakis-adonis-dethΟταν ένας άνθρωπος είναι αδίστακτος κι άθλιος θα επιτεθεί αδίστακτα ακόμη και στον ίδιο του τον αδελφό χωρίς να κουνήσει βλέφαρο. Ολα μαζί τα Αδωνοτρόλ επιτέθηκαν στον Κουμουτσάκο γιατί δεν υιοθέτησε την ακροδεξιά ρητορική του Γεωργιάδη Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 7 Comments »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ-Στις 15 Νοεμβρίου ο Ομπάμα στην Αθήνα-Δεν θα παει στην Τουρκία

Posted by netakias.com στο Οκτωβρίου 25, 2016

cebfcebccf80ceb1cebcceb12-735x459Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μπαράκ Ομπάμα θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα στα μέσα Νοεμβρίου, ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 13 Comments »

ΡΟΜΠΑ ο Γεωργιαδης μετα την κατακραυγη ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ του olympia

Posted by kalinda στο Οκτωβρίου 25, 2016

adonis

 

adonis2

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΟΛΗ ΜΕΡΑ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 2 Comments »

Προφυλακιστέος ο χρυσαυγίτης που σκότωσε τον γυμναστή στους Αμπελόκηπους

Posted by netakias.com στο Οκτωβρίου 25, 2016

590_40efbb8a5d493b291c3f7aeafd214599Της Άννας Κανδύλη

Στη φυλακή οδηγείται ο 60χρόνος συνταξιούχος αστυνομικός ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ιδιοκτήτη γυμναστηρίου το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στην συμβολή των οδών Πανόρμου και Βατοπέδιου στους Αμπελόκηπους. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 10 Comments »

Κατάθεση «βόμβα» στη δίκη Γιακουμάκη: Όλοι γνώριζαν

Posted by spitha80 στο Οκτωβρίου 25, 2016

%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%83Συνεχίστηκε το πρωί της Τρίτης η ακροαματική διαδικασία για την παράβαση καθήκοντος του πρώην διευθυντή της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων και της καθηγήτριας, υπεύθυνης για την Εστία, καθώς και για την ηθική αυτουργία σε παραβίαση καθήκοντος, στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Τι είπε ο Δρίτσας και εξόργισε τους Νταβατζήδες του ΣΚΑεΙ #SKAI_xeftiles

Posted by netakias.com στο Οκτωβρίου 25, 2016

Untitled-2.png Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 3 Comments »

 
Αρέσει σε %d bloggers: