Ετικέτα: ONLINE ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σε 17 κράτη – μέλη της Ε.Ε. μπορείς να ιδρύσεις εταιρεία online


Να ψηφιοποιήσει πλήρως τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας μιας επιχείρησης επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, μόνο 17 κράτη – μέλη παρέχουν τη δυνατότητα online σύστασης μιας επιχείρησης, με το κόστος – τόσο το οικονομικό, όσο και το γραφειοκρατικό – να είναι συχνά δυσβάσταχτο για τις ίδιες τις νέες επιχειρήσεις.
Συνέχεια ανάγνωσης «Σε 17 κράτη – μέλη της Ε.Ε. μπορείς να ιδρύσεις εταιρεία online»