Ετικέτα: «CHECK POINT»

Οι δέκα πιο διαδεδομένες απειλές κακόβουλου λογισμικού στην Ελλάδα


Αλλαγή στις πρακτικές, που αξιοποιούν οι εγκληματίες για να μεγιστοποιήσουν τα οικονομικά τους οφέλη από τις εκστρατείες κακόβουλου λογισμικού, διαπιστώνουν οι ερευνητές. Η αλλαγή αυτή διαπιστώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά επιβεβαιώνεται και στην Ελλάδα.
Συνέχεια ανάγνωσης «Οι δέκα πιο διαδεδομένες απειλές κακόβουλου λογισμικού στην Ελλάδα»