Ετικέτα: 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Φθινοπωρινή Ισημερία – Καλό φθινόπωρο!


Αστρονομικό φαινόμενο, κατά το οποίο η ημέρα και η νύχτα έχουν περίπου την ίδια διάρκεια. Συμπίπτει πάντα με την 22α, ή 23η Σεπτεμβρίου (23 Σεπτεμβρίου το 2018).
Συνέχεια ανάγνωσης «Φθινοπωρινή Ισημερία – Καλό φθινόπωρο!»