Tag: 22 ΜΑΪΟΥ 1067

Κωνσταντίνος Ι’ Δούκας -Από τους χειρότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου

Ο Κωνσταντίνος Ι’ Δούκας και η Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα σε νόμισμα της περιόδου της βασιλείας τους

Ο Κωνσταντίνος Ι΄ Δούκας (1006 – 22 Μαΐου 1067) ήταν αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τις 24 Νοεμβρίου του 1059 έως τις 22 Μαΐου του 1067.
Continue reading “Κωνσταντίνος Ι’ Δούκας -Από τους χειρότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου”