Ετικέτα: 16 ΜΑΪΟΥ 1966

Η Πολιτιστική Επανάσταση


Ως «Πολιτιστική Επανάσταση» ορίζεται το κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο, που έλαβε χώρα στην Κίνα τη δεκαετία 1966-1976, στο πλαίσιο της διαπάλης εξουσίας στους κόλπους του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Συνέχεια ανάγνωσης «Η Πολιτιστική Επανάσταση»