Ετικέτα: 15 ΜΑΪΟΥ

Άγιος Παχώμιος, ιδρυτής του κοινοβιακού μοναχισμού


Η οδός του εν απομονώσει αγώνος ήταν δύσκολη και για πολλούς αποδείχθηκε επικίνδυνη. Έτσι, νωρίς εμφανίστηκε ένας άλλος τύπος μοναστικού αποικισμού ή κοινότητα, το κοινόβιο (από την ελληνική λέξη κοινόβιος, που σημαίνει κοινή ζωή, παράγεται από το κοινός και βίος), του οποίου οργανωτής θεωρείται ότι είναι ο Άγιος Παχώμιος (εορτή 15 Μαΐου), αν και πολλοί δέχονται ότι ο Άγ. Παχώμιος ήταν μόνο ένας από πολλούς ηγουμένους μοναστηριών που είχαν κοινή ζωή.
Συνέχεια ανάγνωσης «Άγιος Παχώμιος, ιδρυτής του κοινοβιακού μοναχισμού»

Διεθνής Ημέρα Οικογένειας


Η Διεθνής Ημέρα της Οικογένειας καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (A/RES/47/237) και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου.
Συνέχεια ανάγνωσης «Διεθνής Ημέρα Οικογένειας»