Ετικέτα: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

Φτηνότερες χρεώσεις μέσα στην ΕΕ❗️

Νέοι κανόνες για την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα


Δύο βασικές νομοθετικές πράξεις ολοκλήρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε τον Κανονισμό για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα και τη νέα Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.
Συνέχεια ανάγνωσης «Νέοι κανόνες για την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα»