Ετικέτα: ΣΥΝΑΡΞΙΣΤΗΣ

Εoρτάζοντες την 2ην του μηνός Απριλίου

Ο ΟΣΙΟΣ ΤΙΤΟΣ ο Θαυματουργός
Συνέχεια ανάγνωσης «Εoρτάζοντες την 2ην του μηνός Απριλίου»

Εoρτάζοντες την 1ην του μηνός Απριλίου

Η ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ η Αιγύπτια
Συνέχεια ανάγνωσης «Εoρτάζοντες την 1ην του μηνός Απριλίου»

Εορτάζοντες την 31ην του μηνός Μαρτίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΥΠΑΤΙΟΣ επίσκοπος Γαγγρών
Συνέχεια ανάγνωσης «Εορτάζοντες την 31ην του μηνός Μαρτίου»

Εορτάζοντες την 30ην του μηνός Μαρτίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ συγγραφέας της ΚΛΙΜΑΚΟΣ
Συνέχεια ανάγνωσης «Εορτάζοντες την 30ην του μηνός Μαρτίου»

Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Μαρτίου

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΚΟΣ επίσκοπος Άρεθουοίων, ΚΥΡΙΛΛΟΣ Διάκονος και των εν Άσκάλωνι και Γάζη παρθένων γυναικών και ιερωμένων ανδρών
Συνέχεια ανάγνωσης «Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Μαρτίου»

Εορτάζοντες την 28ην του μηνός Μαρτίου

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ο Νέος
Συνέχεια ανάγνωσης «Εορτάζοντες την 28ην του μηνός Μαρτίου»

Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Μαρτίου

Η ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ή εν Θεσσαλονίκη
Συνέχεια ανάγνωσης «Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Μαρτίου»