Ετικέτα: ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σεληνιακή Εταιρεία -Ο ενεργός πυρήνας της Βιομηχανικής Επανάστασης

Αγγλικός μυστικός σύλλογος του 18ου αιώνα, που συνέβαλε καθοριστικά στην αλματώδη πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και αποτέλεσε τον ενεργό πυρήνα της Βιομηχανικής Επανάστασης. Συνέχεια ανάγνωσης «Σεληνιακή Εταιρεία -Ο ενεργός πυρήνας της Βιομηχανικής Επανάστασης»

Σεληνιακή Εταιρεία


Αγγλικός μυστικός σύλλογος του 18ου αιώνα, που συνέβαλε καθοριστικά στην αλματώδη πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και αποτέλεσε τον ενεργό πυρήνα της Βιομηχανικής Επανάστασης. Τα μέλη του συνδύαζαν τον φιλοσοφικό λόγο και την επιχειρηματική δράση.
Συνέχεια ανάγνωσης «Σεληνιακή Εταιρεία»