Tag: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Η Μυστηριακή Πυθαγόρεια Σχολή

Παρά το γεγονός ότι η προσωπικότητα και το έργο του Πυθαγόρα υπήρξαν τόσο σημαντικά ήδη από την εποχή του, δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για τη ζωή του εξαιτίας της μυστικότητας με την οποία περιβαλλόταν η διδασκαλία του.
Συνέχεια ανάγνωσης «Η Μυστηριακή Πυθαγόρεια Σχολή»

Πυθαγόρας: Η πρακτική που ακολουθούσε για την επίτευξη της αυτογνωσίας και της “κάθαρσις”

Πυθαγόρας, ο πρώτος διδάσκαλος της αυτογνωσίας (580-500 π.Χ.).
Συνέχεια ανάγνωσης «Πυθαγόρας: Η πρακτική που ακολουθούσε για την επίτευξη της αυτογνωσίας και της “κάθαρσις”»

Τι ήταν το Ομακοείον;

Όταν ο Πυθαγόρας έφθασε εις τον Κρότωνα της νοτίου Ιταλίας, με τους λόγους του έκανε τέτοια εντύπωση που άρχισαν να συρρέουν άνθρωποι από τις γειτονικές χώρες για να τον ακούσουν. Λέγεται πως την πρώτη του δημόσια ομιλία παρακολούθησαν πάνω από 2000 άτομα.
Συνέχεια ανάγνωσης «Τι ήταν το Ομακοείον;»

Ο Πυθαγόρας και η μουσική των Αριθμών


Απλά δείτε το.
Συνέχεια ανάγνωσης «Ο Πυθαγόρας και η μουσική των Αριθμών»

Ποιος σκότωσε, πραγματικά, τον Πυθαγόρα;


Οι Πυθαγόρειοι επαινέθηκαν πάντα για την ηθική τους, την ταπεινοφροσύνη τους και τη συνέπεια του λόγου της τιμής τους. Όμως… δύο ρήτορες μοιράζονταν τις δημαγωγικές αγορεύσεις και έστρεφαν τον λαό-μάζα κατά των Πυθαγορείων: ο Κύλων και ο Νίνων.
Συνέχεια ανάγνωσης «Ποιος σκότωσε, πραγματικά, τον Πυθαγόρα;»

Ο διωγμός του Πυθαγόρα


Οι Πυθαγόρειοι επαινέθηκαν πάντα για την ηθική τους, την ταπεινοφροσύνη τους και τη συνέπεια του λόγου της τιμής τους. Όμως… δύο ρήτορες μοιράζονταν τις δημαγωγικές αγορεύσεις και έστρεφαν τον λαό-μάζα κατά των Πυθαγορείων: ο Κύλων και ο Νίνων.
Συνέχεια ανάγνωσης «Ο διωγμός του Πυθαγόρα»

Πυθαγόρεια Αριθμολογία


Η Σχολή του Πυθαγόρα θεωρείται το πρώτο Πανεπιστήμιο του κόσμου. Από την εποχή του Πλάτωνα μέχρι σήμερα, ομόφωνη είναι η γνώμη ότι η συμβολή του ήταν αποφασιστική για την ανάπτυξη των Μαθηματικών και της Μουσικής.
Συνέχεια ανάγνωσης «Πυθαγόρεια Αριθμολογία»

Ο χρυσός αριθμός Φ – Ο μαγικός αριθμός της αρμονίας και της τελειότητας των αρχαίων Ελλήνων


Το ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν εμμονή με την αρμονία και την τελειότητα είναι γνωστό. Και φυσικά η αρμονία, που βρίσκεται σε πάμπολλα στοιχεία της φύσης, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τους ιδιαίτερα παρατηρητικούς αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς.
Συνέχεια ανάγνωσης «Ο χρυσός αριθμός Φ – Ο μαγικός αριθμός της αρμονίας και της τελειότητας των αρχαίων Ελλήνων»

Πυθαγόρας: Ο σοφός στη δυσκολία φαίνεται


Η ευτυχία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χρήση της Αρετής στην ελπίδα και τη δυστυχία. Πρέπει, πραγματικά, να θεωρείται ο πιο άτυχος των ανθρώπων εκείνος που δεν έχει μάθει πως να αντέχει τη δυστυχία.
Συνέχεια ανάγνωσης «Πυθαγόρας: Ο σοφός στη δυσκολία φαίνεται»

Πυθαγόρας – Λόγια από Χρυσάφι


Ένας σπουδαίος φιλόσοφος, μαθηματικός, θρησκευτικός και πολιτικός Δάσκαλος μας κληροδότησε λόγια από χρυσάφι. Τα «Χρυσά Έπη». Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε στη Σάμο το 580 π.κ.χ και από την παιδική του ηλικία εκδήλωσε μία ιδιαίτερη αγάπη για τη μάθηση.
Συνέχεια ανάγνωσης «Πυθαγόρας – Λόγια από Χρυσάφι»

Πυθαγόρας: Η μυστηριώδης προσωπικότητα, η λατρεία προς τη θρησκεία και το πασίγνωστο θεώρημα


Τα μαθηματικά, όπως και η φιλοσοφία, είναι επιστήμες ικανές να αλλάξουν κάθε δεδομένο στη ζωή των ανθρώπων που ασχολούνται ενεργά μαζί τους. Τόσο ο μυστηριώδης κόσμος των αριθμών όσο και το απέραντο σύμπαν των φιλοσοφικών ιδεών μπορούν να «εγκλωβίζουν» αυτούς που βουτάνε στα… βαθιά τους νερά.

Συνέχεια ανάγνωσης «Πυθαγόρας: Η μυστηριώδης προσωπικότητα, η λατρεία προς τη θρησκεία και το πασίγνωστο θεώρημα»

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (ομιλία Σπ. Κ. Νάγου την 9ην Μαΐου 1905)

https://i0.wp.com/www.mlahanas.de/Greeks/Portraits/Art/Pythagoras.jpg

Ο σπουδαιότερος των φιλοσόφων με πρακτική εφαρμογή. Ο λόγος του δίνει λύσεις ακόμα και σήμερα (μα ποιός πολιτικός τολμά να τον εφαρμόσει). Ο Σπυρίδων Νάγος, ένας σύγχρονος Πυθαγόρειος μιλά για τον μεγάλο δάσκαλο:

Λαμβάνω τον λόγον να ομιλήσω σήμερον περί του θείου της Φύσεως μύστου Πυθαγόρου, διότι η ημέρα αυτή ενέχει σπουδαιοτάτην σημασίαν και το καθήκον μου προς τον υπέρτατον μύστην όπως εκπληρούται. Αυτός, ο οποίος υπήρξεν βαθύς γνώστης της Φύσεως, ο οποίος επεσκόπησε τας θείας λειτουργίας του Σύμπαντος, δυσμενώς ήθελε με ακούσει περί αυτού ομιλούντα εις ημέραν κατά την οποίαν δεν θα ετελείτο μυσταγωγία θεών οι οποίοι κυριαρχούν εις την Γην ως Βασιλείς, των οποίων αι επιρροαί κανονίζουν τας μορφάς της. Δυσμενώς ήθελε με ακούσει εάν ωμίλουν εις ημέραν κατά την οποίαν η επιρροή της δεν θα είχεν διπλήν σημασίαν και διττήν επί των ανθρώπων επιρροήν και δεν θα με ανεγνώριζεν ως ακολουθούντα τα θεία του ιδεώδη και τας αληθείας του, αι οποίαι όταν επικρατήσουν εις τον κόσμον θα βασιλεύσει πλήρης γαλήνη και αι ψυχαί της Γης θα φέρουν διάδημα πλαισιούμενον από αίγλην και καταύγαζαν Φως. Δια τούτο ομιλώ κατά την ημέραν αυτήν κατά την οποίαν το θείον του απείρου Κάλλος παραδίδει τας θείας του επιρροάς προς το θείον Φως το οποίον υπαγορεύει, όχι μόνον τας αρμονίας του Κόσμου αλλά και πρωτεύει εις την συντέλεσιν της ανθρωπινής μορφής, κληροδοτόν εις τας ψυχάς το μέσον της εκ του σκότους σωτηρίας των. Ο Ουρανός ενέχει εν αυτώ ως ιθύντορας των δυνάμεων του δώδεκα Βασιλείς. Οι Βασιλείς αυτοί είναι οι διευθετούντες τας επιρροάς του προς την Γην εκ των οποίων η μορφή της λαμβάνει την τοιαύτην αίγλην και αναπτύσσει την εξέχουσαν εις την ανθρωπίνην μορφήν ψυχήν της κατά μείζονα λόγον των ψυχών των άλλων μορφών της. Εις τους θείους αυτούς Βασιλείς κατανέμονται αι επιρροαί του Ουρανού, δηλαδή ο Ουρανός παραδίδει τας δυνάμεις του και έκαστος εξ αυτών κυριαρχεί επί της Γης το δωδέκατον του έτους. Κατά την ημέραν λοιπόν αυτήν τερματίζεται η κυριαρχία της Βασιλίδος του Κάλλους και διαδέχεται αυτήν ο Βασιλεύς του Φωτός. Κατά την ημέραν αυτήν υπογράφεται η συνθήκη της παραδόσεως και παραλαβής των επί της Γης επιρροών παρισταμένων και Συνέχεια ανάγνωσης «Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (ομιλία Σπ. Κ. Νάγου την 9ην Μαΐου 1905)»

Πείραμα Cern: Η νεκρανάσταση του Αιθέρα ως πέμπτο στοιχείο.

Ο περιβόητος «άγνωστος» συνδετικός κρίκος της ύλης, το μποζόνιο Χίγκς, είναι το εφαλτήριο για την πολυδιαφημιζόμενη διεθνή εργασία γνωστή ως πείραμα του CERN. Για άλλη μια φορά στη σύγχρονη εποχή, αλήθειες που ειπώθηκαν πριν χιλιάδες χρόνια, επανέρχονται ως μεγάλες ανακαλύψεις. Έτσι, ενώ οι περιγραφές του ηλιακού συστήματος ήταν δεδομένες και εξαφανισμένες για αιώνες, επανέρχοντο ως επιτεύγματα του υλιστικού πολιτισμού. Τι και αν ο άμοιρος Κοπέρνικος έκανε σαφείς αναφορές στο έργο του Αρίσταρχου, οι σύγχρονοι ταγοί επιμένουν να τον παρουσιάζουν ως ρηξικέλευθο ερευνητή. Τι και αν Πλάτωνας και Πυθαγόρας είχαν αναλύσει τη σφαιρικότητα και μορφολογία της Γης και του Ηλιακού συστήματος, οι σύγχρονοι επιστήμονες μέχρι το ’70 πίστευαν πως οι πλανήτες είναι 7, ενώ ακόμα ψάχνουν τον Δέκατο (Αντίχθων).

Έτσι και τώρα, με το πείραμα του Cern, επιχειρούν να επαναφέρουν με επιστημονική απόδειξη, την ύπαρξη του Αιθέρα ως πέμπτου στοιχείου, συνδετικού της ύλης. Ενώ γνωρίζουν κάλλιστα πως ο Αιθέρας σαν στοιχείο ήταν αποδεκτός από τον Καρτέσιο, τον Κοπέρνικο, τον Νεύτωνα, Τέσλα, Φάραντεϊ και πολλούς άλλους. Στην παραδοχή της ύπαρξης του οφείλουμε τον ηλεκτρισμό, τον μαγνητισμό και πολλές άλλες εφαρμογές που απολαμβάνουμε σήμερα. Ακόμη και η πυρηνική ενέργεια.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ 

Όσο και αν φαίνεται υπερβολικό, η ύπαρξη του Αιθέρα αποσιωπήθηκε διότι ακύρωνε Θρησκευτικές και Υλιστικές δοξασίες. Η παρουσία του αιθέρα ως Πέμπτο στοιχείο, έδινε «Θεία» υπόσταση στην ίδια τη φύση εξηγώντας πολλά από τα μυστικά της δημιουργίας. Κατέρριπτε λοιπόν το μονοπώλιο των Μεσσιανιστικών Θρησκειών που βάσιζαν την εξουσία τους στην εκπροσώπηση της Υπερφυσικής υπέρτατης δύναμης.

Ο Υλισμός, απέκρυψε τη δύναμη του Αιθέρα για λόγους συμφέροντος. Η διαχείριση του Αιθέρα δύναται να προσφέρει πακτωλούς φθηνής ενέργειας, ακυρώνοντας την εξουσιαστική δομή των μονοπωλίων ενέργειας ως μοχλό πίεσης.

Η χαριστική βολή επιστημονικής ταφής του αιθέρα δόθηκε με τη θεωρία της σχετικότητας, θεωρία που ήδη έχει καταρριφθεί πειραματικά! Ο Αϊνστάιν μάλιστα, στην πράξη παρέδωσε τη διαχείριση του Αιθέρα ως το τελικό συστατικό δημιουργίας της Ατομικής Βόμβας. Δημιουργία που αποτελεί ακόμα και σήμερα το απόλυτο μέσο άσκησης εξουσίας.

Παρακολουθούμε λοιπόν το αυριανό πείραμα όχι με καχυποψία ή κινδυνολογία αλλά διαβλέποντας τη σκοπιμότητα που κρύβει και μάλλον συνάδει σε μερική αποκάλυψη αιθερικών μορφών ενέργειας. Ως μοναδικό μέσο αντιστροφής της θλιβερής πορείας που προκαλεί ο Άνθρωπος στον Πλανήτη. Το αυριανό πείραμα δείτε το σε απ’ ευθείας μετάδοση ΕΔΩ.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον Αιθέρα και το ιστορικό απόκρυψης μας δίνει ο Ερευνητής Γιώργος Στάμκος:

Συνέχεια ανάγνωσης «Πείραμα Cern: Η νεκρανάσταση του Αιθέρα ως πέμπτο στοιχείο.»