Ετικέτα: ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ὀνομασίες τῶν Ἑλλήνων


Ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξεως Ἕλλην προκαλεῖ μέχρι σήμερα συζητήσεις. Ἡ ἐπικρατέστερη ἄποψη εἶναι ὅτι προέρχεται ἀπό τούς Σελλούς (< θ. σέλ- = φωτίζω), τό ἑλληνικό φύλο τῆς Ἠπείρου πού ἦταν οἱ ἱερεῖς τῆς Δωδώνης καί μέρος τῶν ὁποίων μετανάστευσε στή Φθία.
Συνέχεια ανάγνωσης «Ὀνομασίες τῶν Ἑλλήνων»