Ετικέτα: Ομηρικά έπη

Για ποια πράγματα ντρέπονταν οι Ομηρικοί άνθρωποι.

του   Χρυσόστομου  Τσιρίδη
.

Η   λίστα… Ομήρου,  παγκόσμια  προσφορά   στην   έννοια   της    Ανθρώπινης  Αξιοπρέπειας.

.

.

Ξεκινώ  με  την   παρακάτω   αυτούσια  Ομηρική   Λαϊκή   έκφραση- αντίληψη,       α π α ρ ά λ λ α κ τ η  από  την  εποχή   του  Ομήρου   μέχρι  σήμερα (!).

(αιδώς),     «ἥ    μέγα σίνεται   ἠδ᾽ ὀνίνησι»   (Ιλιάδα,  ραψ. Ω)

(ντροπή),   αλί στον που την έχασε, χαρά στον που την έχει. (μετ. Κ.Κ). Συνέχεια ανάγνωσης «Για ποια πράγματα ντρέπονταν οι Ομηρικοί άνθρωποι.»