Ετικέτα: ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ἀθησαύριστοι νεολογισμοί: ἐνθαδικὴ ζωή

Συναντήσαμε σὲ κείμενο τὴ φράση «ἐνθαδικὴ ζωή». Τὸ ἐπίθετο ἐνθαδικὸς δὲν ὑπάρχει στὰ λεξικά.
Συνέχεια ανάγνωσης «Ἀθησαύριστοι νεολογισμοί: ἐνθαδικὴ ζωή»