Ετικέτα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Σπουδαίοι Έλληνες: Κωνσταντίνος Σάθας


Ο Κωνσταντίνος Σάθας (Αθήνα, 1842 – Παρίσι, 12 Μαΐου 1914) ήταν από τους επιφανέστερους Έλληνες ιστορικούς της νεότερης Ελλάδας καθώς και από τους πρωτοπόρους των νεοελληνικών ερευνών. Επίσης συγκαταλέγεται στους θεμελιωτές των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στην Ελλάδα, μαζί με τον Αθανάσιο Παπαδόπουλο – Κεραμέα και τον Μανουήλ Γεδεών.
Συνέχεια ανάγνωσης «Σπουδαίοι Έλληνες: Κωνσταντίνος Σάθας»