Ετικέτα: ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η Νέα Ρώμη

Νόμισμα του 9ου αιώνα της εποχής του Φωτίου Α’, με αναγραφή ΦΩΤΙΩC ΑΡΧΙΕΠΙCKOΠΟC ΚΩΝCTANTINOYΠΟΛΕΩC NEAC ΡΩΜΗC

Νέα Ρώμη (λατινικά: Nova Roma, πολυτονικό: Νέα Ῥώμη) ήταν το όνομα που δόθηκε από το Ρωμαίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α’ το 330 στη νέα αυτοκρατορική πρωτεύουσα στα ευρωπαϊκά παράλια των στενών του Βοσπόρου, γνωστή μέχρι τότε ως Βυζάντιο και στη συνέχεια ως Κωνσταντινούπολη.
Συνέχεια ανάγνωσης «Η Νέα Ρώμη»

27 Οκτωβρίου 312 μ.Χ. – «Εν Τούτω Νίκα» («In hoc signo vinces»)


Στις 27 Οκτωβρίου του 312 ο Μέγας Κωνσταντίνος είδε το όραμα του Σταυρού στον ουρανό και το θεϊκό πρόσταγμα «ἐν τούτῳ νίκα», για να νικήσει στη συνέχεια τον Μαξέντιο στη μάχη στην Μουλβία γέφυρα, έξω από την Ρώμη.
Συνέχεια ανάγνωσης «27 Οκτωβρίου 312 μ.Χ. – «Εν Τούτω Νίκα» («In hoc signo vinces»)»

Μαξιμιανός – Αυτοκτόνησε με εντολή του Μέγα Κωνσταντίνου


Ο Μαξιμιανός (Μάρκος Αυρήλιος Βαλέριος Μαξιμιανός Ηρακλής, Marcus Aurelius Valerius Maximianus Herculius, 250 – Ιούλιος 310) ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 285 έως το 305. Ήταν Καίσαρας (από τον Ιούλιο του 285) και Αύγουστος (από τον Απρίλιο του 286 μέχρι τον Μάιο του 305) της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Συνέχεια ανάγνωσης «Μαξιμιανός – Αυτοκτόνησε με εντολή του Μέγα Κωνσταντίνου»

Το Έδικτο των Μεδιολάνων


Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Χριστιανισμός απέκτησε το επίσημο δικαίωμα να υπάρχει και να αναπτύσσεται. Το πρώτο διάταγμα που ευνοούσε τον Χριστιανισμό, εκδόθηκε το 311 από τον Γαλέριο, που υπήρξε ένας από τους πιο άγριους διώκτες του.
Συνέχεια ανάγνωσης «Το Έδικτο των Μεδιολάνων»

Γενέθλιον της Κωνσταντινούπολης


Με το όνομα Γενέθλιον της Κωνσταντινούπολης εορτάζεται κατ΄ έτος από τους Χριστιανούς στις 11 Μαΐου η ανάμνηση των εγκαινίων «της θεοφυλάκτου και θεομεγαλύντου Κωνσταντινουπόλεως, εξαιρέτως ανακειμένης την προστασία της Παναχράντου και Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και παρ΄ Αυτής διασωζομένης».
Συνέχεια ανάγνωσης «Γενέθλιον της Κωνσταντινούπολης»

Ιστορικά ανέκδοτα: Ο λιθοβολισμός του Μεγάλου Κωνσταντίνου


Σε μια λαϊκή εξέγερση, ο όχλος είχε πετροβολήσει ένα άγαλμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του είχε παραμορφώσει το πρόσωπο. Οι αυλικοί, τότε, του συνέστησαν να προβεί σε παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.
Συνέχεια ανάγνωσης «Ιστορικά ανέκδοτα: Ο λιθοβολισμός του Μεγάλου Κωνσταντίνου»

Ο Κωνσταντίνος και ο Χριστιανισμός


Η κρίση του πολιτισμού και της θρησκείας, την οποία αντιμετώπιζε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τον 4ο αιώνα, είναι ένα από τα πιο αξιόλογα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας.
Συνέχεια ανάγνωσης «Ο Κωνσταντίνος και ο Χριστιανισμός»