Ετικέτα: ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΙ

Η μεγάλη πλημμύρα του Μισισίπι του 1927


Η μεγάλη πλημμύρα του Μισισίπι του 1927, ήταν η πιο καταστροφική πλημμύρα του μεγάλου ποταμού στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά την οποία 27.000 τετραγωνικά μίλια πλημμύρισαν μέχρι βάθος τριάντα ποδών. Για την αποφυγή μελλοντικών πλημμυρών, η κυβέρνηση έχτισε το μεγαλύτερο σύστημα αναχωμάτων στον κόσμο και διαδρόμων απομάκρυνσης του νερού.
Συνέχεια ανάγνωσης «Η μεγάλη πλημμύρα του Μισισίπι του 1927»