Ετικέτα: ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Σαν σήμερα στην Πολιτική (22/01/2020)

Ανασκόπηση των σημαντικότερων πολιτικών γεγονότων που συνέβησαν την συγκεκριμένη ημερομηνία.
Συνέχεια ανάγνωσης «Σαν σήμερα στην Πολιτική (22/01/2020)»

Σαν σήμερα στην Πολιτική (21/01/2020)

Ανασκόπηση των σημαντικότερων πολιτικών γεγονότων που συνέβησαν την συγκεκριμένη ημερομηνία.
Συνέχεια ανάγνωσης «Σαν σήμερα στην Πολιτική (21/01/2020)»

Σαν σήμερα στην Πολιτική (20/01/2020)

Ανασκόπηση των σημαντικότερων πολιτικών γεγονότων που συνέβησαν την συγκεκριμένη ημερομηνία.
Συνέχεια ανάγνωσης «Σαν σήμερα στην Πολιτική (20/01/2020)»

Σαν σήμερα στην Πολιτική (16/01/2020)

Ανασκόπηση των σημαντικότερων πολιτικών γεγονότων που συνέβησαν την συγκεκριμένη ημερομηνία.
Συνέχεια ανάγνωσης «Σαν σήμερα στην Πολιτική (16/01/2020)»

Σαν Σήμερα στην Πολιτική (15/01/2020)

Ανασκόπηση των σημαντικότερων πολιτικών γεγονότων που συνέβησαν την συγκεκριμένη ημερομηνία.
Συνέχεια ανάγνωσης «Σαν Σήμερα στην Πολιτική (15/01/2020)»

Σαν Σήμερα στην Πολιτική (14/01/2020)

Ανασκόπηση των σημαντικότερων πολιτικών γεγονότων που συνέβησαν την συγκεκριμένη ημερομηνία.
Συνέχεια ανάγνωσης «Σαν Σήμερα στην Πολιτική (14/01/2020)»

Σαν Σήμερα στην Πολιτική (13/01/2020)

Ανασκόπηση των σημαντικότερων πολιτικών γεγονότων που συνέβησαν την συγκεκριμένη ημερομηνία.
Συνέχεια ανάγνωσης «Σαν Σήμερα στην Πολιτική (13/01/2020)»