Ετικέτα: ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ ΤΗΝ 9ΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Νοεμβρίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Μητροπολίτης Πενταπόλεως Αιγύπτου
Συνέχεια ανάγνωσης «Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Νοεμβρίου»

Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Νοεμβρίου


Συνέχεια ανάγνωσης «Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Νοεμβρίου»

Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Νοεμβρίου


Συνέχεια ανάγνωσης «Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Νοεμβρίου»