Ετικέτα: ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ ΤΗΝ 8ΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Νοεμβρίου

Η Σύναξη (Πανήγυρη) των Αρχαγγέλων ΜΙΧΑΗΛ και ΓΑΒΡΙΗΛ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουρανίων αγγελικών Ταγμάτων
Συνέχεια ανάγνωσης «Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Νοεμβρίου»

Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Νοεμβρίου


Η Σύναξη (Πανήγυρη) των Αρχαγγέλων ΜΙΧΑΗΛ και ΓΑΒΡΙΗΛ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουρανίων αγγελικών Ταγμάτων
Συνέχεια ανάγνωσης «Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Νοεμβρίου»

Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Νοεμβρίου


Η Σύναξη (Πανήγυρη) των Αρχαγγέλων ΜΙΧΑΗΛ και ΓΑΒΡΙΗΛ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουρανίων αγγελικών Ταγμάτων
Συνέχεια ανάγνωσης «Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Νοεμβρίου»