Ετικέτα: ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

Θεόφιλος: Ο τελευταίος αυτοκράτορας υπέρ της Εικονομαχίας

Ο Θεόφιλος (813 – 20 Ιανουαρίου 842) ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας (829-842). Η βασιλεία του χαρακτηρίζεται από την τελευταία εικονομαχική ακμή, από αγώνες κατά των Αράβων και από πολιτισμική άνθιση.
Συνέχεια ανάγνωσης «Θεόφιλος: Ο τελευταίος αυτοκράτορας υπέρ της Εικονομαχίας»

Κωνσταντίνος Ε’ -Έξω πήγαινε καλά, μέσα όμως…

Ο Κωνσταντίνος Ε΄ (Ιούλιος 718 – 14 Σεπτεμβρίου 775) ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας. Βασίλευσε μεταξύ 741 και 775. Ήταν γιος του Λέοντος Γ΄. Επονομάστηκε υβριστικά από τους αντιπάλους του εικονόφιλους Κοπρώνυμος, με την εξήγηση ότι κατά το βάπτισμά του ρύπανε την κολυμβήθρα.
Συνέχεια ανάγνωσης «Κωνσταντίνος Ε’ -Έξω πήγαινε καλά, μέσα όμως…»

Λέων Γ’ – Ο Αυτοκράτορας που έσωσε, αλλά και δίχασε ο Βυζάντιο

Ο Λέων Γ’ (αριστερά) και ο γιος του, Κωνσταντίνος Ε’
Ο Λέων ο Γ’ ο Ίσαυρος (685 – 18 Ιουνίου 741) ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας από το 717 μέχρι τον θάνατό του το 741. Έθεσε τέλος στην εικοσαετή αναρχία, μία περίοδο μεγάλης αστάθειας στη Βυζαντινή αυτοκρατορία από το 695 έως το 717, που χαρακτηρίστηκε από την ταχεία διαδοχή αρκετών αυτοκρατόρων στο θρόνο.
Συνέχεια ανάγνωσης «Λέων Γ’ – Ο Αυτοκράτορας που έσωσε, αλλά και δίχασε ο Βυζάντιο»

Φιλιππικός Βαρδάνης – Ο υπαίτιος της Εικονομαχίας


Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (711-713), αρμενικής καταγωγής. Βασίλευσε σε μια εποχή παρακμής για το Βυζάντιο, που ακολούθησε τον θάνατο του αυτοκράτορα Ηρακλείου.
Συνέχεια ανάγνωσης «Φιλιππικός Βαρδάνης – Ο υπαίτιος της Εικονομαχίας»