Ετικέτα: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας


Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίστηκε ως προσωρινή διαχειρίστρια της Ειδικής Υπηρεσίας ΄Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων του ΟΠΙ η Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Βλάχου.
Συνέχεια ανάγνωσης «Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας»