Ετικέτα: ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΝΙΓΜΩΝ

Εθνική Ημέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών


Η Εθνική Ημέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών – μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports – θεσπίστηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4597(ΦΕΚ 35α της 28ης Φεβρουαρίου 2019) και έκτοτε θα γίνεται κάθε χρόνο στις 11 Μαΐου, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον θέμα των θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών.
Συνέχεια ανάγνωσης «Εθνική Ημέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών»