Ετικέτα: ΓΓΠΠ

Σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση έκρηξης στο Ηφαίστειο Σαντορίνης

Τι αναφέρει το Σχέδιο «ΤΑΛΩΣ»
Συνέχεια ανάγνωσης «Σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση έκρηξης στο Ηφαίστειο Σαντορίνης»

Σχέδια ΔΑΡΔΑΝΟΣ & ΙΟΛΑΟΣ για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων ⛈️ & δασικών πυρκαγιών

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο Παρασκευή 11.10.2019

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη 10.10.2019

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο Τετάρτη 09.10.2019

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο Τρίτη 08.10.2019

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο Δευτέρα 07.10.2019