Ετικέτα: ΓΑΛΕΡΙΟΣ

Γαλέριος -Από βοσκός αυτοκράτορας και λάτρης της Θεσσαλονίκης


Ο Γάιος Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός Αύγουστος (Gaius Galerius Valerius Maximianus, 250 – 5 Μαΐου 311) ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 305 έως το 311. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, βοηθούμενος από τον Διοκλητιανό, πολέμησε εναντίον της αυτοκρατορίας των Σασσανιδών καταλαμβάνοντας την πρωτεύουσά τους Κτησιφώντα το 299. Αν και ήταν ένθερμος αντίπαλος του Χριστιανισμού, έδωσε τέλος στις διώξεις όταν εξέδωσε ένα διάταγμα ανοχής το 311.
Συνέχεια ανάγνωσης «Γαλέριος -Από βοσκός αυτοκράτορας και λάτρης της Θεσσαλονίκης»