Ετικέτα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Ιωάννης Ε’ Παλαιολόγος: Ξεκίνησε αποφασισμένος για την εξόντωση των Τούρκων και κατέληξε μέσα σε 20 χρόνια υποτελής τους

Ο Ιωάννης Ε´ Παλαιολόγος (18 Ιουνίου 1332 – 16 Φεβρουαρίου 1391) ήταν Αυτοκράτορας των Ρωμαίων, ο οποίος κυβέρνησε επισήμως από το 1341 μέχρι το θάνατό του το 1391, ουσιαστικά όμως είχε τη διοίκηση μόνο μετά το 1354, κατόπιν της παραιτήσεως του συναυτοκράτορά του Ιωάννη ΣΤ´ Καντακουζηνού.
Συνέχεια ανάγνωσης «Ιωάννης Ε’ Παλαιολόγος: Ξεκίνησε αποφασισμένος για την εξόντωση των Τούρκων και κατέληξε μέσα σε 20 χρόνια υποτελής τους»

Ανδρόνικος Β’ Παλαιολόγος -Ολέθριος…

Ο Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος (25 Μαρτίου 1259 – 13 Φεβρουαρίου 1332) ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας (1282-1328), μεγαλύτερος γιος και διάδοχος του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου.
Συνέχεια ανάγνωσης «Ανδρόνικος Β’ Παλαιολόγος -Ολέθριος…»

Ηράκλειος -Από τους μεγαλύτερους των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων

Ο Φλάβιος Ηράκλειος (575 – 11 Φεβρουαρίου 641) ήταν αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από το 610 έως το θάνατο του το 641. Κατά τη βασιλεία του η ελληνική γλώσσα έγινε η επίσημη γλώσσα του βυζαντινού κράτους.
Συνέχεια ανάγνωσης «Ηράκλειος -Από τους μεγαλύτερους των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων»

Μαρκιανός -Αναμόρφωσε οικονομικά το Βυζάντιο

Ο Μαρκιανός (392 – 27 Ιανουαρίου 457) ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας (450-457), της Θεοδοσιανής δυναστείας, ο οποίος διαδέχτηκε τον Θεοδόσιο Β’.
Συνέχεια ανάγνωσης «Μαρκιανός -Αναμόρφωσε οικονομικά το Βυζάντιο»

Θεόφιλος: Ο τελευταίος αυτοκράτορας υπέρ της Εικονομαχίας

Ο Θεόφιλος (813 – 20 Ιανουαρίου 842) ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας (829-842). Η βασιλεία του χαρακτηρίζεται από την τελευταία εικονομαχική ακμή, από αγώνες κατά των Αράβων και από πολιτισμική άνθιση.
Συνέχεια ανάγνωσης «Θεόφιλος: Ο τελευταίος αυτοκράτορας υπέρ της Εικονομαχίας»

Λέων Α’ ο Θραξ -Ο άγνωστος χιλίαρχος από τη Θράκη που έγινε Αυτοκράτορας

Ο Λέων Α’ (401 – 18 Ιανουαρίου 474) ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας από το 457 έως το 474. Γεννημένος στην Αυρηλιανή Δακία κοντά στην ιστορική Θράκη ήταν γνωστός και ως Λέων ὁ Θρᾷξ.
Συνέχεια ανάγνωσης «Λέων Α’ ο Θραξ -Ο άγνωστος χιλίαρχος από τη Θράκη που έγινε Αυτοκράτορας»

Κωνσταντίνος Θ’ ο Μονομάχος -Επιβλητικός, αλλά όχι ιδιαίτερα πετυχημένος

Ο Κωνσταντίνος Θ’ (1000 – 11 Ιανουαρίου 1055) γνωστός ως Κωνσταντίνος ο Μονομάχος ήταν συναυτοκράτορας του Βυζαντίου μαζί με τις αυτοκράτειρες Ζωη και Θεοδώρα από τις 11 Ιουνίου 1042 έως τις 11 Ιανουαρίου 1055.
Συνέχεια ανάγνωσης «Κωνσταντίνος Θ’ ο Μονομάχος -Επιβλητικός, αλλά όχι ιδιαίτερα πετυχημένος»