Ετικέτα: ΑΡΧΙΓΕΝΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Σαράντης Αρχιγένης -«Σὺ, ὦ παί, θα γίνης ἡ Ἀρχή τοῦ Γένους»


Ο Σαράντης Αρχιγένης (5 Φεβρουαρίου 1809 – 10 Σεπτεμβρίου 1873) ήταν Έλληνας καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως και Εθνικός Ευεργέτης. Υπήρξε μια από τις εξέχουσες προσωπικότητες του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης κατά την πρώιμη περίοδο της Επανάστασης του 1821. Συνέχεια ανάγνωσης «Σαράντης Αρχιγένης -«Σὺ, ὦ παί, θα γίνης ἡ Ἀρχή τοῦ Γένους»»