Ετικέτα: ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Σεληνιακή Εταιρεία


Αγγλικός μυστικός σύλλογος του 18ου αιώνα, που συνέβαλε καθοριστικά στην αλματώδη πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και αποτέλεσε τον ενεργό πυρήνα της Βιομηχανικής Επανάστασης. Τα μέλη του συνδύαζαν τον φιλοσοφικό λόγο και την επιχειρηματική δράση.
Συνέχεια ανάγνωσης «Σεληνιακή Εταιρεία»