ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ «Ε» ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ                VILLAJUIF 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ                FRANCE          MAX PLANK               ΕΠΟΙΖΩ
————————————————————————————————————————————————
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ :
Ε102                    ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟ      ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ              ΑΛΛΕΡΓIΕΣ
Ε104                    ΥΠΟΠΤΟ          ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ              ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟ
Ε110                    ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟ      ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ              ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε120                    ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ      ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ              ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε122                    ΥΠΟΠΤΟ          ΑΚΙΝΔΥΝΟ                ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε124                    ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ      ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ              ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε127                    ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ      ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ              ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε131                    ΚΑΡΚΙΝΙΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε141                    ΥΠΟΠΤΟ          ΥΠΟΠΤΟ                  ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ
Ε142                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΥΠΟΠΤΟ
Ε150                    ΥΠΟΠΤΟ          ΥΠΟΠΤΟ                  ΓΑΣΤΡ.ΔΙΑΤΑΡ.
Ε151                    ΥΠΟΠΤΟ          ΑΚΙΝΔΥΝΟ                ΠΙΘ.ΚΑΡΚΙΝΟΓ.
Ε153                    ΥΠΟΠΤΟ          ΥΠΟΠΤΟ                  ΠΙΘ.ΚΑΡΚΙΝΟΓ.
Ε171                    ΥΠΟΠΤΟ          ΥΠΟΠΤΟ                  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε173                    ΥΠΟΠΤΟ          ΥΠΟΠΤΟ                  ΠΙΘ.ΚΑΡΚΙΝΟΓ.
Ε180                    ΥΠΟΠΤΟ          ΑΚΙΝΔΥΝΟ                ΠΙΘ.ΚΑΡΚΙΝΟΓ.
 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ :
Ε200                    ΔΙΑΤ.ΝΕΥΡΙΚΟΥ 
                        ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ε210                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
E211                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε212                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε213                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε214                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε215                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε216                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε217                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε218                    ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε219                    ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε220                    ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ      ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤ          ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε221                    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙ    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤ          ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε222                    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙ    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣΔΙΑΤ           ΓΑΣΤΡΕΝΤ. ΔΙΑΤ
Ε223                    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙ    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤ          ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε224                    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙ    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤ          ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε226                    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙ    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤ          ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε227                    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙ    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤ          ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε228                    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙ    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤ          ΓΑΣΤΡΕΝΤ.ΔΙΑΤ
Ε230                    ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘ      ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ          ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ
Ε231                    ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘ      ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ          ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Ε232                    ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘ      ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ          ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Ε233                    ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘ      ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ          ΥΠΟΠΤΟ
Ε239                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΠΙΘΑΝ.ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝ.
Ε240
Ε241
Ε249                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ
Ε250                    ΔΙΑΤΑΡ.ΠΙΕΣΗ    ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΕΣ           ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ
Ε251                    ΔΙΑΤΑΡ.ΠΙΕΣΗ    ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΕΣ           ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ
Ε252                    ΔΙΑΤΑΡ.ΠΙΕΣΗ    ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΕΣ           ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ
 
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ :
Ε310                    ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ      ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ              ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε311                    ΕΚΖΕΜΑΤΑ        ΔΙΑΤ.ΝΕΥΡΙΚ.ΣΥΣ         ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε312                    ΕΚΖΕΜΑΤΑ        ΔΙΑΤ.ΝΕΥΡΙΚ.ΣΥΣ         ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
E320                    ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ     ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ             ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
Ε321                    ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ     ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ             ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
E330                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΠΙΘΑΝ.ΚΑΡΚΙΝΟΓ.         ΥΠΟΠΤΟ
Ε338                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.
E339                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ. 
E340                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.
E341                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ.   ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.
 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ :
Ε407                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΠΙΘΑΝ.ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝ
Ε450                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.
Ε461                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΥΠΟΠΤΟ
Ε462                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΥΠΟΠΤΟ
Ε463                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΑΚΙΝΔΙΝΟ
Ε465                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΑΚΙΝΔΙΝΟ
Ε477                    ΥΠΟΠΤΟ          ΥΠΟΠΤΟ                  ΑΚΙΝΔΙΝΟ
 Και άλλη μια λίστα από το φόρουμ του scooby.gr που μας την έστειλε ο Πάνος:
Η παρακάτω είναι μια λίστα χρωστικών ουσιών και προσθέτων για τρόφιμα που εκδόθηκε από το νοσοκομειακό κέντρο του CHAUMONT, FRANCE, βασισμένη σε πληροφορίες του ερευνητικού κέντρου VILLAJUIR, FRANCE, για να επιστηθεί η προσοχή των καταναλωτών στα αποτελέσματα των προσθέτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων.

Ε100 Ακίνδυνο
Ε101 Ακίνδυνο
Ε102 Επικίνδυνο
Ε103 Απαγορευμένο
Ε104 Ύποπτο
Ε105 Απαγορευμένο
Ε110 Επικίνδυνο
Ε111 Απαγορευμένο
Ε120 Επικίνδυνο
Ε121 Απαγορευμένο
Ε122 Ύποπτο
Ε123 Πολύ Επικίνδυνο
Ε124 Επικίνδυνο
Ε125 Απαγορευμένο
Ε126 Απαγορευμένο
Ε127 Επικίνδυνο
Ε130 Απαγορευμένο
Ε131 Καρκινογόνο προϊόν
Ε132 Ακίνδυνο
Ε140 Ακίνδυνο
Ε141 Ύποπτο
Ε142 Καρκινογόνο προϊόν
Ε150 Ύποπτο
Ε151 Ύποπτο
Ε152 Απαγορευμένο
Ε153 Ύποπτο
Ε160 Ακίνδυνο
Ε161 Ακίνδυνο
Ε163 Ακίνδυνο
Ε170 Ακίνδυνο
Ε171 Ύποπτο
Ε173 Ύποπτο
Ε174 Ακίνδυνο
Ε175 Ακίνδυνο
Ε180 Ύποπτο
Ε181 Απαγορευμένο
Ε200 Ακίνδυνο
Ε201 Ακίνδυνο
Ε202 Ακίνδυνο
Ε203 Ακίνδυνο
Ε210 Καρκινογόνο προϊόν
Ε211 Καρκινογόνο προϊόν
Ε212 Καρκινογόνο προϊόν
Ε213 Καρκινογόνο προϊόν
Ε214 Καρκινογόνο προϊόν
Ε215 Καρκινογόνο προϊόν
Ε217 Καρκινογόνο προϊόν
Ε220 Καταστροφή Β12
Ε221 Εντερικές Διαταραχές
Ε222 Εντερικές Διαταραχές
Ε223 Εντερικές Διαταραχές
Ε224 Εντερικές Διαταραχές
Ε226 Εντερικές Διαταραχές
Ε230 Δερματικές Διαταραχές
Ε231 Δερματικές Διαταραχές
Ε232 Δερματικές Διαταραχές
Ε233 Δερματικές Διαταραχές
Ε236 Ακίνδυνο
Ε237 Ακίνδυνο
Ε238 Ακίνδυνο
Ε239 Καρκινογόνο προϊόν
Ε240 Ύποπτο
Ε241 Ύποπτο
Ε250 Διαταραχές Πίεσης
Ε251 Διαταραχές Πίεσης
Ε252 Διαταραχές Πίεσης
Ε260 Ακίνδυνο
Ε261 Ακίνδυνο
Ε262 Ακίνδυνο
Ε263 Ακίνδυνο
Ε270 Ακίνδυνο
Ε280 Ακίνδυνο
Ε281 Ακίνδυνο
Ε282 Ακίνδυνο
Ε300 Ακίνδυνο
Ε301 Ακίνδυνο
Ε302 Ακίνδυνο
Ε303 Ακίνδυνο
Ε304 Ακίνδυνο
Ε305 Ακίνδυνο
Ε306 Ακίνδυνο
Ε307 Ακίνδυνο
Ε308 Ακίνδυνο
Ε309 Ακίνδυνο
Ε311 Έκζεμα
Ε312 Έκζεμα
Ε320 Χοληστερίνη
Ε321 Χοληστερίνη
Ε322 Ακίνδυνο
Ε325 Ακίνδυνο
Ε326 Ακίνδυνο
Ε327 Ακίνδυνο
Ε330 Καρκινογόνο προϊόν
Ε331 Ακίνδυνο
Ε332 Ακίνδυνο
Ε333 Ακίνδυνο
Ε334 Ακίνδυνο
Ε335 Ακίνδυνο
Ε336 Ακίνδυνο
Ε337 Ακίνδυνο
Ε338 Πεπτική Διαταραχή
Ε339 Πεπτική Διαταραχή
Ε340 Πεπτική Διαταραχή
Ε341 Πεπτική Διαταραχή
Ε400 Ακίνδυνο
Ε401 Ακίνδυνο
Ε402 Ακίνδυνο
Ε403 Ακίνδυνο
Ε406 Ακίνδυνο
Ε407 Πεπτική Διαταραχή
Ε408 Ακίνδυνο
Ε410 Ακίνδυνο
Ε411 Ακίνδυνο
Ε413 Ακίνδυνο
Ε414 Ακίνδυνο
Ε420 Ακίνδυνο
Ε421 Ακίνδυνο
Ε422 Ακίνδυνο
Ε450 Πεπτική Διαταραχή
Ε461 Πεπτική Διαταραχή
Ε462 Πεπτική Διαταραχή
Ε463 Πεπτική Διαταραχή
Ε465 Πεπτική Διαταραχή
Ε466 Πεπτική Διαταραχή
Ε471 Ακίνδυνο
Ε472 Ακίνδυνο
Ε473 Ακίνδυνο
Ε474 Ακίνδυνο
Ε475 Ακίνδυνο
Ε477 Ύποπτο
Ε480 Ακίνδυνο
————————————————————————–
Σημειώσεις:

Απαγορευμένο : Από το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας 1/1/1977
Καρκινογόνο: Ουσία που μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη καρκινωμάτων
Ακίνδυνο: Ακίνδυνες ουσίες
Ύποπτο: Εξετάζονται παρενέργειες
Β12: Βιταμίνη που αφορά την ισορροπία του νευρικού συστήματος
Β123: Πολύ επικίνδυνο απαγορευμένο σε Η.Π.Α. και Ε.Σ.Σ.Δ.

Οι ουσίες αυτές επιτρέπονται προς το παρόν στη Γαλλία και στην Αγγλία υπό την προϋπόθεση να αναγράφονται στις συσκευασίες των τροφίμων. Περιορίστε τη χρήση τους διαλέγοντας τα προϊόντα που αγοράζετε.

Σκεφτείτε την υγεία των παιδιών. Χρησιμοποιείστε τη λίστα. Τυπώστε αυτή τη σελίδα και μοιράστε τη.

Κατεβάστε και ένα αναλυτικό αρχείο εδώ: http://users.hol.gr/~ccoboroz/FoodAdditives.pdf

63 σκέψεις σχετικά με το “ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ «Ε» ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ”

 1. Σας παρακαλώ θέλω να μάθω για το Ε 407 .Υπάρχει σε ένα πρωινό ρόφημα FORMULA 1 της HERBALIFE . H εταιρεία είναι ελεγμένη από το χημείο του κράτους.Τουλάχιστον αυτό μου έχουν πεί. Eίναι αλήθεια όπως γράφεται παραπάνω ότι είναι πιθαν.καρκινογόνο;

  Μου αρέσει!

  1. ΣΤΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΓΙΩΤΗΣ ΒΑΖΟΥΝ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΝΟ.ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΒΙΤΑΜ ΑΛΤΙΣ ΛΕΙ ΚΑΙ Β-ΚΑΡΟΤΕΝΙΟ. ΑΡΕ ΜΑΥΡΟ ΦΙΔΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΦΑΓΕ

   Μου αρέσει!

   1. Τα προϊόντα της Ηerbalife τα τρωνε επι χρονια οι ανεξαρτητοι συνεργατες της εταιρείας και τα παιδια τους, πως είναι δυνατον να περιέχουν καρκινογόνα συστατικά;Δεν μπορω να το πιστέψω.

    Μου αρέσει!

  2. αγαπητή κυρία φακίνου η χημική ένωση Ε407 προκαλεί πεπτική διαταραχή και πολύ πιθανόν να είναι καρκίνογόνο να το σκεφτείτε πριν το καταναλώσετε

   Μου αρέσει!

  1. τα Ε γενικά πρέπει να αποφευγονται, γιατί ενω καποιο θεωρειται ακίνδυνο μια δεδομενη στιγμη, αργότερα μπορεί κάλιστα να αποδειχθεί από κάποια ερευνα επικίνδυνο.

   Μου αρέσει!

 2. Άννα μου, δυστυχώς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Στη λίστα δεν αναφέρεται, εάν εσύ βρεις κάτι, παρακαλώ ενημέρωσε μας. Μην ξεχνάς ότι υπήρχε μια προγενέστερη καταγραφή χωρίς όμως να αναγράφονται οι φορείς που τη συνέταξαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όποιος την κοινοποιούσε, ιδιαίτερα Αμερική, να βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Εμείς στη λίστα έχουμε και τους φορείς, δυστυχώς οι γνώσεις μας δεν πάνε τόσο μακρυά. Σε ποιό προϊόν το είδες;

  Μου αρέσει!

 3. Άννα σε άλλες δύο λίστες που βρήκα, αναφέρεται ως «Ακίνδυνο» στη μία και ως «Safe??» στην άλλη.

  Εδώ η μία λίστα (η άλλη είναι σε .pdf μορφή). Ελπίζω να μην πειράζει που είναι από άλλη σελίδα.
  http://www.scooby.gr/forums/archive/index.php?t-2541.html

  Μου αρέσει!

 4. Μπράβο Πάνο… και βέβαια δεν πειράζει. Αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός μας. Να διαχέουμε τη γνώση χωρίς σκοπιμότητα και κέρδος… Δυστυχώς αυτού του είδους η ενημέρωση μόνο… αφιλοκερδώς μπορεί να διανεμηθεί. Εάν θες στείλε μας με Mail το pdf αρχείο να το ανεβάσουμε και αυτό.

  Μου αρέσει!

 5. Σας έστειλα ένα mail, αλλά σε περίπτωση που δεν σας έρθει το δημοσιεύω και εδώ. Κάνοντας μία απλή αναζήτηση στο google, βρήκα ένα blog που ανέφερε ένα σχετικό θέμα.:)

  Το blog είναι αυτό: http://coboroz.blogspot.com/2007/08/blog-post_22.html

  ενώ το αρχείο αυτό: http://users.hol.gr/~ccoboroz/FoodAdditives.pdf

  Μου αρέσει!

 6. Αυτό πια δεν είναι ιστολόγιο, είναι θησαυρολόγιο (μαργαριταριολόγιο). Όπου μαθαίνουμε ότι η Villejuif (πρόκειται για το νοσοκομείο της Villejuif, βέβαια) λέγεται Villajuif και πιο κάτω γίνεται Villajuir (ένα «o» λείπει και φτάνουμε στη βίλλα του οργασμού! – όπως λένε οι Κύπριοι «τι βίλλα, τι βίλα»).
  Η κατάσταση μπερδεύει τα επιτρεπόμενα με τα απαγορευμένα, κοτσάρουμε και ονόματα νοσοκομείων για σοβαροφάνεια και τα πετάμε στο ιντερνέτι κι όποιον πάρει ο χάρος (ο μεγαλέξαντρος τη γοργόνα την τηγάνισε τελικά ή την πάντρεψε;).
  Ας σοβαρευτούμε λιγάκι!
  Για να βγάλουμε από το άγχος αυτούς που φοβούνται:
  το Ε407 είναι ένας πολυσακχαρίτης (καραγενάνη) που προέρχεται από ερυθρά φύκια
  το Ε471 είναι μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων
  Και το χερμπαλάιφ είναι μία απάτη μίας σέκτας που πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες σε αφελείς…
  Ουφ, συγχύστηκα βραδιάτικα!

  Μου αρέσει!

 7. Και η ηρωΐνη είναι φυτικό προϊόν που παράγεται από λουλούδια. Nicolas καλά που υπάρχουν μορφωμένοι σαν και του λόγου σου και μας διαφωτίζουν. Πες μας και άλλα.

  Μου αρέσει!

 8. Προσοχή παρακαλώ,

  Το όνομά μου είναι κα Christine Shery Garrett από τον Καναδά, ένα X-Απάτη Θύμα και πώς να πάρω πίσω στα πόδια μου και να είναι μια προσωπική ιδιοκτήτη της επιχείρησης με τα αυτοκίνητα και τα κτήματα …. Αυτό γίνεται για να ανακοινώσει στο ευρύ κοινό για ένα νόμιμο σε απευθείας σύνδεση δανειστή.

  Η ιστορία επιτυχίας μου:

  Ήμουν σε μια κρίσιμη αναζήτηση ενός πραγματικού δανείζοντας επιχείρηση δανείου ήταν να μπορώ να λάβει δάνειο ύψους $ 180,000.00 USD κάποια δανειστή που ήρθε να με πρόβατα i ένδυσης ξέρουν ότι ποτέ όπου η απάτη μέχρι που δόθηκε με τους όρους του δανείου και εγώ τους που συμφωνήθηκε τελικά ήμουν scammed που μου scammed από σκληρό κερδίσει χρήματα μου μέχρι τέσσερα δανειστή ότι scammed με το ποσό των $ 27,000.00 δολάρια και εγώ όμως ότι όλα είναι πάνω από ότι ποτέ δεν μπορεί να υπάρχει καμία άλλη ουσιαστική δανειστή μέχρι του φίλου συζύγου μου κ. Garrett Lugard του γενικού διευθυντή της Cotsat και cotsat εταιρεία μου είπαν ότι υπάρχει πραγματική δανειστή ότι έλαβε δάνειο ύψους 1,5 εκατ. δολάρια, με επιτόκιο 2% Από που τον κάνει δικό μια ιδιωτική επιχείρηση και ένα σπίτι των δικών του, με παρέπεμψε σε μια εταιρεία που ονομάζεται Reliance Trust Fund Plc , E-mail: reliancetrustfund1@gmail.com
  Όταν έλαβε το δάνειο ($ 1500000 δολάρια) Τους είπα πως μου που τους έκανα αίτηση για ένα δάνειο των $ 180,000.00 δολαρίων μετά από αίτησή μου και μου έστειλε σ ‘αυτούς τις χρήσιμες πληροφορίες για τους διαδικασία δανείου μου μετά από 48 ώρες θ έλαβε γνωστοποίηση Από την εταιρία τους ότι το δάνειό μου έχει εγκριθεί και να χρησιμοποιηθούν στις επόμενες 48 ώρες το δάνειό μου από $ 180,000.00 δολάρια μεταφέρθηκε στο λογαριασμό μου. Και εγώ τους υπόσχεση για τον ερχομό στη διάσωσή μου εγώ είμαι πρόκειται να spreed τα καλά νέα σε ολόκληρο τον κόσμο ΠΙΣΤΗ Trust Fund PLC ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

  Και τους λέω εγώ κα Christine Shery Garrett σας αναφέρονται σε αυτούς και θέλετε θα εκπληρωθεί …

  Μου αρέσει!

 9. Παράθεμα: www.olympia.gr « CHEETAH
 10. Παιδιά, για να μην χωλοσκάτε για κάθε σκατοΕ, σας λέω -για να σας ησυχάσω….- ότι όλα είναι εν δυνάμει καρκινογόνα! Ο,τι μας ταϊζουν σήμερα είναι ΣΚΕΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ (και ιδίως τα μεταλλαγμένα) !! Πάρτε το απόφαση μια ώρα αρχίτερα και θα…. «ησυχάσετε» από κάτι τέτοιες μανιακές νευρώσεις όταν πάτε στα σούπερ μάρκετ. Παίρνεις το ένα Ε για να αποφύγεις σχολαστικά ένα… άλλο Ε και -στο τέλος- από νεώτερη έρευνα (άλλου πανεπιστημίου) αποδεικνύεται ότι και το πρώτο Ε είναι επίσης καρκινογόνο.
  Οπως έλεγε σχετικά ο π. Παϊσιος σε κάτι τέτοιους νευρωτικούς προσκυνητές (με τα Ε… ) που τον ρωτούσαν «πάτερ να φάω εκείνο, λένε προκαλεί καρκίνο», «να φάω το άλλο» κλπ, τους απαντούσε «παιδί μου, το πιο καλό είναι αν μπορείς να βάλεις στον κήπο σου ένα λάχανο, και μια ντομάτα και να αρκείσαι να τρως από εκεί!, αλλιώς πάρε αυτό που παίρνεις σταύρωσε το πρώτα στο όνομα του Χριστού και μετά φάτο….»
  Δεν λέω ότι πρέπει να μην προσέχουμε τί τρώμε, αλλά από το να καταντήσουμε οι Ελληνες μανιονευρωτικοί και ιδεοληπτικοί με τα…. Ε (όπως και με άλλα πράγματα, δηλαδή, της ζωής μας…), προτιμότερο είναι κάνουμε το σημείο του Σταυρού, όπως συμβούλευε ο πάτερ, και να το φάμε ήρεμα!
  Αλλιώς το στρες και το καθημερινό άγχος -και για το θέμα αυτό- θα μας στείλουν στον… τάφο πιο γρήγορα και από τα…. Ε… νομίζω δηλαδή.

  Μου αρέσει!

  1. Είσαι άσχετος και υποχόνδριος. Κάθεσαι και πιστεύεις τις μαλακίες που σου πουλάει η Greenpeace και η θρησκεία. Ψάξε να βρεις πόσα λεφτά κρύβονται πίσω από τις δύο αυτές οργανώσεις που έχεις δεχτεί ότι υπάρχουν για να σε προστατεύουν.

   Μου αρέσει!

 11. Γιατι ρε παιδακια ειναι ο μονος πετυχημενος τηλεοπτικος πλασιε Στην ελεινη τηλεοπτικη κοινοβουλευτικη δικτατορια ειναι ο μονος χρησιμος
  Ξερουν από μαρκετινγκ αφου εχουν να κανοηυν μα χαπατα που βλεπουν τον Αντενα ιδιοκτησιας της εβραικης ΓΚΟΛΝΤΜΑΝ και με γυαλαντζι τουρκο ιδιοκτητη καποιον Κυριακου Μπεη
  ετσι θα βγει το γιουσουφακι ο Α-ΩΝΙΣ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΡΩΣΕΙ ΣΤΙς ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ του κωνειου των μετρων.

  Μου αρέσει!

 12. Ενα λογο να μου βρει καποιος για να τρωω οποοδηποτε Ε αντι για κανονικο φαγητο και θα του πω μπράβο.
  Ολο μαλακιες μας πλασσαρουν κι εμεις παμε και τις αγοραζουμε

  Μου αρέσει!

 13. hey there and thank you for your info – I have certainly picked
  up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using
  this website, as I experienced to reload the web site lots of times
  previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon.

  Μου αρέσει!

 14. Επιτέλους ένα πολύ καλό άρθρο για τα συντηριτικά και τα έχει όλα να ξέρουμε ακριβώς τι είναι το καθένα γιατι μέχρι τωρα μόνο Ε – κατι βλεπαμε και αντε να βρεις τι είναι αυτό και τι κακό καει στον οργανισμο.
  Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίωτεο που βρήκα στο Νet για το κρέας που τρώμα αν το δείτε θα άλλη φρίκη με αυτό.. το είχα δεί εδώ.. http://www.votanonkipos.gr/2013/12/thes-na-synexiseis-na-trws-to-kreas-tou-emporiou-des-ti-trws.html

  Μου αρέσει!

 15. Λυπάμαι για το επίπεδο του ελληνικού λαού. Θλίβομαι για τα σχόλια που διαβάζω. Είστε επιεικώς άσχετοι! Δεν είναι όλα τα Ε κακά. Κάποια μάλιστα είναι και ευεργετικά, όπως ορισμένα αντιοξειδωτικά! Πολλά όντως είναι βλαβερά. Όσον αφορά στο Ε401, την καραγενάνη, που ένας καραάσχετος, πιθανώς γιατρός, ονόματι Νικόλας, ανέφερε, ας μάθει ότι όντως είναι καρκινογόνος! Εδώ οι αποδείξεις: http://www.drweil.com/drw/u/QAA401181 /Is-Carrageenan-Safe.html Αλλά τι να περιμένεις από μια χώρα Λιακοπουλέων και πατέρων παστητσίων…

  Μου αρέσει!

 16. Λυπάμαι για το επίπεδο του ελληνικού λαού. Θλίβομαι για τα σχόλια που διαβάζω. Είστε επιεικώς άσχετοι! Δεν είναι όλα τα Ε κακά. Κάποια μάλιστα είναι και ευεργετικά, όπως ορισμένα αντιοξειδωτικά! Πολλά όντως είναι βλαβερά. Όσον αφορά στο Ε401, την καραγενάνη, που ένας καραάσχετος, πιθανώς γιατρός, ονόματι Νικόλας, ανέφερε, ας μάθει ότι όντως είναι καρκινογόνος! Εδώ οι αποδείξεις:

  http://www.drweil.com/drw/u/QAA401181/Is-Carrageenan-Safe.html

  ΥΓ. Να μπει αυτό το ποστ, διότι στο προηγούμενο δεν μπήκε σωστά το λινκ.

  Μου αρέσει!

  1. Με ποια ακριβώς διαδικασία προσδιορίζεται ο χαρακτηρισμός «καρκινογόνος» σε μια ουσία;γιατί οι χαρακτηρισμοί της επικινδυνότητας διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα;ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους τοποθετούνται οι εν λόγω «ταμπέλες» στα τεχνολογικά πρόσθετα των τροφίμων; Έχουμε ξεκαθαρίσει τελικά τι είναι «καρκίνος» και με ποιο τρόπο επιδρά καθεμία από τις αναγνωρισμένες δυνητικά επιδρούσες παραμέτρους καρκινογένεσης;Δεν είμαστε «ποντίκια»…. Πώς τα πειράματα στατιστικής αποτίμησης της δημιουργίας όγκων συνδεδεμένων με καταναλισκομενες ουσιες που συσσωρεύονται στους ιστούς σε βάθος χρόνου , μπορούν στην πραγματικότητα να τεκμηριώσουν την απομόνωση αυτού του συντελεστή;Έξω από το προφίλ της ψυχοδομής, της γενετικής προδιάθεσης, λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων και συνηθειών των υπό εξέταση ανθρωπίνων δειγμάτων;

   Μου αρέσει!

   1. Το στρες που δημιουργείται στον οργανισμό πχ από τον βομβαρδισμό των δυσάρεστων ειδήσεων καθημερινά είναι ισχυρότερος και πιο άμεσος παράγοντας καρκινογενεσης, ασχολείται κανείς με αυτό; Να πουν:» Rate of Hazard: 3 στο δελτίο ειδήσεων του καναλιού τάδε….»Έχει επιφορτιστει η λέξη » καρκίνος» με τόση αρνητική ενέργεια, που μόνο τα συναισθήματα που προκαλούνται στο άκουσμα της είναι παράγοντας «καρκινογενεσης»…ασχολείται κανείς με αυτό;

    Μου αρέσει!

Leave a Reply

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s