Ο ΠτΔ έβαλε φίμωτρο στα παπαγαλάκια της συνδιαχείρισης: Ολόκληρη η ομιλία.

ΣΗΜΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ κ. ALEKSANDAR VUČIĆ

 

Αθήνα, 10.12.2019

 

Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητέ Φίλε Aleksandar,

Με αισθήματα ειλικρινούς χαράς και ικανοποίησης σας υποδέχομαι και σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ανταποδίδοντας έτσι και την θερμή φιλοξενία, την οποία μου επιφυλάξατε στο Βελιγράδι πριν δύο χρόνια, τον Οκτώβριο του 2017.

I. Είμαι βέβαιος ότι η επίσκεψή σας αυτή θα ενισχύσει ουσιωδώς τις ήδη εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των Κρατών μας και των Λαών μας, πολλώ μάλλον όταν οι σχέσεις αυτές θεμελιώνονται στο στέρεο έδαφος μιας μακράς φιλίας, με βαθιές ιστορικές ρίζες και κοινούς αγώνες για την υπεράσπιση της Ελευθερίας και της Ειρήνης.  Προς αυτή την κατεύθυνση έχει συμβάλει, σε μεγάλο βαθμό, και η κοινή μας Θρησκευτική κληρονομιά, μέσ’ από τις αρχές και τις αξίες της Ορθοδοξίας. 
II. Η συνεργασία μας εκτείνεται πλέον σε πολλούς τομείς, οικονομικούς και άλλους.  Τα ζητήματα της συνεργασίας αυτής θα τα συζητήσετε με τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς.  Στο πλαίσιο της συνάντησής μας μένω μόνο στην διαπίστωση, ότι έχουμε ήδη θεσμοθετημένα πολύ αποτελεσματικά «εργαλεία» προς την κατεύθυνση εμπέδωσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας μας, όπως το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας -που θα συνεδριάσει αύριο για τρίτη φορά- και η Διακήρυξη Στρατηγικής Συνεργασίας. 
III. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, την οποία στηρίζουμε σταθερά και εμπράκτως, επιθυμώ να εκθέσω τις θέσεις της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση γενικώς, αφού μέσα σε αυτό το πλαίσιο και μόνο η Ελλάδα προσδιορίζει και την θέση της για όλα τα προς ένταξη Κράτη. 

Α. Η Ελλάδα, ως πλήρες Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πάνω από 40  χρόνια, συμβάλλει, με όλες της τις δυνάμεις, για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, ήτοι στην ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος κατά τον προορισμό του.  Κατά τούτο προσβλέπει σε μια ομοσπονδιακού τύπου Ευρωπαϊκή Ένωση, με ενεργοποιημένους όλους τους πυλώνες των πολιτικών της -ιδίως δε τον πυλώνα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και της Πολιτικής Ασφάλειας- με κύριο μοχλό την αρχή της Αλληλεγγύης.  Μια Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας η αποστολή βαίνει πέραν των Κρατών-Μελών και των Λαών της και αποκτά πλανητικές διαστάσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των αρχών και αξιών του Ανθρωπισμού, της Ειρήνης, της Δημοκρατίας, των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Δικαιοσύνης και, πρωτίστως, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. 

Β. Υπ’ αυτό το πρίσμα, και σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, η Ελλάδα είναι αναφανδόν υπέρ της δημιουργίας ενός σταθερού νοτιοανατολικού πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αφήνει πίσω του τα Βαλκάνια των πολέμων, των διχασμών και των αντιπαραθέσεων και τα Κράτη του συνεργάζονται αρμονικώς για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.  Τούτο σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει τα Κράτη εκείνα της περιοχής μας, που δεν είναι ακόμη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επιταχύνουν την ευόδωση της Ευρωπαϊκής τους προοπτικής, υπό τους εξής, αυτονόητους, όρους: Πρώτον, την εκ μέρους τους πλήρη, δίχως εξαιρέσεις και εκπτώσεις, προσαρμογή σε όλες τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.  Και, δεύτερον, την προηγούμενη οριστική επίλυση των κάθε είδους διαφορών τους με άλλα Κράτη, δοθέντος ότι, ως εκ της φύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι νοητή και αποδεκτή η μεταφορά των προβλημάτων αυτών εντός της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. 

Γ. Η Σερβία έχει εμπράκτως αποδείξει την ετοιμότητά της ν’ ανταποκριθεί στις ως άνω προϋποθέσεις και έχει κάνει μεγάλες προόδους εν προκειμένω.  Γι’ αυτό -και όχι μόνο λόγω της παραδοσιακής Φιλίας μας- η Ελλάδα, όπως ήδη επισήμανα, στηρίζει, εμπράκτως και σταθερά, την Ευρωπαϊκή προοπτική της Χώρας σας, της Σερβίας και είναι έτοιμη, ανά πάσα στιγμή, να σας προσφέρει τις υπηρεσίες της ώστε η προοπτική αυτή να οδηγηθεί σε αίσιο πέρας, το ταχύτερο δυνατό. 

IV. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι είναι τόσο συνεπής ως προς την τήρηση των Ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων, ώστε ακόμη και τα Εθνικά της Θέματα, κατ’ εξοχήν δε εκείνα που αφορούν τις σχέσεις της με την γείτονα Τουρκία, τα υπερασπίζεται αποκλειστικώς και μόνο στην βάση του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Κεκτημένου, συνακόλουθα δε στην βάση του Διεθνούς Δικαίου.  Και για να γίνω σαφέστερος:

Α. Η Ελλάδα ευνοεί και την Ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, βεβαίως υπό τον απαράβατο όρο του εκ μέρους της πλήρους σεβασμού του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.  Δυστυχώς, η ίδια η Τουρκία υπονομεύει επικίνδυνα κάθε πτυχή της Ευρωπαϊκής της προοπτικής, παραβιάζοντας, ευθέως και απροκαλύπτως, το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.  Απτά δείγματα γραφής αυτής της συμπεριφοράς της είναι:

1. Πρώτον, η συνεχιζόμενη αυθαίρετη επέμβασή της στην Συρία.

2. Δεύτερον, η στάση της έναντι των Προσφύγων και των Μεταναστών, η οποία, εκτός από το Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές του Ανθρωπισμού και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παραβιάζει και την σχετική Συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Και, τρίτον, και κατ’ εξοχήν, η στάση της ως προς τον σεβασμό των κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Δικαιωμάτων της Ελλάδας, ιδίως σε ό,τι αφορά τα Σύνορά μας, την Επικράτειά μας και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μας, που είναι, αυτοθρόως, και Σύνορα, Επικράτεια και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Άκρως χαρακτηριστικό παράδειγμα της εν προκειμένω τουρκικής αυθαιρεσίας είναι το λεγόμενο «Μνημόνιο Κατανόησης» μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, το οποίο είναι διάτρητο, θεσμικώς ανυπόστατο και γιατί παραβιάζει, με προκλητικό μάλιστα τρόπο, τις ίδιες τις βάσεις του Δικαίου της Θάλασσας κατά την Συνθήκη του Montego Bay του 1982, αλλά και γιατί η σημερινή κυβέρνηση της Λιβύης δεν έχει την παραμικρή νομιμοποίηση να υπογράψει και να συνάψει ένα Μνημόνιο αυτής της μορφής.  Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα έχει διαμηνύσει προς την Τουρκία ότι η αυθαιρεσία της δεν θα περάσει και ότι, με συμπαραστάτες την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Διεθνή Κοινότητα, θα υπερασπισθούμε, στο ακέραιο, τα Κυριαρχικά μας Δικαιώματα ως προς τα Σύνορα, την Υφαλοκρηπίδα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Το αυτό μήνυμα εκπέμπει η Ελλάδα προς την Τουρκία και σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, με την αυτονόητη διευκρίνιση ότι τούτο είναι Διεθνές και Ευρωπαϊκό ζήτημα: Είμαστε υπέρ της ταχείας επίλυσης του Κυπριακού, με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, δοθέντος ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πλήρες μέλος της Διεθνούς Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τούτο σημαίνει ότι η λύση του Κυπριακού είναι νοητή μόνον υπό όρους ομοσπονδίας -και όχι συνομοσπονδίας- με πλήρη σεβασμό της κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο κυριαρχίας της, που αποκλείει, μεταξύ άλλων, στρατεύματα κατοχής στο έδαφός της και αναχρονιστικές εγγυήσεις τρίτων.  Και εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την διαχρονική συμπαράσταση της Σερβίας στην επίλυση του Κυπριακού υπό τους ως άνω δίκαιους όρους. 

Και πάλι σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, επαναλαμβάνοντας την πεποίθησή μου ότι η επίσκεψή σας θα συμβάλει τόσο στην εμβάθυνση των Διμερών μας Σχέσεων όσο και στην προώθηση της Ευρωπαϊκής προοπτικής της Χώρας σας, της Σερβίας. 

 

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Ο ΠτΔ έβαλε φίμωτρο στα παπαγαλάκια της συνδιαχείρισης: Ολόκληρη η ομιλία.”

 1. δλδ πάλι χαστουκι, η αυστηρη προειδοποίηση, η υπεγραψε καποια διαμαρτυρία στον ΟΗΕ κλπ ενάντια στον Σουλτανο…καλά ειναι ξεκουραστείτε … το ιδρώστε πολύ το μαξιλάρι αλλαξτε πλευρό… η Τουρκια ανακήρυξε ΑΟΖ, η Ελλαδα – Κύπρος γιατι όχι ;;; απλουστατη κίνηση που μαζί με Κύπρο – Αίγυπτο ακυρώνουν την ΑΟΖ Τουρκιας – Λιβύης, διοτι πολύ απλά δεν υπαρχουν μεταξύ τους θαλάσσια συνορα… τελος πάντων κέρασμα οι κουραμπιεδες και τα μελομακαρονα… τρεχάτε εκει στον ΟΗΕ – ΗΠΑ -NATO – ΕΕ …πολύ κωμικό το θέαμα, τελος πάντων… αναλόγως πολιτικου IQ και σοβαροτητας ΟΚ.. α να μη ξεχνιομαστε εχετε πάρει ειδηση εκει στον Έβρο τι συμβαινει ;;; επειτα απο την κατάληψη των Νησιών, τωρα προχωράμε και στο ρεζουμέ Ηπειρωτική Ελλαδα… σε λιγους μηνες να δείτε τι φτιάξατε με το να διαλύσετε το κράτος και συνορα … αφηνοντας τις ΜΚΟ να ειναι το κράτος, .αυτό ούτε σε φέουδο…και ο φεουδάρχης θα εκανε κάτι,, μιλάγατε για θαλασσα … δλδ τι να κανουμε του πνίξουμε …;;; ορίστε τωρα δεν υπαρχει θαλασσα ούτε να τους πνίξουμε… απλά περπατάνε και πάνε όπου θελουν…. βοηθεια σας… ρεζίληδες !!! διοτι κράτος χωρίς συνορα άστο…!!!

  και τελικα ολη η υπόθεση με την ΑΟΖ ειναι πλεον φανερή, ο Αλεκος εκανε την πρώτη προδοσια στο Μακεδονικό, δεύτερη προδοσια απο τον ίδιο στο χρονικό διαστημα πηγαινε πολύ βαριά..
  έτσι έριξαν κοινή συναινεσει με τον Αλέκο τον έριξαν… και διελυσαν τον ΣΥΡΙΖΑ (διαφορετικά ποιος ο λόγος δεν εγινε κίνηση κηρύξεώς εκλογών για το θέμα συμφωνία ΠΡΕΣΠΕΣ οταν αυτο εφτασαι στο τελικό στάδιο… που αν εκανε τότε εκλογες Αλεκος, θα τις κέρδιζε με περίπατο… λες και η ΝΔ είχε διαφορετικη γνώμη…. απλούστατος λόγος… που μονο βλάκας δεν το καταλαβαίνει,

  και έφεραν αυτην την στην στημένη βουλη… με αρχηγό κομματος που πουλάει φάρμακα για την καράφλα, για αιμορροΐδες, για την καρδιά… επιστολές του Χριστού .. μέσα απο τηλεοπτικο δίαυλο χρεοκοπημενου επιχειρηματία που φυγοδικεί… και αντι αυτος ο σταθμός να εχει κατασχεθει… του τον χάρισαν κλπ, κλπ, κλπ, κλπ, με την σύνθεση όπου μέσα υπαρχει ακόμη και πολιτικος αρχηγος που λεει ότι ειναι Αφρικανός και μπάσταρδος

  και τελικός προορισμός ο Κουλη… πρωθυπουργος, απο τους μεγαλύτερους πολιτικα κωμικούς γόνος και αυτος της πολιτικης οικογενείας κλόουν…. λοιπον κανένα προβλημα και καμια ένταση δεν υπαρχει με την Τουρκια..σε λιγο θα αρχίσουν συνομιλίες για την μοιρασιά…

  εκει ηθελαν να φτάσουν το θέμα στην συνεκμεταλλευση…σιγά μη και αφηνόταν σε Ελλαδα – Κύπρο να καρπωθούν τα εκατοντάδες τρισεκατομμύρια δολαρίων ΗΠΑ που ειναι η αξία, του ορυκτού πλου του, οποιος ειναι προς εξόρυξη… βρείτε αλλού να παίζετε θέατρο η κοινωνία εχει καταλάβει…
  αλλά δεν μπορει να εκδηλωθεί, διοτι υπαρχει δικτατορικη δημοκρατια των σφουγγοκωλάριων και ΜΜΕ άνευ γνώμης, απλά υπηρέτες παραπληροφορησης και σκοταδισμος !!!

  Μου αρέσει!

Leave a Reply

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s