Η συντριπτική αποκάλυψη Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά

Εάν η δημοκρατία στη χώρα μας ήταν υγιής και τα πράγματα κυλούν φυσιολογικά, οι αποκαλύψεις του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά, όπως αποτυπώθηκαν στο βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά, θα ήταν πρώτη είδηση σε όλα τα μέσα. Ο Μητσοτάκης φαίνεται ότι επέλεξε όχι να υπερασπίσει την υστεροφημία του αλλά όπως πολύ σωστά σχολιάζει ο Μανώλης Κοττάκης στην Εστία, να καταστρέψει την υστεροφημία των άλλων.

Αυτό πάντως το κάνει περίτρανα με τον Αντώνη Σαμαρά. Οι αποκαλύψεις είναι συντριπτικές. Και συνοψίζονται στην άποψη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ότι ο Σαμαράς δεν έχει ιδεολογία και θέσεις, παρά μόνο προσωπικό συμφέρον. Θέση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το προφίλ του μακεδονομάχου που προσπάθησε να καλλιεργήσει ο τέως πρωθυπουργός. Τι ακριβώς γράφει η Εστία:

Τί εἶπε στόν Ἀλ. Παπαχελᾶ γιά Ἀλαφοῦζο, Μπόμπολα, Κόκκαλη, Κυριακοῦ, Λαμπράκη

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ἦταν ἐξαιρετικά φειδωλός ὅσο ἦταν ἐν ζωῆ, ὅταν ἐκαλεῖτο νά σχολιάσει τούς ὀλιγάρχες τῶν ἑλληνικῶν ΜΜΕ, εἰδικῶς ὅσους ἦταν ἐν ζωῆ. Καί ἄς εἶχε μέσα του πικρίες γιά τήν στάση τους ἀπέναντί του. Πρυτάνευε πάντοτε στό μυαλό του ἡ σκέψις νά ἀποφεύγει περιττές συγκρούσεις πού θά δυσκόλευαν τίς σχέσεις τῆς Ντόρας Μπακογιάννη καί τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τά ΜΜΕ. Στόν δεύτερο τόμο τοῦ βιβλίου τοῦ Ἀλέξη Παπαχελᾶ Ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης μέ τά δικά του λόγια, σέ γενικές γραμμές τηρεῖ αὐτή τήν στάση του. Ὄχι μόνο στίς ἀναφορές πού κάνει γιά τούς διαπλεκόμενους μηντιάρχες ἀλλά καί σέ ἄλλα θέματα πού θά μποροῦσαν νά ἐπηρεάσουν ἀρνητικά τήν πρωθυπουργία τοῦ Κυριάκου. Γιά παράδειγμα: Ἀπορρίπτει τήν θεωρία, ὅτι ἡ κυβέρνησίς του ἀνετράπη ἀπό τίς ΗΠΑ. Ἐνῶ ἀνετράπη. Λειαίνει πολύ τίς ἀναφορές γιά τό πῶς φέρεται ὅτι ἐχρηματίσθη ὁ βουλευτής Κιλκίς Συμπιλίδης γιά νά ἀνεξαρτητοποιηθεῖ. Γενικόλογη ἡ ἀναφορά του. Ἀπορρίπτει τήν θεωρία, ὅτι ἐχρηματίσθησαν βουλευτές τῆς ΝΔ γιά νά καταψηφίσουν τό νομοσχέδιο γιά τήν ἰδιωτικοποίηση τοῦ ΟΤΕ. Εἶναι προφανές ὅτι διορατικά ἀπεφάσισε νά μήν ρίξει λάδι στήν φωτιά τῶν σχέσεων τοῦ Κυριάκου μέ τόν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, οἱ ὁποῖες ἤδη περνοῦν δοκιμασία.

Ἁπαλές εἶναι οἱ ἐπιφυλάξεις του γιά τόν Κώστα Καραμανλῆ. Ὁ πρώην Πρωθυπουργός (στήν πρώτη ἀνάγνωση πού ἔκανε ἡ «Ἑστία» στό μόλις ἐκδοθέν βιβλίο τοῦ Ἀλέξη Παπαχελᾶ) βάλλει, ὅπως καί στόν πρῶτο τόμο, κατά τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ἐνῶ φωτίζει κάπως περισσότερο τήν δράση τῆς ἑλληνικῆς διαπλοκῆς ἐναντίον του. Γιά πρώτη φορά ἀποκαλύπτει ὅτι γιά τήν πτώση τῆς κυβερνήσεώς του συνέπραξαν «Κόκκαλης – Ἀλαφοῦζος καί ἄλλοι», χωρίς ὅμως νά τούς κατονομάζει. Μέ τήν στήριξη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ –ὅπως προσθέτει. Γιά τόν Χρῆστο Λαμπράκη λέει ὅτι «ἦταν ἐξ ὁρισμοῦ ἀντίπαλος τῆς ΝΔ», ἐνῶ γιά τόν Γιῶργο Μπόμπολα ἄν καί σημειώνει ὅτι ἦταν «σοβαρός ἐπιχειρηματίας» τόν κατηγορεῖ ὅτι «εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος τά θέλει ὅλα δικά του». Ὁ Μητσοτάκης ἀναφέρεται στήν δύσκολη σχέση του μέ τόν Ἀριστείδη Ἀλαφοῦζο καί ἀποδίδει τήν ἐχθρότητα ἐναντίον του στό γεγονός ὅτι δέν παρενέβη στήν Δικαιοσύνη μολονότι τοῦ ἐζητήθη γιά δικαστικές ὑποθέσεις τοῦ υἱοῦ του Γιάννη. Χωρίς νά ἀναφέρει τό ὄνομα μηντιάρχου ὁ Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει πώς κάποιος ἀπό ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν στήν ἀνατροπή τῆς κυβερνήσεώς του εἶπε, μετά τήν πτώση τῆς κυβερνήσεως καί τήν ἄνοδο τοῦ ΠΑΣΟΚ στήν ἐξουσία, τό ἑξῆς: «Τώρα ἔχουμε τήν καλύτερη κυβέρνηση πού εἶχε ποτέ ἡ Ἑλλάς γιατί τήν ἔχω στήν τσέπη μου». Ἐάν διαβάσει κανείς προσεκτικά τό βιβλίο καί διαπιστώσει ποίου τό ὄνομα παραλείπεται πλήρως ἀπό τίς διηγήσεις Μητσοτάκη, ἴσως καί νά καταλάβει τήν ταυτότητά του. Καί στό σημεῖο αὐτό πάντως ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης δέν εἶπε ὅλη τήν ἀλήθεια γιά νά προστατεύσει τό πολιτικό μέλλον τοῦ Κυριάκου. Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ κυβέρνησις Μητσοτάκη ἀνετράπη ἀπό πέντε μηντιάρχες, οἱ ὁποῖοι συνασπίσθηκαν ἐναντίον του μέ συγκεκριμένο σκεπτικό καί μέ γνωστό ἐκτελεστικό ὄργανο. Ὅσο γιά ἐκείνους πού μετέφεραν τίς βαλίτσες μέ τά ἀργύρια, βέβαιον εἶναι πώς δέν θά ἀκουσθεῖ ποτέ τό ὄνομά τους. Δέν ζοῦν ἄλλωστε.

Ἡ «Ἑστία» δημοσιεύει σήμερα τά κρίσιμα ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο Παπαχελᾶ – Μητσοτάκη καί θά ἐπανέλθει μόλις ὁλοκληρώσει τήν ἀνάγνωσή του μέ τά πλήρη συμπεράσματά της, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν καί τά περιεχόμενα τοῦ πρώτου τόμου. Ἄν κρίνουμε πάντως ἀπό τίς διαρκεῖς ἀρνητικές ἀναφορές Μητσοτάκη γιά τόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ καταλήγουμε σέ ἕνα πρῶτο συμπέρασμα: Ὁ ἐπίτιμος «ἔγραψε» βιβλίο γιά νά πλήξει τήν ὑστεροφημία τῶν ἄλλων, ὄχι γιά νά προστατεύσει τήν δική του.

[…] «Καί μιά καί ἀρχίσαμε γιά τά διαπλεκόμενα, ὁ Λαμπράκης ἦταν ἐξ ὁρισμοῦ ἀντίπαλος τῆς ΝΔ. Ὁ Μπόμπολας εἶναι ἕνας ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει πολλή ἀξία καί εἶναι σοβαρός ἐπιχειρηματίας, σοβαρός ἄνθρωπος. Ἐμένα μοῦ ἀρέσει ὁ Μπόμπολας καί κουβεντιάζω ἄνετα καί εὔκολα μαζί του, μέ τή διαφορά ὅτι εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος τά θέλει ὅλα δικά του. Καί μέ αὐτόν εἴχαμε προβλήματα διότι δέν μποροῦσα ἐγώ νά κάνω ὅσα ὁ Μπόμπολας ἤθελε.

»Ὁ Ἀλαφοῦζος δέν εἶχε συμφέροντα ἰδιωτικά. Δέν ἦταν ἀπό τούς ἀνθρώπους πού ζητοῦσαν. Καί ἐκεῖ εἶναι μία περίεργη παρεξήγηση. Ποτέ μου δέν κατάλαβα τί ἀκριβῶς ἔγινε, διότι μέ τόν Ἀλαφοῦζο εἶχα πολύ καλές σχέσεις. Ὅταν ἀγόρασε τήν “Καθημερινή” ἦρθε καί μέ ρώτησε εὐπρεπέστατα ὁ ἄνθρωπος, ἄν ἔχω ἀντίρρηση. Τοῦ εἶπα: “Κύριε Ἀλαφοῦζο, ἐγώ δέν ἔχω ἀντίρρηση, γιατί νά ἔχω; Ἀνήκετε στήν παράταξη καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά κάνετε καλή δουλειά”. Καί εἶχα ἀρίστη σχέση. […]

»Ὁ Ἀλαφοῦζος δέν μοῦ ζήτησε ποτέ τίποτε γιά τόν ἑαυτό του. Τό μόνο πρᾶγμα πού μοῦ εἶχε πεῖ εἶναι στή ΔΕΗ, μέ τήν ὁποία συνδεόταν ὁ ἴδιος ἀπό παλιά στενά, νά χρησιμοποιήσω πρόεδρο. Καί τό ὁποῖο ἔκανα διότι ἔκρινα σωστό νά μήν ἔχω ἕναν μόνο, τόν Ξανθόπουλο, ἀλλά νά ἔχω καί ἕναν πρόεδρο δίπλα γιά νά κρατῶ ἰσορροπίες. Στά θέματα αὐτά ἤμουν τῆς ἀρχῆς πάντα ὅτι δέν ἔπρεπε νά ὑπάρχει ἕνας. Ἤ, ἄν θέλετε, νά μήν ὑπάρχει μονοκομματικό συμβούλιο πού νά ἔχει μόνο νεοδημοκράτες. Γι’ αὐτό καί δέν ἔκανα κανένα συμβούλιο μεγάλης ἐπιχείρησης, ΔΕΚΟ, στό ὁποῖο νά μή βάλω καί πασοκτζή μέσα. Νά τόν διορίσω ἐγώ, ὄχι νά ἔχει τή θέση του ὡς ἐκπρόσωπος, πού συνέβαινε καί αὐτό. Ἔβαζα πάντοτε ἕναν τουλάχιστον γιά νά φυλάει τά ἔρημα. Πιστεύω ὅτι πρέπει νά ὑπάρχει ἕνας ἄλλος ὀφθαλμός, ὁ ὁποῖος βλέπει, ὄχι μόνο νεοδημοκράτες.

»Τό πρόβλημα ἦταν ἡ δικαστική ἐμπλοκή τοῦ υἱοῦ Ἀλαφούζου. Δημιουργήθηκε προφανῶς στόν Ἀλαφοῦζο ἐσφαλμένα ἡ ἐντύπωση ὅτι ἐγώ ἐπεδίωκα νά τόν βάλω φυλακή, κάτι τό ὁποῖο ἦταν παντελῶς ἀνακριβές. Ἀκριβές εἶναι ὅτι δέν ἀνακατεύτηκα καθόλου. Καί παρά τό ὅτι μέ παρακάλεσε τοῦ εἶπα “Κύριε Ἀλαφοῦζο, ἐγώ δέν μπορῶ νά τό κάνω, θά μείνω αὐστηρά οὐδέτερος γιατί στή Δικαιοσύνη δέν ἔχω ἀνακατευτεῖ ποτέ”. Ἀλλά ποτέ δέν διενοήθην νά κάνω κάτι ἐναντίον του, ὁ ἴδιος ὅμως φαίνεται ὅτι εἶχε σχηματίσει αὐτή τήν ἐντύπωση καί δέν ξέρω γιατί καί πῶς».

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

Ἡ περιγραφή τοῦ Μητσοτάκη γιά αὐτό πού συνέβη τό 1993 εἶναι ἡ εἰκόνα μιᾶς «τέλειας καταιγίδας».

«Ὁ Σαμαρᾶς εἶναι πίσω ἀπό αὐτή τήν ἱστορία. Αὐτός εἶναι πού ἔκανε ὅλη τή δουλειά γιά τήν ἀνατροπή τῆς κυβέρνησης. Εἶχε μέν τήν ἄτυπη συμφωνία τῆς (ἐσωκομματικῆς) ἀντιπολίτευσης στίς θέσεις πού ὑποτίθεται ὅτι πίστευε –διότι ὁ Σαμαρᾶς δέν εἶχε καμμία θέση, ἁπλῶς αὐτό πού θεωροῦσε ὅτι τόν συνέφερε, ἔκανε. Ἡ ἀντιπολίτευση ἡ ἐσωτερική, δηλαδή ὁ Καραμανλῆς, δέν ἤθελε νά ρίξει τήν κυβέρνηση, ἀλλά ἐννοοῦσε νά κρατήσει τίς δικές του ἰσορροπίες, ὅπως αὐτός νόμιζε. Ὁ Σαμαρᾶς εἶχε ὑποσχεθεῖ φεύγοντας ὅτι αὐτός θά τηρήσει τήν ἀρχή τῆς δημοκρατίας καί τήν κυβέρνηση, ἐφόσον ἐξελέγη γιά τέσσερα χρόνια, θά τήν ἄφηνε νά τελειώσει τή θητεία της. Ἄλλαξε γνώμη. Ὁ Κόκκαλης μᾶς ἔριξε, ἀλλά μέ τή στήριξη οὐσιαστικά ἀπό τόν Σαμαρᾶ, διότι χωρίς τόν Σαμαρᾶ, ὁ ὁποῖος ἔφτιαξε τό κόμμα τό διασπαστικό, ὁ Κόκκαλης δέν μποροῦσε νά διανοηθεῖ νά προχωρήσει. Δέν ἔφτανε μοναχός του ὁ Κόκκαλης νά ρίξει τήν κυβέρνηση. Οὔτε τά διαπλεκόμενα ἔφταναν. Χρειαζόταν, καί δέν μοῦ ἀρέσει ἡ φράση γιατί τή χρησιμοποιοῦσε ὁ Παπανδρέου, ὁ Ἐφιάλτης, γιά νά περάσει στίς Θερμοπύλες.

»[…] Ὁ Μίνως (Κυριακοῦ) διηγεῖται ὅτι πῆγε μετά τίς ἐκλογές σέ κάποιον ἀπό ὅλους αὐτούς τούς οἰκονομικούς παράγοντες πού βοήθησαν στήν ἀνατροπή καί κουβέντιασε μαζί του. Αὐτός τοῦ εἶπε: “Τώρα ἔχουμε τήν καλύτερη κυβέρνηση πού γνώρισε ἡ Ἑλλάς”. Ἐννοοῦσε τήν κυβέρνηση Παπανδρέου μετά ἀπό μας. Καί τόν ρώτησε ὁ Μίνως: “Γιατί εἶναι ἡ καλύτερη κυβέρνηση;”. Λέει: “Γιατί τήν ἔχω στήν τσέπη μου”. Ἐνόμισε ὅτι τήν εἶχε στήν τσέπη του. Ἡ πραγματικότητα δέν εἶναι αὐτή. Δέν τήν εἶχαν. Καμμία κυβέρνηση δέν εἶχαν στήν τσέπη τους, ἀλλά βέβαιον εἶναι ὅτι ὑπῆρχαν πολλά συμφέροντα τά ὁποῖα ἐμεῖς εἴχαμε θίξει. Καί στίς τηλεπικοινωνίες ὑπῆρχαν σκληρότατα ἀντιμαχόμενα συμφέροντα.

» Ὁ Κόκκαλης δέν τό ἔχει ὁμολογήσει, οὔτε θά τό ὁμολογήσει μέχρι τέλους, ἀλλά ἡ ἀνατροπή ἔγινε ἀπό αὐτόν. Δέν θά τολμοῦσε ὅμως νά τό κάνει ἄν δέν εἶχε τήν ὁλόψυχη ὑποστήριξη ὁλόκληρου τοῦ οἰκονομικοῦ κατεστημένου. Μέ πρῶτον τόν Ἀλαφοῦζο, ἀλλά ἀπό κοντά καί ὅλοι οἱ ἄλλοι. […]».

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Η συντριπτική αποκάλυψη Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά”

 1. ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ :

  Δεν θα ασχοληθώ με τη διένεξη των κ.κ. Μαρινάκη και Κόκκαλη , αλλά θα αναφερθώ σε πραγματικά περιστατικά που συνέβησαν τό έτος 2000 μ.Χ. και είχαν διάρκεια ολίγων εισέτι ετών.

  Ο εισαγγελέας κ. Δ. Παπαγγελόπουλος κατόπιν σχολαστικής έρευνας που διενήργησεν , έκρινεν ότι στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις και ήσκησε δίωξη κατά του επιχειρηματία κ. Σωκράτη Κόκκαλη γιά τέσσερα κακουργηματικά αδικήματα . {Κατασκοπεία , {υπόθεση ΣΤΑΖΙ} Απάτη , υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες . Επίσης και για δύο αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος . {Ενεργητική και Παθητική Δωροδοκία }.

  Αφήνω την ύποπτη εν συνεχεία εξέλιξη αυτής της δίωξης που ησκήθη κατόπιν καταγγελίας και προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων από τον τότε βουλευτή της Ν.Δ. κ. Πάνο Καμμένο. Πράγματι η Δικαιοσύνη εξέδωσε παραπεμπτικά βουλεύματα για τα ανωτέρω αναφερόμενα αδικήματα σε κακουργηματικό βαθμό . Επειδή όμως «εξ’ όνυχος τον λέοντα», θα κάνω μιά αναδρομή στο παρελθόν το οποίο φωτίζει το παρόν .

  Ο κ. «Σωκράτης Κόκκαλης» είναι υιός του υπουργού Προνοίας «Πέτρου Κόκκαλη» , της αυτοδιορισθείσας κομμουνιστικώ δικαίω παράνομης κυβέρνησης του βουνού των συμμοριττών κατά την διάρκεια του «Συμμοριτοπολέμου {1946 – 1949}. Ο εν λόγω δήθεν υπουργός ήταν ο πρωτοστάτης του βδελυρού «Παιδομαζώματος» που διέπραξεν ο δήθεν «Δ.Σ.Ε.» {Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας} την παραμονή της ήττας του από τον «Εθνικό Ελληνικό Στρατό» .

  Δηλαδή {28.000} ανήλικα Ελληνόπουλα απήχθησαν από τους γονείς τους και οδηγήθησαν μέσω χυδαίων ακολασιών στις χώρες του δήθεν υπαρκτού σοσιαλισμού.
  Περί την δεκαετίαν του 1970 ο κ. Σωκράτης Κοκκαλης μετέβη στην Ελλάδα από την «Ανατολική Γερμανία» ως πράκτορας της ΣΤΑΖΙ ειδικός στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα , προκειμένου να υποκλέπτει την τεχνογνωσία των δυτικών χωρών για λογαρισμό του Ανατολικού Μπλοκ . {Συμφώνως με το κατηγορητήριο}.

  Εν συνεχεία συνεδέθη με τον Ανδρέα Παπανδρέου και όταν αυτός το έτος 1981 εξελέγει πρωθυπουργός , τον χρηματοδότησε με κάποια {δις} δραχμές και δημιούργησαν την «ΙΝΤΡΑΚΟΜ» η οποία σε συνεργασία με τη SIEMENS μονοπώλησαν αυτόν τον επικερδή επιχειρηματικό κλάδο.

  Χαρακτηριστκή είναι η δήλωση του τότε Γ.Γ. του Κ.Κ.Ε. {Χαρίλαου Φλωράκη} στους εταίρους του της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ , Ν.Δ. κα Κ.Κ.Ε. , ότι : «Πρέπει να βοηθήσουμε τον γιό του Πέτρου». Όπως είναι γνωστό κατά τον Συμμοριτοπόλεμο , ο «Χαρίλαος Φλωράκης» {Καπετάν Γιώτης} ήταν ο μέραρχος της {1ης } Μεραρχίας του Δ.Σ.Ε. και ο πατήρ του κ. Σωκράτη «Πέτρος Κόκκαλης ήταν υπουργός της κομμουνιστικής ψευτοκυβερνησης του βουνού . Συντροφάκια δηλαδή .

  Ούτω ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης με όλα τα ταμεία του κράτους του ΠΑΣΟΚ στη διάθεση του και με τις διασυνδέσεις του στο κομμουνιστικό μπλοκ {Ρωσικό Λότο κ.λ.π. με τη δωροδοκία του Ρώσου ακαδημαϊκού «Βιτάλη Σμιρνώφ» καθώς και με το ξέπλυμα χρημάτων μέσω off shore εταιριών που έχουν αναφερθεΙ αναλυτικώς στα Ελληνικά Μ.Μ.Ε. , διέπρεψεν επιχειρηματικώς .

  Μήπως οι τότε δημοσιογράφοι που ησχολήθησαν επ ‘ αυτού όπως π.χ. ο κ. «Παπαχρήστου» κ.λ.π. Ειδικώς και των εφημερίδων «Καθημερινή» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» , θα πρέπει να μας αναλύσουν το φαινόμενο «Σωκράτης Κόκκαλης» . Εγώ πάντως από την πλευρά μου ως ιστορικός επισημαίνω στην οικογένεια του κ. Σ. Κόκκαλη , ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν ομιλούν για σκοινί , γιατί προβλέπω ότι οι πολιτικές βλέψεις μαζί με τις οικονομμισαριακές , αυτής της οικογένειας που με χρήματα των Ελλήνων έγινε πάμπλουτη , θα δημιουργήσει εθνική ζημία, και πιθανώς εθνικό διχασμό .

  Οπως ακριβώς συνέβη και με τον κ. Α. Τσίπρα . Δηλαδή η αναβίωση του ονόματος του «Πέτρου Κόκκαλη», στη νυν βεβαρυμένη πολιτική κατάσταση , λόγω της παράνομης εκχώρησης της Ελληνικης Μακεδονίας στους Σκοπιανούς συμμάχους του τότε ψευτοϋπουργού της παράνομης κυβέρνησης του βουνού , θα ανάψει νέες εθνοδιχαστικές φωτιές στην πάντα ταλαιπορούμενη από τους κομμουνιστές Ελλάδα . Κι’ αυτό διότι η αναβίωση στην πολιτική της Ελλάδας της μνήμης του πρωτοστατήσαντος στο ειδεχθές έγκλημα του Παιδομαζώματος «Πέτρου Κόκκαλη» , είναι ιταμή πρόκληση γιά τους Ελληνες πατριώτες .

  Εκτός όμως από το κομμουνιστικό προδοτικό παρελθόν του πατρός του κ. Σωκράτη Κόκκαλη , έχουμε στις ημέρες μας και τον χρηματισμό του βουλευτή της Ν.Δ, κ. Συμπιλίδη , από την εταιρία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ» που έριξε την τότε κυβέρνηση της Ν.Δ. υπό τον αείμνηστο «Κωνσταντίνο Μητσοτάκη». Κι’ αυτό όχι γιά τη δήθεν διένεξη του τότε πρωθυπουργού με τον τότε ΥΠΕΞ κ. Α. Σαμαρά , αλλά για να γλυτώσει την παραπομπή του γιά τέσσερα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ο κ. Σ. Κόκκαλης , όπως και έγινε. Αλλιώς θα υφίστατο χρεωκοπία η εν λόγω εταιρία του κ. Σωκράτη Κόκκαλη που ήταν συνεταιρική με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ .

  Κατόπιν δε της εκ νέου ανάληψης της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ , αυτές οι δικογραφίες αρχειοθετήθησαν .

  Δυστυχώς γιά την Ελλάδα οι προδοσίες του παρελθόντως των κομμουνιστών , που ξέθαψε και επανέφερεν η ρεβανσιστική κυβέρνηση των κομμουνιστών του ΣΥΡΙΖΑ αποβλέπουν σε νέα εσωτερική ένοπλη ρήξη στην Ελλάδα , γιατί η καταλήστεψη του Δημοσίου Χρήματος και η προκληθείσα από αυτήν χρεωκοπΙα της Ελλάδας , καθώς και οι εκχωρήσεις ελληνικών εδαφών στους εχθρούς μας , διά της αναβίωσης κατηργημένων προδοτικών συμφωνιών των ηττημένων Συμμοριτών και των συμμάχων τους Σκοπιανών κ.λ.π., μόνον έτσι θα διεκπεραιωθούν , και εν συνεχεία θα ξεπλυθούν.

  Η λαϊκή έκφραση αναφέρει επ’ αυτού τα εξής : «Λαγός τη φτέρη έσειε κακό του κεφαλιού του». Βέβαια γιά το χρήμα κάποιοι αδιαφορούν , όπως πιθανώς και ο νυν δισεκατομμυριούχος προλετάριος {με χρήματα του ελληνικού λαού} κ. Σωκράτης Κόκκαλης . Ομως η καβάλα της εξουσίας είναι ασυναγώνιστη , ξέχωρα ότι ο τρανός αυτός επιχειρηματίας τέως κατάσκοπος της ΣΤΑΖΙ κομμουνιστής , μπορεί να έχει και κάποιες πολιτικές δεσμεύσεις . Και το χρήμα είναι οικονομική δύναμη , αλλά δεν είναι η ισχύς , που σημαίνει Α/Φ , Υ/Β , Α/Α με τα οποία κερδίζονται οι πόλεμοι .
  Ούτω επειδή αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό είμεθα εν αναμονή σοβαρών εξελίξεων και πιθανώς θα επανέλθωμεν.

  27-3-2019 Φ.Π. {Ανδρέας Γούλας} Συγγραφέας Ιστορικός .

  Μου αρέσει!

Leave a Reply

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s