Ξέρετε τι ήταν ο Ολισβοκόλλιξ στην αρχαιότητα;

Μπορείτε να μαντέψετε;

Φωτογραφία: By Sailko – Έργο αυτού που το ανεβάζει, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30223716

Ο ολισβοκόλλιξ ήταν κατά την αρχαιότητα ερωτικό βοήθημα, ως δονητής (ὄλισβος) από σκληρή μπαγκέτα ψωμιού (κόλλιξ), ή εναλλακτικά ήταν περιγραφή για τα φαλλόσχημα ψωμιά.

Η λέξη αποτελεί άπαξ λεγόμενον και συναντάται στο λεξικό του Ησυχίου (Γλῶσσαι, 5ος αιώνας μ.Χ.) με την απόδοση να είναι παρὰ τὸ ἐτυμοκόλλιξ και την προέλευση από γραπτά αρχαίων κωμικών συγγραφέων (Com. ad. 1094).

Κατά τον σχολιασμό του Αυγούστου Μάινεκε η χρήση της λέξης αυτής ίσως προέρχεται από τον Έφιππο τον Αθηναίο (4ος αιώνας π.Χ.) και το ἐτυμοκόλλιξ (αντί για ἐτοιμοκόλλιξ) από το ἐτνοκόλλιξ ως ἄρτος ἐτνίτης (ψωμί από όσπρια).

Κάποιες παραστάσεις σε ερυθρόμορφα αγγεία της κλασικής εποχής έχουν ερμηνευτεί πως πιθανώς απεικονίζουν παραστάσεις του αντικειμένου αυτού.

wikipedia

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s