Ερμάνουβις -Συνδυασμός ελληνικής και αιγυπτιακής μυθολογίας

Στην κλασσική μυθολογία ο Ερμάνουβις ήταν θεός που συνδύαζε τον Ερμή (ελληνική μυθολογία) με τον Άνουβι (αιγυπτιακή μυθολογία). Είναι ο γιος του Σετ και της Νέφθυδος.

Φωτογραφία: By © User:Colin / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24427607

Οι παρόμοιες αρμοδιότητες του Ερμή και του Άνουβι (ήταν και οι δύο ψυχοπομποί) οδήγησαν στον θεό Ερμάνουβι. Ήταν δημοφιλής κατά την περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας επί της Αιγύπτου. Εμφανίζεται να έχει ανθρώπινο σώμα και κεφάλι τσακαλιού, με το ιερό κηρύκειο που ανήκε στον Έλληνα θεό Ερμή, αντιπροσώπευε την αιγυπτιακή ιεροσύνη. Ασχολήθηκε με τη διερεύνηση της αλήθειας.

Το θεϊκό όνομα Ἑρμανοῦβις είναι γνωστό από μικρό αριθμό επιγραφικών και λογοτεχνικών πηγών, κυρίως της ρωμαϊκής περιόδου. Ο Πλούταρχος αναφέρει το όνομα ως προσδιορισμό του Άνουβι στην υπόκοσμή του πλευρά, ενώ ο Πορφύριος αναφέρεται στον Ερμάνουβι ως σύνθετο και μιξέλλην.

Αν και δεν ήταν συνηθισμένο στην παραδοσιακή ελληνική θρησκεία να συνδυάζονται τα ονόματα δύο θεών με αυτόν τον τρόπο, ο διπλός καθορισμός του Ερμανούβι έχει κάποιες επίσημες παραλλαγές στην προγενέστερη περίοδο. Ο πιο προφανής είναι ο θεός Ερμαφρόδιτος, που πιστοποιείται από τον 4ο αιώνα π.Χ. και μετά, αλλά το όνομά του υποδηλώνει την παράδοξη ένωση δύο διαφορετικών θεών (Ερμή και Αφροδίτης) και όχι αφομοίωση κατά τον τρόπο του Ερμάνουβι.

wikipedia

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s