Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας

Η Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας λεγόταν το πολίτευμα της Ικαρίας μετά την Ικαριακή Επανάσταση του 1912. Το πολίτευμα δημιουργήθηκε στις 17 Ιουλίου 1912 (πάνω από δυο μήνες πριν ξεσπάσει ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος) και τελείωσε με την απελευθέρωση του νησιού, στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, από το ελληνικό ναυτικό.

Πρόεδρος του ήταν ο ιατρός Ιωάννης Μαλαχίας, ο οποίος ήταν ο ηγέτης των εξεγερμένων.

Το 1912 οι πολίτες της Ικαρίας εξεγέρθηκαν και εκδίωξαν τις μικρές τούρκικες μονάδες του νησιού και ανακήρυξαν προσωρινή ανεξαρτησία, μέχρι ο ελληνικός στρατός να απελευθερώσει το νησί.

Την διοίκηση της Ικαρίας ανέλαβε προσωρινή κυβέρνηση. Η έδρα και τα μέλη της κυβέρνησης είναι άγνωστα. Τελικά ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε το νησί στις 4 Νοεμβρίου 1912 και η κυβέρνηση διαλύθηκε.

wikipedia

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s