Αναδρομικά: Έως 7.350 ευρώ σε 1,5 εκατ. συνταξιούχους.

Αναδρομικά από 1.350 ευρώ ως και 7.350 ευρώ έχουν λαμβάνειν από επιστροφές παράνομων μειώσεων και Δώρων για ένα 10μηνο περίπου 1,5 εκατ. συνταξιούχοι από όλα τα Ταμεία.

Οι δε χαμηλοσυνταξιούχοι με ποσά κάτω από 1.000 ευρώ δικαιούνται αναδρομικά μόνον από την επιστροφή των Δώρων είτε κύριας είτε και επικουρικής σύνταξης, με ποσά που κατά μέσο όρο κυμαίνονται από 600 ως 800 ευρώ από επιστροφή Δώρων και δύο επικουρικών συντάξεων τουλάχιστον. Το 10μηνο επιστροφών θεωρείται το ελάχιστο διάστημα για το οποίο θα δοθούν πίσω οι παράνομες περικοπές στις συντάξεις, είτε έχουν γίνει αγωγές είτε όχι.

Ο χρόνος καταβολής των ποσών αναμένεται να καθοριστεί ως τον Οκτώβριο και το επικρατέστερο σενάριο είναι να πληρωθούν σε δόσεις 3 ετών. Ανάλογα με το Ταμεία και το ποσό σύνταξης, τα αναδρομικά που προκύπτουν σύμφωνα με τα παραδείγματα και τους νέους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο του Ελεύθερου Τύπου «Ασφάλιση και Συντάξεις» είναι τα εξής:

Παραδείγματα:

Συνταξιούχος Δημοσίου που παίρνει σήμερα κύρια σύνταξη προ φάρου στα 1.523 ευρώ και επικουρική 348 ευρώ δικαιούται αναδρομικά 10μηνου από μειώσεις και Δώρα 7.350 ευρώ.
Συνταξιούχος Δημοσίου που παίρνει σήμερα κύρια σύνταξη προ φόρου στα 1.229 ευρώ και επικουρική 208 ευρώ δικαιούται αναδρομικά 10μήνου απο μειώσεις και Δώρα 3.950 ευρώ. 3
Συνταξιούχος ΟΑΕΕ που παίρνει σήμερα μόνον κύρια σύνταξη προ φόρου στα 1.459 ευρώ δικαιούται αναδρομικά 10μήνου 3.300 ευρώ μαζί με τα Δώρα.
Συνταξιούχος ΙΚΑ που παίρνει σήμερα κύρια σύνταξη προ φόρου στα 1.459 ευρώ και επικουρική 219 ευρώ δικαιούται, αναδρομικά 10μήνου από μειώσεις και Δώρα 6.108 ευρώ.
Συνταξιούχος ΙΚΑ που παίρνει σήμερα κύρια σύνταξη προ φόρου στα 1.188 ευρώ και επικουρική 163 ευρώ δικαιούται αναδρομικά Ι Ομήνου από μειώσεις και Δώρα 3.368 ευρώ.
Χαμπλοσυνταξιούχος ΙΚΑ ή άλλου Ταμείου με κύρια σύνταξη προ φόρου στα 978 ευρώ και επικουρική στα 186 ευρώ δικαιούται αναδρομικά 10μήνου 2.052 ευρώ. 7
Χαμπλοσυνταξιούχος ΙΚΑ ή άλλου Ταμείου με κύρια σύνταξη προ φόρου στα 786 ευρώ και επικουρική στα 154 ευρώ δικαιούται αναδρομικά 10μήνου 1.188 ευρώ κυρίως λόγω επιστροφών από Δώρα κύριας και επικουρικής σύνταξης.

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s