Όταν κάνεις τον μάγκα στον ταύρο νομίζοντας ότι θα σε προστατέψει το φράγμα (βίντεο)

Γιατί η τσάμπα μαγκιά από τον άνθρωπο πληρώνεται

https://twitter.com/mistercalvochip/status/1146052712443912195?s=21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s