Δίας, ο παλαιότερος κόσμος στο ηλιακό μας σύστημα

Σύγκριση Γης και Δία

Ο Δίας είναι ο αρχαιότερος πλανήτης στο πλανητικό μας σύστημα και μάλιστα είναι αυτός που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη μάζα και τη θέση των άλλων πλανητών.

Το ηλιακό σύστημα σχηματίσθηκε από τη κατάρρευση ενός τεραστίου νέφους αερίου και σκόνης. Ο Ήλιος σχηματίστηκε πρώτα, και οι πλανήτες στη συνέχεια συσσωρεύτηκαν από το υλικό που απέμεινε περιστρεφόμενο γύρω από το νεογέννητο αστέρι σε ένα τεράστιο πρωτοπλανητικό δίσκο.
National Geographic

.

.

CosmosEduThess Cosmos Education Thessaloniki

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s