Ουραγός η Ελλάδα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ στις ψηφιακές δεξιότητες


Οι κυβερνήσεις πρέπει επειγόντως να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να δώσουν στους πολίτες τους τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται για να επιβιώσουν σε έναν ψηφιακό κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να βελτιώσουν τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης των πολιτών, ώστε να βοηθήσουν περισσότερους ανθρώπους να επωφεληθούν από το ψηφιακό μετασχηματισμό και να μειώσουν τους κινδύνους που δημιουργεί ο αυτοματισμός.

Τα παραπάνω διαπιστώνει νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2019 (OECD Skills Outlook 2019), η οποία δείχνει ότι, καθώς οι αγορές εργασίας εξελίσσονται λόγω της τεχνολογικής αλλαγής, ορισμένες χώρες είναι καλύτερα προετοιμασμένες από άλλες λόγω των επιπέδων δεξιοτήτων του πληθυσμού. Ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι μόνο λίγες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου, της Δανίας, της Φινλανδίας, των Κάτω Χωρών, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, έχουν σημαντικές επιδόσεις όσον αφορά τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αναπτυχθούν οι πολίτες στον ψηφιακό κόσμο.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, ωστόσο, πολλές άλλες χώρες υστερούν. Η Ιαπωνία και η Κορέα, για παράδειγμα, έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν καλά, αλλά πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να μην μείνουν πίσω συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών όσον αφορά την ψηφιακή εξέλιξη.

“Οι πολίτες της Χιλής, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Σλοβακίας και της Τουρκίας συχνά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να αντέξουν στον ψηφιακό κόσμο, ενώ τα υφιστάμενα συστήματα κατάρτισης δεν αναπτύσσονται επαρκώς ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές” αναφέρει η ίδια μελέτη.

Τα ευρήματα του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι τουλάχιστον για το ήμισυ των επαγγελμάτων (54%) που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο λόγω αυτοματοποίησης οι εργαζόμενοι θα χρειαστεί να περάσουν είτε μια μέτρια κατάρτιση (διάρκειας λιγότερο από ένα έτος) είτε μια πιο μακρά εκπαίδευση (διάρκειας πάνω από ένα έτος). “Στον ταχύτατα ψηφιοποιημένο κόσμο μας, οι δεξιότητες κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στο να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή ή να παραμείνουν πίσω” σχολίασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, κ. Angel Gurría.

«Οι επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της αναβάθμισης και επανεκπαίδευσης των εργαζομένων, προσαρμόζοντας τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Με τη βελτίωση των συστημάτων δεξιοτήτων μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η σημερινή τεχνολογική επανάσταση θα βελτιώσει τη ζωή για όλους” υπογράμμισε ο κ. Gurria.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να εξελιχθούν σε συστήματα δια βίου μάθησης. Οι ενήλικες θα πρέπει να επανεκπαιδευτούν και να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους καθ ‘όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Ωστόσο, η συμμετοχή στην κατάρτιση των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης – εκείνων που είναι πιθανότερο να επηρεαστούν από τις επόμενες αλλαγές – είναι κατά 40 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από εκείνη των ενηλίκων υψηλής ειδίκευσης κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ.

sepe

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s