Κάποιος να πει στον κύριο Μητσοτάκη ότι στην Ελλάδα χιλιάδες επιχειρήσεις εδώ και δεκαετίες είναι ανοιχτές επτά μέρες την εβδομάδα. Κάποιες και όλο το εικοσιτετράωρο.

Βρήκε το παράδειγμα της Παπαστράτος για να μιλήσει για επταήμερη εργασία ο κύριος Μητσοτάκης. Που; Σε μία χώρα που για παράδειγμα όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν επτά ημέρες την εβδομάδα και πολλές από αυτές 24 ώρες την ημέρα. Πως ήταν δυνατόν να γνωρίζει για βάρδιες ο άνθρωπος, όταν αγνοεί αυτό το στοιχείο, που το γνωρίζει σχεδόν κάθε έλληνας που έχει δουλέψει στη ζωή του. Δεν υπήρχε όμως κανένας με στοιχειώδη λογική δίπλα του να του πει ότι η επταήμερη και εικοσιτετράωρη λειτουργία μιας επιχείρησης δεν συνεπάγεται επταήμερη και εικοσιτετράωρη εργασία των υπαλλήλων; Υπάρχουν θεσμοθετημένα δικαιώματα για αυτές τις περιπτώσεις που είναι εκατοντάδες χιλιάδες στην Ελλάδα; Τον άφηναν πραγματικά να νομίζει ότι η μοναδική επιχείρηση με τα ήμερη λειτουργεί στην Ελλάδα είναι ο Παπαστράτος και ότι φταίει ο ΣυΡιζΑ γι’ αυτό;

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s