ΕΥΓΕ! To Propeller Club χορηγεί σχολικό για τα παιδιά της Βορείου Ηπείρου. Η τελετή παράδοσης στις Βουλιαράτες!

To Propeller Club, Port of Piraeus ανταποκρινόμενο στο αίτημα της «Ένωσης Τέκνων, Συγγενών & Φίλων Πεσόντων κατά το Έπος 1940-41» προχώρησε στη δωρεάν παραχώρηση σχολικού λεωφορείου 24 θέσεων για τις μεταφορές των μαθητών από τα γειτονικά μειονοτικά χωριά του Δήμου Δρόμπολης της Βορείου Ηπείρου στο σχολείο των Βουλιαρατών.

Η Ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου αγωνίζεται μέσα από αντίξοες συνθήκες να κρατήσει ζωντανό και περήφανο τον Ελληνισμό και χρειάζεται τη συμπαράσταση της πατρίδας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Propeller Club, Port of Piraeus έχοντας αποδείξει έμπρακτα στο παρελθόν την ευαισθησία του στο χώρο της παιδείας και τις αξίες που υπηρετεί με τις ετήσιες υποτροφίες που χορηγεί, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της « Ένωσης Συγγενών Πεσόντων» και του προέδρου της κ. Γεωργίου Σούρλα.

Η τελετή παράδοσης του σχολικού λεωφορείου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10/5/2019 στις 12.00 στο σχολείο των Βουλιαρατών του Δήμου Δρόμπολης της Βορείου Ηπείρου, παρουσία του προέδρου του Δ.Σ. του Propeller Club κ.Γεωργίου Ξηραδάκη και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου – Γενικό Γραμματέα, Κωνσταντίνο Ρόκκο, Κωστή Φραγκούλη, Νίκο Μαρματσούρη και Λάμπρο Χαχάλη.

2 thoughts on “ΕΥΓΕ! To Propeller Club χορηγεί σχολικό για τα παιδιά της Βορείου Ηπείρου. Η τελετή παράδοσης στις Βουλιαράτες!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s