«Ήρθαν καράβια στου γιαλό» ένα ξεχασμένο τραγούδι τη μέρα του Αλωνιού

«Ήρθαν καράβια στου γιαλό»

Με το τραγούδι αυτό στο λιμάνι της Ιερισσού ολοκληρωνόταν ο κύκλος των τραγουδιών τη μέρα του Μαύρου Αλωνιού την 3η ημέρα του Πάσχα. Σήμερα οι χοροί στον Άγιο Παύλο και στο λιμάνι στο τέλος της μέρας αυτής έχουν ξεχαστεί. Μας θυμίζει το ιστορικό αυτό τραγούδι ο συνεργάτης της ομάδας του “Κυττάρου Ιερισσού” Ιωάννης Πλιούκας.

Χορός στον Άγιο Παύλο το 1939 [Φωτογραφία του Τ. Αποστολίδη, αρχείο Κυττάρου]

 

«Ήρθαν καράβια στου γιαλό»

Κείμενο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΙΟΥΚΑΣ

Ήρθαν καράβια στου γιαλό, Τούρκικα και Ρωμέικα

Τέσσερα ήταν τα Τούρκικα κι ένα του Ρωμέικου

Κι πιάστηκαν στουν πόλεμου και νίκησε του Ρουμέικου

Γέμισε η θάλασσα πανιά κι η άμμος παλικάρια

Κι ένα πουλί θαλασσινό μοιρολογάει και λέει

Πανάθεμα τον πόλεμο που τρώει τα παλικάρια

 

Τραγουδιέται ως εξής: 

Ήρθαν καρα ωχ αμάν γελ αμάν

Ήρθαν καράβια στου γιαλό

Ήρθαν καράβια στου (νου) γιαλό

Τούρκικα και Ρωμέικα – Τούρκικα και Ρωμείκα

Τέσσερα ήταν ωχ αμάν γελ αμάν 

Τέσσερα ήταν τα Τούρκικα 

Τέσσερα ήταν τα Του(νου)ρκικα κι ένα του Ρωμέικο 

Κι ένα του Ρωμέικο 

 

Τραγούδι και χορός που τραγουδιόταν τις ημέρες του Πάσχα, ιδιαίτερα την Τρίτη Ημέρα του Πάσχα. Κατεβαίνοντας από το Μαύρο Αλώνι με τα μπαριάκια και τις εικόνες από το μονοπάτι, σταματούσαν οι κάτοικοι στο παρεκκλήσι του Αποστόλου Παύλου κι από εκεί κατέβαιναν στο λιμάνι, όπου γινόταν κι εκεί επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των ψυχών που χάθηκαν στα κύματα της θάλασσας αγωνιζόμενοι για την ελευθερία του γένους.  Στη συνέχεια χόρευαν τα Καράβια στο γιαλό για να ολοκληρώσουν τις εκδηλώσεις μνήμης για το Μαύρο αλώνι.

Πανάθεμα τον πόλεμο που τρώει τα παλικάρια… 

Χορός στον Άγιο Παύλο την τρίτη ημέρα του Πάσχα το 1947. Ο χορός γινόταν κατά την επιστροφή των Ιερισσιωτών από το «Μαύρο Αλώνι». Σήμερα έχει ξεχαστεί. Ένας δεύτερος χορός γινόταν στη συνέχεια στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου στο λιμάνι. Στη φωτογραφία διακρίνονται οι: Δημήτριος Βλάχος μωρό, Θεολόγος Κουκούδας, Νικόλαος Χρυσούλης, Χρήστος Καραδήμος, Δημήτριος Μπάντης, Ιωάννης Μαυρουδής, Γεώργιος Δότσιος, Κώστας Μανωλούδης, Παντελής Ψέμμας, Δημήτριος Κούμαρος, Αργύριος Λαζαρίνης, Μαρίκα Φώκα, Ευγενία Καραμανιώλα, Στέλλα Καλαϊτζή, Αντιγόνη Μαυρουδή Χρυσούλη, Στέλλα Μπάντη, Θεοδώρα Μαυρουδή, Αναστασία Μπαντή Βλάχου [Φωτογραφία και πληροφορίες της Αντιγόνης Χρυσούλη & Αθηνάς Βλάχου, αρχείο Κυττάρου Ιερισσού]  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s