Ποιοι και πώς θα λάβουν την επιδότηση δόσης δανείου για την πρώτη κατοικία

5A31F9CD-2260-4FFA-A80C-F7557CC40081Το ύψος του εισοδήματος του δανειολήπτη και τα μέλη του νοικοκυριού είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος της επιδότησης δόσης δανείου για την πρώτη κατοικία. Το ποσοστό επιδότησης για στεγαστικά είναι από 20%- 50% της δόσης και για τα επιχειρηματικά 30%.

 

Κρίσιμη προϋπόθεση για την πλήρωση του κριτηρίου της επιλεξιμότητας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ1, θα είναι οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προσαυξημένες κατά 70%.

Όσον αφορά το ύψος του εισοδήματος, για άγαμο ορίζεται στα 12.500 ευρώ, για ζευγάρι στα 21.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί με ανώτατη κάλυψη τα 36.000 ευρώ. Άρα ανάλογα με το εισόδημα διαμορφώνονται τέσσερις κατηγορίες επιδότησης.

Για να χορηγηθεί η συνεισφορά του Δημοσίου θα πρέπει σωρευτικά να ισχύουν τα εξής:

1. ο οφειλέτης να έχει κριθεί επιλέξιμος

2. Να έχει αποδεχθεί τη συναινετική ρύθμιση που πρότειναν οι πιστωτές

3. να πληροί τα οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια

4. η ρύθμιση να είναι σύμφωνη ώστε να πληρώσει το 120% της αξίας της κατοικίας με δόσεις που θα έχουν επιτόκιο euribor +2%.

Σημαντικά ζητήματα

1. Η συνεισφορά καταβάλλεται σε ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό.

2. Μη καταβολή 9 δόσεων για το Δημόσιο και 3 δόσεων για τον οφειλέτη σημαίνει τέλος της προστασίας

3. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης θα πρέπει να επιστραφεί το ποσό της επιδότησης που έχει καταβληθεί

Λύσεις για όσους μείνουν εκτός ρύθμισης

– εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών (για επιχειρηματίες)

– απευθείας διαπραγμάτευση με την τράπεζα για τα τραπεζικά χρέη

– διαμεσολάβηση

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s