Μπορούν οι Σκοπιανοί ψαράδες με την Συμφωνία των Πρεσπών να εισβάλουν στην ΑΟΖ στο Αιγαίο;

a7af559c-810e-4db3-81e9-5707f28df508Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ

Οι Εθνοπατέρες που θα ψηφίσουν την συμφωνία των Πρεσπών οφείλουν να απαντήσουν ευθέως στον Ελληνικό Λαό αν διάβασαν και αν κατάλαβαν το κείμενο αυτής της Συμφωνίας.

Προσωπικά είμαι πεπεισμένος ότι η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών την έχει διαβάσει όμως δεν έχουν καταλάβει  την ουσία της Συμφωνίας, τι κρύβεται σε κάθε λέξη και σε κάθε παράγραφο και σε τι εθνική περιπέτεια θα βάλουν τη χώρα με την ψήφο τους.

 • Είμαι από αυτούς που έχω καθαρή θέση για το ζήτημα, ότι δηλαδή η λέξη Μακεδονία ούτε κανένα παράγωγο της, δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στην ονομασία του κράτους των Σκοπίων.

Η Εθνική θέση που θα διασφάλιζε τα Εθνικά συμφέροντα στη λύση του προβλήματος ήταν η απόφαση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών του 1992 και μόνον αυτή, η οποία προέβλεπε τη μη χρήση του ονόματος Μακεδονία ή παράγωγου της.

Δυστυχώς η διολίσθηση της χώρας μας στη πορεία του χρόνου γι’ αυτό το θέμα, μας οδήγησε στο Βουκουρέστι το οποίο βαφτίσαμε ως Εθνική γραμμή και που μερικοί λένε και σήμερα ότι αυτή τη θέση έπρεπε να ακολουθήσει η κυβέρνηση Τσίπρα.

Αυτό είναι μια άλλη λαθεμένη προσέγγιση, γιατί στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχουν δόγματα, αφού τα διεθνή ζητήματα δεν είναι στατικά και αν το Βουκουρέστι το 2008 «θεωρήσουμε» ήταν η καλύτερη εθνική επιλογή, σήμερα τα δεδομένα στη γεωπολιτική σκακιέρα των Βαλκανίων με μια Γερμανία να ηγεμονεύει στην Ευρώπη, είναι διαφορετικά και ως εκ τούτου έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το θέμα με διαφορετικό τρόπο, αφού η Γερμανία θέλει πάση θυσία να ελέγξει τα Σκόπια και αργότερα εάν το επιτρέψουν οι Συνθήκες να δημιουργηθεί η Μακεδονία του Αιγαίου, διαμελίζοντας ουσιαστικά την Ελλάδα .

 • Στέκομαι μόνο σ’ ένα άρθρο της συμφωνίας για να δούμε πόσο εθνικά καταστροφική είναι. Το άρθρο 13 αναφέρει ρητά:

Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι το δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος είναι περίκλειστο κράτος, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καθοδηγούνται από τις σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας που θα έχουν και πρακτική εφαρμογή, αλλά θα εφαρμόζονται και όταν θα συνομολογούνται συμφωνίες που αναφέρονται στο Άρθρο 18 της παρούσας Συμφωνίας.

Σύμφωνα λοιπόν με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας εάν η Ελλάδα υιοθετήσει Α.Ο.Ζ η αρμοδιότητα της σε θέματα αλιείας θα επεκταθεί πέραν των χωρικών υδάτων στο όριο που θα θεσπίσει και αφού καθορίσει το επιτρεπτό όριο αλιείας μέσα στην Α.Ο.Ζ, υποχρεούται να προσδιορίσει την ικανότητα της για εκμετάλλευση των ζώντων πόρων.  Ο τελευταίος αυτός προσδιορισμός των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης έχει ξεχωριστή σημασία για τα τρίτα κράτη.

 • Πράγματι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, η Σύμβαση για το Δ.Θ αναγνωρίζει το δικαίωμα συμμετοχής τρίτων κρατών στην αλιεία μέσα στην Α.Ο.Ζ.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 62 παρ.2 της Σύμβασης Δ.Θ, στη περίπτωση που το παράκτιο κράτος δεν έχει ικανότητα να εκμεταλλεύεται την επιτρεπτή ποσότητα αλιευμάτων της Α.Ο.Ζ του, οφείλει να επιτρέψει σε τρίτα κράτη την πρόσβαση στο σχετικό πλεόνασμα, μετά από συμφωνία ή άλλη διευθέτηση με τα εν λόγω κράτη.

Ειδικότερα τα περίκλειστα κράτη δικαιούνται να συμμετέχουν σε δίκαιη βάση στην εκμετάλλευση τμήματος του πλεονάσματος των ζώντων πόρων της Α.Ο.Ζ παράκτιων κρατών της ίδιας περιοχής ή συγκεκριμένης υπο-περιοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 της Σύμβασης για το Δ.Θ.

 • Σε περίπτωση τέλος, που ένα παράκτιο κράτος έχει την ικανότητα να αλιεύει ολόκληρο το επιτρεπόμενο αλίευμα, τότε τα περίκλειστα κράτη της περιοχής είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων της Α.Ο.Ζ έπειτα από συμφωνία με τα παράκτια και τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη σύμφωνα με τα άρθρα 69 παρ.3 και 70 παρ. 3 της Σύμβασης για το Δ.Θ. (Βλέπε Δίκαιο της Θάλασσας) Κ. Ιωάννου- Δ. Στρατή

Τα Σκόπια ως περίκλειστο κράτος εάν η Ελλάδα αποφασίσει να προχωρήσει επιτέλους στη χάραξη και οριοθέτηση Α.Ο.Ζ, θα διεκδικήσουν πρόσβαση στο πλεόνασμα των αλιευτικών πόρων της ΑΟΖ αφού εκτός των ρυθμίσεων της Σύμβασης για το Δ.Θ που τους δίνει αυτή τη Δυνατότητα και με το άρθρο 13 της Συμφωνίας Αθηνών – Σκοπίων της 13ης Ιουνίου του 2018 που θα τεθεί σε εφαρμογή εάν ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων, αυτή η δυνατότητα ενισχύεται.

 • Οι κύριοι Βουλευτές λοιπόν που θα ψηφίσουν την Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να γνωρίζουν ότι το άρθρο 13 μπήκε στη Συνθήκηγια να ενισχύσει τις προβλέψεις της Σύμβασης για το Δ.Θ. και θα δημιουργήσει τεράστια και πολλά προβλήματα στη χώρα μας.

Για παράδειγμα η Σύμβαση για το Δ.Θ δεν προσδιορίζει την έννοια της περιοχής ή υπό- περιοχής στην οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της οφείλουν να ανήκουν τόσο τα παράκτια όσο και τα περίκλειστα κράτη, ώστε να δικαιούνται τα τελευταία να συμμετέχουν στο πλεόνασμα των αλιευτικών πόρων των πρώτων. Έτσι δεν είναι σαφές εάν τα Σκόπια ανήκουν στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο ή στην Αδριατική, ή εάν ανήκουν και στις τρεις υποπεριοχές.

 • Για τα περίκλειστα κράτη προβλέπεται επίσης η καθιέρωση ελεύθερων ζωνών ή άλλων τελωνειακών ευκολιών στα λιμάνια εισόδου και εξόδου καθώς και η συνεργασία στη κατασκευή και βελτίωση των μέσων μεταφοράς, στις περιπτώσεις εκείνες όπου τα κράτη διέλευσης δεν διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή.

Τέλος τα κράτη διέλευσης θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή καθυστερήσεων ή άλλων δυσχερειών τεχνικής φύσης κατά τη διαμετακόμιση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ελεύθερης ζώνης αποτελούσε ή ελεύθερη ζώνη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης υπέρ της Γιουγκοσλαβίας που θεσπίστηκε με τη Σύμβαση της 10ης Μαΐου του 1923 και ίσχυσε 50 χρόνια.

 • Η Συμφωνία του 1923 αναγνώριζε μια περιοχή 94000 τ.μ του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ως ελεύθερη ζώνη και ειδικότερα ως σερβική τελωνιακή περιοχή υπό τη διοίκηση των Γιουγκοσλαβικών τελωνιακών αρχών.

Πέρα από το γεγονός ότι η ζώνη αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνικού εδάφους, οι Γιουγκοσλάβοι είχαν επιτύχει ευρύτατα δικαιώματα μέσα σε αυτή την περιοχή.

Το δυσμενές αυτό καθεστώς για την Ελλάδα αντικαταστάθηκε από τις ρυθμίσεις της Συμφωνίας της 3ης Φεβρουαρίου του 1975(Ν.88/1975,ΦΕΚ Α! 159), η οποία έπαυσε να ισχύει την 9η Οκτωβρίου 1995 μετά από καταγγελία της Ελλάδας (Βλέπε Δίκαιο της Θάλασσας) Κ. Ιωάννου- Δ. Στρατή

 • Το περίκλειστο κράτος της Δημοκρατίας των Σκοπίων με τη δυνατότητα που τους δίνει η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας να έχουν τη δυνατότητα αλιευτικής παρουσίας στο Αιγαίο, τώρα εμείς με το άρθρο 13 και τη δυνατότητα δημιουργίας ελεύθερης ζώνης, τους λέμε ότι μπορούν ανενόχλητα να εισβάλουν στο Αιγαίο και να μοιράζονται στην κυριολεξία το βιός των ψαράδων μας, που σήμερα αντιμετωπίζουν μύρια προβλήματα με τους Τούρκους ψαράδες και την Τουρκική ακτοφυλακή που αλωνίζει στο Αιγαίο, την ώρα που η Ελληνική Ακτοφυλακή δεν μπορεί να τους προστατέψει.

Το αξιοσημείωτο στη Συμφωνία των Πρεσπών είναι ότι στο άρθρο 18 παράγραφος 3της Συμφωνίας των Πρεσπών γίνεται ρητή αναφορά ότι πρέπει να εντοπίσουμε συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας και να τις εφαρμόσουμε σήμερα με το κράτος των Σκοπίων. Λες και τα δεδομένα του τότε είναι τα ίδια με τα σημερινά, όταν μάλιστα δεν υφίσταται ως κρατική οντότητα η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.

Επειδή στο σύνολο της η Συμφωνία είναι βλαπτική για τα Εθνικά Συμφέροντα μεσομακροπρόθεσμα για να μην πω βραχυμεσοπρόθεσμα αυτή η συμφωνία δεν πρέπει να ψηφιστεί από τους Έλληνες βουλευτές

 • Η προσέγγιση ότι η εκκρεμότητα στο Σκοπιανό πρέπει να λυθεί γιατί τώρα μας ευνοεί η συγκυρία λόγω του μετριοπαθούς Ζάεφ, είναι ένα ψευτοδίλλημα.

Στην εξωτερική πολιτική έχει καταγραφεί ιστορικά ότι η μη λύση σ’ ένα πρόβλημα είναι πολύ καλύτερη από μια κακή λύση.

Και ερωτώ ευθέως τους βουλευτές που θα ψηφίσουν τη Συμφωνία που βλάφθηκαν τα Εθνικά μας συμφέροντα από την μη λύση του προβλήματος από τότε που διαλύθηκε η Ομόσπονδη Γιουγκοσλαβία και που στα Η.Ε είχε περάσει το όνομα των Σκοπίων ως Π.Γ.Δ.Μ;

Στη άποψη ότι 145 χώρες του Ο.Η.Ε είχαν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία στις διμερείς τους σχέσεις, το αντεπιχείρημα είναι ότι άλλες 45 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα δεν τα είχαν αναγνωρίσει και ότι σ’ όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς και Διεθνή Φόρα τα Σκόπια ήταν με το όνομα Π.Γ.Δ.Μ.

Θυμίζω ότι την Ανατολική Γερμανία την είχαν αναγνωρίσει όλες οι χώρες του πλανήτη εκτός από την τότε Δυτική Γερμανία, για λόγους εύκολα κατανοητούς.

Γι΄αυτό οι πολιτικές δυνάμεις που δεν  θα ψηφίσουν αυτή τη Συμφωνία και ιδιαίτερα η Ν.Δ που αν επιβεβαιωθούν οι Δημοσκοπήσεις θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, πρέπει τώρα πριν την συζήτηση στη Βουλή, να δηλώσει δημόσια ο Μητσοτάκης ότι με νόμο θα καταργήσει αυτή τη συμφωνία και ότι θα την καταγγείλει σε όλους του Διεθνείς Οργανισμούς.

 • Υπάρχουν προηγούμενα καταγγελίας διμερών Συμφωνιών και Συμβάσεων αλλά γι’ αυτό απαιτείται πολιτική βούληση και σωστοί πολιτικοδιπλωματικοί χειρισμοί προκειμένου να έχεις θετικά αποτελέσματα.

Αυτό επιτάσσει το συμφέρον της χώρας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή όπως είναι τα Βαλκάνια.

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ηγέτιδα δύναμη στη χερσόνησο του Αίμου αν γίνουμε σοβαρή ως χώρα και αν μάθουμε να διαβάζουμε σωστά τις γεωπολιτικές εξελίξεις προς το συμφέρον της χώρας μας.

 • Για να γίνει όμως αυτό επιβάλλεται επιτέλους η συγκρότηση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας το οποίο κατάλληλα στελεχωμένο θα στηρίζει την εκάστοτε κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό στην άσκηση της Εξωτερικής Πολιτικής.

Οι Έλληνες Βουλευτές πριν ψηφίσουν την Συμφωνία των Πρεσπών ας αναλογιστούν την περιπέτεια του Ελληνισμού με την υπογραφή των Συμφωνιών του Λονδίνου και της Ζυρίχης για την Κύπρο.

Δεν χρειάζεται η Ελλάδα έναν άλλο ακρωτηριασμό από άλλη μια αστοχία της Ελληνικής Εξωτερικής πολιτικής.

 • Και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας επιτέλους ας παίξει τον θεσμικό του ρόλο σωστά, γιατί ως αρχηγός του Ελληνικού κράτους που θα υπογράψει το ΦΕΚ για την συμφωνία των Πρεσπών θα κριθεί αυστηρά από την Ιστορία.

Γι αυτό θα πρέπει να εφαρμόσει το άρθρο 42 του Συντάγματος και να αναπέμψει στη Βουλή το Νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί από αυτή,εκθέτοντας και τους λόγους της αναπομπής.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Κάλυμνος 19/1/2019

Πηγη: hellasjournal.com

13 σκέψεις σχετικά με το “Μπορούν οι Σκοπιανοί ψαράδες με την Συμφωνία των Πρεσπών να εισβάλουν στην ΑΟΖ στο Αιγαίο;”

 1. Φασιστοσυριζέη έρχεται η ώρα σας προδότες.
  Δοσίλογοι σπιούνοι χαφιέδες στείλατε τα
  κόκκινα περιβραχιόνια πάλι να διαλύσετε
  το συλλαλητήριο μαφιόζοι.
  Έρχεται η ώρα σας προδότες θα
  οδηγηθείτε στην ελληνική δικαιοσύνη
  για τη σωρεία των εγκληματών σας και τις προδοσίες.
  Σύντομα οι προδότες καταχραστές θα γίνουν καγκελάριοι
  μαζί και η συμμορία του μπούλη που ξεπούλησε τη
  Μακεδονία και τώρα το παίζει κλαμένη χήρα και
  Μακεδονομάχος .

  Μου αρέσει!

 2. Προκόπη Παυλόπουλε σε καλούν οι Έλληνες και η Ιστορία …. η σιωπή δεν είναι πάντα χρυσός …. ενίοτε είναι και ομολογία συνενοχής !
  Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα είναι μαζί σου όταν αρνηθείς να υπογράψεις το έκτρωμα . Αν όμως το υπογράψεις , θα μπεις στο ίδιο κάδρο με αυτούς που θα λογοδοτήσουν σύντομα στο λαό !

  Μου αρέσει!

 3. Είδατε τι υποδοχή μας επιφύλαξαν οι συριζανθέλ
  στους μακεδόνες. Στη μάνα μου στην αδελφή μου
  που ήρθε να φωνάξει ειρηνικά για τη Μακεδονία μας.
  Να έρθει να φωνάξει για τη Μακεδονία που ο παππού
  της είχε χάσει το πόδι του είχε μείνει ανάπηρος για
  να είναι ελεύθερη. Να φωνάξει για όλους τους
  ήρωες που θυσιάστηκαν για τη Μακεδονία.
  Είδατε υποδοχή οι τσιπροκαμένοι???
  Θα σας ξεδοντιάσουμε προδότες για όλα
  αυτά αν ξαναπατήσετε το πόδι σας στη Μακεδονία.

  Μου αρέσει!

   1. Θα σας γαμήσω το σπίτι φασιστοπροδότες.
    Που βαράγατε τα γυναικόπαιδα και τους γέρους.
    Πετάγετε χημικά στις μανάδες μας χαμουτζιδες
    θα σας ξεσκίσουμε αν πατήσετε στη Μακεδονία.

    Μου αρέσει!

 4. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΒΟΥΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΡΙΑΣ ΦΡΑΟΥ ΜΕΡΚΕΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ «ΟΥΡΛΙΧΤ».

  Εξοχώτατε , λαμβάνω την τιμή να γνωρίσω Υμίν τα κάτωθι :

  α} Η αριστερή γαλλική εφημερίδα «Lliberation» έφη : «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που απώλεσε εν καιρώ ειρήνης την εθνική της κυριαρχία».

  β} Συντακτική Πράξη υπ’ Αριθ. { 6/20-1-1945 }. Αυτή είναι η Συντακτική πράξη της κυβέρνησης του Ν. Πλαστήρα που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως «Νόμος περί δωσιλόγων» και δημιούργησε Δεδικασμένο Νομικό Προηγούμενο, όπως πολύ καλώς γνωρίζει η Υμετέρα εξοχότης . Ούτω συνεκροτήθη το Ειδικό Δικαστήριο που δίκασε και καταδίκασε τους δωσιλόγους πρωθυπουργούς και τα τσιράκια τους.
  Στν αιτιολογική έκθεση της απόφασης για τη σύσταση του Ειδικού Δικαστηρίου αναφέρονται τα εξής :

  «Και μόνη η ανάληψη της Κυβερνήσεως προς διευκόλυνσιν και υπό τας εντολάς των κατοχικών δυνάμεων αποτελεί τυπικόν αδίκημα χωρίς να απαιτείται απόδειξις δόλου».
  Δεν θα μακρυγορήσω επ’ αυτού διότι ως νομομαθής είστε εντός του πνεύματος της παραπομπής των υπευθύνων, έστω και άνευ δόλου. Ομως η υμετέρα εξοχότης υπογράφει νομοσχέδια που καθ’ ομολογίαν του πρωθυπουργού κ. Α. Τσίπρα οι … Θεσμοί και η κυβέρνηση καταθέτει στη Βουλή νομοσχέδια που τις εγχειρίζουν οι Θεσμοί και δή αλλόγλωσσα , και οι βουλευτές τα ψηφίζουν. Ομως εδώ υπάρχει και «δόλος» διότι ποία είναι η θεσμική παράσταση των … Θεσμών που εγχειρίζουν ότι επιθυμούν εναντίον των ελληνικών συμφερόντων ; Αλήθεια τι μέρος του λόγου είναι οι … «Θεσμοί» που μας τσαμπουνάνε ο κ. Πρωθυπουργός και οι συν αυτώ ; Και πως η Εξοχότητα υμών τα υπογράφει ενώ είναι παράνομα και προδοτικά {όχι για τους… Θεσμούς } αλλά δι’ Υμάς , τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς της κυβερνήσεώς σας ;

  Επίσης ως Συνταγματολόγος γνωρίζετε ότι με το υπογραφέν προδοτικό άρθρο {13} της επάρατης νέας Συμφωνίας των Πρεσπών οι σύντροφοι κ.κ. Α. Τσίπρας και Ν. Κοτζιάς εκχωρούν εθνικό έδαφος , αφού το περίκλειστο κράτος της Βόρειας Μακεδονίας αποκτά δικαιώματα εκτός της εξόδου στον Θερμαϊκό Κόλπο , αλλά και αλιείας σ’ αυτόν. Δηλαδή για να επικυρωθεί αυτή η Συμφωνία νομίμως απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 ήτοι {180+] εδρών επί του συνόλου των {300} εδρών της Βουλής των Ελλήνων.

  Δηλαδή ενώ γνωρίζετε το πραξικόπημα που επιχειρούν οι διάτρητοι εθνικώς , ηθικώς και οικογενειακώς κομμουνιστές , που εξυπηρετούν ξένα και οικονομισαριακά δικά τους συμφέροντα εσείς αδρανείτε. Αν αντιδράσει ο εντιμόταος κ. Βούτσης και ο κ. Πρωθυπουργός δηλώστε τους ότι τα άρθρα 13 {περίκλειστο} και 36 {αλυτρωτικό} ή θα αφαιρεθούν ή θα ψηφιστούν από {181} βουλευτές για να επικυρωθεί η προδοτική αυτή Συμφωνία. Ας βρούν έξοδο ως περίκλειστοι οι Σκοπιανοί στη Μαύρη θάλασσα. Μακριά πάντως από τη Θεσσαλονίκη που τη θέλουν ως πρωτεύουσα στο ψευδοκράτος τους.
  Θέλω να ελπίζω ότι δεν σας εκβιάζουν διότι με αυτή σας τη στάση διχάζετε το λαό και τον οδηγείτε σε νέα εμφύλια σύρραξη . Αυτό δηλαδή που επιδιώκουν οι κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ βασιζόμενοι στα ΑΚ-47, τα RPG 7 και λοιπό βαρύ οπλισμό που κατέχουν οι Ισλαμοφασίστες που με την ανοχή σας τους διορίζουν «Ιθαγενείε Ελληνες».

  Εν ολίγοις σας επαναλαμβάνω να δηλώσετε στους υφισταμένους υμών, ότι αν καταθέσουν στη Βουλή αυτή τη Συμφωνία για Ψήφιση από τους χρηματισθέντες αποστάτες βουλευτές , ότι η υμετέρα Εξοχότης θα παραιτηθεί παραχρήμα . Η δε νέα Βουλή θα Σας επαναφέρει με τιμή στο αξίωμά σας .

  Υ.Γ. Προκειμένου να αντιληφθείτε τη σοβαρότητα επ’ αυτού με νέο σχόλιό μου θα σας αναφέρω πως απωλέσθη η Ανατολική Ρωμυλία από την Ελλάδα . Το ίδιο επιδιώκουν τώρα οι σύντροφοι κ.κ.κ. Τσίπρας , Κοτζιάς και Ζάεφ !…

  Με τιμή

  21-1-2019 Φ.Π. {Ανδρέας Γούλας} Συγγραφέας Ιστορικός .

  Μου αρέσει!

  1. Κε Ανδρέα Γουλά,
   Επί του παρόντος μου είναι αδύνατον να επέμβω διότι καθώς θα πρέπει να γνωρίζετε είμαι υπεραπασχολημένος με τις κατοχικές αποζημιώσεις του ΙΙ Παγκοσμίου πολέμου.
   Σας υπόσχομαι όμως ότι θα επανέλθω επί των σοβαρών εθνικών θεμάτων που παραθέτετε στην επιστολή σας μόλις και αφού επανεκλεχθώ.

   Μετά τιμής
   Π(ροκόπης)τΔ
   Μαξίμου και Πάσης Ελλάδος

   Μου αρέσει!

 5. Δεν θα εισβάλουμε στο Αιγαίο θα μας δώσει ειδικές άδειες η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε οι Βόρειοι Μακεδόνες να έρθουμε στην Νότιο Μακεδονία μόνο για να ψαρεύουμε.
  Aγαπαμε Ευρωπη.

  Μου αρέσει!

 6. και του ορυκτου πλουτου….λεωωω….!

  το..εχει ψηλιαστει κανεις?

  και η απορια μου..

  Αλβανοι εκει οι πολλοι….αλβανικη γλωσσα επισημη…

  γιατι δεν ζητα …θαλασσια εξοδο στην αγαπημενη τους Αλβανια..?

  δεν ειναι απλο…το παιχνιδι….

  εχει βαθος αυριο!

  και οπως ειχα γραψει το καλοκαιρι…

  καλα με το Συνταγμα ..Αλεξ…

  τωρα….

  αν ομως σε ενα χρονο

  ανεβει εθνικιστης εκει

  εχει προβλημα…να αλλαξει το Συνταγμα και την ονομασια?

  θα τον κανεις τοτε…ντα-ντα??????

  Μου αρέσει!

Leave a Reply

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s