Λευκός Πύργος, 1896


O Λευκός Πύργος με το προτείχισμα το 1896.

Φωτογραφία από: http://thessaloniki.photos.vagk.gr
πηγή: The Royal Armory, Skokloster Castle and Hallwyl museums

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s