Συμμετοχή του Υπασπιστή Διοίκησης του ΓΕΣ στο 12ο Ετήσιο Συνέδριο Υπαξιωματικών Στρατών Ξηράς των Ευρωπαϊκών Χωρών

1

Από Τρίτη 01 έως Παρασκευή 04 Μαΐου 2018, ο Υπασπιστής Διοίκησης του ΓΕΣ, Ανθυπασπιστής (ΔΒ) Λουκάς Τσιαμαντάς, συμμετείχε στο 12ο Ετήσιο Συνέδριο Υπαξιωματικών των Στρατών Ξηράς των Ευρωπαϊκών Χωρών (Conference of European Armies for Non-commissioned Officers – CEANCO 2018) που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας.

Το συνέδριο είχε ως θέμα «Επαγγελματίες Ηγήτορες με Χαρακτήρα-Professional Leaders of Character» και πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις όπως παρακάτω:
-Για το Δόγμα της Ηγεσίας.
-Για τα χαρακτηριστικά και τις Αξίες των Υπαξιωματικών ώστε να υπάρχει Επαγγελματισμός και Ηθική.
-Για το Δόγμα των Υπαξιωματικών (Non-commisioned officers Creed).
-Για στρατιωτικά προγράμματα ανταλλαγής (Military exchange) του Στρατού των Η.Π.Α με άλλες χώρες.
-Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της Διοίκησης Δόγματος και Εκπαίδευσης (TRADOC – Training and Doctrine Command), του ρόλου και της αποστολής της, καθώς και των USASMA (USA Sergeant Major Academy) και του 7th ATC (Army Training Center).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s