Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων: Νέοι κανόνες για καλύτερη προστασία των καταναλωτών

Σήμερα, κάθε κράτος μέλος έχει τους δικούς του κανόνες για τα ελαττωματικά προϊόντα που αγοράζονται είτε από το διαδίκτυο είτε από τοπικά καταστήματα. Υπάρχουν διαφορές στις πολιτικές επισκευής, αντικατάστασης αλλά και στον χρόνο που έχουν διαθέσιμο οι καταναλωτές για την επιστροφή των προϊόντων.

Οι νέοι κανόνες είναι πανευρωπαϊκοί και καλύπτουν τόσο τις αγορές που πραγματοποιούνται διαδικτυακά όσο και σε καταστήματα.

Επιπλέον, ενισχύουν και τα δικαιώματα των αγοραστών:

δίνοντας τους ελευθερία στην επιλογή διορθωτικών μέτρων: επισκευή ή αντικατάσταση και σε περίπτωση μη ικανοποιητικών συσκευών μείωση τιμής ή επιστροφή χρημάτων
απαλλαγή του καταναλωτή να αποδείξει ότι το αγαθό ήταν ελαττωματικό κατά τη στιγμή της παράδοσης/αγοράς για ένα έτος μετά την παράδοση/αγορά.

Η ευθύνη των ελαττωματικών προϊόντων, μέχρι και δύο χρόνια μετά την αγορά τους παραμένει στους εμπόρους, ωστόσο ενδέχεται να πρέπει να αποδείξουν -κατά το δεύτερο έτος- ότι το ελάττωμα δεν προκλήθηκε από δική τους ευθύνη.

http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20180222STO98438/epistrophe-elattomatikon-proionton-neoi-kanones-gia-kalutere-prostasia

One thought on “Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων: Νέοι κανόνες για καλύτερη προστασία των καταναλωτών”

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s