olympia.gr – 2008-2019 – 11 χρόνια- 400εκ VIEWS

Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself. Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式

Εορτάζοντες την 12ην του μηνός Φεβρουαρίου

Posted by IGOR on Φεβρουάριος 12, 2018


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας

Η ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ή μετονομασθείσα ΜΑΡΙΝΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΛΩΤΙΝΟΣ και ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ

Εγκαίνια ναού της Θεοτόκου «εις Πούσγην».

Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ο Κηπουρός

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ο θαυματουργός,

Αναλυτικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας
Ό Μελέτιος γεννήθηκε στη Μελιτηνή της Μικρής Αρμενίας, περίπου το 310. Ήταν πολύ μορφωμένος και ευσεβής χριστιανός. Το 357 χειροτονείται επίσκοπος Σεβαστείας, κατόπιν μετατίθεται στον θρόνο της Βερροίας της Συρίας και μετά τρία χρόνια γίνεται αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας (361). Δυστυχώς, όταν έγκαταστάθηκε στη νέα του έδρα ο Μελέτιος, στο χριστιανικό στρατόπεδο επικρατούσε μεγάλη αναταραχή, από τους Άρειανούς. Τριάντα ήμερες έμεινε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, και κατόρθωσε μέσα σ’ αυτό το λίγο χρόνο να θεμελιώσει με το έργο του τόσο την πίστη των Όρθοδόξων, ώστε, όταν μετά τους προσέβαλαν δυνατοί άνεμοι, αυτοί έμειναν γερά ριζωμένοι. Έτσι, ο Μελέτιος έπραξε στο ποίμνιο του αυτό πού λέει ο λόγος του Θεού: «Αρα ούν ως καιρόν έχομεν, έργαζώμεθα το αγαθόν προς πόντος, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως»1. Δηλαδή, όσο καιρό έχουμε σ’ αυτή τη ζωή, ας εργαζόμαστε το αγαθό προς όλους, και ιδιαίτερα σ’ εκείνους πού έχουν την ίδια πίστη μ’ εμάς. Με διάφορες ραδιουργίες οι Άρειανοί κατορθώνουν να τον εξορίσει ο Κωνστάντιος στην Αρμενία. Άλλα ή δικαιοσύνη του Θεού θριάμβευσε. Στην Οικουμενική Σύνοδο, στην Κων/πολη το 381, ο Μελέτιος όχι μόνο λαμβάνει μέρος, αλλά και προεδρεύει. Απεβίωσε ενώ ακόμα διαρκούσαν οι εργασίες της Συνόδου. Ή κηδεία του έγινε πάνδημος και πανηγυρική, με συμμετοχή όλων των Πατέρων της Συνόδου. 1. Προς Γαλατάς, στ’ 10.

Απολυτίκιο. Ήχος γ’. Θείας Πίστεως.
Νόμον ένθεον, έμμελετήσας, την ούράνιον, γνώσιν έκλάμπεις, τη Εκκλησία Ίεράρχα Μελέτιε· την γαρ Τριάδα κηρύττων όμότιμον, αιρετικών διαλύεις τάς φάλαγγας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ήμίν το μέγα έλεος.

Η ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ή μετονομασθείσα ΜΑΡΙΝΟΣ
Ή όσια αυτή Μητέρα, άλλαξε τα γυναικεία φορέματα, φόρεσε ανδρικά και αντί Μαρίας μετονομάσθηκε Μαρίνος. Στο μοναστήρι μπήκε μαζί με τον κατά σάρκα πατέρα της, εκάρη μοναχός και υπηρετούσε μαζί με τους νεότερους μοναχούς, χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι γυναίκα. Μία μέρα πού έμεινε σε κάποιο ξενοδοχείο με άλλους αδελφούς συκοφαντήθηκε ότι διέφθειρε την κόρη του ξενοδόχου. Ή Όσια δέχτηκε τη συκοφαντία, αν και εύκολα εκ των πραγμάτων θα μπορούσε να την αντικρούσει. Όποτε εκδιώχθηκε από το μοναστήρι και για τρία ολόκληρα χρόνια ταλαιπωρήθηκε, τρέφοντας το παιδί πού δεν γέννησε αυτή. Όταν κάποτε έγινε πάλι δεκτή από το μοναστήρι και απεβίωσε, φανερώθηκε ότι ήταν γυναίκα. Ή δε κόρη του ξενοδόχου κυριεύτηκε από δαιμόνιο και ομολόγησε ότι τη δέφθειρε κάποιος στρατιώτης και όχι ή Όσία. ο Ηγούμενος λοιπόν και οι μοναχοί, πού πρώτα την ονόμαζαν άθλια, τότε την αποκαλούσαν μακάρια και την έθαψαν με πολλές τιμές.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης
Άλλοι νομίζουν, ότι ο έορταζόμενος την 12η Φεβρουαρίου Αντώνιος άρχιεπ. Κων/πολης είναι ο Αντώνιος Β’ , πού πατριάρχευσε το 893 με 895 (κατ’ άλλους το 893-901, διαδεχθείς τον πατριάρχη Στέφανο). ο Αντώνιος αυτός γεννήθηκε στην Κων/πολη, προ της πατριαρχείας του υπηρέτησε σα μοναχός, κατόπιν σαν Ιερομόναχος και ηγούμενος σε μια από τις μονές της πρωτεύουσας. Ήταν άνδρας όσιος, με αρετές γεμάτος, ναός ευσπλαχνίας και καλωσύνης. Άλλοι, μεταξύ αυτών και ο Νικόδημος Αγιορείτης, νομίζουν ότι ο έορταζόμενος Πατριάρχης Αντώνιος, είναι ο Γ’ (974-980). Αυτός άρχισε τον πνευματικό του αγώνα, από τη Μονή του Στουδίου. ο Λέων ο διάκονος γράφει για τον Αντώνιο αυτό, ότι είχε αποστολικό τρόπο ζωής και γι’ αύτό τον εμπιστεύονταν βασιλείς, πλούσιοι και όλοι οι επίσημοι, δίνοντας του πολλά αγαθά, πού ο Αντώνιος με τη σειρά του τα έδινε όλα στους φτωχούς. ο δε σύγχρονος του Ιεράρχης, επίσκοπος Χωνών, λέει ότι ο Αντώνιος ήταν καθαρός στην καρδιά, εντελώς άφιλοχρήματος, πολύ ταπεινόφρων, τελείως άκακος, φίλος της απλότητας, οπαδός της αλήθειας και της ειρήνης, τέλειος ασκητής, χωρίς καμμιά οργή, με πολλή συμπάθεια. Χαρά του ήταν να ευεργετεί, πέλαγος ευσπλαχνίας, τέλειος τύπος επισκόπου με αποστολική χάρη. Άλλ’ είτε για τον ένα Αντώνιο πρόκειται είτε για τον άλλο, και οι δύο είναι άξιοι σεβασμού και τιμής.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΛΩΤΙΝΟΣ και ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ
Μαρτύρησαν δια ξίφους.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ
Μάλλον οι ίδιοι μ’ αυτούς της 13ης Φεβρουαρίου.

Εγκαίνια ναού της Θεοτόκου «εις Πούσγην».
Αναφέρεται στον Παρισινό Κώδικα 1590 και ότι τα εγκαίνια αυτά έγιναν το 1002. Λόγος γι’ αυτά τα εγκαίνια γίνεται και στον 787 Κώδικα της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης.

Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ο Κηπουρός
Ό νεομάρτυρας αυτός καταγόταν από την Αλβανία. Σέ ηλικία 40 χρονών πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έκανε το επάγγελμα του κηπουρού. Κάποια μέρα φιλονίκησε με έναν Τούρκο για την τιμή των μήλων πού πουλούσε. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Κριτή, συκοφαντούμενος, ότι είπε ότι θα γίνει Τούρκος. Τότε τον έριξαν στη φυλακή, χωρίς ψωμί και νερό, και τον βασάνισαν σκληρά. Στήν ίδια φυλακή βρισκόταν και ο λόγιος Καισάριος Δαπόντε, πού παρακολούθησε τα βασανιστήρια του Άγιου και αργότερα έγραψε το μαρτύριο του. ο Χρήστος παρέμεινε σταθερός στην πίστη των πατέρων του και αποκεφαλίστηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1748 στην Κων/πολη.

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ο θαυματουργός,

Αρχιεπίσκοπος Μόσχας (Ρώσος, + 1378).

15 Σχόλια to “Εορτάζοντες την 12ην του μηνός Φεβρουαρίου”

 1. Σκεπτικός said

  Ούτε οι Χριστιανοί ήταν Φιλέλληνες, ούτε το Ορθόδοξο Βυζάντιο ήταν ΠΟΤΕ Ελληνική Αυτοκρατορία, όπως αποδεικνύεται απ’ ΟΛΑ τα γραπτά τον προγόνων μας !!!!!!!
  Και, βεβαίως, δεν έχει, ούτε ένας από σας το κουράγιο να διαβάζει την αρχαία γραμματεία περί του θέματος!!! Ούτε να διαψεύσει αυτό (που δεν γίνεται), ούτε να διορθώσει την δική του παραχάραξη τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ιστορίας!

  Πόσο πέσατε! Πόσο ατιμάζετε τούς προγόνους μάς -τον Σωκράτη, τον Λεωνίδα- όταν ο κάθε Έλληνας που έχει το θάρρος να ερευνά την αλήθεια αμερόληπτος (και έτσι τιμάει τους αρχαίους Έλληνες προγόνους του, που γέννησαν την λογική και την έρευνα) … τον αποκαλείτε «προδότης»

  ….. και ο κάθε φοβητσιάρης που επαναλαμβάνει αμάσητα τα κοινά λεγόμενα ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΨΕΜΑΤΑ ΣΑΣ, τον αποκαλείτε «πατριώτης».

  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!!!! ΒΡΩΜΟΝΑΖΙΣΤΕΣ !!!!!!!!!

  • Φουφουτος said

   Το Θανάση Κλάρα τον γουστάρεις;
   Πάντως μπορεί και να τον θεωρείς ήρωα σαν το Λεωνίδα

   • Θεόφιλος said

    Ο ΙΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

    Ολόκληρη περιληπτική διατριβή.
    https://www.researchgate.net/profile/Maria_Ferreira101/publication/319183489/figure/fig50/AS:529371912196096@1503223507156/Fig-404-Julien-David-le-Roy-Drawing-of-the-Greek-ruins-1770.jpg

    Julien David le Roy. Drawing of the Greek ruins. Παρθενώνας 1770
    Πόσο οξύθυμοι είσαστε εσείς οι χριστιανοί Κληρικοί, ακόμα και με την παραμικρότερη αναφορά περί ΕΛΛΗΝΩΝ!
    Πόσο ύπουλη είναι η διαβολική γλώσσα σας καθώς με λασπώδη ερμηνείες και παρερμηνείες περί Πατριωτισμού, διαστρέφετε κάθε τι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

    Θα αρχίσουμε λοιπόν από τα στοιχειώδη!

    1ον. Όταν οι λαοί της γης παρουσιάσθηκαν ως έμβια όντα στον πλανήτη, ο κάθε λαός είχε την γλώσσα του, και την ιδιαίτερη σε αυτόν Θεογονία του.

    2ον. Όταν στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν λοιπόν οι πρώτοι γηγενείς, οι Αυτόχθων ΕΛΛΗΝΕΣ, η Γλώσσα τους ήταν η ΕΛΛΗΝΙΚΗ, και η Θρησκεία τους ήταν ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ.

    Οι Αυτόχθονες ΕΛΛΗΝΕΣ της Ελλάδας ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.

    3ον. Η χριστιανοσύνη είναι γέννημα και θρέμμα των Ιουδαίων. Και ο θεός των Ιουδαίων είναι ο Ιεχωβάς.

    Ο Ιεχωβάς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΘΕΟΣ, και επομένως ο Ιεχωβάς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

    4ον. Η Χριστιανοσύνη, αυτό το Ιουδαϊκό θρησκευτικό δόγμα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ! Το ίδιο το Πατριαρχείο ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ με αυτήν την αλήθεια, καθώς και όλοι οι μαυροφόροι θανατικοί ρασοφόροι που επιμένουν να διατάσουν επι αιώνες:
    Νομοθεσία τοῦ Ἰουστινιανοῦ *Codex Iustianianus*
    1.11.9 *Διατάσσουμε τοὺς ἄρχοντές μας (…) νὰ ἀναζητοῦν σύμφωνα μὲ τὸ νόμο ὅλες τὶς περιπτώσεις ἀσέβειας ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικῆς θρησκείας (Ολύμπια θρησκεία…) (καὶ) ἂν συμβαίνουν, νὰ τιμωροῦνται…»

    Έτσι άρχισε η καταστροφή των Ολυμπίων Ναών των Ελλήνων όπως παραδέχεται ο ΙΟΥΔΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ, γκρεμίζοντας με τά ίδια του τα χέρια και με διατάγματα, τους Ναούς προς τιμή των Ολυμπίων Θεών, και ανοίγοντας πόλεμο κατά της ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ !
    Τὸ μηνιαῖο περιοδικὸ *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* τῆς 28 Φεβρουαρίου 1899 ἔτος ΙΘ, ΑΡΙΘ. 9 μας λέει τα εξείς περί της Καταστροφής των Ναών των Ελλήνων.
    «Τὰ εἰδώλεια καὶ ἡ τύχη αὐτῶν»:
    *[Ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας] Μὲθ΄ὅλην τὴν τοιάυτην , κὰτ΄ἐπίφασιν πὼς, ἀνεξίθρησκον πολιτείαν, ἢν μετήρχετο, πάντα τὰ ἐπὶ τῶν χρόνων αὐτοῦ ληφθέντα μέτρα ἔτεινον εἰς τὴν βαθμιαίαν τῶν πολυθεϊστικῶν ἰδεῶν ἐξαφάνισιν καὶ τῶν δογμάτων τοῦ νέου θρησκεύματος ἐπικράτησιν… Πολλὰ δ΄ἐξ αὐτῶν κατελύθησαν καὶ ἐπὶ τῶν ἐρειπίων αὐτῶν οἶκοι τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἀνηγέρθησαν. Τὰ εἴδωλα δὲ καὶ τὰ ξόανα καὶ τὰ μορμολύκεια καὶ τὰ ἀνδρείκελα ἀντικαθιστῶν εἰκόνες χριστιανικαὶ, ὡς ἡ τοῦ Καλοῦ Ποιμένος καὶ ἡ τοῦ Δανιὴλ ἐν τῷ λάκκω λεόντων. (Καὶ οἱ δύο Ἑβραῖοι τὸ γένος)…Ἐν δὲ ταῖς ἐπαρχίας τῆς Ἐω ἡ ἀκίνητος τῶν εἰδωλείων περιουσία κατελήφθη ἒπ΄ ὠφελεία τῶν νέων ἱερῶν ναῶν,…Ὡς δ΄ὁ Εὐσέβιος διηγεῖται: *ἐγυμνοῦντο…τῶν κατὰ πόλιν ναῶν τὰ προπύλαια, θυρῶν ἔρημα γινόμενα ….ἑτέρων δ΄ἡ ἐπὶ τοῖς ὀρόφοις στέγη, τῶν καλυπτήρων ἀφαιρουμένων, ἐφθείρετο ἄλλων τὰ σεμνὰ χαλκουργήματα, ἒφ΄οἶς ἡ τῶν παλαιῶν ἀπάτη μακροῖς ἐσεμνολογεῖτο χρόνοις, ἔκδηλα τοῖς πάσιν ἐν ἀγοραῖς πάσσαις τῆς Βασιλέως πόλεως πρὸ ὑτίθετο, …τὰ πλήθη τῆς πλάνης τὰ μορμολύκεια, ὕλη χρυσοῦ καὶ ἀργύρου πεπλασμένα, καὶ τοῦτα ἑκποδὼν ὤετο δεῖν ἄρασθαι, ὥσπερ τινὰ λίθων ἐγκόμματα τοῖς ἐν σκότει βαδίζουσι πρὸ τῶν ποδῶν ἐρριμένα…Σκοπὸς δὲ τῆς ἀπὸ τῶν εἰδωλείων ἀφαιρέσεως τῶν καλυπτήρων ἢν βεβαίως οὐχὶ ἡ ἀποκατάστασις ναῶν ὑπαίθριων, ἐὰν ἀληθῶς ὑπαίθριοι ναοὶ τὸ πάλαι, ὡς πολλοὶ φρονούσιν, ὑπῆρχον. Ἀφηροῦντο οἱ καλυπτῆρες ἐπὶ φθορὰ τῆς οἰκοδομῆς…Ἐπὶ ἐν τῷ χρόνω τῷ μετὰ ταῦτα τὴν ἀρχὴν ἀναλαβόντων ἔτι αὐστηροτέρα κατὰ τῶν ἐθνικῶν (Ἑλλήνων ποὺ ἀρνοῦντο νὰ προσηλυτισθοῦν στὸν χριστιανισμὸ) ἐλήφθησαν μέτρα. Καὶ πάλιν ὅμως, μὲθ΄ὅλον τὸ δρακόντειον τῶν προκηρυχθέντων τούτων μέτρων, οἱ εἰδωλικοὶ ναοὶ ἀφίεντο ἀπαραβίαστοι ἐν πολλαῖς τῆς Ἑσπερίας ἴδια χώραις. Ἐνίοτε ἐκλείοντο πρὸς καιρὸν , ἂλλ΄αὔθις εἰς τὴν λατρείαν τοῦ πολυθεϊσμοῦ παρεδίδοντο…
    Κατὰ τὸ 356 ἔτος ὁ Κωνστάντιος (Κωνστάντιος ὁ Β΄κατὰ τὴν ἡγεμονία τοῦ ὁποίου ἱδρύθηκε τὸ*Σφαγεῖο καὶ τὰ βασανιστήρια τῆς Σκυθόπολης*) ἠβουλήθη νὰ θέση τέρμα εἰς τὴν τοιαύτην κατάστασιν, προσταξας ἁπαξαπάντων τῶν εἰδωλείων τὸ κλείσιμον καὶ διὰ τῆς ἐσχάτης τῶν ποινῶν (θάνατος διὰ βασανιστηρίων εἰς Σκυθόπολην) τοὺς παραβάτας ἀπειλήσας Ἀλλὰ πάλιν ἐπὶ Θεοδοσίου Ἃ΄τά ἐθνικὰ ἱερὰ ὑφίσταντο καὶ ἡ τῶν εἰδώλων λατρεία δημοσία ἐτελεῖτο. Ὁ Θεοδόσιος διὰ μετρημένης πολιτικῆς, κὰτ΄ἀρχὰς τῶν εἰδωλείων τὴν ἐξαφάνισιν ὑποθάλπων, προεκήρυξε ἐπὶ τέλους θέσπισμα ἐπιτάσσον τὴν ὁριστικὴν αὐτῶν (ἐθνικὰ ἱερὰ) κατάλυσιν. Ἡ μὲτ΄ἄκρου ζήλου τὴν φορὰν ταύτην ἐκτέλεσις τοῦ θεσπίσματος τούτου προκάλεσε σθεναρᾶν τῶν πολυθεϊστῶν τὴν ἀντίπραξιν, ἤτις ἐπὶ ὀκτὼ ἔτη ἀνέστειλε τὴν κὰτ΄αὐτῶν ὁρμὴν… Κατὰ τὸ 399 ἐπετάχθη αὔθις ἡ κατάλυσις τῶν εἰδωλικῶν ἱερῶν τῶν ἐν ταῖς κωμοπόλεσι καὶ τῶν ἐν διαφόροις ἄλλοις τόποις, οἱ πόλεσιν ἐγειτνίαζαν. Τότε δὲ ΤΑ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΤΤΗΣ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΤΕΛΥΘΗΣΑΝ ΤΕΜΕΝΗ… ὠσαύτως μὲτ΄οὐ πολὺ, τῶν ἱερέων καὶ τῶν ἐπισκόπων εἰς τὴν κατάλυσιν συντρεχόντων*

    http://www.sothebys.com/content/dam/stb/lots/PF1/PF1333/431PF1333_6Z7SV_1.jpg

    Ναός του Διός Αθήνα. Julien David le Roy. Drawing of the Greek ruins.
    1770

    ΕΙΝΑΙ Ολοφάνερη λοιπόν η ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ που υπέστησαν οι ΈΛΛΗΝΕΣ, και Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ.
    Όσο και να προσπαθείτε να τα καλύψετε Ω! ΥΠΟΥΛΟΙ μαυρορασοφόροι κληρικοί, ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ επιβλήθηκε ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ στους Έλληνες, αφού θέσατε τους ΕΛΛΗΝΕΣ και ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ υπό καταδίωξη, και επιβάλατε την ποινή θανάτου στους αντιφωνούντες αδούλωτους Έλληνες!

    http://brewminate.com/wp-content/uploads/2017/05/DrawingsPalmyra02.gif

    Julien David le Roy. Drawing of the Greek ruins. 1691
    Ζωγραφική του Τζούλιεν Δαβίδ του Ρόη. Ελληνικά Ερείπια. 1691

    Συνεπώς Οι Αυτόχθονες ΕΛΛΗΝΕΣ της Ελλάδας ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, τους εξαναγκάσατε να γίνουν χριστιανοί.

    Με απλά λόγια μετατρέψατε τους Έλληνες ΜΕ ΒΙΑ από λάτρες των ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ ΤΟΥΣ, σε λάτρες ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΚΩΝ Αποστόλων, των Αγίων τους, και θεού τους, μαζί και με τούς Ιουδαίους προφήτες τους και την ΒΑΡΒΑΡΗ θεογονία τους.
    Εν ολίγης: Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΟΥΔΑΙΚΗ θρησκεία, και απολύτως ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

    Η πιο διευκρινιστική εξήγηση του κατά πόσο ΕΧΘΡΙΚΗ είναι η Χριστιανοσύνη = η Θρησκεία των Ιουδαίων προς κάθε τι ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ως και επίσης κατά της ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ-την Ολυμπιακή Θρησκεία, διαβάζουμε στον Βυζαντινό Νόμο, του Ιουστινιανού σε ένα από εκατοντάδες ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ:

    https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/800px_COLOURBOX1758850.jpg

    1.11.10 *Ἐπειδὴ ἔχουν συλληφθεῖ μερικοὶ, οἱ ὁποῖοι διακατέχονται ἀπὸ τὴν πλάνη τῶν ἀνόσιων καὶ μιαρῶν Ἑλλήνων (…) ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν γίνει χριστιανοὶ (…) ἂν φανοῦν νὰ ἐπιμένουν στὴν πλάνη τῶν Ἑλλήνων, θὰ ὑποβληθοῦν στὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν (δηλαδή, Θάνατο) θὰ παρεμποδίσουμε δὲ κάθε μάθημα ποὺ διδάσκεται ἀπὸ αὐτοὺς, ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὴ νόσο τῶν ἀνόσιων Ἑλλήνων (…) θεσπίζουμε τοὺς ἴδιους νόμους καὶ γιὰ τοὺς ἀλιτήριους Ἕλληνες. *Codex Novellae, Constitutiones*.

    https://www.ancient.eu/img/r/p/750×750/362.jpg
    Κατεστραμμένος Ναός του Θεού Ποσειδώνος Σούνιο.

    Όπως βλέπετε Έλληνες, Χριστιανοί ΔΕΝ ΕΙΣΑΣΤΑΝ.
    Σας μετατρέψανε μετά ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ, σε Χριστιανούς. Δηλαδή σας βγάλανε την Πίστη Ανάποδα, και από Έλληνες πιστεύοντας στήν Ολύμπια Θεογονία, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑΣ, σας αλλαξοπιστήσανε σε αποβλακωμένα ποίμνια και δούλους της Ιουδαϊκής ΒΑΡΒΑΡΗΣ θεογονίας, όπου ο φόνος, έγκλημα, γενοκτονίες είναι θεού αρετή!
    Έτσι μπροστά στα ενάρετα μάτια των Ελλήνων εκτυλίσσετε το θεάρεστο Χριστιανικό ΈΓΚΛΗΜΑ ως θεία βούληση, αυτό το έγκλημα που καταδικάζετε ως θεϊκά παράνομο στην Ολύμπια Θεογονία τους.

    http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Misc/Jesus/Abraham.jpg

    Tοιχογραφία από την κατακόμβη της Λατινικής, Ρώμη (κυβικουλα C), ζωγραφισμένη περίπου 320 π.x. Ο Αβραάμ σηκώνει το σπαθί του για να σκοτώσει τον γιο του Ισαάκ.

    ὁ ἱστορικὸς Θεοφάνης εἰς *Χρονογραφία* μᾶς πληροφορεῖ ἕνα λιγότερο σὲ ἐμᾶς γνωστὸ τρόπο μαρτυρίου, ὡς μέθοδος ἐπιβολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἀναφέρει αὐτὸς ὁ ἱστορικὸς ὅτι ἀρκετὲς φορὲς παρεδίδοντο *αἱρετικοὶ* κρατούμενοι σὲ κομπογιαννίτες γιὰ νὰ γίνουν ζωντανὰ πειραματόζωα σὲ θανατηφόρες ἀποτρόπαιες χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις:
    «….ΟΝ ΕΝ ΤΩ ΜΩΛΩ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΧΕΙΡΟΚΟΠΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΚΟΠΗΣΑΝΤΕΣ ΗΝΕΓΚΑΝ ΤΟΙΣ ΙΑΤΡΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΝ ΑΝΕΤΕΜΟΝ ΖΩΝΤΑ ΑΠΟ ΗΒΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ!» (*Χρονογραφία* σέλ. 436) .
    Μαζικὲς ἐξοντώσεις Ἑλλήνων (ἑλληνιστῶν) μὲ σαδιστικὸ θάνατο διασώζει στὰ *Ἀνέκδοτά* του ὁ ἱστορικὸς Προκόπιος (20, 10 – 16) ὡς ἐπίσης καὶ εἰδήσεις σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες οἱ αἴθουσες βυζαντινῶν δικαστηρίων γίνονταν αἴθουσες βασανιστηρίων.
    Ὁ Νικηφόρος Σκευοφύλαξ καὶ ὁ Ἰωάννης Λυδὸς (6ος αἵ. μ.χ.) ἀναφέρουν τὶς ἑξῆς ἀποτρόπαιες μεθόδους ἐπιβολῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ: «ΑΠΤΕΣΘΩ ΠΥΡΑ, ΕΤΟΙΜΑΖΕΣΘΩ ΣΤΡΕΒΛΩΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΙΝ ΑΠΑΣΑ ΕΚΝΙΚΩΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΡΕΧΟΝΤΑ». Νικηφόρος Σκευοφύλακας «βίος ἐν ἐπιτόμω καὶ ἐγκώμιον τοῦ Θεοφανοὺς τῆς Σιγριανῆς». (Ἔκδ. De Boor, Λειψία σέλ. 24).
    Ἡ τραγικότερη ἀναφορὰ γιὰ τὴν ποινὴ τοῦ *καυθῆναι* δηλαδὴ τὸ κάψιμο τῶν ζωντανῶν θυμάτων (Ἑλλήνων, Ἑλληνιστῶν, αἱρετικῶν, εἰδωλολατρῶν…) ἀναφέρεται στὴν «Ἀλεξιάδα» τῆς Ἄννης Κομνηνῆς, μὲ θύμα τὸν Βασίλειο Βογομίλων ποὺ μερικοὶ τὸν ταυτίζουν μὲ τὸν ἥρωα Βασίλειο Διγενῆ – Ἀκρίτα

    Έτσι ως ποίμνια πια ακούτε στις εκκλησιές σας να σας ΒΡΙΖΟΥΝ διότι είσαστε Έλληνες, αποδεικνύοντας σας, ΌΤΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΙΣΟΥΝΕ την Ελλάδα και συνεπώς ΕΣΑΣ τους ΕΛΛΗΝΕΣ μηδενός εξαιρουμένου!
    http://ancient-greece.org/images/ancient-sites/delphi2/large/07.jpg

    Ο καταστραμμένος Ναός του Θεού Απόλλωνος στους Δελφούς.
    Συνεπώς ο Πατριωτισμός του Κλήρου εις το όνομα της Αληθούς Ορθοδόξου Ιουδαϊκής Θρησκείας, είναι μάσκα υποκρισίας, και απλούστατα είναι ΜΙΣΟΣ κατά του ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!
    Παραθέτω και βλασφημίες Εναντίων των Ελλήνων από το Ιουδαϊκό Ορθόδοξο Ιερατείο που για αιώνες κρατάει την Ελλάδα υπό ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΟΥΔΑΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗΝ !
    Διαβάζουμε τις βλασφημίες του ΚΛΗΡΟΥ με τις οποίες βλαστημούνε την Ελληνική σας ιθαγένεια και την πραγματική σας Ελληνική Παράδοση και την Κληρονομιά.
    Τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τῶν κληρικῶν *Μηναῖα* περιλαμβάνει ἕνα ἀκατάσχετο ΥΒΡΕΟΛΟΓΙΟ κατὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.
    *Τα Μηναῖα* τῆς Ὀρθοδοξίας.
    Αποσπάσματα:
    16 τοῦ μηνὸς, Παμφίλου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῶ.
    Εἰς τὸν Κανόνα, Ὠδὴ ἅ΄, σέλ.91: *ΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟ ΦΡΥΑΓΜΑ ΚΑΤΕΠΑΤΗΣΑΤΕ…*
    10 τοῦ μηνὸς, Σίμωνος ἀποστόλου τοῦ ζηλωτοῦ.
    Κάθισμα τοῦ Ὄρθρου, σέλ.42: *ΘΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗ ΦΩΤΑΥΓΙΑ ΣΚΟΤΟΣ ΕΛΥΣΑΣ ΠΟΛΥΘΕΪΑΣ …ΚΑΙ ΚΑΤΗΡΓΗΣΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΘΕΥΜΑΤΑ…*
    3 τοῦ μηνὸς Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Δοξαστικὸ Ἑσπερινοῦ σέλ. 16: *ΚΑΤΑΠΤΥΣΑΣ ΤΩΝ ΣΤΩΙΚΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ (Ἑλλήνων) ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΓΝΩΣΤΗΣ ΕΓΕΝΕΤΟ…*.
    Νοέμβριος
    10 τοῦ μηνὸς, Ὠρέστου. Κανόνα, Ὠδὴ ἐ΄, σέλ.69: *ΑΦΑΝΙΣΜΩ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥ ΠΑΡΑΠΕΜΨΑΣ…*.
    23 τοῦ μηνὸς, Κλήμεντος ἱερομάρτυρος καὶ Ἀγαθαγγέλου μάρτυρος.
    Εἰς τὸν *Οἶκον* σέλ. 196: *…ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΝΙΚΗΣΑΣ…*
    Δοξαστικὸ τῶν Ἀλινων, σέλ.69:
    *…ΤΗΝ ΔΥΣΩΔΗ ΠΛΑΝΗΝ (τῶν Ἑλλήνων) ΚΑΤΑΠΑΥΣΟΥΣΑ…*.
    Νοέμβριος
    10 τοῦ μηνὸς, Ὠρέστου μάρτυρας . Κανόνα, Ὠδὴ ἐ΄, σέλ.69: *ΑΦΑΝΙΣΜΩ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥ ΠΑΡΑΠΕΜΨΑΣ…*.
    18 τοῦ μηνὸς, Πλάτωνος καὶ Ρωμανοὺ, μαρτύρων. Δοξαστικὸν Ἑσπερινοῦ, σέλ.122: *… ΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΩΙΚΗΝ ΦΛΥΑΡΙΑΝ ΛΟΓΟΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΙΣ ΚΑΤΕΡΡΑΞΕ…*.

    Διευκρίνιση:
    Όταν μιλάμε για μάρτυρες, ως παράδειγμα «εθνομάρτυρες» εννοούμε ανθρώπους που πολέμησαν υπέρ του Έθνους και θυσιάσανε την ζωή τους στην μάχαιρα του Εχθρού! Παράδειγμα οι Έλληνες ήρωες ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ του 1821 που πεθάνανε από του ΕΙΣΒΟΛΕΑ ΕΧΘΡΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ το χέρι. Ή οι ήρωες και ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ του 1941-44 το ΕΛΑΣ, που πεθάνανε από του ΕΙΣΒΟΛΕΑ ΕΧΘΡΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΝΑΖΙ το χέρι.
    Αλλά όταν αναφερόμαστε στους Τούρκους και τους ναζί Γερμανούς που σκοτώθηκαν στο πεδίο μάχης από τους Υπερασπιστές του Ελληνικού Γένους Υπέρ Ελλάδας, αυτούς εμείς ΔΕΝ τους αποκαλούμε Εθνομάρτυρες! Συμφωνούμε εδώ πλήρως.
    Συμφωνούμε επίσης ότι οι ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ Τούρκοι και Ναζί Γερμανοί που πέσανε νεκροί πολεμώντας εναντίων των Ελλήνων, θεωρούνται στην Τουρκία και στην Γερμανία, τουλάχιστον οι φανατικότεροι μεταξύ αυτών των κατακτητικών ορδών, ως εθνομάρτυρές τους.
    Τοιουτοτρόπως, όταν το Ορθόδοξο Ιουδαϊκό Χριστιανικό ιερατείο μιλά για Αγίους, αναφέρετε περί μαρτύρων που υπεράσπισαν την χριστιανοΙουδαική θρησκευτική αίρεση, και πεθάνανε από εχθρικό χέρι, το χέρι των ΕΛΛΗΝΩΝ!
    Συνεπώς οι Έλληνες θεωρούνται ΕΧΘΡΟΙ του ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ!
    ΕΦΟΣΟΝ στα γραπτά της Ορθοδόξου Ιουδαϊκής Θρησκείας, που παρέθεσα συνοπτικά, άγιοι τους ήσαν όλοι όσοι μαρτυρήσανε στα χέρια των Ελλήνων διότι επιτέθηκαν εναντίων των Ελλήνων ως ΕΘΝΟΣ και ως ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ, τότε καταλήγουμε στις εξής λογικές βάσεις.
    Α. Εφόσον Ο χριστιανισμός ΕΙΣΕΒΑΛΕ ΩΣ ΙΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ από την Ιουδαία ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, θεωρήθηκε από τους Έλληνες ως Φασιστική Ανθελληνική Ορδή, και εναντιώθηκε κατά αυτού όπως ακριβώς εναντιώθηκε κατά των Περσών, και κατά των Τούρκων και κατά των Ναζί Γερμανών!
    Β. Οι Έλληνες φέρανε σθεναρή αντίσταση, και επιτεθήκανε στους εισβολείς όπως μπορούσαν, και φυσικά σκοτώνανε κάθε εχθρό Χριστιανό, που έμπαινε στους ναούς του μέσω λειτουργίας και έσπαγε βωμούς, ή λεηλατούσε και κατεδάφιζε τους Ιερούς του Ναούς…ή κατάστρεφε την γραμματεία τους, ή καταδίωκε τους Σοφούς του, ή έκλινε τις Σχολές του…,
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Delphi_Apollo_Temple.jpg/800px-Delphi_Apollo_Temple.jpg

    Η Καταστροφή του Ναού του Θεού Απόλλωνος εις Δελφούς, από τους ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.
    Λοιπόν ο Έλληνας θεωρούσε τον Ιουδαϊσμό Χριστιανισμό ΕΧΘΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
    Και αντιστρόφως, ο εισβολέας Ιουδαϊκός Χριστιανισμός θεωρούσε τους Έλληνες ΕΧΘΡΟΥΣ του προς υποδούλωση.
    Αυτά που λέω, είναι ολοφάνερα από το περιεχόμενο του Πηδαλίου και αυτό στα Μηναῖα, στις αποφάσεις των Συνόδων…, και όλα τα εκκλησιαστικά εγχειρίδια.
    Γ. Όταν λοιπόν ένας θρησκευτικός εισβολέας πέθαινε από τα χέρια ενός Έλληνα, αν αυτός ο εισβολέας τόλμησε επιτυχώς, μια Υβριστική πράξη κατά των εχθρών του, των Ελλήνων δηλαδή, ονομαζότανε Άγιος από τον Ιουδαϊκό θρησκευτικό Εισβολέα.
    Δ. Ο Θρησκευτικός Πόλεμος που διεξάχθηκε εναντίων της Ελλάδας και τών Ελλήνων, έφερε το όνομα Χριστιανισμός.
    Αυτή η Θρησκευτική Ορδή από την Ιουδαία, ως αμείλικτος Κατακτητής, νίκησε τους Έλληνες με δόλο, και με την βοήθεια των εκχριστιανισμένων Ρωμαίων Θρονιάστηκε πάνω στην Ελλάδα, επιβιώνοντας και γιγαντώνοντας με τον Ύπουλο συντονισμό και συνεργασία με τους ενίοτε βάρβαρους κατακτητές της Ελλάδας μετά τους Ρωμαίους, δηλαδή Τούρκους, Γερμανούς, Άγγλους, Αμερικανούς, και τώρα με την υποστήριξη της Φασιστικής Ναζιστικής ΓερμανοΧρυσΑυγής.
    Ας δούμε μαζί, τήν Συνεργασία του Πατριαρχείου με τον Εισβολέα Οθωμανό ΤΟΥΡΚΟ, τότε που το Πατριαρχείο θεώρησε την Επανάσταση Ανεξαρτησίας που κήρυξαν οι Έλληνες εναντίων των Τούρκων ως: «… ἔργον μιαρὸν, θεοστυγὲς…»
    Περίληψη: Η νόησις τοῦ χριστιανισμοῦ ὅτι *δὲν κερδίζει τίποτε περισσότερον αὐτὸς ποὺ γίνεται ἐλεύθερος καὶ ἑπομένως, λέγει (ὁ Παῦλος) καὶ ἂν ἀκόμη ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐσένα νὰ ἐλευθερωθῆς, μᾶλλον μεῖνε ὡς δοῦλος*(*Εἰς Ἃ΄Κορινθίους Ὁμιλία ΙΘ΄*, σέλ. 535) ἐξηγεῖ γιατί ἡ ἐπίσημη Ὀρθόδοξη ἐκκλησία – δὲν ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ ἀντιθέτως ἦταν ἔνθερμος ὑπερασπιστὴς τῆς *κοινῆς ἠμῶν εὐεργέτιδος καὶ τροφοῦ κραταιᾶς καὶ ἀηττήτου βασιλείας (τοῦ Σουλτάνου)* ὑπερασπιστὴς τῆς δουλείας μας.
    Η Προδοσία του 1821
    Αὐτὴ ἡ ἴδια νόησις ἐπίσης δικαιολογεῖ γιατί τὸ Πατριαρχεῖο εἶχε ἀφορίσει τὸν Ρήγα Φεραῖο τὸ 1898 (ἐπὶ τῆς Πατριαρχίας Γρηγορίου τοῦ Ἐ΄), τοὺς Σουλιῶτες τὸ 1805 καὶ τὸ 1820, τοὺς ἁρματολοὺς τὸ 1806 καὶ ἐπίσης μόλις ἐξερράγη τὸ 1821 ἡ ἐπανάσταση στὴν Μολδοβλαχία ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Βόδα Σοῦτσο καὶ τὸν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη, ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ἐ΄(ἦτο δὲ ἡ τρίτη πατριαρχία τοῦ) ἐξέδωσε τρεῖς ἀφοριστικὲς ἐγκυκλίους, (μία σὲ ὅλους τους πιστούς του, μία ἐπίσημη ἀνοικτὴ πρὸς τοὺς κληρικοὺς καὶ μία προσωπικὴ – ἐμπιστευτικὴ πρὸς τοὺς μητροπολίτες ἐν ἀγνοία δὲ αὐτὴ τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν – καὶ ἡ ὁποία ἐκφράζει τὴν αὐθεντικὴ πολιτικὴ τῆς ὀρθοδοξίας χωρὶς τὴν πίεση τῆς σουλτανικῆς ἐξουσίας καὶ ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Γρηγόριος ὁ Ἐ΄αὐτοβούλως συμφωνοῦσε μὲ τὴν πράξη τοῦ ἀφορισμοῦ).
    Ἡ δὲ ἐκτέλεσις τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ἐ΄δὲν ἦταν λοιπὸν λόγω τῶν φιλοεπαναστατικῶν φρονημάτων του.
    Διαβάζουμαι εἰς τὴν εἰδικὴ ἐγκύκλιο στὶς μητροπόλεις :*Ἐλέω Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης( ΟΥΧΙ ΕΛΛΑΔΑΣ) καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ἐ΄:
    *…Ἡ πρώτη βάσις τῆς ἠθικῆς εἶναι ἡ πρὸς τοὺς εὐεργετοῦντας (Ὀθωμανοὺς) εὐγνωμοσύνη , ….καὶ ὅστις εὐεργετούμενος ἀχαριστεῖ (ἐναντίον τῆς Τουρκικῆς κατοχῆς) , εἶναι ὁ κάκιστος πάντων ἀνθρώπων . Αὐτὴν τὴν κακίαν βλέπομεν πολλαχοὺ στηλιτευομένην παρὰ τῶν ἱερῶν γραφῶν καὶ πὰρ΄αὐτοῦ του κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀσυγχώρητον , καθὼς ἔχομεν τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰούδα…Ὅταν ἡ ἀχαριστία εἶναι συνδεδεμένη καὶ μὲ πνεῦμα κακοποιὸν καὶ ἀποστατικὸν ἐναντίον τῆς κοινῆς ἠμῶν βασιλείας (τὴν ὀθωμανικὴ ἐξουσία), τότε ἐμφαίνει καὶ τρόπον ἀντίθετον, ἐπειδὴ οὐκ ἐστὶ φησὶ, βασιλεία καὶ ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένη καὶ πᾶς ὁ ἀντιτασσόμενος αὐτὴ τὴ θέοθεν ἒφ΄ἠμας τεταγμένη κραταιὰ βασιλεία τὴ τοῦ Θεοῦ διαταγὴ ἀνθέστηκε. (Δηλαδὴ ἡ Ὀθωμανικὴ τυραννία ἦταν θέλημα Θεοῦ καὶ ὅποιος ἀντιστέκεται αὐτῆς τῆς τυραννίας ἀντιτάσσεται τοῦ Θεοῦ). Αὐτὰ τὰ δύο οὐσιώδη καὶ βασικὰ ἠθικὰ καὶ θρησκευτικὰ χρέη κατεπάτησαν μὲ ἀπαραδειγμάτιστον θρασύτητα καὶ ἀλαζονείαν ὄτε προσδιορισθεῖς τῆς Μολδαβίας ἡγεμὼν, ὡς μὴ ὤφειλε, Μιχαὴλ καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης….Μὲ τοιαύτας ραδιουργίας ἐσχημάτισαν τὴν ὀλέθριαν σκηνὴν οἱ δύο οὗτοι καὶ οἱ τούτων συμπράκτορες φιλελεύθεροι, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν μισελεύθεροι καὶ ἐπεχείρησαν εἰς ἔργον μιαρὸν, θεοστυγὲς καὶ ἀσύνετον, θέλοντες νὰ διαταράξωσι τὴν ἄνεσιν καὶ ἡσυχίαν τῶν ὁμογενῶν μας , πιστῶν ραγιάδων τῆς κραταιᾶς βασιλείας , τὴν ὁποίαν ἀπολαμβάνουσιν ὑπὸ τὴν ἀμφιλαφὴ σκιὰν αὐτῆς μὲ τόσα προνόμια ἐλευθερίας , ὅσα δὲν ἀπολαμβάνει ἄλλο ἔθνος ὑποτελὲς καὶ ὑποκείμενον…
    *Καὶ δὴ γράφοντες ἐντελλόμεθα καὶ παραγγέλλομεν τὴ ἀρχιερωσύνη σου…, νὰ διακηρύξης τὴν ἀπάτην τῶν εἰρημένων κακόβουλων ἀνθρώπων καὶ νὰ καταρτίσης , τοὺς ὑπὸ τὴν πνευματικὴν προστασίαν σου χριστιανοὺς ἑκάστης τάξεως εἰς τὴν διατήρησιν τοῦ πιστοῦ ρεαγιαλικίου καὶ τῆς ἄκρας ὑποταγῆς καὶ δουλικῆς εὐπείθιας πρὸς αὐτὴν τὴν θέοθεν ἒφ΄ἠμᾶς τεταγμένην κραταιὰν βασιλείαν…,
    …Ὡς παραβᾶται ,….ἀφωρισμένοι ὑπάρχουσι καὶ κατηραμένοι καὶ ἀστγχώρητοι καὶ ἄλυτοι μετὰ θάνατον καὶ τῷ αἰωνίω ὑπόδικοι ἀναθέματι καὶ τυμπανιαῖοι…Πατάξαι Κύριος αὐτοὺς τῷ ψυχεῖ τῷ πυρετῶ, τὴν ἀνεμοφθορία καὶ τὴ ὤχρα. Γεννηθήτω ὁ οὐρανὸς, ὁ ὑπὲρ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν, χαλκοὺς καὶ ἡ γῆ ἡ ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτῶν σιδηρᾶ…..Ἐπιπεσάτωσαν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν κεραυνοὶ τῆς θείας ἀγανακτίσεως. Εἴησαν τὰ κτήματα αὐτῶν εἰς παντελῆ ἀφανισμὸν καὶ εἰς ἐξολόθρευσιν. Γεννηθήτωσαν τὰ τέκνα αὐτῶν ὀρφανὰ καὶ οἱ γυναῖκες αὐτῶν χῆραι….
    Ἄγγελος Κυρίου καταδιῶξαι αὐτοὺς ἐν΄πυρίνη ρομφαία…* ἀωκα΄(1821) ἐν μαρτίω.
    *Ὑπεγράφη συνοδικῶς ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης παρὰ τῆς ἠμῶν μετριότητος καὶ τῆς ἀκαριότητός του καὶ πάντων τῶν ἁγίων ἀρχιερέων .
    *Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ἀποφαίνεται.
    Ὁ Ἱεροσολύμων ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ συναποφαίνεται.
    Ὁ Ἡρακλείας ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ.
    Ὁ Κυζίκου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
    Ὁ Νικομηδείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
    Ὁ Νικαίας ΜΕΛΕΤΙΟΣ.
    Ὁ Χαλκηδόνος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
    Ὁ Δέρκων ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
    Ὁ Θεσσαλονίκης ΙΩΣΗΦ κ.τ.λ. κ.τ.λ.*
    Ε. Ο Χριστιανισμός Αιμοχαρής Κατακτητής παραμένει δυσβάσταχτη θηλιά στην Ελλάδα για σχεδόν 2.000 χρόνια. Όποτε αρχίζει η τυραννία του να ταλαντεύεται, ορθώνει το φιδίσιο του κορμί, ΦΕΙΔΩ πάντα τρομερή, και αρχίζει να μιλάει για Πατριωτισμό και Ελλάδα, ζητωκραυγάζοντας αυτούς τους ΈΛΛΗΝΕΣ που ΒΛΑΣΤΗΜΑΕΙ κάθε Κυριακή και σχόλη, σε κάθε εκκλησιά και πανηγύρι, όπως κάνει κάθε Φασίστας ΧΟΥΝΤΙΑΝΟΣ, που θέλει οι υπόδουλοι του να μην ξεσηκωθούν εναντίων του, και τον εξανδραποδίσουν στον αγύριστο!
    Έτσι ξαφνικά με πρόσχημα την Μακεδονία και το Σκοπιανό, με πλήρη εκμετάλλευση των συλλαλητηρίων που ο Ίδιος Χριστιανός Κατακτητής προσκαλεί όλους τούς Έλληνες να συνδράμουν, βρίσκει την οδό συλλαλητηρίου ως αφορμή παρελάσεως του Οπλοστασίου του, της υπενθυμίσεως του Ποιμνίου, ποιος τον ΚΑΤΕΧΕΙ, σε ποιόν εξαρτάτε, μία απειλητική υπενθύμιση πίσω από την μάσκα του Πατριωτισμού, και του αμνού, ανοίγοντας τους δρόμους διάπλατα με βάγιες και άπλυτα άμφια για ακροδεξιές ομιλίες, έτσι τροφοδοτώντας και ενδυναμώνοντας την όποια φασιστική παράταξη, που στις ημέρες μας είναι η γερμανοΝαζιστική Χριστιανοφασιστική Χρυσαυγή, ώστε να της εξασφαλίσει την πλήρη Εξουσία του Λαού και Έθνους, με ανταμοιβή στον Χρυσαυγήτη Ναζιστἠ λίγο χρήμα, την γή και νερό των Ελλήνων, και καλοπέραση στο τραπέζι των κορακιών και όρνεων του ιουδαϊκού Θεού.
    Δηλαδή προσδοκεί το Ιουδαϊκό Πατριαρχείο-Ο θεοκράτης ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ και Εξολοθρευτής των ΕΛΛΗΝΩΝ- να χρησιμοποιήσει ως Όχημα του, την Φασιστική Επικράτηση της Ναζιστικής ΓερμανοΧρυσαυγής, όπως πάλαι χρησιμοποίησε τους Ρωμαίους και μετέπειτα τους Τούρκους, ύστερα τους Γερμανούς πάνω από τους Έλληνες, όπου το ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΕΜΕΝΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ και ΑΙΩΝΙΟΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
    Κάθε φασιστική εισβολή κατά των Ελλήνων, βοηθάει απεριόριστα, τον ΙΟΥΔΑΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΘΕΟΚΡΑΤΗ-ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, ώστε αυτό να μπορεί πιο επιτυχώς να εξαλείψει από την Γη, ΕΛΛΑΔΑ και ΕΛΛΗΝΕΣ!
    ΕΤΣΙ το συλλαλητήριο χρησιμοποιήθηκε ως άμβωνας του Ιερού Πολέμου των ΙουδαιοΧριστιανών ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, όπου στο συλλαλητήριο στην ουσία ΓΙΝΕΤΕ η στρατολόγηση των Ελλήνων προς ενίσχυση της Ακροδεξιάς Χρυσαυγής, με σύνθημα ΔΟΛΩΜΑ: Ελληνισμός Χριστιανισμός Μακεδονία, που στην Ουσία είναι η χρήση του πατριωτισμού του Έλληνα, ως Δούρειο Ίππο, να υπερδυναμώσει το Πατριαρχείο τον Χριστιανισμό-το σύμβολο του Ιερού Πολέμου κατά των Ελλήνων, να διαιωνίσει την Εξουσία του πάνω στους Υπόδουλους Έλληνες, μέσω της Φασιστικής Μάστιγος του Ναζιστικού ανθελληνικού Κόμματος Γερμανική Χρυσαυγή, ώστε ο Έλληνας, νά εκλείψει οριστικά και για πάντα.
    Πώς αλλιώς θα μπορέσει Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ-το Ιουδαϊκό Πατριαρχείο, να κρατήσει τους Έλληνες ανίκανους να σηκώσουν κεφάλι, να ανατινάξουνε τον ΙΟΥΔΑΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΖΥΓΟ;
    Καλωσορίζει επί των Ελλήνων για αιώνες τώρα ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ(Ρωμαίους, Τούρκους, Γερμανούς….), πίσω από των οποίων την βλαβερή παρουσία και εξοντωτικά έργα καταφέρει την συστηματική αλλοίωση και κατεδάφιση των Ελλήνων απαρατήρητος και ανυποψίαστος, φυλάγοντας άγρυπνος την μόνη ΕΞΟΔΟ σωτηρίας των Ελλήνων, αυτήν της συνδέσεως τους με τις ρίζες τους:
    Μακριά οι ΜΙΣΗΤΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ του ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ, και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.

    5ον . Ο Χριστιανισμός ΔΕΝ είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ Κληρονομιά.
    Οι Έλληνες της Ελλάδας πρίν την ΕΙΣΒΟΛΗ του ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ, κληρονομούσαν στα τέκνα τους την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Θεογονία. ΑΥΤΗ λοιπόν η Ελληνική Ολύμπια Θεογονία, ήταν η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ και Παράδοση των ΕΛΛΗΝΩΝ.

    Ο Ιουδαϊκός Χριστιανισμός ΞΕΚΛΗΡΙΣΕ τους Έλληνες, Δηλαδή ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕ την ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ των ΕΛΛΗΝΩΝ, και επέβαλε με απαράμιλλη ΒΙΑ(Γενοκτονίες, βασανιστήρια, αφορισμούς, εξορίες,…) τον Ιουδαϊσμό, ΞΕΝΗ και ΒΑΡΒΑΡΗ, δηλαδή ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ θρησκεία.

    Παρατηρούμε την βίαιη επιβολή του Ιουδαϊκού Χριστιανισμού στα *Συναξάρια*
    Τὰ *Συναξάρια* ἀνήκουν στὶς βιογραφίες τῶν ἁγίων, ἀλλὰ ἐπίσης ἀποτελοῦν ἐγκώμια αὐτῶν.

    Ας δούμε πώς οι Εισβολείς ισοπέδωσαν τους ναούς των Ελλήνων και μετονομάσθηκα ΆΓΙΟΙ, και οι βανδαλικοὶ ἄθλοι τους
    Εναντίων των Ελλήνων εξυμνούνται στις εκκλησίες της Ιουδαϊκής Ορθοδόξου Πίστεως.

    Αποσπάσματα, του πώς αγιοποιήθηκαν οι καταστροφείς των Ελλήνων ως Έθνος και ως Ελληνική Κληρονομιά και Ελληνική Παράδοση.
    -Ὁ ὅσιος Ἀχίλλειος, ἐπίσκοπος Λαρίσης (16 Μαΐου) ποὺ ἔλαβε μέρος στὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας τὸ 325 μ. χ.: *ΠΟΛΛΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΤΕΚΡΗΜΝΙΣΕ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ , ΠΟΛΛΑΣ ΔΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΚΤΙΣΕ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΛΙΣΜΟΝ ΤΑΣ ΕΣΤΟΛΙΣΕΝ*.
    https://farm2.static.flickr.com/1271/4700439083_9010237f47_z.jpg

    Φαίνονται ακόμη τα σημάδια από την Φωτιά που κατάστρεψε τον Ναό του Θεού Απόλλωνα, στην Κόρινθο.
    Τὸν ἅγιο μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο Τήρωνα τιμᾶ ἡ ἐκκλησία στὶς 17 Φεβρουαρίου, διότι *ΕΚΑΜΕΝ ΕΝ ΜΕΓΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΛΑΒΩΝ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΡΕΑΣ, ΩΣ ΦΛΥΑΡΟΥΣΙΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΡΙΨΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΕΚΑΥΣΕΝ*.
    Ὁ ἅγιος Ἀνδρόνικος καὶ ἡ ὑπερθαύμαστος Ἰουνία (17 Μαΐου)
    *ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΝΑΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΕΦΑΝ , ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕ ΘΕΙΑΣ ΕΚΤΙΣΑΝ ΠΑΝΤΑΧΟΥ*.
    Ὁ ἅγιος Μάρκος Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων*ΕΚΡΗΜΝΙΣΕΝ ΕΝΑΝ ΝΑΟΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ*.
    http://greece.greekreporter.com/files/199561.jpg

    Εις Έδαφος Φέρειν.
    -Ὁ ἅγιος Πορφύριος (26 Φεβρουαρίου) *…τοὺς ναοὺς τῶν εἰδώλων καὶ τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ Μάρνα… κατεύκασε καὶ ἔκτισεν αὐτὸν ἐκκλησίαν…*

    Αυτή η λεηλασία και καταστροφή των Ναών των Ελλήνων συνεχιζόταν επί πολλών αιώνων, και κάθε ζηλωτής που κατάφερε την Ισοπέδωση του Ελληνισμού αγιοποιήθηκε. Φαντάζεστε λοιπόν ότι οι Έλληνες Λάτρευαν τους ΘΕΟΥΣ του Ολύμπου, και οι Ναοί προς τιμή τους ήταν πάρα πολλοί. Όπου βρίσκετε κάθε Ιουδαϊκή Εκκλησία, είναι κτισμένη ΩΣΑΝ ΤΑΦΟΠΕΤΡΑ πάνω από τους Ναούς των Ελλήνων. Η Ιδέα ήτανε: ότι δεν βλέπεις το ξεχνάς. Και ότι λίγο διατηρήθηκε ήταν για να χλευάζεται και να μισείται ως ανάθεμα.

    Συμπέρασμα:
    Ο Ιουδαϊκός Χριστιανισμός Εισέβαλε στην Ελλάδα ΩΣ ΕΧΘΡΟΣ μέσω ΙΕΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.
    Έκτοτε η Ελλάδα είναι ΑΙΧΜΑΛΩΤΗ ΥΠΟ την ΙΟΥΔΑΙΚΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ.

    Και υπενθυμίζω τίς βανδαλικές ανθελληνικές πράξεις των Ιουδαϊκών Χριστιανών Ορδών κατά των Ελλήνων.
    Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Μαρκέλλος (14 Αὐγούστου) *… ναοὺς τῶν εἰδώλων κατακρημνίζων*.

    Ὁ ἅγιος Εὐψύχιος (9 Ἀπριλίου) *ἀνάψας ὑπὸ θεϊκοῦ ζήλου καὶ πολλοὺς χριστιανοὺς παραλαβῶν ἐπῆγε καὶ ἐκρήμνισεν ἐκ θεμελίων τὸν ἑλληνικὸν ναὸν,…*

    -Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου (9 Ὀκτωβρίου), ἕνας ἀπὸ τοὺς 12 ἀποστόλους *… κατέστρεφε τοὺς βωμοὺς τῶν εἰδώλων, ὑπὸ τοῦ θείου ζήλου πυρπολούμενος*.

    – Τὸ *ἒς ἔδαφος φέρειν* ἐκφράζει τὸ *Πηδάλιον* ὡς ἑξῆς: *Εἴδωλων ναοὶ καὶ βωμοὶ καὶ ξόανα πρέπει νὰ κατακρημνίζωνται*.
    *Ἡ τῶν Ἑλλήνων συνήθειαις πρέπει νὰ μισοῦνται ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς,… * ΚΑΝΩΝ ΗΔ

    6ον. Η Επιβαλλόμενη Ιουδαϊκή θρησκευτική κληρονομιά των Ιουδαίων εισέβαλλε μετά ΒΙΑΣ στην Ελλάδα.
    Αυτή η Χριστιανοσύνη, η θρησκεία ΆΛΛΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, και ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, αυτό το τερατούργημα που επιμένει ο Κλήρος να διατηρήσει ως Ελληνική Κληρονομιά, πάντοτε θα συκοφαντεί τους Έλληνες, με όλα τα υβριστικά όπλα που κατέχει ο ΥΠΟΥΛΟΣ νους του, έτσι αποδεικνύοντας το αλώβητο ΜΙΣΟΣ του για τους ΈΛΛΗΝΕΣ.

    Ἡ Συνειδησιακὴ, Ιστορικὴ καὶ Πολιτισμικὴ σημασία τῆς λέξεως *Ἕλλην* εἶχε συκοφαντηθεῖ τόσο, ὥστε τὸ *Ἕλλην* στὴν ἀντίληψη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἦταν και είναι περίπου ταυτόσημο μὲ τὸ διαβολικὸ, τὸ εἰδωλολατρικὸ, τὸ ἄκρον ἄωτο τῆς διαφθορᾶς, τῆς μωρίας καὶ τῆς μανίας.

    Έτσι, κάθε φορά που αναφέρονται οι Ολύμπιοι ΘΕΟΙ Των ΕΛΛΗΝΩΝ, οι Ιουδαιοχριστιανοί Κληρικοί, γίνονται έξω-φρενών, ΙΔΟΥ η παθητική Χριστιανική ΦΡΕΝΟΒΛΑΒΕΙΑ=ΖΗΛΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ που οδηγεί σε ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ ακρότητες.

    Ας δούμε το μίσος της Χριστιανοσύνης ΕΝΑΝΤΙΩΝ των ΕΛΛΗΝΩΝ, τότε που σαν αδέσποτα σκυλιά οι Άγιοι Χριστιανοί ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ γκρεμίζανε τους Ολύμπιους Ναούς και βωμούς των ΕΛΛΗΝΩΝ.

    *ΧΑΙΡΕ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕ*. (Ἁγίου ἔνδοξου ἱερομάρτυρα Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ, 10 Φεβρουαρίου).
    -*ΧΑΙΡΕ Ο ΕΙΔΩΛΩΝ ΕΚΤΙΛΑΣ ΤΗΝ ΑΚΑΝΘΑΝ. ΗΚΟΥΣΑΣ ΑΘΛΟΦΟΡΕ ΤΩΝ ΒΕΒΥΛΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Ά ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΑΙ. ΧΑΙΡΕ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΚΑΘΑΙΡΕΤΗΣ, ΧΑΙΡΕ Ο ΣΥΝΤΡΙΨΑΣ ΤΑ ΑΨΥΧΑ ΕΙΔΩΛΑ, ΧΑΙΡΕ ΠΟΛΥΘΕΪΑΣ ΠΛΑΤΥΣΜΟΝ Ο ΣΥΣΤΕΙΛΑΣ. ΧΑΙΡΕ ΠΡΗΣΤΗΡ ΒΩΜΩΝ ΦΛΟΓΕΡΟΤΑΤΕ*. (Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρα Γεωργίου τροπαιοφόρου , 23 Ἀπριλίου).
    -*ΧΑΙΡΕ Ο ΕΚΤΕΦΡΩΣΑΣ ΤΟΥΣ ΒΩΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ*. (Ἁγίου Νικολάου τοῦ θαυματουργοῦ, 6 Δεκεμβρίου).
    *Ὑμνολόγιον τὸ Χαρμόσυνόν* της Μονῆς Σταυροβουνίου Κύπρου, που κυκλοφορεῖ εὐρέως σὲ ὅλες τὶς ἐκκλησίες τῆς Ἑλλάδας καὶ διαβάζεται μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα ἐπίσημα λειτουργικὰ βιβλία τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας.
    Εννοείται λοιπόν ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και της ΕΛΛΑΔΑΣ συνεχίζετε ακόμα και στις μέρες αδιάσπαστη και αβυσσαλέα.
    Φανταζεσθαι λοιπόν Έλληνες ΠΟΣΟ ΜΑ ΠΟΣΟ ΣΑΣ ΜΙΣΕΙ η ορθόδοξος Ιουδαική Θρησκεία και οι Βιαστές σας, εκπρόσωποι Κληρικοί της και το Πατριαρχείο, καθώς ταυτοχρόνως μιλάνε για Πατριωτισμό.
    Ο Πατριωτισμός Εκφράζει την Αμόλυντη και ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Μα πώς δύναται να αγαπάει κάποιος την Ελλάδα και να ΜΙΣΕΙ τους ΕΛΛΗΝΕΣ;
    Και πώς είναι δυνατόν κάποιος να μισεί τους Έλληνες και να μην μισεί ταυτοχρόνως την ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που τόσο μισεί;
    Επομένως ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ είναι η αρετή να αγαπάς ως ΈΛΛΗΝΑΣ την πατρίδα σου, και όχι να ΜΙΣΕΙΣ τους Έλληνες της Ελλάδας, και να υποκρίνεσαι πατριωτισμό.
    Διότι ΕΛΛΑΔΑ = ΕΛΛΗΝΕΣ.
    ΕΛΛΗΝΕΣ = ΕΛΛΑΔΑ.
    Αν κάποιος μισεί ένα από αυτά, αυτομάτως μισεί και το άλλο.
    Και αντί οι ΚΛΗΡΙΚΟΙ να τιμήσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες τους ΥΒΡΙΖΟΥΝ!!!

    ΓΙΑΤΙ;;;;;;;;;;;;Χλευάζουνε οι κληρικοί τις ενδυμασίες των αρχαίων Ελλήνων, μα δεν χλευάζουνε τις ίδιες ενδυμασίες που φόρεσαν στους αγγέλους τους, και αγίους τους;
    Απάντηση:
    Όταν χλευάζει Ο ΚΛΗΡΟΣ την χλαμύδα μόνον του Έλληνα, αλλά ΌΧΙ του χριστιανού Αγίου και αγγέλου, τότε ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ η χλαμύδα δεν είναι το αντικείμενο χλευασμού. Αντικείμενο του χλευασμού είναι αυτός μέσα στην Χλαμύδα.
    Ο ΧΛΕΥΑΣΜΟΣ απευθύνεται ΕΝΑΝΤΙΟΝ του ΈΛΛΗΝΑ.

    Όταν κάποιος αναφέρει την Ακρόπολη των Αθηνών και τον Παρθενώνα, αμέσως ανοίγει το κολασμένο βρωμόστομα του ο Κλήρος να βαφτίσει τον ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ, ΠΟΥ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΥΜΝΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ ΘΕΟΥΣ, ως άγιο και χριστιανικό σύμβολο, ή να το αναθεματίσει ως έργο των Ειδωλολατρών Ελλήνων, πάλι λοιπόν αντιμέτωπος ΩΣ ΕΧΘΡΟΣ, κατά Των Ελλήνων αυτών που χτίσανε τον ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ προς ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΑΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΟΣ! πρίν την ΒΑΡΒΑΡΗ εκχριστιάνιση τους.
    https://image.dhgate.com/0x0/f2/albu/g4/M01/E4/61/rBVaEVc5Y_qAYQKoAAllWKT7hCw184.jpg

    ΔΙΔΑΓΜΑ: ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ να μιλάει ο Κλήρος για Πατριωτισμό, ΕΦΟΣΟΝ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΜΙΣΕΙ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και τους ΕΛΛΗΝΕΣ.
    Πώς αλλιώς θα μπορέσει Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ-το Ιουδαϊκό Πατριαρχείο, να κρατήσει τους Έλληνες ανίκανους να σηκώσουν κεφάλι, να ανατινάξουνε τον ΙΟΥΔΑΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΖΥΓΟ;
    Ο ΙΟΥΔΑΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ καλωσορίζει και διατηρεί, επί των Ελλήνων, για αιώνες τώρα ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ(Ρωμαίους, Τούρκους, Γερμανούς….Χουντιανούς), πίσω από των οποίων την βλαβερή παρουσία και εξοντωτικά έργα καταφέρει την συστηματική αλλοίωση και κατεδάφιση των Ελλήνων απαρατήρητος και ανυποψίαστος, φυλάγοντας άγρυπνος την μόνη ΕΞΟΔΟ σωτηρίας των Ελλήνων, αυτήν της συνδέσεως τους με τις ρίζες τους: Μακριά οι ΜΙΣΗΤΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ του ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ, και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.
    Ο Ιουδαϊκός Χριστιανισμός Εισέβαλε στην Ελλάδα ΩΣ ΕΧΘΡΟΣ μέσω ΙΕΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.
    Έκτοτε η Ελλάδα είναι ΑΙΧΜΑΛΩΤΗ ΥΠΟ την ΙΟΥΔΑΙΚΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ.

    http://www.molon.de/galleries/Greece/Central/Delphi/AthenaTemple/images01/03%20Tholos%20and%20ruins.jpg

    Η Καταστροφή του Ναού της Θεάς Αθηνάς. Δελφοί.

   • Panos Diakos said

    Αυτή η Θρησκευτική Ορδή από την Ιουδαία, ως αμείλικτος Κατακτητής, νίκησε τους Έλληνες με δόλο, και με την βοήθεια των εκχριστιανισμένων Ρωμαίων.!!!!!!!!!!!!!!
    (οι οποιοι εκχριστιανιστηκαν αυτοματως, μολις γυρισε το κουμπι ο θεος σου ο Ηλιος ! )

    Όπως βλέπετε Έλληνες, Χριστιανοί ΔΕΝ ΕΙΣΑΣΤΑΝ.

    Ουτε τον εκτο προ Χριστου αιωνα ? Τον τεταρτο ? ουτε ?
    Αυτο αξιζει μια σοβαρη ερευνα αλλα οχι τοσο μικρη , γιατι υπαρχει περιπτωση να πανε μερικοι και στο βιντεο δεν ειναι ? Αλλη φορα να … κρυβεις καπως καλυτερα τα παρακατω.

  • © ΧƦΙσ†☺Ϟ ®™. said

   Ούτε οι Χριστιανοί ήταν ΦιλΕΛληνες….

   ….μα ούτε και κανας βλάκας σκεπτικός όπως εσύ !

 2. © ΧƦΙσ†☺Ϟ ®™. said

  Προαγωγή του βλάκας, μπετόβλακας !

 3. Από μικρό παιδάκι έζησε τον πόνο, την περιφρόνηση, την ασθένεια της φύσεως. Στην πρόκληση όλων αυτών απάντησε με μια αδιάκριτη και αδιάπτωτη συμπόνοια προς πάντας. Η κραυγή του Αποστόλου Παύλου «τις ασθενεί και ουκ εγώ ασθενώ, τις σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πυρούμαι;» (Β΄ Κορ. ια΄ 29) καθημερινό βίωμά του. Ποιος τον πλησίασε και βρήκε την πόρτα του κλειστή; Ποιος του ζήτησε κάτι και δεν έφυγε με γεμάτα τα χέρια και πεπληρωμένη την καρδιά; Ποιος ακούμπησε πάνω του και δεν βρήκε κατανόηση; Ποιος τον άγγιξε με θλίψη και δεν ξεχείλισε από παρηγοριά;

  Η ελεημοσύνη του απαράμιλλη. Δεν έδινε σε λίγους, ούτε μόνο κάποιες φορές, ούτε λίγα. Έδινε σε όλους ανεξαιρέτως, πάντοτε και ο,τι είχε. Και το έδινε με όλη την μεγάλη του καρδιά. Δεν κράτησε για τον εαυτό του τίποτα. Ράσα παλιά, τριμμένα, φτωχικά, πολυκαιρισμένα, παρατημένα. Υγεία σπασμένη, σκόπιμα σε αυτοεγκατάλειψη. Έφτιαξε θαυμάσιο οίκημα και ο ίδιος έμεινε στο ενοίκιο. Το δωμάτιό του σαν αποθήκη, ακατάσταστο, γεμάτο από όσα του έφερναν και τα οποία δεχόταν, με μόνο σκοπό να τα προσφέρει. Δεν δέχθηκε ποτέ να του το τακτοποιήσουμε. Επίμονα αρνήθηκε να του το βάψουμε η κάπως να του το κάνουμε πιο ευχάριστο. Του είπαμε• άφησέ μας να σε περιποιηθούμε, Γέροντα. Έτσι που ζείς εσένα θα σε επαινούν για την αυταπάρνηση κι εμάς θα μας κατηγορούν για την περιφρόνηση σε σένα. Ούτε έτσι υπεχώρησε. Η φιλοπτωχία και η αμεριμνία ήταν βαθιά ριζωμένες μέσα του.
  …………………
  Απλός και σοφός, ασθενικός στη φύση του και δυνατός στο πνεύμα. Εύκολα τον κατατάσσεις στα «μωρά του κόσμου και στα ασθενή και εξουθενημένα», που όμως καταισχύνουν τους σοφούς και τους ισχυρούς. Ένα φαινομενικό τίποτα, που όμως «ουκ ην άξιος αυτού ο κόσμος». Ένας ποταμός αγάπης και παρηγορίας, μία πηγή δυνάμεως και πίστης. Αγάπησε αδιακρίτως τους πάντας, γι’ αυτό και ήταν αγαπητός από όλους, πραγματικά λατρευτός. Συνήρπαζε τον λαό και έκλεβε τις καρδιές με εξαιρετική ευκολία. Εξουδενώθηκε και ελαττώθηκε υπερβολικά, γι’ αυτό και τιμήθηκε υπερβαλλόντως. Ένας ιερομόναχος Δ΄ κατηγορίας, έγινε Μέγας Ηγούμενος∙ ένας άσημος ολιγογράμματος παππούλης τράβηξε την προσοχή Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων και κέρδισε την εμπιστοσύνη του δύσπιστου και απαιτητικού λαού. Έπεισε για την αυθεντικότητά του, γιατί ήταν γνήσιος στην πίστη του. Πετάχθηκε στην άκρη της Αττικής, στην Καμάριζα, και εκεί μέσα σε λίγα χρόνια έφτιαξε ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα στην Ελλάδα, με πανορθόδοξη ακτινοβολία. Όλη τη μέρα στον ναό, όλος ο χρόνος του στη διακονία, όλη του η καρδιά στους ελαχίστους αδελφούς του Χριστού. Αυτός που δεν γνώριζε πολλά γράμματα, γνώριζε ο ίδιος τα ονόματα και την καρδιά χιλιάδων ανθρώπων και έγινε γνωστός σε όλον τον κόσμο.
  …………………………………………………….
  Η ζωη σου ενα διαρκες σημειο

  Μεσογαιας Νικολαου – Καμαριζα , αποχαιρετισμος

 4. Ενας Ξυπολυτος Προφητης Με Χλαμυδα Μαυρα Γυαλια Και Διχως Σωβρακο said

  Αν θελετε τα παιδια εξυπνα, διαβαστε τους παραμυθια
  Αν θελετε τα παιδια σας να ειναι περισσοτερο εξυπνα
  Διαβαστε τους περισσοτερα παραμυθια
  Albert Einstein

  • Panos Diakos said

   …και εμφανιζεται » ο κακος ο λυκος » στο 1.40″ του βιντεο, κοιτα να μεινεις ψυχραιμος..

   • Θεόφιλος said

    Λοιπόν διάκο, είσαι ξετσίπωτος αναρχικός, αστοιχείωτος μάλλον από σκοπιμότητα, διαστρεβλωτής και παραχαράκτης της Ελληνικής Ιστορίας.
    Καί ολοφάνερα κατέχεις το Διδακτορικό σου πτυχίο στην Παραπληροφόρηση Εβραιόδουλε Ανθέλληνα.

    Αυτές τις προπαγάνδες κατά του Ελληνισμού μαθαίνετε στις ΜΟΥΝΕΣ του Άθω;

    Δεν εκπλήττει.

    Αλλά η ανθελληνικότητα σου ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΌΡΙΑ.

    Από πού και ως που ρε γαϊδούρο τομάρι Χριστιανοφασίστα Ιουδαιολάτρη, οι Αρχαίοι Έλληνες του 9ου π.χ και 8ου π.χ. αιώνα πρίν την πρωκτογέννηση του Ιουδαίου Ιησού ήταν χριστιανοί;;;;

    Ρέ κτήνος, στουρνάρι απελέκητο, ρε Ηλίθιε όταν λέμε πρό χριστού εννοούμε ότι το έκτρωμα Ιησούς δεν υπήρχε.

    Εάν φυσικά εσύ μπορείς να αποδείξεις ότι υπήρχες με σώμα και οστά πρίν γεννηθείς, τότε στην περίπτωσή σου, υπάρχουν πολλά τρελοκομεία, και πήγαινε φρενοβλαβή κατευθείαν για
    Θεραπεία.

    Προσωπικά, θεωρώ, ότι έχεις είδη βουλιάξει ψυχοσωματικά τόσο πολύ, ώστε στην δική σου περίπτωση δεν υπάρχει τρόπος να διασωθείς.

   • Panos Diakos said

    δεν σε πιστευω…

    δε δουλευεις ουτε με μανιβελα ?

    οποτε καλα κανεις και ερχεσαι… να σε δουλευουν αλλοι..

    γιατι δουλευεσαι καλα ..

   • Panos Diakos said

    Ειναι δυνατον να μην αντιληφθηκες το χοντρο δουλεμα στην πολυσελιδη… μελετη σου ?
    Ειναι !
    Γιατι εισαι βλασφημος και εντελως τυφλος .

   • Panos Diakos said

    ειναι η φυσικη συνεπεια !

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

 
Αρέσει σε %d bloggers: