olympia.gr

Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself. Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式

Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Φεβρουαρίου

Posted by IGOR στο Φεβρουαρίου 11, 2018


Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ επίσκοπος Σεβαστείας

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΕΣ

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΠΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑ πατέρα του Προδρόμου

Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ή Αυγούστα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ από τη Σερβία

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ο Άκαρνάνας

ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ (1603)

Ο ΟΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ο Βασιλεύς (+ 1138)

Αναλυτικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ επίσκοπος Σεβαστείας
Ό Άγιος αυτός έζησε τον 4ο αιώνα. Σπούδασε την ιατρική και οι γνώσεις πού πήρε άπ’ αυτή συνετέλεσαν να ενισχυθεί ή πίστη του. Διότι στη μελέτη του ανθρωπίνου σώματος, του θαυμάσιου αυτού ζωντανού οργανισμού, έβλεπε αναρίθμητα και καταπληκτικά δείγματα σοφίας. Θα ήταν παραφροσύνη να τα αποδώσει στην τύχη. Όλα αυτά μαρτυρούν τον παντοδύναμο και πάνσοφο Δημιουργό. ο Βλάσιος, λοιπόν, ήταν άριστος επιστήμονας και σοφός στο μυαλό. Όμως αυτό δε φθάνει, και ρωτάει ο θεόπνευστος λόγος της Άγιας Γραφής: «Τίς σοφός και επιστήμων εν ύμίν; δειξάτω εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραΰτητι σοφίας»1. Δηλαδή, ποιος από σας είναι σοφός και φωτισμένος; Όποιος είναι, ας το δείξει όχι με λόγια, αλλά με τα έργα της καλής του ζωής και με πραότητα, πού δίνει στον άνθρωπο ή αληθινή σοφία. Και ο Βλάσιος το έδειξε. Την επιστήμη του δεν την έκανε επάγγελμα, αλλά αγαθοεργία. Πήγαινε στα σπίτα των φτωχών ασθενών, πού θεράπευε και φρόντιζε με κάθε τρόπο. Συγχρόνως όμως, μελετούσε αδιάκοπα και την Αγία Γραφή. Όλη του ή καλή εργασία έφερε τον Βλάσιο στις τάξεις του κλήρου και τον ανέδειξε επίσκοπο Σεβαστείας. Από τη θέση αυτή, χρησιμοποιεί περισσότερο την επιστήμη του για τη δόξα του Θεού, με έργα και διδασκαλία. Τελικά, βασανίζεται σκληρά από τον έπαρχο Άγρικόλα και αποκεφαλίζεται. Συνδύασε, έτσι, στη ζωή του αρμονικότατα, πίστη και επιστήμη. 1. Επιστολή Ιακώβου, γ’ 13.

Απολυτίκιο. Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.
Φερωνύμως βλαστήσας ως δένδρον εϋκαρπον, Ίεράρχα Κυρίου Βλάσιε ένδοξε, μαρτυρίου τους καρπούς κόσμω προήγαγες, και θαυμάτων δωρεάς, αναβλύζεις δαψιλώς, ως θείος Ιερομάρτυς, τοις καταφεύγουσι Πάτερ, τη άντιλήψει της πρεσβείας σου.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΕΣ
Ήταν συναθλητές του Άγιου Βλασίου και μαρτύρησαν δια ξίφους.

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΠΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Αυτές ακολούθησαν τον «Αγιο Βλάσιο στο μαρτύριο, και μαρτύρησαν δια ξίφους.

ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑ πατέρα του Προδρόμου
Βρέθηκε στα χρόνια του Θεοδοσίου του νέου το 409, στο χωριό Κοφάρ της Ελευθερούπολης στην Παλαιστίνη, από κάποιο άνθρωπο πού ονομαζόταν Καλήμερος. Φορούσε λευκό ένδυμα, μίτρα χρυσή στο κεφάλι και σανδάλια χρυσά στα πόδια όπως βρισκόταν στο θυσιαστήριο, όταν λειτουργούσε στον Θεό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δοσίθεος στη Δωδεκάβιβλο. Το Ιερό λείψανο του Προφήτη Ζαχαρία βρίσκεται τώρα στην Ιταλία, όπως λέει ο Ιεροσολύμων Νεκτάριος στο έργο του περί της αρχής του Πάπα αντιρρήσεως. (Όρισμένοι Συναξαριστές αναφέρουν, ότι μαζί με την προαναφερθείσα εύρεση των λειψάνων του προφ. Ζαχαρία, εορτάζουμε και την εύρεση λειψάνων του Ιωσήφ, γιου του Ιακώβ. Κατά πόσο όμως αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε).

Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ή Αυγούστα
Καταγόταν από το χωριό Έβεσσα της Παφλαγονίας, νωρίς όμως ή οικογένεια της εγκαταστάθηκε στην Κων/πολη. ο πατέρας της ονομαζόταν Μαρίνος και κατείχε το βαθμό του δρουγγαρίου. Ή δε μητέρα της Θεοκτίστη, διακρινόταν για την ευσέβεια της και την ένθερμη προσήλωση προς την Όρθοδοξία, πού εργάστηκε να μεταδώσει και στα παιδιά της. Ή Θεοδώρα είχε πέντε αδέλφια. Τη Σοφία, τη Μαρία, την Ειρήνη, το Βάρδα και τον Πέτρωνα. Το 830 παντρεύτηκε τον βασιλιά Θεόφιλο, μετά το γνωστό επεισόδιο αυτού με την Κασσιανή. Όταν το 842 πέθανε ο Θεόφιλος, πού ήταν είκονομάχος, τη βασιλεία ανέλαβε ή Θεοδώρα διότι ο γιος της Μιχαήλ ήταν πολύ μικρός. Αμέσως τότε συνεκάλεσε Σύνοδο, πού αποφάσισε την αναστήλωση των αγίων εικόνων. Δυστυχώς όμως αργότερα, ο γιος της και ο αδελφός της Βάρδας, διέταξαν τον άλλο αδελφό της Πέτρωνα να κλείσει την ίδια με τις θυγατέρες της, αναγκαστικά στη Μονή Γαστρίων. Εκεί ή Θεοδώρα αφοσιώθηκε αποκλειστικά στα θεία και εργάστηκε, να παρηγορήσει τις θυγατέρες της, στρέφοντας όλη την ψυχή τους στη χριστιανική ευσέβεια, τη μόνη άγκυρα των ψυχών μέσα στην κοσμική αστάθεια και ματαιότητα. Το δε λείψανο της Θεοδώρας βρίσκεται σήμερα στην Κέρκυρα, στο ναό της Θεοτόκου Σπηλαιωτίσσης.

Απολυτίκιο. Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.
Δωρεών των ένθέων ούσα επώνυμος, την Έκκλησίαν φαιδρύνεις βασιλικαις δωρεαίς, ως θεόγλυπτος είκών θείας φρονήσεως· των γαρ Εικόνων των σεπτών, την τιμήν ως σχετικήν, έτράνωσας Θεοδώρα, των Βασιλίδων άκρατης, των Ορθοδόξων έγκαλλώπισμα.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ από τη Σερβία
Καταγόταν από την πόλη Κράτοβα της Σερβίας και από γονείς ευσεβείς, τον Δημήτριο και τη Σάρρα. Από έξι χρονών επιδόθηκε στη μελέτη των Ιερών Γραφών και αργότερα έμαθε την τέχνη του χρυσοχόου. Όταν πέθανε ο πατέρας του, φοβήθηκε μήπως, λόγω της ωραιότητας του, τον πάρει στην αυλή του ο ακόλαστος Σουλτάνος Βαγιαζήτ ο Β'(1418-1512), και γι’ αυτό ήλθε στη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου κατοικούσε στο σπίτι ενός Ιερέα ονομαζόμενου Πέτρου. ο Ιερέας αυτός του έδωσε τη δυνατότητα να μάθει άριστα τα Ιερά γράμματα. Εφαρμόζοντας ο Γεώργιος αυτά πού έμαθε, έγινε υπόδειγμα χρηστού και ενάρετου νέου. ΟΙ Τούρκοι λόγω της μεγάλης προκοπής του Γεωργίου, προσπάθησαν να τον εξισλαμίσουν μέσω ενός έμπειρου μουσουλμάνου διδασκάλου. Τότε ο Γεώργιος βρήκε την ευκαιρία, με μακρές θρησκευτικές συζητήσεις, να αποδείξει ότι ή μόνη αληθινή θρησκεία είναι ή χριστιανική και να ελέγξει συγχρόνως σαν ψεύτικη τη μουσουλμανική θρησκεία. Αμέσως τότε οδηγήθηκε στον κριτή, πού έμεινε έκπληκτος από την ομορφιά του. Παρά τίς κολακείες και τις υποσχέσεις του κριτή, ο Γεώργιος παρέμεινε σταθερός στην πατρώα πίστη. Γι’ αυτό παραδόθηκε δέσμιος με πολλά βασανιστήρια στη φυλακή. Εκεί τον επισκέφθηκε ο Ιερέας Πέτρος, πού του είπε λόγια ενθαρρυντικά. Έπειτα πάλι οδηγήθηκε στον κριτή, και αυτή τη φορά μπροστά σε πλήθος τούρκικου όχλου. ο κριτής υποσχέθηκε να υιοθετήσει τον Γεώργιο και να τον κάνει μέτοχο όλου του πλούτου του, αν αυτός αρνηθεί τον Χριστό. Άλλ’ ο μάρτυρας με τόλμη ήλεγξε και πάλι τον μουσουλμανισμό και ομολόγησε την αγάπη του στον Χριστό. Τότε παραδόθηκε στο εξαγριωμένο πλήθος, πού τον έσερνε αλυσοδεμένο στους δρόμους της πόλης. Στό τέλος τον έκαψαν ζωντανό στις 11-2-1515 στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Απολυτίκιο. Ήχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείω Πνεύματι, ανακηρύξας, την του Κτίσαντος, οίκονομίαν, άθλητικώς ήγωνίσω Γεώργιε και του πυρός ένεγκών την κατάφλεξιν, καταδροσίζεις ημάς θείαις χάρισι. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν Ικέτευε, δωρήσασθαι ήμίν το μέγα έλεος.

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ο Άκαρνάνας
Ό άγιος Ίερομάρτυρας Βλάσιος καταγόταν από χωριό της Ακαρνανίας, πιθανότατα από το χωριό Σκλάβαινα, οπού βρέθηκε ο τάφος του με τα ιερά λείψανα του το 1923. Στίς εμφανίσεις του έλεγε: «Είμαι Άκαρνάν». «Είμαι ο άγιος Βλάσιος από τα Σκλάβαινα» κ.ά. Σύμφωνα με τη χρονολογία (1006), πού βρέθηκε μέσα στον τάφο του, πρέπει να έζησε στο τέλος του 10ου αιώνα και στις αρχές του 11ου. Μόνασε σαν Ηγούμενος στην Ιερά Μονή Είσοδίων της Παναγίας, στην παλιά Κιάφα -Σκλάβαινα της Ακαρνανίας της επαρχίας Βονίτσης και Ξηρομέρου. Υπέστη μαρτυρικό θάνατο από τους άγαρηνούς πειρατές, μαζί με τους πέντε συμμοναστές του. Δύο Ιερομόναχους και τρεις μοναχούς, καθώς και με πολλούς άλλους χριστιανούς της περιοχής. Τη ζωή του, τον μαρτυρικό του θάνατο και τον τάφο του, απεκάλυψε ο ίδιος ο άγιος Βλάσιος σε πολλούς Κληρικούς και λαϊκούς κυρίως στην ευσεβέστατη και αείμνηστη Γερόντισα Ευφροσύνη Σ. Κατσαρά από τα Σκλάβαινα, με οφθαλμοφανείς εμφανίσεις του. Πρόσφατα ο άγιος Βλάσιος έκανε δύο εμφανίσεις, μία σε όραμα στον ευσεβέστατο αείμνηστο Άρχιμ. Αρσένιο Τσαταλιό την 6-12-1978 και μία άλλη σε ευλαβέστατο μοναχό Αγιορείτη στο Άγιο Όρος την 3-2-1980.

ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ (1603)

Ο ΟΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ο Βασιλεύς (+ 1138)

17 Σχόλια to “Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Φεβρουαρίου”

 1. Θεόφιλος said

  125 Ιστορικοί που ζούσαν, στην περίοδο εκείνη που οι Ιουδαίοι μαθητές και ευαγγελιστές αναφέρονται ότι υπήρξε κάποιος Ιησούς, όλοι και οι 125 δεν αναφέρουν έστω και μία παράγραφο, ούτε και μία λέξη περί υπάρξεως αυτού του Μεσσία ατόμου.

  Ενώ μεν οι πρώτες αναφορές περί αυτού του Ιστορικά Ανύπαρκτου Μεσσία Ιησού, παρουσιάζονται σε κείμενα αγιογραφιών, δέν έχουν κύρος Ιστορικό!

  Όταν ένα άτομο δεν υπήρξε ιστορικά ως μεσσίας, τότε ΟΥΤΕ εκ θεού είναι, ΟΥΤΕ θεάνθρωπος είναι.
  Όμως με αρκετή και επίμονη ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ παραπληροφόρηση, ΜΑΖΙ και με υπέρμετρη βία, όλος ο κόσμος αργά, αργά, μπορεί να το πιστέψει, ΟΧΙ ψυχικά φυσικά, διότι εκεί καμία ανθρώπινη τέχνη και βία δεν ΣΒΗΝΗ την Συμπαντική ΜΝΗΜΗ, αλλά νοηματικά, εκεί δηλαδή όπου επιτυγχάνετε η σκόπιμη αποβλάκωση, μετά αιώνων πλύσεως εγκεφάλου, καταργήσεως της μάθησης φιλοσοφίας και επιστημών, και μπολιασμένη ταυτοχρόνως με άφθονες, ασύλληπτες στον νου, ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ γενοκτονίες, βασανιστήρια και ΤΙΜΩΡΙΕΣ εναντίων των ανυπάκουων στοιχείων και εθνών.
  Τότε από το ΤΙΠΟΤΕ γεννιέται μέσα από το ΨΕΥΔΟΣ και το βαθύ ΑΙΜΑ ο θεάνθρωπος, που φυσικά διαιωνίζει με τα κηρύγματα του, που του προσκόλλησαν ως λόγια του οι Ιουδαίοι ιδρυτές του, ακριβώς τα λόγια και Ψυχοπαθητικές θέσεις και Σαδιστική Φρενοβλάβεια των Ιδρυτών της παραμυθένιας Χριστιανοσύνης, της θρησκείας του εγκλήματος.

  Εάν υπήρξε ποτέ κάποιος τέτοιος Ιησούς, φυσικά τον γεννήσανε εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ιδρυτές του, οι ΙουδαιοΧριστιανοΦασιστές, ο Παύλος και λοιποί Εθνοκτόνοι Φωτοσβέστες.

  Τότε σύμφωνα με τα δεδομένα,
  Ο Ιησούς ήταν γέννα μιας Εβραίας.
  Οι Εβραίοι είναι Σημιτική Φυλή.
  Ο Ιησούς ήταν Σημίτης.
  Οι Σημίτες είναι ο Αραβικός Πληθυσμός.
  Ο Αραβικός πληθυσμός είναι μαυροσκουρόχρωμος,
  Ο Ιησούς λοιπόν ήταν Σημίτης, και ως όλοι οι Σημίτες, αυτός ήταν μαυροσκουρόχρωμος, με κατάμαυρα μάτια, πυκνά νεγροειδή σχεδόν σγουρά μαλλιά…,

  Εβραίος σκλάβος των Ασσυρίων.

  Tοιχογραφία από την κατακόμβη της Λατινικής, Ρώμη (κυβικουλα C), ζωγραφισμένη περίπου 320 π.x. Ο Αβραάμ σηκώνει το σπαθί του για να σκοτώσει τον γιο του Ισαάκ.

  Φυσικά εδώ είναι ολοφάνερη η Σημιτική Γενεαλογία των Εβραίων, που έχουν και οι Αιγύπτιοι, και όλοι οι Άραβες.
  Ολοφάνερο λοιπόν είναι και το γεγονός ότι ο Αβραάμ δεν διστάζει να δολοφονήσει ακόμα και το ίδιο του παιδί. Ο Ιεχωβάς θεός του, λοιπόν, ο θεός των Εβραίων, θεός επίσης και των Χριστιανών Τζιχαντιστών και των Ισλαμιστών Τζιχαντιστών, ακόμα συνεχίζει να προστάζει «Δολοφόνησε, κατακρεούργησε, εγκλιμάτισε…ΘΑΝΑΤΟ…ΘΑΝΑΤΟ…ΘΑΝΑΤΟ…σε ΌΛΟΥΣ» Και όλοι αυτοί, οι ΑΜΥΑΛΟΙ με πειθήνια υποταγή στην διαταγή του Εξολοθρευτή Ιεχωβά, έχουν γίνει ΜΑΣΤΙΓΑ ολόκληρης της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.

  Έχω είδη παρουσιάσει πληθώρα Ιστορικών αποδεικτικών στοιχείων για την εκβαρβάρωση του ανθρώπου όταν δέχεται τον χριστιανισμό.
  Ο άνθρωπος είναι τόσο ερμητικά εγκλωβισμένος στον φόβο του Κυρίου του, που πάντοτε και μόνον ως Δούλος εκτελεί κάθε καθήκον του Όσο και ΑΤΙΜΟ και αν είναι, αρκεί να το προστάζει ο Ιησούς και Ιεχωβάς.

  Έτσι οι εκχριστιανισμένοι Ρωμαίοι αυτοκράτορες γίνονται από νομοθέτες σε Τζιχαντιστές, όπως και οι Σταυροφόροι, και όπως στις μέρες μας οι Ισλαμιστές του ISIS.
  Ακόμα και οι Χριστιανοί, οι περισσότεροι των οποίων, υποθέτω, ήταν Έλληνες, της Κωνσταντινουπόλεως που κατέσφαξαν τους 60.000 Λατίνους στο Βυζάντιο ήταν αποκρουστικά βάρβαροι, όπως ακριβώς και οι σταυροφόροι μετέπειτα.

  Η αυθεντικότερη διδασκαλία του Ιησού συνοπτικά λέει: Μεγαλύτερη αγάπη δεν υπάρχει από το να σκοτώνει ο άνθρωπος τον φίλο του για χάρη της υπάρξεώς μου!!!
  Αυτό το ρητό αποδεικνύει ΙΣΤΟΡΙΚΑ η Παγκόσμια δράση, κηρύγματα και πράξεις των Χριστιανών.

  Η Μαύρη Παναγία. Εϊνσεντίν Ελβετίας – 1400 Α.Δ.

  Ο Γερμανός Πάπας Βενέδικτος XVI και ο Ιταλός (μέσω της Αργεντινής), Πάπας Φρανσίσκος Α, προσεύχονται στη Μαύρη Παναγία στο Παρεκκλήσι του Βατικανού (2013)

  Μεσαιωνική Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας, Ελλάδα.

  Τρεις εικόνες που απεικονίζουν τη Θεοτόκο με μαύρο δέρμα επέζησαν στην Τουρκία μέχρι σήμερα, ένα από τα οποία στεγάζεται στην εκκλησία Χαλκης Θεολογικού σεμιναρίου.
  Είναι πιά πάγιο γεγονός ότι ο Χριστιανισμός ΝΑΙ ΜΕΝ μετατρέπει τον άνθρωπο σε ΝΟΗΜΑΤΙΚΑ ΗΛΙΘΙΟ ΔΟΥΛΟ, αλλά ΟΧΙ καν σε αρνάκι.
  Διότι αυτό το υποτιθέμενο αρνάκι δεν διστάζει να μαρτυρήσει κατά του πλησίον του, να ψευδομαρτυρήσει, να σφάξει, να οργιάσει ψυχικά και να εξολοθρεύσει …
  Το αρνάκι που όταν το προστάζει ο Ποιμένας Αγάπης να δολοφονεί, μεταμορφώνεται αμέσως και χωρίς δισταγμό, σε ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΥΑΙΝΑ, μας λέει πολλά για την εξαθλίωση του ανθρώπου μέσα στα πλοκάμια του Χριστιανισμού.
  Άνθρωπος με Χριστιανό Θεό, είναι άνθρωπος επικίνδυνος»,

  Μου αρέσει!

  • © ΧƦΙσ†☺Ϟ ®™. said

   Εσύ δεν μας είπες ακόμη.
   Τι χρώματος είσαι;
   Ερυθρόδερμος μήπως;

   Μου αρέσει!

   • Ελλην Μακεδόνας said

    Μιλάς για το αίσχος που αντιπροσωπεύει την σιχαμερή χριστιανοσύνη, το μίασμα των αιώνων, που σώνει και καλά να βάλει στο Οικουμενικό μαντρί όλα τα έθνη, να γίνουμε όλοι μας, μια μπασταρδοφυλή απρόσωπη Μάζα, με τυράννους και δεσμώτες επί εμάς, άρχοντες κανίβαλους της Λευκής φυλής-τα αιμοχαρή μαντρόσκυλα του Χριστού.
    Ο Εγκληματικός ασυνείδητος Μητροπολίτης Αμβρόσιος: που από από Χωροφύλακας – Παπάς κατάντησε και Χρυσαυγήτης, αντί να ξεκινήσει την ομιλία του για το Μακεδονικό «φλέγον ζήτημα», όταν άνοιξε το σκατόστομα του, προτίμησε να εξυμνήσει την Ναζιστική Χρυσή Αυγή, εμπρός φυσικά και σε πρόσωπα πρωτοκλασάτα της οργάνωσης, όπως ο βουλευτής Αθηνών, Ηλίας Παναγιώταρος, ο βουλευτής Πειραιώς Γιάννης Λαγός, αλλά και ο πρώην βουλευτής Αχαΐας, Μιχάλης Αρβανίτης.
    Αυτό το γαϊδούρι ο Αμβρόσιος έκανε την θητεία του στη θρησκευτική υπηρεσία της χωροφυλακής, (ναι, ναι της χωροφυλακής!) στη διάρκεια της δικτατορίας. Παρέμεινε στη θέση αυτή από το 1968 έως το 1976.
    Αυτή η λέπρα Αμβρόσιος, πρώην ταγματάρχης της Χωροφυλακής κατά κόσμο Αθανάσιος Λενή και ως παπάς Αμβρόσιο, μητροπολίτης Αιγιαλείας Καλαβρύτων, είναι υμνητής των βασανιστών της χούντας κατηγορώντας τους αναρίθμητους βασανισμένους άνθρωπους που υπέστησαν τόσα φρικτά μαρτύρια, ως αναρχοκομουνιστές και συκοφάντες.
Αυτός ο τρισάθλιος υβριστής Αθανάσιος – Αμβρόσιος Λενής, υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία κατά τα πέτρινα χρόνια στην «Βασιλική Χωροφυλακή» ως επικεφαλής της Θρησκευτικής Υπηρεσίας.
    Μπράβο Θεόφιλε.
    Καλά τα λές. Όσο πιο ευσεβής και φανατικός είναι ο χριστιανός τόσο πιο απάνθρωπος και κτηνώδης γίνετε.

    Μου αρέσει!

   • Αρειος Πάγος said

    Με την απουσία σθεναρής Ελληνικής και ηρωικής βούλησης για την αυστηρή και αποφασιστική αντιμετώπιση του νεοναζιστικού μορφώματος, οδηγείτε η Πατρίδα μας σε τέτοια τραγελαφικά περιστατικά, που αποτελούν πρόκληση για την κοινωνία και ξευτελίζουν την διαδικασία απονομής δικαιοσύνης.

    Και έτσι βλέπεις εγκληματίες σαν τους σκατομένους κολόγερους Ναζί, Αυνανβρόσιο και ΜοιχαλοΛΑΚΚΟ-απόβλητα ταγματασφαλίτες- αυτά τα μανιασμένα κοπρόσκυλα να μολύνουν τις πόλις μας, και ασταμάτητα να ξεσκίζουν και να ακρωτηριάζουν την Ελλάδα, υποδομώντας τον Νέο Εμφύλιο Πόλεμο.


    Ρε πούστηκιν κολόγερε, φαίνεται η μανιασμένη ναζιστική φρενοβλάβεια στην μούρη σου, φασίστα κόπρανογερμανέ.

    Μου αρέσει!

   • © ΧƦΙσ†☺Ϟ ®™. said

    ΕΛλην Μακεδόνας …;
    Επειδή πέρασαν από εδώ και κάποιοι άλλοι με ανάλογο πομπώδες/βαρύγδουπο όνομα σαν του λόγου σου που σύντομα αποδείχθηκε πως ούτε ΕΛληνες μα ούτε και Μακεδόνες ήσαν.
    Γι΄ αυτό η επισήμανση.

    Το παραλήρημα φέρνει επιπτώσεις, πάντως όχι ειδυλλιακές, αφού εκτίθεσαι !
    Πιάσαμε τον Αμβρόσιο τώρα.
    Και επαινετικό άνοιγμα παρτίδων προς τον άλλον τον φανατικό του τύπου «Μπράβο Θεόφιλε. Καλά τα λές».
    Απώλεια χρόνου.
    Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απωλέσαι.

    Η αντίστοιχη αντίληψη στην Αρχαίαν ΕΛληνική Γραμματεία για τον ξεφρεναρισμένο ΝΟΥΝ, την ἄτη, αποτυπώνεται στους στίχους του Σοφοκλή (Αντιγόνη στιχ. 620-623):
    —» Τὸ κακὸν δοκεῖν ποτ᾽ ἐσθλὸν τῷδ᾽ ἔμμεν’ ὅτῳ φρένας Θεὸς ἄγει πρὸς ἄταν «.
    Το κακό φαίνεται για καλό σε εκείνον του oποίου το μυαλό οδηγείται προς την άτη αφού σκοτίζεται τόσο ο ΝΟΥΣ ώστε το άτομο να οδηγείται στη συμφορά.

    Η Άτη ήταν θεότητα της ΕΛληνικής μυθολογίας, ενσάρκωση της βλάβης.
    Στα αρχαία ΕΛληνικά η λέξη ἀτη σήμαινε «σύγχυση φρενών»,
    την απερισκεψία που οφειλόταν σε πλάνη.
    Η Άτη ήταν η προσωποποίηση της βλάβης του ΝΟΥ,
    των απερίσκεπτων πράξεων που ακολουθούσαν,
    καθώς και των αποτΕΛεσμάτων αυτών.
    Οδηγούσε τους ανθρώπους τόσο στην παρεκτροπή όσο και σε ανεύθυνες πράξεις.
    Η Άτη ήταν συμφορά που χτυπούσε κατακέφαλα, τυφλώνοντας τον ΝΟΥΝ και επιφέροντας την καταστροφή.

    Μου αρέσει!

  • Ηγεμών said

   Ακριβώς!

   Ο λευκός Χριστός είναι μία πρόσφατη μυθοπλασία των φανατικών Λευκοφυλετιστών, και η αρχή αυτού του μυθεύματος είναι Ο Χίτλερ και τα ναζιστικά φασιστικά στρατεύματα του.

   Έκτοτε το ψεύδος περί άριου λευκού χριστού έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις υπο την Αιγίδα των λευκοφυλετικών εδρών ανά τα έθνη της γης.
   Στην Ελλάδα η Ναζιστική Χρυσή Αυγή της Νέας Γερμανίας στεγάζει και πυροδοτεί αυτό το ψεύδος.
   Την πλήρη συμπαράσταση της δίνει η Εκκλησία εν μέρει, ως με τόση ευλαβική αγάπη ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβρόσιος παρουσία μελών της εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ, με επικεφαλής τον υπόδικο Ν. Μιχαλολιάκο και άλλα στελέχη, στο συλλαλητήριο: «…προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα,…προτιμώ Αμβρόσιος ο χουντικός… Φασίστα ναι…»

   Μου αρέσει!

  • Panos Diakos said

   ειναι εκπληκτικο με ποσους αστειους τροπους αγωνιζονται καποιοι φανατικοι για τη δοξα της μεγιστης ελληνικης κληρονομιας της Ελλαδας μας στην ανθρωποτητα.

   Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    της αιωνιας Ελλαδας μας που εδωσε στον κοσμο τα παντα .

    Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου, κανένας δεν εβρέθηκεν για να την ιξηλείψη,

    κανένας, γιατί σκέπει την που τ’ άψη ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψη!

    Σφάξε μας ούλους τζι’ ας γενή το γαίμαν μας αυλάτζιν, κάμε τον κόσμον ματζιελλειόν τζιαι τους Ρωμιούς τραούλλια,

    αμμά ξέρε πως ίλαντρον όντας κοπή καβάτζιν τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια.

    Το ‘νιν αντάν να τρώ’ την γην τρώει την γην θαρκέται, μα πάντα τζιείνον τρώεται τζιαι τζιείνον καταλυέται.

    Μου αρέσει!

 2. Panos Diakos said

  https://olympia.gr/2013/04/17/%cf%85%cf%80%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%ac-%ce%b4%ce%b9%ce%b1/

  Μου αρέσει!

  • Θεόφιλος said

   Αν εννοείς φωτοσβέστη Διάκο ως Ελληνική δόξα τον ΨΕΜΑ Ιησού, ξύπνα από τον αιματοβαμμένο ύπνο σου, και στάσου έστω και για μία στιγμή άνδρας, να κοιτάξεις τον Έλληνα και να του πείς κατάματα, κατάμαυρη καρδιά, άψυχε πια, αναθεματισμένε κοπρόλιθε, πόσο τον ΜΙΣΟΥΣΕΣ όταν αυτός ΩΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ήταν ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, ευτυχισμένος, το Πολιτιστικό διαμάντι της Οικουμένης, ΕΝΔΟΞΟΣ, και ΕΝΑΡΕΤΟΣ.
   Πές του δειλέ δολοπλόκε Διάκο, ΠΟΣΟ μα ΠΟΣΟ τον μισούσες τον ΕΝΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΑ, και τον καταδίωξες στα άκρα της γης, και έκανες σκόνη τον Πολιτισμό του, και του άρπαξες την γη του, και γκρέμισες τους ναούς του, και έβαζες τα αγάλματα των θεών του στους οχετούς των χριστιανών Εκκλησιών σου, που έστιζες ως ταφόπετρες πάνω από τους Ναούς των Ολυμπίων Θεών που κατεδάφιζες από ΜΙΣΟΣ και ΖΗΛΕΙΑ Ανθελληνική αλλοτριωτική ΧριστιανοΠΑΝΟΥΚΛΑ!

   Αν είσαι έστω και για ένα δευτερόλεπτο, θρασύδειλε, ικανός να βγείς έξω από τον αιματοβαμμένο παράδεισο σου, και να σταθείς ως άνδρας, πές στον Ένδοξο Έλληνα, πώς εσύ είσαι βρωμοχριστιανέ ( το εκ Σιών Ιουδαϊκό Πατριαρχείο σου που αντιπροσωπεύεις), που κατάστρεψες ΟΛΗΝ σχεδόν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ Γραμματεία του, ώστε ΝΑ σβήσεις το Μεγαλείο του, καθώς πισώπλατα ευνουχιζόσουν από την απερίγραπτη χαρά σου, να τον βλέπεις εις έδαφον.
   Ω! τρισκατάρατε αναθεματισμένε βρικόλακα, τίς μέρες και τούς αιώνες που στέρησες από τους Έλληνες, κάθε ενός από αυτούς, και αυτούς που Ο ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ σου εξολόθρευσε, αλλά και τους ζωντανούς που κρατάς στο διαβολικό στόχαστρό σου, είναι οι ΗΜΕΡΕΣ που θα σε δεσμεύσουν στην ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ ΑΦΑΝΕΙΑ και εσένα και κάθε εγκληματία που εδραίωσες.

   Ποιος είσαι;
   ΕΙΣΑΙ Ιουδαίος, εχθρός των Ελλήνων.
   ΕΙΣΑΙ ιός με το όνομα Ιησούς.
   ΕΙΣΑΙ Δολοφόνος των Ενάρετων Ελλήνων.
   ΕΙΣΑΙ Φωτοσβέστης του Νού.
   ΕΙΣΑΙ πραματευτής και δουλέμπορος των ΨΥΧΩΝ.
   ΕΙΣΑΙ παραχαράκτης της Ελληνικής Ιστορίας.

   ΕΙΣΑΙ η ΤΡΙΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΑ που ζει την Ώρα της, και κληρονομεί τον αιώνιο αφανισμό της.
   ΕΙΣΑΙ απολύτως ασήμαντος, μια τιποτένια κηλίδα, το στίγμα μιάς βάναυσης πνοής, που βρόμισε την σκηνή της ζωής, μα που η αυλαία της κλίνει χωρίς χειροκροτήματα, χωρίς δάφνες, και στεφάνια τιμής.

   ΔΕΝ είσαι ΕΛΛΗΝΑΣ.
   ΔΕΝ είσαι ΦΩΣ!

   Σκοταδιστή Υποκριτή! Που θα κρυφτείς ανόητε όταν αφήσεις το τομάρι σου πίσω;
   Χωρίς την ψυχή σου δεν υπάρχει αύριο για σένα. Και αυτήν την δόλια σου ψυχή την παρέδωσες πρό πολλού στής Νέμεσις το ΠΥΡ.
   Την έπνιξες με την ατιμία σου μέσα στον ωκεανό των ασταμάτητων ψευδών σου, και έζησες μια ζωή χαρισάμενη με το αίμα των θυμάτων σου.
   Κούνια που σε κούναγε άμοιρο άσπονδο κορμί.

   Όλοι οι άνθρωποι είναι αθάνατοι, αλλά μόνον οι ενάρετοι άνθρωποι είναι αθάνατοι θεοί.

   Μου αρέσει!

   • Panos Diakos said

    Λες κουταμαρες που σε εκθετουν, αλλα αυτο ειναι το λιγοτερο καθε φορα που απευθυνεσαι στους ορθοδοξους χριστιανους ελληνες, που ειχες την ατυχια να πρεπει να παρουσιαζεσαι σαν συμπατριωτης τους.
    Σταματηστε να διαιρειτε τους ελληνες ! αυτη ειναι η πιο εξωφθαλμη και προκλητικα αναιδης προδοσια που θα μπορουσαν να σας βαλουν να κανετε και εντυπωσιαζει η μανια με την οποια εκτελειτε το εργο αυτο !

    Μου αρέσει!

   • © ΧƦΙσ†☺Ϟ ®™. said

    + Σταματηστε να διαιρειτε τους ΕΛληνες !

    Αυτό που ζητάς, το αιτείς απ΄ κάποιον σώφρωνα αν μη τι άλλο άνθρωπο.
    Σου φαίνεται για τέτοιος ο … λεγάμενος;

    Ακρόφιλο έπρεπε να τον βάπτιζαν ενώ οι νονοί του σαν να μου φαίνεται ότι κατά το πρώτο Διάβασμα που γίνεται στην αρχή του Μυστηρίου του Βαπτίσματος στην είσοδο του Ναού δεν θα πρέπει να είπανε τρεις φορές το «Απεταξάμην τον…έξω από δω» όπως ζητούσε το Τυπικόν της Θρησκείας να κάνουν κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά ενώπιόν του ιερέα.

    Μου αρέσει!

 3. Βλάσης Ρασιάς said

  ΌΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΝΤΥΣΩ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΛΑΜΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΑΝΤΑΛΙΑ…..ΚΑΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΙΚΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΝΝΕΛΗΝΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΜΩ ΟΛΑ ΑΥΤΑ…..

  ΖΗΤΩ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ…ΦΟΡΤΣΑ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑ.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: