olympia.gr – 2008-2019 – 11 χρόνια- 400εκ VIEWS

Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself. Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式

Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Φεβρουαρίου

Posted by IGOR on Φεβρουάριος 8, 2018


Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Στρατηλάτης

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

0Ι ΑΓΙΕΣ ΜΑΡΘΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΑΡΙΩΝ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ και ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ και ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ επίσκοπος Πάφου

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΡΓΕΤΗΣ

Αναλυτικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Στρατηλάτης
Από τα γενναιότερα και άθλητικότερα παραστήματα της χριστιανικής παράταξης. Ήταν από τα ΕύχάΪτα της Γαλατίας και κατοικούσε στην Ηράκλεια του Ευξείνου Πόντου. Στρατιωτικός στο επάγγελμα, διακρίθηκε γρήγορα και προήχθη στους μεγαλύτερους βαθμούς της στρατιωτικής Ιεραρχίας. Ήταν γενναίος και συγχρόνως σεμνότατος, σαν γνήσιος χριστιανός. Όταν ο Λικίνιος (307-323) επισκέφθηκε την Ηράκλεια, είδε και θαύμασε το Θεόδωρο. Τότε ζήτησε περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτόν, πού, όμως, ήταν δυσάρεστες. Ναι μεν ανδρείος ο Θεόδωρος, αλλά… χριστιανός. ο βασιλιάς διατάζει και τον φέρνουν μπροστά του. Είσαι χριστιανός; του λέει. -Είμαι. -Και επιμένεις να είσαι; – Μέχρι θανάτου. – Τότε δεν μπορείς να είσαι στρατιώτης. – Γιατί δεν μπορώ; Κανένας συνάδελφος μου δεν με κατηγόρησε γι’ αυτό. – Σε κατηγορώ εγώ, φώναξε οργισμένος ο βασιλιάς. Ένας πιστός στρατιώτης ακολουθεί τη θρησκεία του κράτους και του στρατού και συ λατρεύεις το Ναζωραίο; – Δηλαδή τον αληθινό Θεό, είπε σεμνά και τολμηρά ο Θεόδωρος. Αμέσως τότε, αφού τον καθαίρεσαν απ’ το βαθμό του, τον μαστιγώνουν άγρια με μαστίγια πού στις άκρες είχαν μολυβένια σφαιρίδια. Έπειτα, του μπήγουν στα πλευρά σιδερένια νύχια και στις πληγές του βάζουν αναμμένα δαδιά. Τελικά, τον σταυρώνουν, αλλά επειδή κι από ‘κει με το θείο λόγο κάνει πολλούς χριστιανούς, τον αποκεφαλίζουν. Απέδειξε έτσι, ότι ήταν απ’ αυτούς πού τολμούν «άφόβως τον λόγον λαλεϊν»1, πού με τόλμη, δηλαδή, κηρύττουν άφοβα το λόγο του Ευαγγελίου και ομολογούν την αγία πίστη τους. (Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, εικάζεται ότι ο «Αγ. Θεόδωρος Στρατηλάτης είναι το ϊδιο πρόσωπο με αυτό του ‘Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος, -(-17 Φεβρουαρίου).
1. Προς Φιλιππησίους, α’ 14.

Απολυτίκιο. Ηχος δ’. ο υψωθείς εν τω Σταυρω.
Στρατολογία άληθεϊ Αθλοφόρε, του ουρανίου στρατηγός βασιλέως, περικαλλής γεγένησαι Θεόδωρε· όπλοις γαρ της πίστεως, παρετάξω έμφρόνως, και κατεξωλόθρευσας, των δαιμόνων τα στίφη, και νικηφόρος ώφθης Αθλητής· όθεν σε πίστει, αεί μακαρίζαμεν.

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Είναι ο ενδέκατος της σειράς των μικρών λεγομένων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν γιος του Βαραχίου και εγγονός του Άδδή. Γεννήθηκε (στη Γαλαάδ) στα χρόνια της Βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας των Ιουδαίων. ο Ζαχαρίας, ήταν αυτός πού με τον προφήτη Άγγαΐο, διήγειραν τους Ιουδαίους, όταν αυτοί το 537 με 536 επέστρεψαν στην Ιουδαία, να ανοικοδομήσουν το ναό της Ιερουσαλήμ. Υπάρχει ή άποψη, ότι ο προφήτης Ζαχαρίας ανήκε σε Ιερατικό γένος και ήταν ιερεύς και ο ίδιος. Κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, ο Ζαχαρίας και ο Άγγαίος ήταν μέλη της Μεγάλης Συναγωγής, ή οποία ώρισε τον Κανόνα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Ασχολήθηκαν δε και με την τακτοποίηση της ιεράς λειτουργίας, και συνέθεσαν ή αναθεώρησαν ψαλμούς. ο Ζαχαρίας προφήτευσε την είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ για την Κυριακή των Βαΐων, και για το ποσό πού πλήρωσαν οι Αρχιερείς στον Ιούδα σαν τίμημα για την προδοσία του Διδασκάλου.

Απολυτίκιο. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Την κλήσιν κατάλληλον, δείξας τοις έργοις σοφέ, ταμεϊον έπάξιον, της έπιπνοίας Θεού, Ζαχαρία γεγένησαί’ έχων γαρ εν τω βίω, συλλαλοΰντας Αγγέλους, ώφθης των έσομένων, θεηγόρος Προφήτης και νυν ημών τάς αιτήσεις, άνωθεν πλήρωσαν.

0Ι ΑΓΙΕΣ ΜΑΡΘΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΑΡΙΩΝ
Δεν πρόκειται, βέβαια, για τις ομώνυμες αδελφές του Λαζάρου των χρόνων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πρόκειται για άλλες χριστιανές αδελφές της χρονικής περιόδου, πού οι χριστιανοί καταδιώκονταν από τους ειδωλολάτρες για την πίστη τους στον Χριστό. Οι αδελφές λοιπόν Μάρθα και Μαρία κρίθηκαν ένοχες, διότι είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στη διάδοση της χριστιανικής πίστης μεταξύ του γυναικείου κόσμου. ο έπαρχος προσποιήθηκε ότι τις εύσπλαχνίζεται κατά τη δίκη τους και τις εξόρκιζε να λυπηθούν τη νεότητα τους. Εκείνες του απάντησαν ότι τη ζωή τους θα τη χάσουν όλοι, άλλοίμονο όμως, σ’ όποιον χάσει την ψυχή του. Διότι, κατά τον Ιωάννη «ό πιστεύων εις τον υιόν έχει ζωήν αίώνιον. ο δε άπειθών τω υιω ουκ όψεται ζωήν, άλλ’ ή οργή του Θεού μένει έπ’ αυτόν» και οι δύο παρθένες, μαρτυρικές ήρωίδες της πίστης, επισφράγισαν την ομολογία τους με το αίμα τους. (Σέ μερικούς Συναξαριστές άναφέρεται την ήμερα αυτή, μαζί με τις δύο προαναφερθείσες παρθένες και ο άγιος Λυκαρίων. ο Άγιος αυτός, φέρεται ότι ήταν παιδί πού μόναζε μαζί με τις αδελφές Μαρία και Μάρθα. Σταυρώθηκε μαζί μ’ αυτές και κατόπιν αποκεφαλίστηκε).

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ και ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Μαρτύρησαν αφού τους έγδαραν ζωντανούς.

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ και ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
Απεβίωσαν ειρηνικά.

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ επίσκοπος Πάφου

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΡΓΕΤΗΣ

27 Σχόλια to “Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Φεβρουαρίου”

 1. Panos Diakos said

  Στον Ιησού Χριστό, εκπληρώθηκαν εκατοντάδες προφητείες, που είναι αδύνατον να εκπληρωθούν τυχαία σε
  έναν άνθρωπο. Εδώ θα βάλω ένα µικρό δείγµα, µε µόνο 13 από αυτές:
  Υπάρχουν τρανταχτές αποδείξεις ότι ο Ιησούς ήταν Θεός, ο Μεσσίας που προφήτευσαν οι προφήτες εκατοντάδες
  χρόνια πριν. Τα γεγονότα που προφητεύτηκαν και εκπληρώθηκαν πανηγυρικά µε τόση ακρίβεια, δεν µπορούν να
  εξηγηθούν διαφορετικά, παρά µόνο µε την ύπαρξη θείου σχεδίου.
  Θα γεννιόταν στη Βηθλεέµ
  Θα προερχόταν από τη φυλή Ιούδα
  Θα γεννιόταν από Παρθένο
  Θα έκανε τη θριαµβευτική Του είσοδο στην Ιερουσαλήµ καβάλα πάνω σε ένα γαϊδουράκι
  Θα προδινόταν για 30 αργύρια
  Που θα χρησιµοποιούνταν τα αργύρια της προδοσίας
  Θα τραυµατιζόταν, θα ταλαιπωριόταν και θα δερνόταν
  Θα πέθαινε µε θάνατο σταυρικό
  Θα του προσφερόταν να πιει ξύδι
  Θα τα έβαζαν τα ρούχα του σε κλήρο
  Κανένα από τα οστά Του δεν θα έσπαζε
  Θα ενταφιαζόταν µε τον πλούσιο
  Θα ανασταινόταν από τους νεκρούς

  Ζαχαρίας

  Προφητεία: «Έχε χαρά µεγάλη, θυγατέρα Σιών. Να αλαλάζεις θυγατέρα Ιερουσαλήµ. ∆ες! Ο Βασιλιάς σου
  έρχεται σε σένα! Αυτός είναι δίκαιος και σώζει. Είναι πράος και κάθεται πάνω σε γαϊδουράκι» (Ζαχαρίας 9:9)
  Η θριαµβευτική είσοδος του Χριστού περιγράφεται στο ευαγγέλιο του Ιωάννη 12:13-14. Λέει ότι, ο λαός «πήρε
  φοινικόκλαδα και βγήκε να τον προϋπαντήσει κραυγάζοντας: ∆οξολογείτε: «Ευλογηµένος αυτός που έρχεται στο
  όνοµα του Κυρίου, ο Βασιλιάς του Ισραήλ». Κι ο Ιησούς, αφού βρήκε ένα γαϊδουράκι, κάθισε πάνω σ’ αυτό, όπως
  λέει η Γραφή».

  Προφητεία: «Και είπα σ’ αυτούς: «Αν συµφωνείτε, δώστε µου αµοιβή. ∆ιαφορετικά αρνηθείτε την. Κι εκείνοι
  έστησαν την αµοιβή µου: τριάντα αργύρια» (Ζαχαρίας. 11:12)
  Μια από τις εκπληκτικότερες µεσσιανικές προφητείες, είναι το ακριβές ποσό που πληρώθηκε για την κατάδοση
  του Ιησού. Το βιβλίο του Ζαχαρία γράφτηκε γύρω στα 520 π.Χ., κι όµως η αµοιβή για την προδοσία του Ιησού
  προφητεύτηκε ακριβώς.
  Η εκπλήρωση της προφητείας αυτής αναφέρεται στο ευαγγέλιο του Ματθαίου: «και (ο Ιούδας) είπε: «Tι θέλετε
  να µου δώσετε; κι εγώ θα σας τον παραδώσω». Kι εκείνοι του µέτρησαν τριάντα αργύρια».

  Προφητεία: «Και είπε Κύριος σ’ εµένα: Ρίξτε τα αυτά στον κεραµοποιό, την τιµή µε την οποία διατιµήθηκα απ’
  αυτούς. Και πήρα τα τριάντα αργύρια και τα έριξα αυτά στον οίκο του Κυρίου, στον κεραµοποιό» (Ζαχαρίας 11:13)
  Η προφητεία αυτή, ότι τα τριάντα αργύρια «ρίχτηκαν στον κεραµοποιό, στον οίκο του Κυρίου», εκπληρώθηκε µε
  έναν ακόµα εκπληκτικότερο τρόπο! Ο Ιούδας, ήθελε να απαλλαχτεί από τα τριάντα αργύρια, όταν τον έλεγξε η
  συνείδησή του που πρόδωσε αθώο αίµα. Πήγε πίσω στους αρχιερείς και τους είπε ότι, είχε κάνει λάθος. Εκείνοι του
  αποκρίθηκαν: «Και τι µας νοιάζει εµάς;» Πάνω στην απελπισία του ο Ιούδας, πέταξε την αµοιβή της προδοσίας στο
  πάτωµα, µέσα στο ναό και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι.
  Στην περικοπή Ματθαίος 27:6-7 διαβάζουµε σχετικά µε αυτό το περιστατικό: «Oι αρχιερείς, λοιπόν, αφού πήραν
  τα αργύρια είπαν: «∆εν επιτρέπεται να τα βάλουµε αυτά στο ταµείο του Ναού, γιατί είναι αντίτιµο αίµατος. Έτσι,
  πήραν την απόφαση σε σύσκεψη κι αγόρασαν µ’ αυτά το χωράφι του κεραµιδά για νεκροταφείο των ξένων.

  Καταπληκτικότερη προφητεία, µε τέτοια λεπτοµέρεια, και τόσο ακριβής εκπλήρωσή της, δύσκολα θα µπορούσε
  κανείς να φανταστεί.

  • Panos Diakos said

   Ακόμα ο Ζαχαρίας μάς λέγει: «Όταν κάποιος τον ρωτήσει: Τι είναι οι πληγές αυτές μέσα στα χέρια σου; Εκείνος θα απαντήσει: ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ, ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΘΗΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥ» (13,6). Είναι τόσο καθαρές οι προφητείες, και επαληθεύτηκαν στη ζωή του Χριστού με τόση ακρίβεια, που νομίζει κανείς ότι διαβάζει τα Ευαγγέλια, στα χρόνια της Καινής Διαθήκης και όχι την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, και οι πληγές μέσα στα χέρια. Προήλθαν από τα καρφιά και προξενήθηκαν από τους φίλους του Χριστού, δηλ. τους συμπατριώτες του Ιουδαίους, που τον παρέδωσαν για να σταυρωθεί.

   Μια άλλη προφητεία, εξάλλου, του προφήτη Ζαχαρία αφορά το σταυρικό θάνατο του Εκλεκτού: «ΘΑ ΕΠΙΒΛΕΨΟΥΝ, λέγει, ΣΕ ΜΕΝΑ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΚΕΝΤΗΣΑΝ». Θα ατενίσουν, δηλαδή, εμένα, που λόγχισαν πάνω στο Σταυρό. Ας θυμηθούμε το Ρωμαίο στρατιώτη, που λόγχισε την πλευρά του Ιησού, απ’ την οποία έτρεξε αίμα και νερό.

   • Panos Diakos said

    Η κυρίως αξία επομένως της Παλαιάς Διαθήκης και το μεγαλείο της βρίσκεται στις ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΣΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, που δεν είναι μια και δύο, αλλά πάμπολλες. Με τις οποίες αναδεικνύεται ο Χριστός ως το μόνο ιστορικό πρόσωπο, του οποίου προφητεύθηκε η έλευση αιώνες πριν γεννηθεί, σε αντίθεση με τους φανταστικούς ψευτο-θεανθρώπους του εθνικού κόσμου, που δεν υπήρξαν πραγματικά, αλλά επρόκειτο για προσωποποιήσεις των εποχών και λειτουργιών της φύσεως.
    Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, είναι το κλειδί ερμηνείας της Π.Δ. υπό το φως αποκλειστικά της Κ.Δ. Και όταν πραγματοποιήθηκαν όλες κατά γράμμα οι προφητείες, ο τρόπος γέννησής του, ο τόπος, η καταγωγή, τα πάθη του, ο σταυρός του, η ανάσταση και ανάληψή Του, τότε μόνο φάνηκε και η ουσιαστική αξία της Π.Δ. ως προπαίδειας στο μυστήριο του Ιησού. Διότι πριν τον Χριστό παρέμενε εσφραγισμένη και ακατανόητη συλλογή βιβλίων.
    Οι καταπληκτικές προφητείες της Βίβλου, που ειπώθηκαν 10, 8, 7 και 6 αιώνες π.Χ., είναι ένα πραγματικό διαχρονικό θαύμα, αψευδής μαρτυρία περί της θεότητος και Μεσσιακής ιδιότητος του Ιησού Χριστού μέχρι συντελείας των αιώνων.

   • Θεόφιλος said

    Ο Χριστιανισμός ΠΡΑΓΜΑΤΙ, επισημάνω, στα σίγουρα είχε μεγάλη επιρροή στην ανάπτυξη του Δυτικού Πολιτισμού – ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗ, υβριστική, ολέθρια και καταστροφική.

    https://cdn.nashvillescene.com/files/base/scomm/nvs/image/2010/04/960w/68ad6_wheel_torture.jpg

    Εδώ οι Χριστιανοί κληρικοί παίρνουν κατάθεση μαρτυρίας καθώς ο άνδρας ψήνετε σαν αρνί στην σχάρα.

    Ήταν ο Χριστιανισμός που έφερε τους Μαύρους Αιώνες στην Ευρώπη,
    δημιουργώντας τους, εξουσιοδοτώντας αυτοκράτορες με θεία κύρωση και καταστρέφοντας τις φωνές της ελευθερίας και της λογικής, με την αντικατάσταση και την καταστροφή του Ελληνισμού.

    Δεν υπήρξε ανάμιξη του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού. Δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει μεταξύ δύο ιδεολογιών τόσο αντιθετικών.

    Ο Διαφωτισμός στην Ευρώπη, ήταν σε κύριο βαθμό το αποτέλεσμα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, των επιστημών και των πολιτικών ιδεών του Ελληνικού Πνεύματος, που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη, παρότι η Χριστιανική Εκκλησία είχε σχεδόν ολωσδιόλου καταστρέψει την κληρονομιά των Ελλήνων και έθαψε τα διάσπαρτα λείψανα των Ελληνικών επιτευγμάτων.

    Ο Ελληνισμός επηρέαζε Θετικά όλους όσους άγγιζε, τους βελτίωνε, τους εξευγένιζε σε κάποιο βαθμό, τους Ρωμαίους για παράδειγμα. Από την άλλη πλευρά, ο χριστιανισμός έκανε τις βίαιες τάσεις, των ίδιων των Ρωμαίων, τερατώδεις, με τους εκχριστιανισμένους ρωμαϊκούς αυτοκράτορες να εκτελούν σφαγές σε πιο μαζική κλίμακα και πιο συχνά, από τους παγανιστές ομολόγους τους, κατά την διάρκεια της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

    Αυτό όμως είναι δεδομένο: Όπου ο Χριστιανισμός γνώρισε τον Ελληνισμό, παρατηρείται η αντικατάσταση των αξιών και των ιδεολογιών.

    Όπως το ρευστό βάλσαμο που αντλείται στο κυκλοφορικό σύστημα ενός ζωντανού ατόμου, ακολουθεί τις αρτηρίες, μετατοπίζει το υγιές αίμα και καταστρέφει όλα όσα αγγίζει (τελικά ολόκληρο τόν οργανισμό), ΕΤΣΙ και ο χριστιανισμός σαν δηλητηριώδη θανατηφόρο βάλσαμο, χύθηκε σε όλους τους οδούς που είχε οικοδομήσει ο Ελληνισμός, στίς καθαυτού αρτηρίες του Ελληνικού πολιτισμού, δηλητηριάζοντας τον ίδιο τόν Πολιτισμό, εξαπλώνοντας σταδιακά νέκρωση επί ολόκληρου του αρχαίου κόσμου, τελικά βυθίζοντας την ανθρωπότητα στους Μαύρους Αιώνες-τις αιμόφυρτες επαίσχυντες ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ σκοτεινές εποχές.

    https://scottnevinssuicide.files.wordpress.com/2015/04/persecution_of_paulicians.png

    Εδώ βλέπουμε τον βασανισμό των αιρετικών Βογομίλων από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Περίπου 10.000 Βογομίλους έπνιξαν στο Αιγαίο((Matthew of Edessa, 1993, 155-156). Άλλους Βογομίλους κάψανε ζωντανούς, άλλους βασανίσανε και φυλακίσανε, όπου και πεθάνανε από κακομεταχείριση…(Comnena, 2000, 295). Το κυνήγι εναντίων τους διήρκησε σχεδόν 2 αιώνες.

    Άλλες θηριωδίες παρόμοιες πράχθηκαν από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο εναντίων των ακολούθων του Παυλικιανισμού.

    Σημασία έχει ότι, όπως η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία εκτελούσε με βάρβαρα βασανιστήρια όποιους θεωρούσε ανορθόδοξους, ακριβώς έτσι και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, μέσω του Πατριάρχη και Συνόδων καταδίκαζαν και εκτελούσαν με βασανιστήρια τους ανορθόδοξους, με την απόλυτη συνεργασία των ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Βυζαντινών αυτοκρατόρων.

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Massacre_of_Latins_1182.jpg

    Εδώ βλέπουμε την Σφαγή των Λατίνων-την εκτέλεση των καθολικών της Κωνσταντινουπόλεως, με την σιγαλή συγκατάθεση από το ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπό Ανδρόνικου Κομνηνού Ι. και τον Χριστιανικό ΌΧΛΟ, Απρίλιο του 1182.μ.χ με πρόσχημα το εμπόριο.
    60.000 Καθολικοί αφανίστηκαν. Ακόμα και θαμμένους Λατίνους ξεθάψανε να τους γδάρουνε, και αγέννητα βρέφη σκάλισαν με μαχαίρια έξω από των μητέρων τους τις κοιλιές. Οι 4.000 Λατίνοι που επιζήσανε, πουληθήκανε ως σκλάβοι στους Τούρκους.

    Αυτή η θηριωδία άναψε πολλές φωτιές στην Ευρώπη, και κατέληξε στην ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ φύσεως εισβολή και καταστροφή της Κωνσταντινουπόλεως το 1204 μ.Χ. από τους Σταυροφόρους που ήταν το ίδιο βάρβαροι.

    Η Ερώτηση που θέτω είναι, πώς γίνετε οι Χριστιανοί λαοί να αλληλοσκοτώνονται, και να εκφράζουν και να εκδηλώνουν τέτοιο ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΜΙΣΟΣ, εις το όνομα της Αγάπης του Κυρίου, όπου και η ΒΙΒΛΟΣ του και αυτός ο ίδιος ο ΚΥΡΙΟΣ Ιησούς, είναι απολύτως ΑΝΙΚΑΝΟΙ να εμπνέουν Αγάπη, αλλά ΙΚΑΝΟΤΑΤΟΙ να εμπνέουν μίσος!!!!

    Ήταν ο Χριστιανισμός, ο οποίος μεγιστοποίησε την διάρκεια των εν λόγω Σκοτεινών Αιώνων, μέσω τών Χριστιανών Ιεροεξεταστών, τήν ΒΑΡΒΑΡΗ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ και μισάνθρωπο Χριστιανική Ανάκριση, διώκοντας φιλοσόφους, επιστήμονες και γιατρούς …ΓΙΑΤΙ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    επειδή αντιφωνούσαν με τον Χριστιανισμό, και θεωρούσαν ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ουσιαστικά ελεύθεροι, αντί δούλοι σε οντότητες πραγματικές ή φανταστικές,
    επειδή ασχολούνταν με την επιστήμη, της γεωλογίας που απέδειξε ότι η Γη είναι παλαιότερη από τα 6000 χρόνια της Βίβλου,
    επειδή ήταν εξυπνότεροι, και συνειδητοποίησαν ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο (χιλιετίες μετά τον Αριστάρχο της Σάμου), και όχι αντιθέτως όπως ισχυρίζεται η Βίβλος,
    και επειδή ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη των ιατρικών τεχνών, αντί να περιμένουν τον άσπλαχνο και αδιάφορο θεό της Εβραϊκής Βίβλου να βοηθήσει το ποίμνιο… κλπ.,

    Ο Διαφωτισμός συνέβη λόγω του αναβιώσαντος Ελληνικού Πνεύματος, μέσω της μελέτης της Ελληνικής Γραμματείας στην Ευρώπη.

    Ο Διαφωτισμός ΔΕΝ συνέβη λόγω του χριστιανισμού.

    Αντιθέτως, ο Διαφωτισμός έγινε ΕΝΑΝΤΙΑ με τις θελήσεις του Χριστιανισμού, ο οποίος επέφερε σημαντικές αντιρρήσεις, καθυστερήσεις και αναταραχές προσπαθώντας αβυσσαλέα να καταστρέψει την Ανάδυση του Ελληνικού Πνεύματος στην Ευρώπη.

    Ίσως κάποια ημέρα να δούμε και εδώ στην Ελλάδα μας την Ανάδυση του Ελληνικού Πνεύματος, στην χώρα άλλωστε που το δημιούργησε.

    Ο Έλληνας δεν σκύβει ούτε σε θεό, ούτε σε άνθρωπο, ούτε σε θεάνθρωπο.

   • Θεόφιλος said

    Κοίτα να σου πώ Διάκο
    Παρομοιάζεις τον εαυτό σου με τους σκυθρωπούς αχρείους αγίους σου. Εκείνα τα σκοτεινά πρόσωπα με τα μάτια μίσους, και τους μορφασμούς του στόματος τους, λές και όπου να ’ναι θα σε βρίσουν και θα σε χαίσουν πατόκορφα.

    Αναφέρεσαι στην γελοιογραφία του χημικού στοιχείου Ήλιο, το οποίο μετάφρασα, για να παρουσιάσω ότι ο θεός σου εκ Σιών, δημιούργημα των Εβραίων σιωνιστών, δεν διαφέρει από ένα απλό στοιχείο.
    Γελοιοποιούσα τον ανθρωπόμορφο ψευδοθεό σου και τον σύγκρινα με ένα άμυαλο στοιχείο.
    Εσύ όμως ο σκοτεινός στην σκέψη αγέλαστος και σκυθρωπός δεν εννόησες το ανέκδοτο, ή τό χειρότερο, το παρερμήνευσες σκοπίμως, να το χειριστείς ως σπαθί εκτελέσεως μου. Στην οποία περίπτωση, Ντροπή σου!

    Αλλά, Ίσως, από βλακεία να το παρερμήνευσες.
    Μάλλον δεν κατέχεις την πνευματική ωριμότητα να εννοήσεις ακόμα και ένα απλούστατο ανέκδοτο, και έτσι αποδίδεις θεότητα σε ένα απλό Χημικό στοιχείο. Κρίμα ρε παιδί μου, που κατάντησες!

    Εφόσον έχεις τόσο λίγη οξυδέρκεια σου παρουσιάζω το ανέκδοτο αυτούσιο.

    https://i.pinimg.com/originals/e3/bf/d9/e3bfd9442f8eb7ee0af0ab7b55d1be8b.jpg

    Ποιος ξέρει ίσως με αυτό το δεκανίκι ως βοηθό σου να εννοήσεις το ανέκδοτο και την προσβολή του κατά του θεού της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης των Εβραίων.

    Στην Αγγλική γλώσσα το χημικό στοιχείο Ήλιο, γράφεται ως He, και αν γνωρίζεις έστω και τα πιο στοιχειώδη Αγγλικά, το He στην Αγγλική γραμματική σημαίνει Αυτός.

    Διάβασε το αρχικό ανέκδοτο, και όπου βλέπεις τό He, εννόησε ότι η πρόταση που ακολουθεί περιγράφει τις ιδιότητες του στοιχείου, καθώς παραπλεύρως εννοείς, ότι παρόμοιες σαν αυτές, περιγράφονται για Αυτόν τον Βιβλικό θεό σου.

    Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.

    Εάν ακόμα επιχειρείς να βλέπεις κάποιον θεό στο χημικό στοιχείο Ήλιο, τότε πράγματι σε λυπάμαι.

    Νομίζω όμως ότι αρκεί, ακόμα και για την δική σου περιορισμένη νοηματική ικανότητα, να φανταστείς την διαφορά μεταξύ του Χημικού στοιχείου Ήλιο(στο οποίο εγώ αναφερόμουν) και τον Αστέρα Ήλιο(στον οποίο εσύ αναφέρεσαι).
    Εφόσον το χημικό στοιχείο Ήλιο είναι παρόν και άφθονο στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας, εάν δεν διέφερε από τον Αστέρα Ήλιο, τότε η γή θα είχε γίνει ΣΤΑΧΤΗ πρό δισεκατομμυρίων αιώνων.
    Εάν δε, εσύ θές να υποκλίνεσαι στο χημικό στοιχείο Ήλιο, ως θεό σου, δικαίωμα σου και χαρά σου.
    Αλλά σε πληροφορώ ότι το Χημικό στοιχείο Ήλιο δεν παρέχει ούτε εκπέμπει ΦΩΣ, και δυστυχώς για σένα είναι όσο σκοτεινό όσο και ο Βιβλικός θεό σου, όχι όμως, ούτε και στο απειροελάχιστο, ψυχοπαθολογικά πνευματικό καρκίνωμα όπως αυτός ο Βιβλικός θεός των Γραφών.

    Ελπίζω να μήν πάσχεις από τόση μεγάλη ανοησία ώστε να μπερδεύεις, ή να θεωρείς το χημικό στοιχείο Ήλιο, με το Αστρικό σώμα του καθαυτού Ήλιου.

    Η Διαφορά είναι μέγιστη.
    Εάν φυσικά στον μικροσκοπικό σου νου, αυτή η ΜΕΓΙΣΤΗ διαφορά δεν χωράει, τότε η συζήτηση είναι απολύτως άκαρπη και περιττή.

    Τότε, αποδεικνύεις του λόγου μου το αληθές: Ότι, το μυαλό των κληρικών (παπάδων, επισκόπων, πατριαρχών…,), και δυστυχώς του Ποιμνίου, ομοιάζει σαν μετάλλινες παγίδες σκουριασμένες σφαλιστές, που δυστυχώς δεν ανοίγουν με τίποτα!

    Και τελικά ένα μικρό σημείωμα:
    Κατέληξες να γίνεις γνωστός πιά ως Ναζί Γραμματικής, ένας υποτιμητικός τίτλος που αποδίδετε σε αυτόν που επιτίθεται στα τυπογραφικά ή γραμματικά λάθη ενός σχολιαστή όχι με καλή θέληση, αλλά με σχέδιο να υποβιβάσει τήν αξιοπρέπεια και τον διάλογο του σχολιαστή. Σου λείπουν τα λογικά επιχειρήματα και καταλήγεις στα γκαρίσματα, και μουγκρίσματα.
    Ας προσέχεις λοιπόν τα γιγάντια συντακτικά και γραμματικά άφθονα λάθη των δικών σου σχολίων και αυτά των ομοϊδεατών σου. Μην νομίζεις ότι είσαι τέλειος στην Ελληνική Γραμματεία.
    Πού είναι οι παλαιοί Αstilais, Κόρρινα, και πολλοί άλλοι σχολιαστές, που κατείχαν καλλίτερα την Ελληνικά Γλώσσα από εσένα και εμένα…

    Μην μιλάς λοιπόν…
    Ο δάσκαλος που δίδασκε
    και λόγο δεν εκράτη
    ήταν ο Διάκος, μάνα μου,
    το αθώο;;;;; πλασματάκι…
    ΧΑ ΧΑ ΧΑ…
    .

   • Απορών said

    Περιέργο που αυτοί που έχουν την Παλαιά Διαθήκη αποκλειστική κληρονομιά και θρησκεία τους δεν βρίσκουν καμιά γενόμενη επαλήθευση των προφητειών της. Και ακόμα περιμένουν τον Μεσσία.
    Κάποιος εδώ έχει ξεγελαστεί.
    Ποιός να την ερμηνεύει καλύτερα;
    Και ποιός να έχει ξεγελαστεί;

    Οι «προφητείες» πάντα επιβεβαιώνονται.
    Αν ξεκινάς αντίστροφα, από την παραδοχή του γεγονότος κατά υποκειμενική αντίληψη, ψάχνοντας την επιβεβαίωση του στην προφητεία ως δικαίωση.
    Επικεντρώνεσαι επιλεκτικά μόνο σε όσες σου κάνουν και δίνεις έμφαση μόνο σε ότι νομίζεις ότι ταιριάζει στην προκατασκευασμένη πεποίθηση σου, το ερμηνεύεις κατά το δοκούν και ξεχνάς ότι δεν σε εξυπηρετεί.
    Αν έτσι θέλεις, ακόμα και οι «προφητείες» των αστρολόγων επιβεβαιώνονται.
    Ένα είδος νεύρωσης ιδεοληπτικού καταναγκασμού είναι κι αυτό.

   • Panos Diakos said

    Θεοτετοιε μη δικαιολοδησαι, γελαμε .Ουτε να σε ανησυχει που εφτασες να μας γραφεις υμνους στον Ηλιο. Εχεις γραψει και πιο ξεκαρδιστικα..οπως αυτο

    » Όταν γνωρίζεις κάθε σκέψη κάθε ανθρώπου, απο τότε που υπήρξε στην γή, και όταν έχεις Νοητική Παντοδυναμία να αναλύσεις όλες αυτές τους τις σκέψεις, τότε μόνον θα εννοήσεις, τα μικρά και μεγάλα μυστικά, περί λαών και εθνών…και τότε τα ξαναλέμε.»

   • Panos Diakos said

    διορθ.δικαιολογεισαι

    και επειδη παλι θα ψαχνεις δικαιολογιες πηγαινε δες το

    Θεόφιλος said

    Ιανουαρίου 22, 2018 στις 11:57 πμ

  • Panos Diakos said

   http://www.newsbomb.gr/ellada/ekklhsia/story/689378/oi-arxaioi-ellines-gnorizan-gia-tin-eleysi-toy-xristoy-idoy-oi-apodeixeis

   Στην Πολιτεία του Πλάτωνα (B, V , 362) – βιβλίο που όλοι το αποδέχονται – περιέχεται μία προφητεία ισάξια μ’ αυτές των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης:
   «Θα απογυμνωθεί απ’ όλα εκτός της δικαιοσύνης, διότι φτιάχτηκε αντίθετος στην ως τότε συμπεριφορά. Χωρίς να αδικήσει κανέναν θα δυσφημισθεί πολύ ως άδικος ώστε να βασανισθεί για την δικαιοσύνη και θα γεμίσει με δάκρυα εξαιτίας της κακοδοξίας αλλά θα μείνει αμετακίνητος μέχρι θανάτου και ενώ θα είναι δίκαιος θα θεωρείτε άδικος για όλη του τη ζωή. Έχοντας τέτοιες διαθέσεις ο δίκαιος θα μαστιγωθεί, θα στρεβλωθεί, θα δεθεί, θα ανάψουν τα μάτια του και στα τελευταία του αφού πάθει κάθε κακό θα καρφωθεί πάνω σε πάσσαλο, και να ξέρεις ότι δεν είναι δίκαιο αλλά αφού έτσι το θέλει ας γίνει».
   Στο έργο Προμηθεύς Δεσμώτης του Αισχύλου, ο Προμηθέας όντας φυλακισμένος στον Καύκασο προλέγει ότι ο λυτρωτής του θα γεννηθεί από την παρθένο Ιώ και τον Θεό (στ.772, 834, 848) θα είναι δηλαδή υιός Θεού και υιός Παρθένου. Αυτός ο Θεάνθρωπος θα καταλύσει την εξουσία των παλαιών θεών και θα αφανίσει αυτούς και την δύναμή τους (908,920). Ο Ερμής τότε σταλμένος από τον Δία προαναγγέλλει στον Προμηθέα τα εξής:
   «Τοιούδαι μόχθου τέρμα μη τί προσδόκα πριν αν θεός τις διάδοχος των σων πόνων φανή, θελήση τ’ είς αναύγητον μολείν ‘Άιδην, κνέφαια τ’ άμφί Ταρτάρου βάθη» μετάφραση «μην περιμένεις να λυτρωθείς από τους πόνους προτού θεός πάρει τα πάθια τα δικά σου πάνω του και με τη θέλησή του κατέβει στον ‘Άδη τον ανήλιαγο, στους άφεγγους του Ταρτάρου βυθούς» (στ. 1041-1043).
   Ο Σωκράτης στην απολογία του αναφέρει τα ακόλουθα:
   «Θα μείνετε κοιμισμένοι σε όλη σας τη ζωή εάν δεν σας λυπηθεί ο Θεός να σας στείλει κάποιον άλλον» (Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους 18{31α}).
   Στο Άγιον Όρος υπάρχουν χειρόγραφα που διασώζουν προφητείες της Σίβυλλας –της ιέρειας του Απόλλωνα– για την έλευση του Χριστού π.χ σε χειρόγραφο με την ονομασία «Υπόμνημα εις τον Άγιον Απόστολον Φίλιππον» πού φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Δοχειαρείου αναφέρονται τα εξής:
   «Ύστερα από πολύ καιρό θα φθάσει κάποιος εις αυτήν την πολυδιηρημένην γη και θα γεννηθεί με σάρκαν αμόλυντον. Με ανεξάντλητα όρια ώς Θεότητα θα λυτρώσει τον άνθρωπον από την φθοράν των ανίατων παθών. Και θα τον φθονήσει άπιστος λαός και θα κρεμασθεί ψηλά ώς κατάδικος εις θάνατον. Όλα αυτά θα τα υποφέρει με πραότητα».
   Στο ίδιο χειρόγραφο αναφέρεται μία ανατριχιαστική προφητεία για την θεανθρώπινη φύση του Χριστού, για το εκούσιον πάθος Του, αλλά και για την Ανάστασή Του:
   «Ένας ουράνιος με πιέζει ισχυρά, ό οποίος είναι φως τριλαμπές. Αυτός είναι ο παθών Θεός, χωρίς να πάθει τίποτε ή Θεότης Του, διότι είναι συγχρόνως θνητός και αθάνατος. Αυτός είναι συγχρόνως Θεός και άνθρωπος, που υποφέρει από τους θνητούς τά πάντα, δηλαδή τον σταυρό, την ύβριν, την ταφή. Αυτός κάποτε από τα μάτια του έχυσε δάκρυα θερμά. Αυτός πέντε χιλιάδες χόρτασε με πέντε άρτους, κάτι που ήθελε δύναμη θεϊκή. Ο Χριστός είναι ο δικός μου Θεός, ο οποίος εσταυρώθη εις το ξύλον, ο οποίος εξέπνευσεν, ο οποίος εκ του τάφου ανήλθεν εις τον ουρανόν».
   Οι παραπάνω προφητείες αναφέρονται και σε άλλα χειρόγραφα πού βρίσκονται σε άλλες Μονές του Αγίου Όρους η αλλού(π.χ Μονή Σινά). Παρατίθενται ακόμη σε σύγχρονο βιβλίο, στον Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Αρχιμανδρίτη Βίκτωρος Ματθαίου.
   Και γι’ αυτούς που ίσως αμφισβητήσουν ότι τα παραπάνω ειπώθηκαν πράγματι από την Σίβυλλα και ισχυριστούν ότι είναι επινοήσεις κάποιον Χριστιανών Μοναχών, αρκεί το εξής αδιαμφισβήτητο γεγονός. Από διάφορες πηγές έχει διασταυρωθεί πώς τις προφητείες αυτές αλλά και άλλες –είτε της Σίβυλλας είτε άλλων σοφών Ελλήνων- χρησιμοποίησε η Αγία Αικατερίνη. Συγκεκριμένα, το 305 η Αγία Αικατερίνη η Αλεξανδρινή έλεγχε τον αυτοκράτορα Μαξιμίνο για την ειδωλολατρική του πολιτική.
   Ό τελευταίος συγκέντρωσε τότε τους σοφότερους ειδωλολάτρες της αυτοκρατορίας για να την μεταπείσουν και να την κάνουν παγανίστρια. Στο διάλογο που ακολούθησε, αυτή η πάνσοφη και σπουδαγμένη στην Ελληνική παιδεία γυναίκα στην προσπάθειά της να αποδείξει ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός Θεός ανέφερε – μεταξύ άλλων – και τις προφητείες της Σίβυλλας. Και για να προληφθεί η κάθε απερίσκεπτη “σκέψη”, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έπλασε αυτές τις προφητείες η ίδια η Αγία για τους εξής βασικότατους λόγους: Δεν θα μπορούσε να πει ένα τόσο μεγάλο ψέμα σχετικά με την ιέρεια του Απόλλωνα μπροστά στους σοφότερους εκπροσώπους της αρχαίας θρησκείας, διότι αμέσως όλοι θα διαπίστωναν το ψέμα της. Όμως, όχι μόνο δεν την κατηγόρησε κανείς για αναλήθειες, αλλά αντιθέτως οι σοφοί ειδωλολάτρες παραδέχτηκαν την λεκτική τους ήττα και όλοι αμέσως ασπάστηκαν με τη θέληση τους τον Χριστιανισμό με αποτέλεσμα ο αυτοκράτορας να τους θανατώσει.
   Κανείς δεν μπορεί λοιπόν να αμφισβητήσει την αδιάσειστη αλήθεια ότι τα προφητικά αυτά λόγια βγήκαν από το στόμα της Σίβυλλας. Σε άλλο χειρόγραφο που βρίσκεται στην Αγιορείτικη Μονή Διονυσίου, αναφέρεται μια άλλη προφητεία της Σίβυλλας:
   «Σας προφητεύω έναν τρισυπόστατο Θεό στα ύψη εκτεινόμενο του οποίου ο αιώνιος Λόγος σε ανυποψίαστο κόρη θα κυοφορηθεί, όπως ακριβώς το φέρον φωτιά τόξο, το μέσον του κόσμου διαπερνώντας. Όλο τον κόσμο αφού επαναφέρει στην ζωή, και στον Πατέρα θα τον προσφέρει σαν δώρο. Μαρία θα είναι το όνομα αυτής».
   Βλέπουμε λοιπόν ότι η Θεία Πρόνοια μέσω του “σπερματικού λόγου” (όπως τον ονόμασαν οι Πατέρες της Εκκλησίας) φώτισε κάποιους Έλληνες της Αρχαιότητας και έτσι άφησαν εκατοντάδες χρόνια πρίν τον Χριστό προφητείες για την έλευσή Του.
   Και άλλοι αρχαίοι λαοί έδωσαν τέτοιες προφητείες χωρίς να πλησιάζουν σε καμία περίπτωση την ακριβολογία των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης περιοριζόμενες αποκλειστικά και μόνο στην αναφορά για τον ερχομό κάποιου Σωτήρα πού θα λυτρώσει τον κόσμο.
   Οι προφητείες όμως των αρχαίων Ελλήνων δίνουν λεπτομερέστατα στοιχεία για τον Χριστό (γέννηση Του από την Παρθένο Μαρία, θεανθρώπινη φύση Του, θαύματα Του, Σταύρωση, Κάθοδος στον Άδη και Ανάσταση Του, τρείς υποστάσεις του Θεού). Έτσι, πολλές απ’ αυτές καθίστανται ισάξιες με τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ κάποιες άλλες τις ξεπερνούν κιόλας.
   Αυτό ακριβώς αναγνωρίζει και ο μεγάλος μας εκκλησιαστικός συγγραφέας Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (2ος αιώνας μ.Χ), ο οποίος στο έργο του Στρωματείς (5,13) δηλώνει απερίφραστα: «Ούκ οίμαι υπό Ελλήνων σαφέστερον προσμαρτυρήσεσθαι τόν Σωτήρα ημών» δηλαδή «δεν είναι δυνατόν, νομίζω, να προαναγγελθεί σαφέστερα από τους Έλληνες ό Σωτήρας μας».
   Βλέπουμε λοιπόν ότι οι σοφοί Έλληνες της αρχαιότητας όχι μόνο πίστευαν σε ένα Θεό αλλά μίλησαν κιόλας για την τριαδικότητα Του, για την διττή φύση του Χριστού, για την Σταύρωση και την Ανάστασή Του. Προσπαθούσαν να αποδεσμευτούν από τη δυναστεία των θεών και να πλησιάσουν τον ένα και αληθινό Θεό.
   Αποδεικνύεται πως περίμεναν καρτερικά την έλευση του Χριστού για αιώνες. Γι’ αυτό και όταν έγινε η συνάντηση Χριστού και Ελλήνων, ο Χριστός είπε: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου» (Κατά Ιωάννην -12,23) δηλαδή «έφτασε ή ώρα να δοξαστεί ο Υιός του Ανθρώπου (=ο Χριστός)». Και έτσι έγινε…
   Πηγή: eleysis-ellinwn.gr

   • Panos Diakos said

    Θαυμάσιο χαρακτηριστικό της ζωής του Ιησού, απ’ το οποίο φαίνεται εξάλλου η θεότητά του, είναι η επαλήθευση στο πρόσωπό του, του συνόλου των συγκεκριμένων για τη ζωή και τη δράση του προφητειών. Είναι βέβαιο, ότι οι προφήτες έζησαν ολόκληρες εκατονταετίες προ Χριστού. Και έχει αποδειχτεί επιστημονικά η αρχαιότητα των βιβλίων της Π.Δ. (33).

    Εάν ένας και μόνο άνθρωπος, έλεγε ο Πασκάλ, είχε συντάξει βιβλίο προφητειών, και ο Ιησούς είχε έλθει σύμφωνα με τις προφητείες αυτές, θα ήταν πράγματι δύναμη μεγάλη εκ Θεού. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο. Πρόκειται για σειρά ανθρώπων, που ο ένας εμφανιζόταν μετά τον άλλο κατά τη διάρκεια χιλιετηρίδων για να προφητεύσουν την έλευση του Χριστού. Πώς, λοιπόν, θα ήταν δυνατόν οι, σε διαφορετικούς καιρούς και από διαφορετικά πρόσωπα, εξαγγελθείσες προφητείες να συμφωνήσουν όλες κατά τυφλή σύμπτωση ως προς τα περιστατικά της ζωής ενός και μόνου προσώπου; (34). Είναι προφανές ότι το γεγονός αυτό είναι έργο θεοπνευστίας, έργο Θεού, που θέλησε να διαγράψει στους ανθρώπους το σχέδιο της σωτηρίας με τέτοια ποικιλία μέσων και χρωματισμών, ώστε η από τις προφητείες προκύπτουσα θαυμάσια συμφωνία να μην μπορεί να αποδοθεί στην τύχη, αλλά στην ενέργεια του Θεού (35).

    “Πάντως, μέχρι σήμερα, κανείς δεν κατάφερε να ανακαλύψει κάποιον άνθρωπο στον πλανήτη μας, που θα μπορούσε, αντί του Χριστού, να θεωρηθεί ο Μεσσίας. Ακόμα και οι πιο σκληροί πολέμιοι του Ευαγγελίου δεν το κατάφεραν” (36).

    Ο Χριστός, όμως, δεν προαναγγέλθηκε μόνο από τους προφήτες, αλλά προφήτευσε και ο ίδιος. Ο Ιησούς κατέχει στα χέρια του τα κλειδιά του χρόνου. Βλέπει εξ αποστάσεως, διακρίνει τα απόκρυφα, διαβάζει τις καρδιές των ανθρώπων και έχει γενικά τη διορατικότητα του προφήτη. Ο Σωτήρας προλέγει την προδοσία του Ιούδα, την άρνηση του Πέτρου, την εκ μέρους των μαθητών του εγκατάλειψη, τα παθήματα, τον θάνατο και την ανάστασή του, την επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος στους αποστόλους του και τους διωγμούς, τους οποίους αυτοί θα υποστούν (37).

    Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η προφητεία του Κυρίου για το θρίαμβο της Εκκλησίας, την οποία δεν θα καταφέρουν οι αντίθεες δυνάμεις να υποτάξουν . μια αλήθεια, που πιστοποιείται από τη διαχρονική, επί 2.000 χρόνια, συνέχειά της μέχρι σήμερα, και η προφητεία του Χριστού για την ερήμωση και καταστροφή της Ιερουσαλήμ, που κατά γράμμα έγινε πραγματικότητα από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο, ο οποίος το 70 μΧ. την κατέστρεψε εκ θεμελίων. Οι προηγούμενες, λοιπόν, προφητείες, σε συνδυασμό με την υπέροχη και ασύγκριτη διδασκαλία του, τη μοναδική αναμαρτησία του, το άπειρο πλήθος και την ποικιλία των θαυμάτων και θεραπειών του, και το ασύλληπτο γεγονός της ανάστασής του, καταδεικνύει όχι ότι ήταν ένας ηθικός και άγιος άνθρωπος, αλλά ότι ήταν ο Θεός ο ίδιος ενσαρκωμένος.

   • Απορών said

    Μόνο οι εβραίοι είχαν προφητείες;
    Οι μάντεις της ελληνικής αρχαιότητας τί έκαναν; Προέβλεψε κανένας όσα λέτε;
    Αν πιάσουμε τις προφητείες όλων των λαών και πολιτισμών από την αρχαιότητα θα τρελαθούμε από το πλήθος. την πολυμορφία αλλά και τις αντιφάσεις τους.
    Μόνο οι εβραίοι είχαν τις σωστές και μόνο η Παλαιά Διαθήκη;
    Και μόνο αυτές που εξυπηρετούν το δικό σας αφήγημα;
    Και την εκπλήρωση των οποίων οι ίδιοι οι εβραίοι δεν παραδέχονται;

   • Panos Diakos said

    και ποσο ακομη θα εμενες «Απορων» αν δεν εμενα στο Ζαχαρια ..αλλα αγγιζα Ησαια η Ψαλμους.

    Λειει ας πουμε ο Ψαλμός 21
    19. διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.

    Ιω. 19,23 Οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα· ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄῤῥαφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι᾿ ὅλου. Ιω. 19,24 εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους· μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα· διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.

    δυο αντιθετα πραγματα που πραγματοποιηθηκαν και τα δυο ταυτοχρονα. Το νοημα φαινονταν αντιφατικο και παραλογο ωςπου πραγματοποιηθηκε.

   • Panos Diakos said

    και τα αργυρια δεν ηταν ουτε 25 ουτε 40 ηταν τριαντα , οσα η τιμη ενος δουλου και αυτοι που γνωριζαν τις γραφες τα συμφωνησαν και τα εσκασαν ακριβως.

   • Panos Diakos said

    Ο προφήτης Ζαχαρίας, 11, 12-13, μιλάει για τα τριάντα αργύρια (αργυρά νομίσματα), που εισέπραξε ο Ιούδας όταν πρόδωσε τον Ιησού. Ο άγιος ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρεται στην προφητεία (Ματθ. 27, 9), ταυτοχρονα με την προφητεία του Ιερεμία, 18, 2, που μιλάει για τον «αγρόν του κεραμέως», τον οποίο αγόρασαν με τα τριάντα αργύρια οι Εβραίοι αρχιερείς, όταν τα επέστρεψε ο Ιούδας.

   • Panos Diakos said

    Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις
    Ματθ. 27,3 Τοτε ο Ιούδας, ο οποίος τον είχε παραδώσει, όταν είδε ότι ο Ιησούς κατεδικάσθη από το συνέδριον, κατελήφθη από μεταμέλειαν (όχι όμως από πραγματικήν μετάνοιαν, που θα τον οδηγούσε πλησίον του Χριστού) και σαν να ησθάνετο αβάστακτον βάρος δια τα τριάκοντα αργύρια, τα έδωσε πίσω στους αρχιερείς και πρεσβυτέρους
    Ματθ. 27,4 λέγων· ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. οἱ δὲ εἶπον· τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει.
    Ματθ. 27,4 λέγων· “ημάρτησα, διότι παρέδωσα αίμα αθώον”. Εκείνοι δε είπον· “και τι μας μέλει εμάς; Συ θα δώσης λόγον δι’ αυτό”.
    Ματθ. 27,5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ ἀνεχώρησε, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο.
    Ματθ. 27,5 Και αφού έριψεν με αγανάκτησιν τα αργύρια στον ναόν, έφυγε απελπισμένος και επήγε και εκρεμάσθη.
    Ματθ. 27,6 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον· οὐκ ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστι.
    Ματθ. 27,6 Οι δε αρχιερείς επήραν τα αργύρια και είπαν· “δεν επιτρέπεται να τα βάλωμε στο ταμείον του ναού, διότι είναι τιμή αίματος, το οποίον μετ’ ολίγον θα χυθή”.
    Ματθ. 27,7 συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις·
    Ματθ. 27,7 Αφού δε έκαμαν συμβούλιον ηγόρασαν με αυτά τον αγρόν του κεραμιδά, ως τόπον ταφής των ξένων (οι οποίοι συνέβαινε να αποθνήσκουν εις την Ιερουσαλήμ).
    Ματθ. 27,8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον.
    Ματθ. 27,8 Δι’ αυτό και ο αγρός εκείνος έχει ονομασθή μέχρι σήμερα “αγρός αίματος”.
    Ματθ. 27,9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ,
    Ματθ. 27,9 Τοτε εξεπληρώθη αυτό που είχε λεχθή δια του προφήτου Ιερεμίου, ο όποιος έλεγε· “και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια, την τιμήν του ανεκτιμήτου, τον οποίον μερικοί από τους υιούς Ισραήλ τόσον είχαν εκτιμήσει,
    Ματθ. 27,10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος.
    Ματθ. 27,10 και έδωκαν αυτά δια τον αγρόν του κεραμιδά, όπως με καθωδήγησε ο Κυριος”.

   • Απορών said

    Ψαλμός 21:19 διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.

    Η προφητεία που είναι;
    Σε πρώτο πρόσωπο είναι ο ψαλμός του προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ, από την αρχή μέχρι το τέλος. Με ποιό λογικό άλμα αποτελεί προφητεία για τον Χριστό;

    Κοπτοραπτική όπως βολεύει την ιδεοληψία μας.
    Είπαμε, ένα είδος νεύρωσης ιδεοληπτικού καταναγκασμού είναι κι αυτό.

   • Panos Diakos said

    Δεν το προσεξα , με συγχωρεις , η αληθεια ειναι οτι δε γνωριζα τι του εκαναν του καημενουλη του Δαυίδ , ο οποιος το ηξερε φαινεται οτι θα του βουτηξουν τα ρουχα . Του τα βουτηξαν τελικα ε ? μπα , μαλλον μουφα προβλεψη εκανε..

   • Panos Diakos said

    αλλα ρε συ , κοτζαμαν βασιλιας να γραφει ποιηματα για τα ρουχα του ? τελος παντων , ποτε δεν ξερεις τι παιζει με τους φτιαγμενους, ολο παραξενια ειναι..

   • Απορών said

    Ζαχαρίας
    7 καὶ ποιμανῶ τὰ πρόβατα τῆς σφαγῆς εἰς τὴν Χαναανῖτιν· καὶ λήψομαι ἐμαυτῷ δύο ράβδους —τὴν μὲν μίαν ἐκάλεσα Κάλλος καὶ τὴν ἑτέραν ἐκάλεσα Σχοίνισμα— καὶ ποιμανῶ τὰ πρόβατα. 8 καὶ ἐξαρῶ τοὺς τρεῖς ποιμένας ἐν μηνὶ ἑνί, καὶ βαρυνθήσεται ἡ ψυχή μου ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ γὰρ αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐπωρύοντο ἐπ᾿ ἐμέ. 9 καὶ εἶπα· οὐ ποιμανῶ ὑμᾶς· τὸ ἀποθνῇσκον ἀποθνῃσκέτω, καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐκλιπέτω, καὶ τὰ κατάλοιπα κατεσθιέτωσαν ἕκαστος τὰς σάρκας τοῦ πλησίον αὐτοῦ. 10 καὶ λήψομαι τὴν ράβδον μου τὴ καλὴν καὶ ἀπορρίψω αὐτὴν τοῦ διασκεδάσαι τὴν διαθήκην μου, ἣν διεθέμην πρὸς πάντας τοὺς λαούς. 11 καὶ διασκεδασθήσεται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καί γνώσονται οἱ Χαναναῖοι τὰ πρόβατα τὰ φυλασσόμενα, διότι λόγος Κυρίου ἐστί. 12 καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς· εἰ καλὸν ἐνώπιον ὑμῶν ἐστι, δότε στήσαντες τὸν μισθόν μου ἢ ἀπείπασθε· καὶ ἔστησαν τὸν μισθόν μου τριάκοντα ἀργυροῦς. 13 καὶ εἶπε Κύριος πρός με· κάθες αὐτοὺς εἰς τὸ χωνευτήριον, καὶ σκέψαι εἰ δόκιμόν ἐστιν, ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθην ὑπέρ αὐτῶν. καὶ ἔλαβον τοὺς τριάκοντα ἀργυροῦς καὶ ἐνέβαλον αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον Κυρίου εἰς τὸ χωνευτήριον. 14 καὶ ἀπέρριψα τὴν ράβδον τὴν δευτέραν, τὸ Σχοίνισμα, τοῦ διασκεδάσαι τὴν κατάσχεσιν ἀνὰ μέσον ᾿Ιούδα καὶ ἀνὰ μέσον ᾿Ισραήλ.

    Ποιός έβοσκε πρόβατα και πήρε αμοιβή τριάντα αργύρια;
    Και τί σχεση έχουν τα παραπάνω με την διήγηση του Ματθαίου;
    Που είναι η προφητεία και ποιόν αφορά;

    Κοπτοραπτική και διαστρέβλωση όπως βολεύει την ιδεοληψία μας.
    Είπαμε, ένα είδος νεύρωσης ιδεοληπτικού καταναγκασμού είναι κι αυτό.

   • Απορών said

    Από όλο το κείμενο τα τριάκοντα αργύρια απομονώσαμε σαν κοινό σοιχείο και είπαμε ώπα! εδώ είμαστε! Προφητεία!
    Το ότι όλα τα άλλα δεν ταιριάζουν πουθενά και με κανένα τρόπο είναι μηδαμινής σημασίας. Αρκεί να θέλεις να αποδείξεις τα αναπόδεικτα.

   • Απορών said

    Ιερεμίας 18
    1 Ὁ λόγος ὁ γενόμενος παρὰ Κυρίου πρὸς Ἱερεμίαν λέγων·

    Ο λόγος, τον οποίον απηύθυνεν ο Κυριος προς τον Ιερεμίαν λέγων·

    2 ἀνάστηθι, καὶ κατάβηθι εἰς οἶκον τοῦ κεραμέως, καὶ ἐκεῖ ἀκούσῃ τοὺς λόγους μου.

    Σηκω και κατέβα στο εργαστήριον του αγγειοπλάστου και εκεί θα ακούσης τους λόγους μου
    .
    3 καὶ κατέβην εἰς τὸν οἶκον τοῦ κεραμέως, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐποίει ἔργον ἐπὶ τῶν λίθων·

    Κατέβηκα στο εργαστήριον του αγγειοπλάστου και ιδού, αυτός έκαμνε την εργασίαν του μέ τους λιθίνους τροχούς.

    4 καὶ ἔπεσε τὸ ἀγγεῖον, ὃ αὐτὸς ἐποίει ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ πάλιν αὐτὸς ἐποίησεν αὐτὸ ἀγγεῖον ἕτερον, καθὼς ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι.

    Επεσε δε το πήλινον αγγείον, το οποίον αυτός κατεσκεύαζε με τα χέρια του. Ο κεραμοποιός και πάλιν έκαμε άλλο αγγείον· το έκαμεν, όπως ήρεσεν εις αυτόν.

    5 καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

    Τοτε ο Κυριος απηύθυνε λόγον προς εμέ και μου είπε·

    6 εἰ καθὼς ὁ κεραμεὺς οὗτος οὐ δυνήσομαι τοῦ ποιῆσαι ὑμᾶς, οἶκος Ἰσραήλ; ἰδοὺ ὡς ὁ πηλὸς τοῦ κεραμέως ὑμεῖς ἐστε ἐν ταῖς χερσί μου. ,

    Μηπως και εγώ δεν ημπορώ να κάμω σας τους Ισραηλίτας, όπως έκαμεν ο κεραμεύς αυτός; Διότι, ιδού, εις τα χέρια μου σεις είσθε ώσαν τον πηλόν του κεραμέως.

    Μήπως όπου βλέπουμε την λέξη κεραμεύς θα επιβεβαιώνει αυτό που εμείς θέλουμε;
    Τί σχέση έχει η μία διήγηση με την άλλη;
    Η προφητεία εις τί συνίσταται;
    Μήπως με τα λεφτά του Ιούδα αγοράσθηκε και το εργαστήριο τους κάθε κεραμέως;

   • Απορών said

    Ματθ. 27,9 Τοτε εξεπληρώθη αυτό που είχε λεχθή δια του προφήτου Ιερεμίου, ο όποιος έλεγε· “και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια, την τιμήν του ανεκτιμήτου, τον οποίον μερικοί από τους υιούς Ισραήλ τόσον είχαν εκτιμήσει,

    Ψάχνω όλον τον Ιερεμία να δω πού έλεγε “και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια, την τιμήν του ανεκτιμήτου, τον οποίον μερικοί από τους υιούς Ισραήλ τόσον είχαν εκτιμήσει,»
    αλλά η αναζήτηση βγάζει ότι μόνο ο Ματθαίος το λέει.
    Ένα google search δεν μπορούσε να κάνει ο Ματθαίος να μην εκτίθεται σαν ψεύτης;

  • Απορών said

   Γιατί τόσα ψέμματα και διαστροφή αφού τα κείμενα είναι σε δημόσια θέα και ο καθένας μπορεί να σας ξεβρακώσει;
   Πού μιλάει ο Ζαχαρίας για κεραμοποιό;

   Ζαχ. 11,12 καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς· εἰ καλὸν ἐνώπιον ὑμῶν ἐστι, δότε στήσαντες τὸν μισθόν μου ἢ ἀπείπασθε· καὶ ἔστησαν τὸν μισθόν μου τριάκοντα ἀργυροῦς.

   Και θα είπω προς αυτούς· Εάν το ευρίσκετε καλόν και δίκαιον, ορίσατε και δώσατε τον μισθόν μου, ειδ’ άλλως αρνηθήτε. Ωρισαν λοιπόν και επλήρωσαν τον μισθόν μου, ένα ευτελές πόσον, τριάκοντα αργυρούς σίκλους.

   Ζαχ. 11,13 καὶ εἶπε Κύριος πρός με· κάθες αὐτοὺς εἰς τὸ χωνευτήριον, καὶ σκέψαι εἰ δόκιμόν ἐστιν, ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθην ὑπέρ αὐτῶν. καὶ ἔλαβον τοὺς τριάκοντα ἀργυροῦς καὶ ἐνέβαλον αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον Κυρίου εἰς τὸ χωνευτήριον.

   Είπε τότε ο Κυριος προς εμέ· “ρίξε αυτούς στο χωνευτήριον και εξέτασε να ίδης, εάν είναι γνήσιος ο άργυρος, με τον οποίον εξετιμήθην από αυτούς”. Ελαβα πράγματι τους τριάκοντα αργυρούς σίκλους, τους έρριψα στον οίκον του Κυρίου στο χωνευτήριον.

   Όχι μόνο δηλαδή απαιτεί τον μισθό του για το καλό και δίκαιο ποιμανείν αλλά κοιτάει να δει και μήπως του την έφεραν
   Για χωνευτήριο μιλάει, χυτήριο δηλαδή.
   Και για να δει ο πονηρός οβριός μήπως τον κορόϊδεψαν και τον πλήρωσαν με κάλπικα!

   Και που να πιάσει κανείς ένα-ένα τα ασυνάρτητα και διαστρεβλωμένα που γράφεις.
   Η μεγαλύτερη πλάκα είναι η αυταρέσκεια σου ότι «Καταπληκτικότερη προφητεία, µε τέτοια λεπτοµέρεια, και τόσο ακριβής εκπλήρωσή της, δύσκολα θα µπορούσε
   κανείς να φανταστεί.»
   Αρκεί που την φαντάστηκες εσύ.

   • Panos Diakos said

    Panos Diakos said

    Φεβρουαρίου 8, 2018 στις 12:27 μμ
    Ο προφήτης Ζαχαρίας, 11, 12-13, μιλάει για τα τριάντα αργύρια (αργυρά νομίσματα), που εισέπραξε ο Ιούδας όταν πρόδωσε τον Ιησού. Ο άγιος ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρεται στην προφητεία (Ματθ. 27, 9), τ α υ τ ο χ ρ ο ν α με την προφητεία του Ιερεμία, 18, 2, που μιλάει για τον «αγρόν του κεραμέως», τον οποίο αγόρασαν με τα τριάντα αργύρια οι Εβραίοι αρχιερείς, όταν τα επέστρεψε ο Ιούδας.

   • Απορών said

    Πας καλά, ή είσαι είσαι πακιστανό που μόλις μπήκε και έχεις πρόβλημα με τα ελληνικά;
    Ποιόν Ιούδα και ποιόν Ιησού διαβάζεις στο παραπάνω κείμενο;
    Σε πρώτο πρόσωπο μιλάει και λέει για αμοιβή που βόσκησε καλά τα πρόβατα.
    Και ότι ο Κύριος του έβαλε ψύλλους στα αυτιά μήπως τον πλήρωσαν με κάλπικα και να το ελέγξει.
    Μπάφους βάζεις στο θυμιατήρι;

   • Panos Diakos said

    Ας παμε και λιγο παρακατω.

    Ο Χριστος πανω στο ταπεινο γαϊδουρακι που μολις ειχαν αντικρισει να τον υποδεχεται ο λαος σαν βασιλεα δεν ηταν μια απλη καθημερινη εικονα που δεν ιδηγουσε σε αμεση επεξεργασια οποιον την εβλεπε. Οπωσδηποτε θυμηθηκαν τον προφητη Ζαχαρια . Και βεβαια ηξεραν απεξω τους προφητες. Ακομη παραπαμω οταν τους μιλουσαν για την μετοικεσια Βαβυλωνος. Μετοικο αποκαλει τον διωκτη του ο προφητης.Εσπασε το κεραμυδι και λεει ο Θεος «τι νομιζεις , δεν μπορω να ενωσω παλι τα κομματια ?» Τα ενωσε με την αιμαλωσια στη Βαβυλωνα και τη μετανοια εκει.Εχουμε δυο αιχμαλωσιες εκει και μια στην Αιγυπτο.Ελευθεροι καποτε γυριζουν απο το μεγαλο γεγονος αυτο της ιστοριας τους που το κουβαλουσαν παντα.
    «και δεν μπορω να φτιαξω νεο σκευος αφου εγω εχω τον πηλο στα χεριαμου ? » Ετοιμο ηταν το νεο σκευος και το ξερεις ποιο ειναι , ηταν προετοιμασμενο απ το Θεο αιωνες πολλους πριν. Παρ ολα αυτα , τα προβατακια πουλησαν τον βοσκο που τα ετρεφε και τα οδηγουσε στην τιμη ενος δουλου. Πληρωσαν για να τον σκοτωσουν πιο ευκολα. Πληρωσαν την τιμη ενος δουλου και αγορασαν με τα ιδια αργυρια που ειχαν τοτε εκτιμησει οτι αξιζει ο ποιμενας τους, που ηταν ο ιδιος που κρατουσε και τον πηλο.
    Καλα , δηλαδη το Θεο σκοτωναν ? Ακριβως Αυτον ! Γι αυτο τοποθετει μαζι τους δυο προφητες ο ευαγγελιστης και λεει σας το λεω οπως το Πνευμα του Θεου με φωτισε !
    Αγορασαν τον αγρο του κεραμεως που δεν πρεπει να υπηρχε διδασκαλος της εποχης που να μην ηταν συνεχες εντρυφημα του η προφητεια του κεραμεως και η σημασια της. Και σε ποιον θα ανηκε ο αγρος ? Οταν αγοραζεις κατι σου ανηκει για παντα. Ο αγρος ομως θα φιλοξενουσε μονον ΞΕΝΟΥΣ.Οχι ιουδαιους. Και η Εκκλησια μονον ξενους κραταει στην αγκαλια της και ειναι το βασιλειο του Κεραμεως που εχει τον πηλο και φτιαχνει τα σκευη. ΣΚΕΥΗ ΕΚΛΟΓΗΣ.

    ΕΛΗΛΥΘΕΝ Η ΩΡΑ ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΤΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ειπε για τους ελληνες που εφτιαξε απο τον ιδιο πηλο.

 2. © ΧƦΙσ†☺Ϟ ®™. said

  Θεόφιλος said

  Τα έχετε ισοπεδώσει όλα.
  Τους έχετε μαμίσει ό,τι έχουν και δεν έχουν.
  Είναι καλό αυτό;
  Δε χόρτασες ακόμη;
  Πρέπει να ΄σαι κράμμα από κανα δύο τρία πραγματάκια.
  Άσε που δείχνεις πως έχεις θεματάκια..
  Ή παχύσαρκος ή κομπλεξικός ή και τα δύο !
  Στόκος;
  Αποκλείεται ;

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

 
Αρέσει σε %d bloggers: